Browsing: sonuçları

Tarih Fransa İhtilali

Fransız Devrimi Ne Zaman, Nasıl ve Neden Yapıldı? Nasıl Sonlandı?

0

Fransız Devrimi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Fransız Devrimi’nin tarihi, özellikleri, öncüleri ve sonuçları hakkında bilgi. Fransız Devrimi; 1789’da başlayarak Fransa’da 10 yıl süren büyük devrimdir. 18. yüzyılda Fransa’da yönetime mutlak monarşi egemendi. Soyluların ve din adamlarının ayrıcalıkları büyüktü. Halk için özgürlük ve eşitlik yoktu. Endüstrinin ve burjuvazinin gelişmesi, topluma yeni bir düşünce anlayışı getirmişti.

Tarih 93 Harbi (1877-78 Osmanlı Rus savaşı)

1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı : Anadolu Cephesi

0

1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi (93 Harbi) Anadolu Cephesi nedenleri, sonuçları, 93 Harbi Anadolu Cephesi ile ilgili bilgi. Bu cephede Başkomutan Gazi Ahmet Muhtar Paşa idi ve buyruğunda 57 bin askerle 97 top vardı. Askerin çoğunluğu eğitimden yoksun redif ve mustahfızlardan oluşuyordu. Buna karşılık Ermeni kökenli General Boris Melikof komutasındaki Rus Ordusu 125 bin kişi

Tarih 4. Murat

4. Murat Revan Seferi Sebepler ve Sonuçları – Ne Zaman Yapılmıştır?

0

Revan seferi ne zaman meydana gelmiştir? Revan Seferi sebepleri, sonuçları nelerdir, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Revan Seferi: IV. Murat‘ın Revan’ı (Erivan) Safevilerin elinden almak için 1635’te düzenlediği sefer. Safevilerin 1633’te Van’ı kuşatmaları üzerine sefere karar verildi. 28 Mart 1635’te ordu yürüyüşe geçti. İzmit ve Eskişehir üzerinden Ilgın’a geldi. IV. Murat yol boyunca ele

Yakın Tarih 1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi Neden ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Sonuçları Ne Oldu?

0

1973 petrol krizi ile ilgili bilgiler. 1973 petrol krizi neden ve nasıl ortaya çıktı ve ne gibi sonuçları oldu? 1973 PETROL KRİZİ 1959 – 1960 döneminde petrol fiyatlarındaki büyük düşüş üzerine petrol üretici ülkeler 1960’da OPEC (Petrol ihraç eden ülkeler örgütü)’i kurdular. Bu örgütün temel amacı petrol fiyatlarını 1959 yılından önceki duruma çıkarmaktı. OPEC ve

Tarih Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Ne Zaman ve Neden Oldu? Önemi ve Sonuçları

0

Çaldıran Savaşı ne zaman ve hangi devletler arasında gerçekleşmiştir? Çaldıran savaşının önemi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Çaldıran Savaşı; Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan meydan savaşıdır (23 Ağustos 1514). II. Bayezit’in saltanatının son yıllarında, İran’da Safevi Devleti’ni kurmuş olan Şah İsmail, devletini ve saltanatını güçlü kılmak amacıyla Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya başladı ve “halife” adını

Yakın Tarih 27 Mayıs 1960 Darbesi

27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

0

27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları ile ilgili genel bilgiler. Adnan Menderes hükümetine karşı yapılan darbe hakkında bilgiler. 27 Mayıs 1960 Darbesinin Nedenleri ve Sonuçları 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi Adnan Menderes hükümetine karşı yapılan bu darbenin oluşmasında 1950’den önce ülkede iktidarı elde tutan askeri ve sivil bürokrasinin Demokrat Parti hükümetine ve politikalarına karşı

Sağlık Bilgileri Dengeli Beslenme

Neden Dengeli ve Düzenli Beslenmeliyiz? Dengeli Beslenmeme Sonuçları

0

Dengeli ve düzenli beslenme nasıl ve neden yapılır? Dengeli beslenmenin insan sağlığı açısından önemi, düzensiz ve yetersiz beslenmenin sonuçları. Neden Dengeli ve Düzenli Beslenmeliyiz? Sağlıklı Kalmak ve Yıpranan Kısımların Onarılmasını Sağlamak İçin Beslenme Sağlığın istenilen düzeyde olması, yaşamın sağlıklı devam edebilmesi, vücudun aşman ve yıpranan kısımlarının yenilenebilmesi için doğru beslenmek gerekir. Yaşları genç olduğu hâlde

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Hakkında Genel Bilgiler

0

Çanakkale Savaşları ne zaman gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşları neden olmuştur? Deniz ve kara Çanakkale Savaşları nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi. Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi 1914’de patlak veren I. Cihan Savaşı Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu bir büyük ölüm-kalım savaşı olmuştur. Müttefikleri olan Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında bu kanlı mücadeleye girişen Osmanlı Devleti, savaşın çıkışıyla

Bilgi Dünyası Sanayi Devrimi

Sanayi İnkılabı Nedir? Sanayi İnkılabının Temel Taşları ve Sonuçları Nelerdir?

4

Sanayi inkılabı nedir ve ne zaman olmuştur? Sanayi inkılabının özellikleri, neden ve sonuçları. Ayrıca sanayinin aşamaları nelerdir? Sanayi İnkılabı (1790 – 1830) İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar, tüketimin artmasıyla yeni üretim tarzı ve kaynaklan ortaya çıkmıştır. İlkel çağlarda yaşayanların ilk geçim kaynakları toplayıcılıktır. Daha sonra avcılık en yaygın geçim kaynağı olurken, toprağın işlenmesiyle tarım en

Tarih Duraklama Dönemi İsyanları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Yaşanan İsyanlar ve Sebepleri

0

Osmanlı Devletinin duraklama döneminde yaşanan isyanlar, isyanların sebepleri sonuçları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Duraklama Dönemi İsyanları İsyanların Genel Nedenleri 1. Merkez ve taşra yönetimin giderek bozulması, 2. Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması, 3. Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi, 4. Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, yeniçeri ve sipahilerin disiplinsizliği, haksızlıkların önlenememesi sonucu halkın devlete

Tarih

Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları

5

Haçlı Seferleri kaç adettir? Kimler arasında ve ne zaman gerçekleşmiş, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Önemi ve hakkında bilgi. Haçlı Seferleri Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ, 1096 – 1270 arasında 174 yıl içinde Hristiyanların Müslümanlar’a karşı açtıkları 8 askeri seferin hepsine birden verilen addır. Haçlı savaşları dünya tarihinin en önemli olaylarındandır. XI. yüzyılda Avrupa pek geri

Bilgi Dünyası Sen Dili

Çatışmaya Gösterilen Tepkiler ve Sonuçları

0

Çatışma durumunda gösterilen tepki çeşitleri nelerdir? Çatışmaya gösterilen tepkilerin doğurduğu sonuçlar hakkında bilgi. Çatışmaya Gösterilen Tepkiler ve Sonuçları Çatışma durumlarında gösterilen tepkileri 3 temel grupta ele alabiliriz. Bunlar; I. Kaçma, II. Kavga Etme, III. Çatışma çözme davranışlarıdır. I. Kaçma Tepkisinin Sonuçları 1. Kaybet-Kaybet Taraflardan biri ilişkinin sürmesi adına çatışmadan kaçınır. Her iki tarafın da temel

Coğrafya Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun sayısal değerleri ve bu konumun sonuçları ile ilgili olarak bilgiler. Türkiye’nin matematiksel olarak konumu yukarıdaki haritada da görüldüğü üzere 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenlerine denk düşmektedir. Dah afarklı bir anlatım ile ülkemiz Ekvator çizgisinin kuzey kısmında ve Greenwich doğrusunun doğu kısmında yer alan

Yakın Tarih Pearl Harbor

Pearl Harbor Baskını Sebepleri ve Sonuçları

0

Pearl Harbor baskını nedir, kimler tarafından ne zaman ve neden meydana gelmiştir? Pearl Harbor sebep ve sonuçları hakkında bilgi. Pearl Harbor Baskını Pearl Harbor Baskını, Japonların, Oahu Adasındaki (Hawaii) Pearl Harbor’da bulunan ABD deniz üssüne düzenlediği ani hava saldırısıdır (7 Aralık 1941). Baskın ABD ile militarist ve yayılmacı bir çizgi izleyen Japonya arasında 10 yıldır

