Browsing: Sosyoloji

Genel Kültür

Sosyoloji Anket Nedir? Sosyolojik araştırmalarda veri toplama tekniklerinden anket nedir?

0

Sosyolojik araştırmalarda veri toplama tekniklerinden anket nedir? Anket nasıl yapılır? Anket sonuçlarının doğru ve faydalı bilgiler sunabilmesi için; Sosyolojide Anket Anket, herhangi bir konuda grubun veya gruba dahil birimlerin eğilimini tespit etmek amacıyla kullanılan bir tekniktir. Anketler geniş insan kümelerinin eğilimlerini, tutum ve düşüncelerini ölçmede en iyi araçlardır. Ayrıca zaman ve emekten tasarruf sağlaması nedeniyle,

Din Dinler

Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri

0

Dinin toplumsal ve psikolojik işlevleri nelerdir? Maddeler halinde dinin toplumsal ve psikolojik etkileri hakkında bilgi. Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri Güçlü bir inanç sistemi olan din, önemli toplumsal ve psikolojik işlevleri yerine getirir. Dinin toplumsal işlevleri şunlardır: • Toplumsal denetimi sağlayarak insanlara yol gösterir. Din kişilerin bilincine işleyerek, toplumsal kuralların vicdanlarda yer etmesini sağlar. •

Ders Konuları

11. Sınıf Sosyoloji Konuları

0

11. Sınıf Sosyoloji Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Sosyoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1.Sosyolojinin Alanı Sosyoloji ve Toplum Sosyolojinin Doğuşu Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri BİREY VE TOPLUM 1.Sosyalleşme Süreci Sosyalleşme Kavramı ve Unsurları Sosyalleşme Serüveni 2.Toplumsal İlişkiler Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık Toplumsal Değerler, Normlar ve Toplumsal Kontrol

Din Dinler

Çeşitli Dinlerin Kökeni ve Gelişimi

0

İnsanlık tarihi boyunca inanılmış olan çeşitli dinlerin kökeni nedir? Dinlerin gelişimi ve özellikleri hakkında bilgi. Çeşitli Dinlerin Kökeni ve Gelişimi İlk toplumlarda din toplumsal örgütlenmenin temelini teşkil etmiştir. Bilinen en ilkel toplum olan klanlarda totem dini vardı. Emile Durkhelm’a göre totem dini, en ilkel dindir. Daha sonraları animizm, natürizm, manizm, politeizm ve monoteizmin ortaya çıktığı

Okul Taban Puanları Taban Puanları

Sosyoloji Bölümü DGS Kontenjanları – Taban Puanları 2019

0

DGS 2019 yılı Sosyoloji Bölümü’nün kontenjanları, 2018 yılına ait taban puanları listesi. Sosyoloji DGS en küçük (taban) ve en yüksek (tavan) puanları. Aşağıda yer alan Sosyoloji bölümüne ait olan ve 2018 yılında yapılan DGS sınavı sonrası oluşan taban puanları büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali ile bulabilirsiniz. 2019 Sosyoloji DGS Taban Puanları PROGRAM ADI Fakülte Bölüm

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Bireylere Ne Çağrıştırır?

0

Sosyoloji nedir? Sosyoloji bireylere ne çağrıştırır? Sosyolojinin bireylere çağrıştırdıkları ile ilgili kısa bilgi. Sosyoloji Bireylere Ne Çağrıştırır? Sosyoloji yaşamın temel olaylarını başka bir gözle görülmesini ve yorumlanmasını sağlar. Sosyologlar insanların yaşadığı kişisel olayların birbirlerine benzerliklerini ya da farklılıklarını ele alarak daha geniş bir çerçevede inceler. Sosyolojik düşünme bireye oldukça katkı sağlar. Düşünmediği şeyleri düşünmeye başlar.

