Browsing: sonrası

Sağlık Bilgileri ameliyat

Ameliyat Sonrası En Sık Görülen Komplikasyonlar

0

Ameliyattan sonra sık görülen komplikasyonlar nelerdir? Ameliyat sonrası hastanın yaşadığı hangi sorunlar normaldir, hangileri tehlikelidir? Ameliyat Sonrası En Sık Görülen Komplikasyonlar Cerrahi ciddi bir iştir ve ameliyat sonrası komplikasyonları olmayan birey sayısı azdır. Çoğu hasta, ameliyattan sonraki günlerde hızlı ve kolay bir şekilde çözülen küçük bir komplikasyonlar yaşar. Ancak hastalar için ameliyat, zatürre veya enfeksiyon

Tarih

Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler

0

Doğu Bloku’nun dağılması sonrası Balkanlar’da ki gelişmeler ve bu gelişmelerin yaşandığı ülkelerdeki yaşanan olaylar hakkında bilgi. Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler Sovyetlerin barışçıl bir şekilde dağılması, eski komünist ülkelerin demokrasiye geçişleriyle oluşan yeni düzen eskiye bir çizgi çizmekle beraber herşeyin daha iyi olacağı düşüncelerini de beraberinde getirmişti. Ancak Yugoslavya’da ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupa’daki

Genel Kültür

1960 ve Sonrası Türk Dış Politikası

0

1960 ve sonrasındaki Türk dış politikası nasıldı? Türk Amerikan, Yunan ve Ortadoğu ilişkileri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Son yirmi yıllık Türk dış politikasının esas mihverini bir tek mesele teşkil etmiştir: Kıbrıs meselesi. Türk dış politikasının aktivitesi Kıbrıs meselesi etrafında dönmüş ve diğer alanlardaki faaliyetlerimiz bu meselenin dalları olarak gelişmiştir. Türk dış

Bilgi Dünyası

Anadolunun İşgalinden Sonra Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

0

Milli Mücadele sırasında Anadolu’nun işgali sonrasında kurulan ve faaliyet gösteren yararlı ve zararlı cemiyetler ile ilgili bilgiler. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ülke üzerinde başlangıçta büyük bir ferahlık meydana getirmişti. 1911 yılından beri savaşın içinde olan Türk halkı bu durumdan umutlanmış ancak mütarekenin uygulanış şekli bu ümitleri kısa sürede ortadan kaldırmıştır. Anadolu’da devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmak isteyenler

Bilgi Dünyası İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma için yaptığı gizli antlaşmalar ve bu gizli antlaşmaların önemi nedir? OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI NEDENLERİ ♦ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak bloğunun yanında katılması ♦ İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırmasının Rusya’yı endişelendirmesi ♦ Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasında aralarında anlaşmazlık çıkmasının önlenmek istenmesi YAPILAN GİZLİ

Bilgi Dünyası Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması ve Maddeleri

0

Osmanlı tarihinde; Osmanlı aleyhine imzalanan ilk anlaşma olan Karlofça Anlaşmasının önemi, maddeleri Karlofça Anlaşmasından sonra olan olaylar KARLOFÇA ANTLAŞMASI, Osmanlı ile Almanya, Venedik ve Lehistan arasında 26 ocak 1699’da, Rusya ile de 14 temmuz 1700’deimzalanan antlaşmadır. Bu antlaşmayla, «Felâket Yılları» denilen 1683-99 Savaşı’na son verilmiştir. Karlofça Antlaşması, tarihimizde Türkler aleyhine olan ilk antlaşmadır, aleyhimize olan bütün

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni Alfabe, TTK, TDK, tekke ve zaviyelerin kapanması gibi… EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME • Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde eğitim birkaç dalda ve dinsel açıdan yapılıyordu. Müslümanlar için ayrıca ilkokul düzeyinde mahalle mektepleri bulunuyordu. Çevre halkının katkılarıyla açılan bu okullarda

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli