Browsing: sosyal

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Dolaylı Öğrenmenin Davranışa Etkisi

0

Dolaylı öğrenmenin davranışa etkileri nelerdir? Dolaylı öğrenme ve etkileri hakkında bilgi, açıklamalar. DOLAYLI ÖĞRENMENİN DAVRANIŞA ETKİSİ 1. Model Almanın Öğrenmeye Etkisi Gözlemci bir modelin davranışını izleyerek yeni davranışlar öğrenebilir. (Psikomotor – bilişsel beceriler) Örneğin, çırak, ustasına bakarak bir keresteyi nasıl biçimli kestiğini (psikomotor), bir öğrenci öğretmenine bakarak bir problemi nasıl çözdüğünü öğrenebilir. 2. Engelleyici-Destekleyici etki

Anne&Çocuk Çocuklar

0-6 Yaş Dönemi Sosyal Gelişim Özellikleri

0

0-6 yaş döneminde, süt çocukluğu ve okul öncesi dönemde sosyal ve duygusal gelişim özellikleri nelerdir? Hangi yaşta neler beklenir? 0-6 Yaş Dönemi Sosyal Gelişim Özellikleri Sosyalleşme; bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürüne uyum sürecidir. Daha açık olarak belirtirsek sosyalleşme; o topluma ait kültürün, inançların, değer yargıları ve davranışların kazanıldığı ve kişilik yapısı ile bütünleşen bir süreçtir.

Bilgi Dünyası gozlemci

Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler

0

Sosyal öğrenmeyi etkileyen temel faktörler nelerdir? Gözlemcinin özellikleri nelerdir, davranış ve modelin özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Öğrenmeyi Etkileyen Temel Faktörler A. GÖZLEMCİNİN ÖZELLİKLERİ Gözlemcinin bazı yeterliliklere sahip olması, sosyal öğrenme yapması açısından etkindir. Başlıca özellikler şunlardır; 1. Karşılıklı Belirleyicilik 2. Sembolleştirme Kapasitesi Bireyin, gözlemlediği davranışları zihninde canlandırma ve saklama becerisidir. Bandura, biz insanların bilişsel temsilciler

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı

0

Mustafa Kemal Atatürk sosyal bilimlere katkıda bulunacak ne gibi çalışmalar yapmıştır? Sosyal bilimler alanındaki çalışmaları Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca akıl ve bilimi rehber olarak almıştır. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyerek bilime verdiği önemi vurgulamıştır. Bu yaklaşımı, Atatürk’ün sosyal bilimler alanında da katkılarda bulunmasını sağlamıştır. Atatürk’ün Akılcılığa

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası Sosyal Yardımlaşma

Sosyal Etik Nedir?

0

Sosyal Etik Nedir? Sosyal Etik konuları ve örnekleri nelerdir? Sosyal Etik özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Etik Nedir? Tek tek kişilerin, içinde yaşadıkları topluluğa karşı sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri vurgulayan sosyal etik, bir ölçüde bireysel etiği tamamlayan karşı parçadır. İnsan, ihtiyaçlarım gidermek için diğer insanların yardımına ve onlar tarafından kabul edilmeye muhtaç bir sosyal varlık

Bilgi Dünyası Öğrenmek

Sosyal Öğrenme Kuramının Eğitimde Uygulanması

0

Sosyal öğrenme kuramının eğitimde uygulanması, eğitime katkıları nelerdir? Sosyal öğrenme kuramı ve eğitim hakkında bilgi. SOSYAL ÖĞRENME KURAMININ EĞİTİME KATKILARI 1. Öğretmen, öğrencilerin karşısında bir model olduğunu unutmamalıdır. Çünkü öğretmenin birçok davranışı farkında olmadan öğrenci tarafından alınıp kullanılmaktadır. Bu nedenle olumsuz değerlendirilebilecek hiçbir davranış öğrenci karşısında yapılmamalıdır. Eğer öğretmen öğrenci karşısında alkol içiyorsa, alkol kullanmanın

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Sosyal Öğrenme Kuramı Modelin Özellikleri

0

Sosyal öğrenme kuramında modelin özellikleri nelerdir? Modelin özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Öğrenme Kuramı Modelin Özellikleri Sadece modelin davranışlarının sonuçları değil, aynı zamanda modelin özellikleri de model alma davranışlarını etkilemektedir. > Modelin özelliklerinin gözlemcinin özelliklerine olan benzerliği (cinsiyet-yaş-tutum) Modelin özellikleri ne kadar gözlemcinin özelliklerine benzerse, gözlemci o kadar modelin davranışına benzer davranış göstermektedir. > Modelin saygınlığı

Bilgi Dünyası gozlemci

Öz Yargılama Kapasitesi Nedir?

0

Öz Yargılama Kapasitesi nedir, özellikleri nelerdir? Sosyal öğrenmede gözlemcinin özelliklerinden Öz Yargılama Kapasitesi hakkında bilgi. Öz Yargılama Kapasitesi Bireyin kendisi hakkında düşünme, yargıda bulunma ve davranışlarını değerlendirme becerileridir. Bireyin öz eleştiri yapmasıdır. Bireyler kendileri ile ilgili düşüncelerini kaydederler ve etkinliklerinin sonuçlarına göre bu düşüncelerinin yeterliği hakkında yargıda bulunurlar. Bütün bu yargılar, bireyin herhangi bir işi

Bilgi Dünyası gozlemci

Öz Düzenleme Kapasitesi Nedir?

0

Öz Düzenleme Kapasitesi nedir, özellikleri nelerdir? Sosyal öğrenmede gözlemcinin özelliklerinden Öz Düzenleme Kapasitesi hakkında bilgi. Öz Düzenleme Kapasitesi Öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını gözleyip, kendi ölçütleriyle karşılaştırarak yargıda bulunması ve gerekiyorsa davranışlarını ölçütlerine uygun hale getirmesidir. Biz insanlar yalnızca başkalarının ilgi ve isteklerine uygun bir şekilde davranışta bulunmayız. Birçok organize olmuş davranışımızın arkasında içsel süreçler

Bilgi Dünyası

Karşılıklı Belirleyicilik Nedir?

0

Karşılıklı belirleyicilik nedir, özellikleri nelerdir? Sosyal öğrenmede gözlemcinin özelliklerinden karşılıklı belirleyicilik hakkında bilgi. Karşılıklı Belirleyicilik Birey, davranış ve çevre faktörlerin birbirlerini karşılıklı olarak etkilemesidir. Bandura’ya bu etkileşimler bireyin sonraki davranışını belirlemektedir. Davranış çevreyi; çevre ise davranışı değiştirebilir. Yine, çevre bireysel özellikleri değiştirebileceği gibi bireysel özellikler de çevreyi değiştirebilir. Örneğin; savunmayı öğrenme deneyinde farelere belli aralıklarla

Bilgi Dünyası Kalabalık

Kalabalık – Sosyal Yığın – Sosyal Kategori

0

Kalabalık nedir, sosyal yığın nedir, sosyal kategori nedir? Kalabalıkları türleri özellikleri, toplumsal kategori nedir, hakkında bilgi. Kalabalık – Sosyal Yığın – Sosyal Kategori Fiziksel yakınlıklarına rağmen, aralarında örgütlenmiş yapısal ilişki ve etkileşimlerle, bütünleştirici ve birleştirici bağlar bulunmayan insan topluluklarına toplumsal yığın denir. Yığınlarda bulunan insanlar birbirlerini tanımazlar. Rastlantılar sonucu bir araya gelirler ve kısa sürede

Bilgi Dünyası Sivil Toplum

Sosyal Beceri Eğitimi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Sosyal beceri eğitimi nedir? Sosyal beceri eğitiminin özellikleri, becerilerin ölçülmesi ve kazanılması hakkında bilgi. Sosyal Beceri Eğitimi Sosyal beceri, bireyin başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan davranışlardır. Sosyal yeterlik, bir kişinin birtakım sosyal ilişkileri yürütebilmesinde gerekli becerilerin kazanılıp kazanıla’madığını ifade eder. Sosyal becerilerin özellikleri • Sosyal beceriler davranış şeklinde ortaya çıkarlar. • Kişiler

Bilgi Dünyası

Sosyal Norm Nedir?

0

Sosyal norm ne demektir? Sosyal normların özellikleri. Sosyal norm hakkında ansiklopedik bilgi. Sosyal Norm Sosyal Norm; toplumsal bir grubun üyelerince paylaşılan davranış kuralı ya da standardıdır. Normlar, ödüllendirme ya da cezalandırma yoluyla dışarıdan dayatılabileceği gibi, bireyler tarafından içselleştirilmiş de olabilir; yani birey normu benimser ve bir dış baskı olmadığında da ona uygun davranır. Normlar, değer

Bilgi Dünyası psikoloji

Sosyal Davranış Kuramı Nedir?

0

Psikolojide sosyal davranış kuramı nedir? Öğrenme kuramları, sosyal davranış kuramı özellikleri hakkında bilgi. Sosyal Davranış Kuramı Bu kurama göre kişilik, yaşanmış deneyimlerden ve öğrenilmiş davranışlardan oluşur. Öğrenme kuramları kişiliği-, öznel olanın toplumsal olanla etkileşimi içinde gelişen ve yaşam boyu değişim gösteren bireysel özellikler olarak değerlendirir. Bu kuramı savunan Skinner’e (1904-1990, Amerika) göre kişilik, koşullanma ile

Bilgi Dünyası

Sosyal yaşam ve Sosyal yapı Hakkında Bilgiler

0

Sosyal yapı ve sosyal yaşam ile ilgili temel ve genel bilgilerin yer aldığı siyasal yaşam ve olaylar hakkında akademik bilgi veren yazımız. Siyasal yaşam, siyasal olayların oluş-‘ tuğu sosyal yaşam tarzıdır. Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır. Siyasal olay ise, ülke yönetimini ilgilendiren olaylardır. Ekonomik çıkarları devlet aracılığı ile gerçekleştirme çabası da siyaset olarak

Bilgi Dünyası

Toplumsal Kurumların Özellikleri ve Görevleri

0

Toplumsal kurumların özellikleri nelerdir? Toplumsal kurumların görevlerinin maddeler halinde açıklamalarının yer aldığı yazımız. SOSYAL KURUM NEDİR? Sosyal kurum, “Hep birlikte eşgüdülüp örgütlenmiş uyumlu bir bütünlük oluşturan düşünceler, inançlar, gelenek – göreneklerle; yapılar, mallar, simgeler, bayrak, rozet… gibi maddi öğeler bütünüdür.” Toplumsal kurum kavramını sosyologlar çok farklı biçimlerde tanımlamışlardır. Tanımlardaki farklılıklara rağmen “kurum” kavramı sosyolojinin en

Bilgi Dünyası

Sosyal Tabakalaşma Nedir?

0

Sosyal tabakalaşma nedir ne demektir? Tabakalaşmanın tanımı, kapalı ve yarı kapalı tabakalaşma, yatay ve dikey hareketlilik gibi konular ile ilgili bilgiler. A. TABAKALAŞMANIN TANIMI Tabakalaşma, bireyler ve grupların belirli ya da genelleştirilmiş ölçütlere göre, aşağı ve yukarı statülere, rollere sahip tabaka ve sınıflara mensup olarak anlaşılmaları, derecelendirilmeleri demektir. Toplumun sosyal tabakalara bölünmesi, sosyal yapının en

Bilgi Dünyası

Sosyal Grupların Tanımı, Oluşumu ve Nitelikleri

0

Sosyal gruplar nasıl tanımlanır? Sosyal grupların oluşumu ve niteliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. 1. Tanımı: İnsanlar, tüm yaşamlarını gruplar içinde geçirirler. Günlük yaşamımızın hemen her safhası, ya bir grubun içinde ya da çeşitli gruplarla ilişki kurmakla geçmektedir. Ailede, okulda, mahalle veya köyde, bir dernekte, sendika ya da siyasi partide başkaları ile birlikte

Bilgi Dünyası

Sosyal Kontrol ne Demek?

0

Sosyal kontrol nedir ne demektir? Sosyal kontrol tanımı ve kısaca özelliklerinden bahsedilen yazımız. Bireylerin ya da sosyal grupların toplumsal düzenin beklentilerine uygun biçimde davranmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin tümüne sosyal kontrol denir. Sosyal kontrol mekânizmasının temel işlevi toplumsal düzenin devamlılığını sağlamaktır. Sosyal kontrol de normlara paralel olarak resmi ve gayrı resmi olmak üzere ikiye ayrılır. Resmi

Bilgi Dünyası

Sosyal Normlar ve Özellikleri

0

Sosyal normlar ne anlama gelmektedir? Sosyal normlar ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği ve sosyal normların özelliklerinin verildiği yazımız. Toplu halde yaşayan insanları belirli olaylar karşısında belirli bir biçimde davranmaya zorlayan kurallara sosyal norm denir. Sosyal davranışların ölçüsü normlardır. Din kuralları, ahlak kuralları, örf ve adetler, moda kuralları, hukuk kuralları birer normdur. Toplumsal yaşamda insan

Bilgi Dünyası

Sosyal Değerler Ne Demek?

0

Sosyal değerler nedir ne demektir? Sosyal değerler ile ilgili özet bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede bireylerin olumlu tepki gösterdikleri düşünceler, kurallar, teknikler ve nesnelere sosyal değer denir. Sosyal değerler toplumu oluşturan bireyleri birbirine yaklaştırır, onları bir arada tutar ve toplumun devamını sağlar. Bu değerler, temelde, ahlaki inanç ve ilkelere

Bilgi Dünyası

Sosyal Statüler ve Roller Hakkında Bilgi

0

Sosyal statüler ve roller konusunun detaylı açıklaması ve anlatımı. Rol çatışması ne demektir? Tanımlamalar ve bilgilerin yer aldığı yazımız. Toplumsal statü, bireyin toplum içindeki yeri, mevkii anlamına gelir ve genelde toplumca verilir. Genç, yaşlı, öğrenci, öğretmen, zengin, yoksul, özgür, köle tüm bu kavramlar birer statünün adıdır. Statüler iki kümeye ayrılır. a) Verilmiş Statüler: Soy sop

Bilgi Dünyası

Sosyal İlişkiler Hakkında Kısa Bilgi

0

Sosyal ilişkiler ile ilgili olarak kısaca özelliklerinden bahseden ve bilgi veren yazımız. Sosyal ilişki ne demektir? İnsanlar arasında sosyal ilişkiler olmadan, sosyal bir hayattan söz edilemez. Sosyal ilişkiler; toplum üyelerinin maddi ve manevi etkinlikleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantılardır. Sosyal ilişki, bilinçli ve birbirinden haberdar insanlar arasında olur. Cansızlara yönelik hareketler sosyal nitelik taşımaz. Sosyal ilişkiler

Bilgi Dünyası

Sosyal Yapının Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyal yapı nedir ne demektir? Sosyal yapının tanımı ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Sosyal yapı; herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin, yerleşik iç örgütleniş biçimi olarak ifade edilmektedir. Daha açık bir tanımla, sosyal yapı; içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı, toplumun biçim

Bilgi Dünyası

Organizma Nedir?

0

Sosyal bilimler de organizma ne demektir? organizmanın özellikleri ve fiziksel koşulların organizmaya etkilerinden bahseden yazımız. Organizma; geniş anlamda insan, hayvan ve bitkileri kapsamakta ise de, dar anlamda “insan” anlamında kullanılmaktadır. İnsan yaşamı, dişi üreme hücresi (ovum) ile erkek üreme hücresi (sperma)nın birleşmesiyle başlar. Döllenme olgusu ile birlikte hücre kendi içinde hızla bölünerek çoğalır, ancak döllenmenin

Bilgi Dünyası Sosyal Demokrasi

Sosyal Demokrasi Nedir?

0

Her zaman tartışma konusu olmuş bir konu olan Sosyal Demokrasi nedir ve ne anlama gelir? Sosyal demokrasi kavramının tarihini de kapsayan ve genel bilgiler veren yazımız. SOSYAL DEMOKRASİ, 19. yüzyıl sonlarında ortaya çıkarak siyasal demokrasi içinde, ekonomik yaşamda liberalizmi ve toplumsal alanda sosyal adaleti amaçlayan öğreti. İlk kez 1914’te Fransa’da ortaya çıktı. 1920’de komünistlerin ayrılmasından

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir?

0

Devlet ne demektir ne anlama gelir? Devletin özellikleri ile sosyal ve hukuk devleti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVLET, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusal ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu, tüzel varlık. İlk insan topluluklarının rastgele bir araya gelmiş bir kalabalık olmaktan çıkıp toplum haline gelmeleri, temel insan kurumlarının ortaya çıkmasıyla

Bilgi Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal Gelişme Nedir?

0

Sosyal gelişme nedir, neden önemlidir? Sosyal gelişme nasıl olur, unsurları nelerdir, hakkında bilgi. Sosyal Gelişme Bir toplumda ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme ile birlikte sosyal ve kültürel düzeyin yükselmesine “sosyal gelişme” denir. Sosyal gelişmenin başlıca unsurları şunlardır: 1. Ekonomik Büyüme: Yıllık kalkınma hızının yüzde beşten yüzde yediye çıkması gibi, varlığını sürdüren ekonomik yapıdaki sayı ve

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0

Toplumsal, sosyal değişmeye etki eden faktörler nelerdir? Bu faktörlerin özellikleri ve değişmeye etkilerinin maddeler halinde açıklaması. Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler a) Fiziksel çevre: Fiziksel çevrede yaşanan doğa olayları, depremler, su baskınları, iklim değişmeleri gibi olaylar toplumu etkiler. Açlık, göç ve yaşam standartlarında meydana gelen değişmeler, bu olayların doğal sonuçlarıdır. Doğa ve insan arasındaki ilişkilerin değişmesi, toplumsal

Bilgi Dünyası

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

0

Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri nelerdir? Bu etkiler üzerine örnekler ve hakkında bilgi. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri Yeryüzünde farklı coğrafi özellikler ve bunlara bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları vardır. Ekonomik faaliyetler burada yaşayan insanların yaşam tarzlarının, kültürlerinin temelidir. Sanayi devriminden önce hakim olan ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktı. Çok

Bilgi Dünyası

Sosyal Düzen Kuralları Nelerdir?

0

Sosyal hayatı düzenleyen kurallar nelerdir? Toplumsal hayat kuralları nelerdir, maddeler halinde ve özellikleri kısaca anlatımı. Sosyal Düzen Kuralları Toplumsal kuralları beş grupta toplamak mümkün. 1. Din kuralları 2. Ahlak kuralları 3. Görgü kuralları 4. Örf ve adet kuralları 5. Hukuk kuralları Bu kurallar da yazılı kurallar ve yazısız kurallar olmak üzere iki grupta toplanır. •

Bilgi Dünyası

Sosyal Gelişme Hakkında Bilgi

0

Sosyal gelişme nedir? Sosyal gelişmenin unsurları, kültürel çözünme ve nedenleri nelerdir? Sosyal gelişme hakkında bilgi. SOSYAL GELİŞME A. SOSYAL GELİŞMENİN UNSURLARI 1. Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme ile toplumsal gelişme birbirine sıkıca bağlıdır. Ekonomik büyüme gerçekleşmiyorsa toplum da gelişemez. Buna karşılık, toplum gelişemiyorsa ekonomik büyüme de gerçekleşmez. Bu diyalektik bağımlılık sürecinde ilerleme, ancak her ikisinin birbirleriyle

Bilgi Dünyası

Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

0

Sosyal değişmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Sosyal değişmeyi etkileyen doğal çevre, teknoloji, kültür ve demografi faktörlerinin açıklaması. Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler Her toplum, içten ve dıştan gelen etkilerle değişikliğe uğrar. Ne kadar tutucu olursa olsun, hiçbir toplum değişme dışında kalamaz. Çünkü toplum, dinamik bir gerçekliktir. Toplumda gözlenen değişmeler ya da toplumsal değişmeler ilişkilerin değişme-sidir. Toplumsal değişmeler

Bilgi Dünyası

Güdü Nedir? Kaça Ayrılır?

0

Güdü ne demektir? Kaç çeşit güdü vardır, özellikleri nelerdir? Kişisel, sosyal ve fizyolojik güdüler nelerdir, özellikleri hakkında bilgi. Güdü (motiv), organizmayı harekete geçiren, davranışta bulunmasını sağlayan uyarıcılardır. Güdü bir gereksinimi ve hedefe yönelik olan davranımı ifade eder. Güdü kavramı, genellikle “gereksinim” ya da “dürtü” ile eşanlamda kullanılır. Güdüler, bizim şu ya da bu şekilde hareket