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Coğrafya İlişkisi

0

Sosyolojinin coğrafya bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji coğrafya ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Coğrafya İlişkisi Sosyoloji – Coğrafya Coğrafya, toplumların yaşadıkları bölgenin iklimini, bitki örtüsünü, yüzey şekillerini, yeryüzündeki konumunu, yer altı ve yer üstü zenginliklerini inceleyen, bu ülkelerdeki nüfusun dağılımını ve ekonomik etkinliklerin özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Sosyoloji ise toplumla ve toplumsal olaylarla ilgilenen

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Ekonomi İlişkisi

0

Sosyolojinin ekonomi bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji ekonomi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Ekonomi İlişkisi Sosyoloji – Ekonomi Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarıyla sınırlı olan mal ve hizmetler arasında bir denge sağlamayı amaçlayan bilim dalıdır. Ekonomik yaşam, en gelişmişinden en basitine kadar tüm toplumlarda vardır. Çünkü insanların beslenme ve korunma gibi karşılanması zorunlu bazı

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi

0

Sosyolojinin Siyaset bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji Siyaset bilimi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi Sosyoloji – Siyaset Bilimi Siyaset bilimi; yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Siyasi parti tipleri, partilerin işlevleri, çeşitli grupların siyasi iktidar üzerindeki etkileri, seçme ve seçilme davranışı siyaset biliminin ele aldığı konuların başlıcalarıdır.

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Hukuk İlişkisi

0

Sosyolojinin hukuk bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji hukuk ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Hukuk İlişkisi Sosyoloji – Hukuk Hukuk; toplum yaşamının düzenli olması ve sürdürülebilmesi için gerekli olan, yaptırım gücü yüksek ve devlet güvencesindeki kurallardan oluşur. Bu kuralları normatif açıdan (nasıl olması gerektiği bakımından) inceleyen bilime de hukuk bilimi denir. Dolayısıyla, kural koyucu (normatif)

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Antropoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin antropoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji antropoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Antropoloji İlişkisi Sosyoloji – Antropoloji Antropoloji, ilkel toplumları; kültür, toplumsal yaşam, evrim, insanın kökeni ve biyolojik yapısı ile ilgili yönleriyle ele alıp inceleyen bilim dalıdır. Antropolojinin insanın kökenini, evrimini, biyolojik ve anatomik yapısını inceleyen bölümü, fiziki antropoloji adını alır ve daha

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Psikoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin psikoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji psikoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Psikoloji İlişkisi Sosyoloji – Psikoloji Psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. Sosyolojinin konusu ise toplumdur. Toplum, bireylerden meydana gelir ve onlardan etkilenir. Bireyler de toplumdan ve diğer insanlardan etkilenir. Toplum ve birey arasındaki bu ilişki, sosyoloji ile psikoloji arasındaki ilişkiyi zorunlu kılar. Örneğin;

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Tarih İlişkisi

0

Sosyolojinin tarih bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji tarih ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Tarih İlişkisi Sosyoloji – Tarih Tarih de sosyoloji de toplumu ve toplumsal olayları konu olarak alır. Fakat ele alış yönleri ve biçimleri birbirinden farklıdır. Tarih, geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek, belgelere dayandırarak ortaya koyan bilimdir. Tarih, somut toplumsal

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Toplumların Sınıflandırılması

0

Sosyolojide toplumların çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılması nasıldır? Düşünsel, ekonomik ölçütler ve toplumlar hakkında bilgi. Toplumların Çeşitli Ölçütlere Göre Sınıflandırılması Toplum sınıflandırmalarında genellikle düşünsel ve ekonomik ölçütler temel alınmıştır: Düşünsel ölçüt Toplumları düşünsel ölçüte göre sınıflandıran Auguste Comte (1798-1857), insan zihninin geçirdiği evrimle toplumsal yaşam arasında paralellik kurmuştur. Toplumsal gelişimi, üç döneme ayırarak sınıflandırmıştır. Bunlar; teolojik

Bilgi Dünyası Toplum

Toplum Olabilme Koşulları Nelerdir?

0

Toplum olabilme koşulları nelerdir? Sosyolojide toplum olabilme koşullarının maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi. Toplum Olabilme Koşulları Herhangi bir insan birlikteliğinin toplum olarak sayılabilmesi için bazı koşullara uyması gerekir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. • Toplum olabilme koşullarının başında, belirli bir toprağa bağlı olma gelir. Toplumu oluşturan insanların bir toprak parçası üzerinde yaşamaları gerekir. • Toplum

Bilgi Dünyası Kalabalık

Kalabalık – Sosyal Yığın – Sosyal Kategori

0

Kalabalık nedir, sosyal yığın nedir, sosyal kategori nedir? Kalabalıkları türleri özellikleri, toplumsal kategori nedir, hakkında bilgi. Kalabalık – Sosyal Yığın – Sosyal Kategori Fiziksel yakınlıklarına rağmen, aralarında örgütlenmiş yapısal ilişki ve etkileşimlerle, bütünleştirici ve birleştirici bağlar bulunmayan insan topluluklarına toplumsal yığın denir. Yığınlarda bulunan insanlar birbirlerini tanımazlar. Rastlantılar sonucu bir araya gelirler ve kısa sürede

Bilgi Dünyası Ekonomi

Sosyolojide Ekonomi Nedir?