İnkılap Tarihi Sİvas Kongresi'nde Temsil Edilen Yerler

Sivas Kongresinin Amacı, Kararları ve Önemi

0

Kurtuluş Savaşımızı öncesi önemli bir kongremiz olan Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresinde alınan kararlar ve kongrenin önemi hakkında bilgiler. SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919) • Anadolu’daki Anlaşma subayları, kongre toplandığı takdirde Sivas’ın işgal edileceğini bildirdiler. • Öte yandan Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını tutuklamak üzere

İnkılap Tarihi Kurtuluş Savaşı ( Sivas Kongresi)

Sivas Kongresi Hakkında Bilgi

1

Sivas Kongresi ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Sivas Kongresi’nde yaşanan tartışmalar, alınan kararlar, önemi ve yeri hakkında bilgi. Sivas Kongresi; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlarında (Erzurum Kongresinden sonra) 4-11 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongredir. 22 Haziran 1919’da yayımlanann Amasya Genelgesinde, Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağı ilan edildi. Ayrıca Mustafa Kemal valilere gönderdiği bir genelgeyle İstanbul

Tarih Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması (Kısaca)

0

1718 yılında imzalanmış olan Pasarofça Antlaşmasının tarafları, sebepleri, önemi ve sonuçları ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Osmanlı İmparatorluğu ile Alman İmparatorluğu arasında 21 temmuz 1718’de imzalanan bir antlaşmadır. Belgrad’ın güneydoğusundaki Pasarofça kasabasında imzalanan bu antlaşma Osmanlılar’ın kazandıkları 1715 Venedik Savaşı ile Almanlar’ın kazandıkları 1716 Alman Savaşı’na son vermiştir. XVIII. yüzyılın ilk yılları, Osmanlı

Tarih

31 Mart Olayı Nedenleri ve Sonuçları

3

Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olan 31 Mart Olayı (Vakası) ne zaman olmuştur? Nedenleri ve sonuçları maddeler halinde yazıldığı sayfamız. 31 MART OLAYI (13 Nisan 1909) Nedenleri 1. İttihat ve Terakki karşıtlarının çeşitli yollarla yürüttüğü şiddetli muhalefet 2. İttihat ve Terakki’nin, yönetime tamamen egemen olamaması 3. Muhalefetin kışkırtmaları, 4. Toprak kayıplarının halkta yarattığı hoşnutsuzluk • İsyancılar 31

Yakın Tarih

Basmacı Hareketi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Basmacı Hareketi, Ayaklanması nedir, ne zaman ve neden olmuştur? Basmacı Hareketi nasıl sonuçlanmıştır, hakkında bilgi. Basmacı Hareketi (Ayaklanması) Basmacı Hareketi; Sovyet yönetimine karşı Orta Asya’da 1917’de başlayan ve aralıklı olarak 1931’e değin süren ayaklanma hareketidir. Çarlık döneminde Türkmenistan, Başkurdistan ve Kırım’da Ruslara karşı saldırılar, soygunlar düzenleyen çeteler yaygındı. Bu çetelere Başkurtlar “Ayyar”, Türkmenler “Basmacı” adını

Sağlık Bilgileri gıda alerjisi

Alerji Kan Testi Nasıl Yapılır? Sonuç Değerlendirme

0

Alerji kan testi nedir, neden ve nasıl yapılır? Alerji kan testinde IgE neyi gösterir, yüksekliği ne anlama gelir? Alerji Kan Testi Nasıl Yapılır? Sonuç Değerlendirme Allerji Kan Testi Nedir? Alerjiler, vücudun bağışıklık sistemindeki yaygın ve kronik bir durumdur. Normalde, bağışıklık sisteminiz virüslere, bakterilere ve diğer bulaşıcı ajanlara karşı savaşır. Alerjiniz olduğunda, bağışıklık sisteminiz toz veya

İnkılap Tarihi II. Balkan Savaşı'ndan sonra osmanlı Devleti'nin sınırları.

Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

2

I. ve II. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ile bu savaşlar sebebi ile yapılan antlaşmalar ve olaylar hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Nedenleri 1. Berlin Antlaşması (1878) Osmanlı Devleti’ni önemli ölçüde Balkanlar’dan uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Balkanlar’da paylaşım mücadelesi durmadı. Devletler, birbirlerinin aleyhine topraklarını genişletme çabalarına hız verdiler. 2. Sırbistan, Bulgaristan’a bırakılan

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Sonuçları ve Osmanlıya Etkileri

0

Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir? 1789 Fransız ihtilali sonrası Avrupa’da yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya etkileri ve Fransız ihtilalinin Osmanlı Devletine olan etkileri Fransız İhtilalinin Sonuçları ve Osmanlıya Etkileri Fransa İhtilâlinin Dünyaya Getirdiği Yenilikler: Fransa İhtilâli, Avrupa’da yeni bir devlet yönetiminin doğmasının nedeni olmuştur. Bugün adına Demokrasi dediğimiz bu yönetim, halkın kendi kendini yönetmesi, devlet ve memleket yönetimine

Din Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Barışının Koşulları ve Sonuçları

0

Hudeybiye Barışı ya da Hudeybiye Antlaşması olarak geçen antlaşmanın maddeleri ile sonuçları hakkında bilgiler veren yazımız. Hudeybiye Antlaşması İle İlgili Bilgi Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ile Mekke önderleri arasında yapılan barıştır (Mart 628). Müslümanların dinsel ve siyasal bir topluluk olarak tanınmasını sağlayan ve İslamın kitlelere yayılıp güç kazanması açısından önemli bir dönüm noktası olan antlaşma.

İnkılap Tarihi Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri, Saltanat Neden Kaldırıldı?

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri, Saltanat Neden Kaldırıldı?

1

Saltanat neden kaldırılmıştır? Saltanatın kaldırılması nedenleri, sonuçları ve önemi hakkında bilgi. Saltanatın Kaldırılması; (1 Kasım 1922) Nedenleri: 1. İstanbul’daki Tevfik Paşa hükümetinin 17 Ekim’de Başkomutana gönderdiği yazıda; “Kazanılan zaferle artık İstanbul-Ankara ikiliği kalkmış, ulusal birlik sağlanmıştır. Anlaşma Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine her iki hükümette çağrılacaktır. Bu durumda ulusumuzun esenliği ile ilgili sorunlarımızı önceden aramızda

Bilgi Dünyası Coğrafi Keşifler Haritası

Coğrafi Keşifler Nedir? Sonuçları Nelerdir?

0

Coğrafi keşifler nelerdir? Coğrafi keşiflerin amacı, nedenleri, Amerika’nın keşfi, keşfedilen yerler ve sonuçları nelerdir? Coğrafi Keşifler Nedir? Sonuçları Nelerdir? Coğrafi Keşiflerin Nedenleri 1. Yeni İpek ve baharat yollarının aranması 2. Avrupalı ülkelerin yeni pazar ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duyması. 3. Ticaretin gelişmesi ile paranın esası olan kıymetli madenlere ihtiyaç duyulması, piyasadaki, altın ve gümüşün ihtiyacı

Tarih

Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi

0

Otlukbeli Savaşı ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Otlukbeli Savaşı’nın nedenleri, sonuçları hakkında bilgi. Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi Otlukbeli Savaşı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan savaştır (11 Ağustos 1473). Fatih, Dulkadiroğulları topraklarının işgalini sona erdirmek ve Karamanoğlu Pir Ahmet’in topraklarını yeniden kendisine teslim etmek istiyordu. Uzun Hasan ise

Tarih Fransa İhtilali

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları

0

Dünya tarihini kökünden değiştiren Fransız İhtilali ne zaman ve nasıl oldu? Fransız ihtilalinin nedenleri, gelişmesi ve sonuçları hakkında bilgiler. Fransız İhtilâlin Nedenleri a. Siyasal Nedenler Fransa, mutlakiyetle yönetiliyordu. Hürriyet ve eşitlik yoktu. Kral, “Devlet benim.” diyebilecek kadar sınırsız yetkilere sahipti. Bununla birlikte ülke sorunlarına ilgi göstermiyordu. Fransa yönetiminin dış siyasetteki başarısızlıkları ülkedeki huzursuzluğu arttırmıştı. b.

Tarih Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı

0

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı nedenleri ve sonuçları nedir? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı tarihi, Kütahya Antlaşması hakkında bilgi. Aslı Kavala şehrinden olan Mehmet Ali Paşa, Napolyon’un Mısır’ı istilâ ettiği sırada gönüllü askerlerle birlikte Mısır’a gelmişti. Orada zekâsı ile kendisini göstermiş ve başıbozuk askerlere komutan olmuştu. Mehmet Ali zeki, çalışkan, iş bilir bir adamdı. Mısır’ın

İnkılap Tarihi Balkan Savaşı Haritası

Balkan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Birinci ve İkinci Balkan Savaşları kimler arasında, ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Balkan Savaşlarının özeti ve sonuçları. >Balkan Savaşı; Osmanlı Devleti ile, ona karşı birleşen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleri arasındaki savaştır. Birinci Dünya Savaşı’nın öncüsü olmak ve dünya mukadderatına tesir etmek bakımından önemi büyük olmuş, Avrupa’da kuvvetler muvazenesini karıştırmıştır. Dört müttefik, Rusya’nın geniş

İnkılap Tarihi Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Trablusgarp savaşının nedenler, sonuçları ve sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması hakkında maddeler halinde kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. p style=”text-align: justify;”>İkinci Meşrutiyet devrinin ilk büyük olayı İtalya ya da Trablusgarp savaşıdır. İtalya, birliğini kurduktan sonra (1870) sömürgecilik yolunda yürümeye başlamıştı. Osmanlı ülkelerinden olan Tunus’ta gözü vardı. Fakat Fransızların 1881’de Tunus’u, İngilizlerin de 1882’de Mısır’ı almalarından sonra,

İnkılap Tarihi Atatürk Masaüstü Duvar Kağıtları

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi

0

İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi. Trablusgarp Savaşı (1911-1912) Nedenleri: 1. İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı 2. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını sa-vunamayacak durumda olması 3. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır. Aralarında Mustafa Kemal,

Tarih

Monroe Doktrini Nedir?

0

Amerika Birleşik Devletlerinin artık büyük devletlerden birisi olma yolunda atmış olduğu en önemli adımlardan kabul edilen Monroe Doktrini ile ilgili bilgiler. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, «Amerika Amerikalılarındır» ilkesini yerleştiren bir belgedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 5. Başkanı olan James Monroe 2 aralık 1823’te Kongre’de yaptığı bir konuşmayla, Amerika topraklarında artık Avrupa devletlerinin sömürge kuramayacaklarını belirtti. Yeni

İnkılap Tarihi İnönü Savaşları

İnönü Savaşları

0

Birinci ve İkinci İnönü savaşları hakkında bilgi ve İnönü savaşlarının sonuçları. İnönü Savaşları ne zaman ve nerede olmuş sonuçları ne olmuştur? Kurtuluş Savaşı içinde İsmet İnönü’nün komutanlığında Eskişehir yakınlarındaki İnönü’de Yunanlılara karşı kazanılan iki savaş. Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921): Batı Cephesi’ndeki Türk Ordusu’nun ilk önemli sınavıdır. Yunanlılar, 6 Ocak sabahı üstün kuvvetlerle İnönü

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale cephesi komutanı, Çanakkale cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Çanakkale Cephesi’nin Açılma Nedenleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlamak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Balkanlardaki tarafsız devletleri kendi

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Cephesinde

Çanakkale Savaşı Nedenleri ve Sonuçları – Savaşın Detayları

0

Çanakkale Savaşı ne zaman, kimler arasında ve neden gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşının detayları ve sonuçları hakkında bilgi. Çanakkale Savaşı; Bu savaşlar 1914 kasımında başladı, 1915 ocak ayına kadar sürdü. Savaşın sebebi şuydu: İtilâf Devletleri (İngiltere, Fransa, Rusya), İttifak Devletleri (Almanya, Avusturya) safında savaşlara katılan Osmanlı İmparatorluğunu, İstanbul’u almak suretiyle, savaş dışı etmek istediler. Bundan daha önem

Tarih Bandung Konferansı

Bandung Konferansı Hakkında Bilgi

0

Bandung konferansı nedir? Bandung konferansı ne zaman ve nerede yapıldı? bandung konferansı ile hangi oluşum ortaya çıkmıştır? Bandung Konferansı Hakkında Bilgi Bandung Konferansı, 18-24 Nisan 1955’te Endonezya’nın Bandung kentinde toplanan Endonezya, Birmanya (bugün Myanmar), Seylan (bugün Sri Lanka), Hindistan ve Pakistan’ın düzenlediği, Asya ve Afrika ülkelerinin katıldığı toplantı. Toplantıya dünya nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturan 29

Bilgi Dünyası

Kıbrıs Sorunu Özet

0

Kıbrıs Sorunu nedir, nedenleri nelerdir? Kıbrıs Sorunu’ndaki gelişmeler, sonuçları nedir, Kıbrıs Sorunu özet bilgi. Kıbrıs Sorunu Özet Nedenleri: 1. Yunanistan’ın Kıbrıs’ı ilhak için faaliyetlerini arttırması 2. Doğu Akdeniz’deki SSCB tehdidinin artması 3. Yunanistan’ın Kıbrıs’tan İngiltere’yi çıkartmaya çalışması 4. Doğu Akdeniz’deki Batı Bloku’nun zayıflatılıp, adanın komünist üssü hâline getirilmek istenmesi 5. Oniki Ada’yı alan Yunanistan’ın, Kıbrıs’ı

Tarih

Hindiçini Savaşı Özet

0

Hindiçini Savaşı ne zaman ve kimler arasında meydana gelmiştir? Birinci ve ikinci Hindiçini Savaşı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Hindiçini Savaşı (1954) Nedenleri 1. Fransa’nın Hindiçini’ndeki sömürge düzenini sürdürmek istemesi 2. Japonya’nın, Fransa’nın izlerini silmek için sarı ırk milliyetçiliğini, bağımsızlık duygularını tahrik etmesi 3. 14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik Demeci ile bütün milletlerin, kendi seçtikleri

Bilgi Dünyası Berlin Duvarı Yapılıyor

Berlin Buhranı Nedir? Özeti

0

Berlin Buhranı Nedir? Berlin Buhranı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Berlin Buhranı hakkında bilgi, kısa özeti. Berlin Buhranı Sovyetlerin Batılıları Berlin’den çıkarmak için giriştikleri teşebbüs neticesinde ortaya çıkan buhrandır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın tümünde yapıldığı gibi Berlin şehri de dört işgal bölgesine ayrıldı. Batılıların Berlin’deki işgal bölgeleri ile Almanya’daki işgal bölgeleri arasındaki ulaşım, Sovyet işgal

Yakın Tarih Çekoslovakya Darbesi

1948 Çekoslovakya Darbesi

0

1948 Çekoslovakya Darbesi nedir? Çekoslovakya darbesi neden olmuştur ve nasıl sonuçlanmıştır? Çekoslovakya Darbesi hakkında kısaca bilgi. 1948 Çekoslovakya Darbesi Çekoslovakya, Batı demokrasisinin Orta Avrupa’daki öncüsüydü. Hükümete gelen bakanların Batı taraftarlığı Sovyetler Birliği‘ni harekete geçirdi, hükümeti tamamen komünistlere teslim etmek için açıkça müdahale etti. Böylece Batı demokrasisini öldürdü. Darbe ile Sovyetler Birliği’nin, Doğu ve Orta Avrupa

Tarih İran Irak Savaşı

İran – Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

İran Irak savaşı ile ilgili bilgiler. İran – Irak Savaşı neden çıktı? İran Irak savaşının sebepleri gelişmesi ve sonuçları ile ilgili kısa bilgiler. Savaşın Nedenleri; Soğuk Savaş boyunca Irak – İran ilişkileri iyi olmadı. 1969 Nisan ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğini alan İran Şahı, önemli bir su yolu olan ve 1937 yılı İran –

Tarih İstanbul'un Fethi Harita

İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları

0

Tarihteki en önemli olaylardan birisi kabul edilen bir çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un Fethi ile ilgili nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler. İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları Dünyanın en güzel kentlerinden birisi olan en büyük şehrimiz İstanbul, 29 Mayıs 1453 Salı günü Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. İstanbul’un alınışı; Ortaçağı sona erdirdi. Yeniçağı başlattı. Osmanlılar, 1356’da

Tarih Ayn Calut Savaşı

Ayn Calut Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Olmuştur? Özeti

0

Dünya tarihi açısından da önemli bir savaş olan Ayn Calut (Ayn-ı Calut ) Savaşı ile ilgili olarak kısa ve özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayn Calut Savaşı, Memlûklerin istilacı Moğollara karşı kazandıkları kesin zafer (3 Eylül 1260). Mısır’ı ve İslamlığı Moğol tehlikesinden kurtararak Moğol İmparatorluğu‘nun batıya doğru yayılmasını durdurmuştur. İlhanlı hükümdarı Hulagu komutasındaki Moğolların 1258’de

Bilgi Dünyası israf

İsraf Nasıl Önlenir?

0

İsraf nedir, nasıl önlenir? İsraf neden zararlıdır? İsrafın sonuçları nelerdir? İsrafı önlemek hakkında bilgi. İsraf Nasıl Önlenir? Her türlü imkan ve varlığı boşuna harcama, saçıp savurmaya israf denir. İsraf, aile ve ülke ekonomisine zarar verir. Ayrıca doğal kaynakların hızlı tükenmesine neden olur. Bu nedenle kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar tüketmeli yani tasarruf yapmalıyız. Değerlendirilebilir atıklar geri dönüştürülerek

Bilgi Dünyası göç

Köyden Kente Göç Nedenleri

0

Kırsal yerleşimlerden ve köylerden kentlere göçün nedenleri ve sonuçları nelerdir? Maddeler halinde açıklaması. Kırsal Yerleşmelerden Kentlere Göçün Nedenleri ve Sonuçları İnsanların çeşitli nedenlerle yaşadıkları yeri değiştirmelerine göç adı verilir. Ülkemizde göç genellikle köy ve kasaba gibi kırsal yerleşimlerden kentlere doğru olmaktadır. Kırsal Kesimden Kentlere Göçün Nedenleri ***Tarımda makineleşmenin başlamasıyla birlikte çok sayıda insan işsiz kalmıştır.

Bilgi Dünyası Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) Nedenleri ve Sonuçları

0

Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) nedir, ne zaman ve kimler arasında meydana gelmiştir? Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) Peloponnesos Savaşı, Eski Yunan kent devletlerinin önde gelen ikisi olan Atina ile Sparta’nın arasındaki savaştır (İÖ 431-404). Thukydides tarafından, o güne değin yapılan en büyük savaş sayılmıştır. Atina ile Sparta,

Bilgi Dünyası

Pazvandoğlu İsyanı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Pazvandoğlu İsyanı (Ayaklanması) nedir, ne zaman, nasıl ve neden gerçekleşmiştir? Pazvandoğlu İsyanı sonuçları ve özellikleri hakkında bilgi. Pazvandoğlu İsyanı Pazvandoğlu Ayaklanması, Bulgaristan’ ın batısı ile Doğu Sırbistan bölgelerini denetimi altına alan Vidin âyanı Pazvandoğlu Osman Ağa’nın çıkardığı ayaklanmadır (1795-1802). Rumeli’deki güçlü âyandan Pazvandoğlu Ömer Ağa, merkezî yönetimden bağımsız bir tutum izlemeye başlaması üzerine 1787’de idam

Bilgi Dünyası

Pasifik Savaşı Hakkında Bilgi

0

Pasifik Savaşı ne zaman ve kimler arasında meydana gelmiştir? Pasifik Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Pasifik Savaşı Hakkında Bilgi Pasifik Savaşı, İspanyolca Guerra Del Pacífico, Şili, Bolivya ve Peru arasında, Büyük Okyanus kıyısındaki Atacama Çölünün, başta sodyum nitrat olmak üzere değerli maden yataklarının bulunduğu bölümünün denetimi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan çatışmadır (1879-83). Şili’nin

Bilgi Dünyası

Sömürgeciliğin Sona Ermesi

0

Asya, Afrika’da sömürgecilik nasıl sonlanmıştır? Ülkelerin sömürgeciliğin bitimi ile ilgili tarihleri, gelişmeler. SÖMÜRGECİLİĞİN SONA ERMESİ a) ASYA I. Hindistan • Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin lideri olan Gandi ilk olarak Güney Afrika’da Hint topluluğunun vatandaşlık hakları için barışçı başkaldırı uyguladı. Afrika’dan Hindistan’a döndükten sonra yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri

Bilgi Dünyası İran Irak Savaşı

İran Irak Savaşı Hakkında Bilgi

0

İran Irak Savaşı ne zaman meydana gelmiştir? İran Irak Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir, tarihi hakkında bilgi. İran Irak Savaşı Hakkında Bilgi İran-Irak Savaşı (1980-90), 1980’lerde İran ile Irak arasında süren askeri çatışmadır. 22 Eylül 1980’de Irak silahlı kuvvetlerinin ortak sınır boyunca İran’ın batı kesimini işgal etmesiyle başlamıştır. Savaşa yol açan gelişmelerin temelinde İran ile

1 2 3 4