0

Sosyolojide ekonomi nedir? Sosyolojide ekonominin anlamı, ekonomi ile ilgili terimler ve ekonomi hakkında bilgi. Sosyolojide Ekonomi Ekonominin Anlamı Ekonomi, sınırlı olan kaynaklarla sınırsız olan İnsan ihtiyaçları arasında denge kurmaya çalışan bilim dalıdır. İnsanlar, en varlıklı ülkelerde bile bütün ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamakta, her istediklerini elde edememektedirler. En bol üretim yapan ülkelerde bile bir yılda elde

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Din Laiklik ve Atatürk – Sosyoloji

0

Din ve laiklik arasındaki ilişki nedir? Atatürk’ün din ve laiklik anlayışı, sosyolojide din laiklik ve Atatürk hakkında bilgi. Din, Laiklik ve Atatürk Laik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Eski çağlarda bu sözcük, “rahipler sınıfına üye olmayan” anlamına geliyordu. Zamanla sözcük, daha geniş ve farklı bir anlamda kullanılmaya başlandı. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve

Bilgi Dünyası Dinler

Sosyolojik Açıdan Din

0

Sosyolojik açıdan dinin tanımı, özellikleri nedir? Sosyoloji dinlerde hangi öğeleri araştırır, hakkında bilgi. Sosyolojik Açıdan Din Bazı düşünürlere göre din, insanın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve huzura kavuşmak için giriştiği bir inanma çabasıdır. Bazı düşünürlere göre ise insanların anlayamadıkları doğal ve toplumsal olayları doğaüstü güçlerle açıklamasıdır. Dinin bu şekilde değişik tanımları yapılmıştır. Bütün dinleri içine alacak

Bilgi Dünyası Atatürk İnkılapları

Türkiye’de Toplumsal Değişme – Sosyoloji

0

Sosyoloji dersi Türkiye’de toplumsal değişme konu anlatımı. Tanzimat öncesi, sonrası ve Cumhuriyet dönemi toplumsal değişme hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME Türkiye’de toplumsal değişmeyi; Tanzimat öncesi, Tanzimat ve sonrası, Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç dönemde inceleyebiliriz. 1. Tanzimat Öncesi Osmanlı Devleti’nde ana ekonomik etkinlik tarımdı. Toprağın mülkiyeti devlete aitti. Köylüler, işledikleri toprağın kiracısı durumundaydılar. Buna karşılık,

Bilgi Dünyası Toplumsal Değişme

Kendini Anlatma Teknikleri – Sosyoloji

0

Sosyolojide kendini anlatma teknikleri nelerdir? Sosyolojideki birey tanıma yöntemlerinden kendini anlatma maddeler halinde açıklaması. Kendini Anlatma Teknikleri 1- ANKET 2- PROBLEM TARAMA LİSTESİ 3. Arzu / İstek / Dilek Listesi Çocuk ya da gencin doyurulmamış ihtiyaçlarını, açığa vuramadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular daha çok düşsel durumlar içermektedir.

Bilgi Dünyası

Sosyolojik Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri

0

Sosyolojik araştırmalarda veri toplama teknikleri nelerdir? Veri toplama tekniklerinin uygulanması, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Sosyolojik Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri Bilimin amacını gerçekleştirmek için izlediği yolların tümüne bilimsel yöntem derin. Doğa bilimlerinde de sosyal bilimlerde de bilimsel yöntemden yararlanılır. Bilimsel yöntem, amacına ulaşmak için bazı bilgi toplama araçlarından yararlanır. Bu araçlara araştırma tekniği, toplanan bilgilere de

Bilgi Dünyası

Sosyolojide İstatistikten Neden ve Nasıl Yararlanılır?

0

Sosyolojik veri toplama tekniklerinden istatistikten neden ve nasıl yararlanılır? Sosyolojide istatistik tekniği hakkında bilgi. Sosyolojide İstatistikten Neden ve Nasıl Yararlanılır? İstatistik; ölçülebilen olayların sayı, şekil ve grafiklerle gösterilmesine ve yorumlanmasına dayanan tekniğin adıdır. Sosyolojide çeşitli tekniklerle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinde ve çözümlenmesinde istatistikten yararlanılır. Bir ülkede çalışan nüfusun genel nüfusa oranı, okuma yazma oranı, milli

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Monografi Nedir?

0

Sosyolojik araştırmalarda veri toplama tekniklerinden monografi nedir? Monografi nasıl yapılır? Monografi tekniği hakkında bilgi. Sosyolojide Monografi Monografi, sınırları belirlenmiş bir konunun derinlemesine incelenmesi esasına dayanan bir tekniktir. Bu teknikle ele alınan aile, köy gibi toplumsal birim derinlemesine incelenir, ilk kez Le Play tarafından uygulanmıştır. Le Play, bir maden mühendisiydi. Doğa bilimleriyle ilgilendiği için sosyolojinin de

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi

0

Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yeri ve önemi nedir? Sosyolojide ileri sürülen görüşler ve gelişimleri, bilim tarihindeki yeri. Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi İnsanlar yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için içinde yaşadığı iki çevreyi anlamaya çalışmıştır. Birisi, doğa bilimlerinin alanına giren fiziksel çevre; diğeri ise toplum bilimlerinin alanına giren toplumsal çevredir. İnsanlık tarihinin ilk

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Bilim Olarak Özellikleri

0

Sosyolojinin bilim olarak özellikleri nelerdir? Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir, hakkında bilgi. Sosyolojinin Bilim Olarak Özellikleri Sosyolojinin toplumla ilgilenen gazetecilik, felsefe ve benzeri etkinliklerden ayrılan özelliği, onun bilim olma iddiasında olmasıdır. Sosyolojinin bilim olduğunu gösteren özelliklerden başlıcaları şunlardır: * Kendisine özgü bir inceleme alanı vardır. * Nedensellik ilkesini temel alır. * Bilimsel yöntem ve araştırma

Bilgi Dünyası

Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller

0

Sosyolojide bilimsel çalışmalarda ön kabuller nelerdir? Bilimsel ön kabullerin maddeler halinde açıklaması. Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller Bilimsel bir çalışma, amaçladığı geçerli ve güvenilir bilgilere ulaşmak için bazı ön kabulleri temel alır. Bu ön kabuller bir çalışmanın bilimsel nitelik kazanmasını sağlayan zorunlu ilkelerdir. Bilimsel çalışmalarda geçerli olan ön kabullerin başlıcaları şunlardır: * Nedensellik ilkesi: Bilim, olguların

Bilgi Dünyası

Toplumsal Yapı Nedir?

0

Sosyolojide toplumsal yapı ne demektir? Toplumsal yapı kavramının özellikleri, unsurları, bir çok açıdan incelenmesi. TOPLUMSAL YAPI Yapı, parçaları ve öğeleri arasında bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan bütündür. Buna göre bir şeyin bütününü ifade eden yapı belli temel işlevleri yerine getiren parçalardan oluşur. Bu parçalar bütün içinde birbirine bağlı ve düzenli ilişki içindedir. Örneğin; bir insanın

Bilgi Dünyası

Tabakalaşma Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide tabakalaşma açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Tabakalaşma açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Tabakalaşma Açısından Toplumsal Yapı Toplumsal tabakalaşma, en genel anlamıyla birey ve grupların belirli özelliklerine göre toplum içinde aşağı ve yukarı konumlara sahip olarak anlaşılmaları, derecelendirilmeleri demektir. Toplumsal tabakalaşma, insanlar arasındaki eğitim, kültür, ekonomi, din, meslek vb. eşitsizliklerden kaynaklanır. Toplumlar, her yerde ve

Bilgi Dünyası Nüfus

Nüfus Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide nüfus açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Nüfus açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Nüfus Açısından Toplumsal Yapı Nüfusu; büyüklüğü, yapısı, dağılımı ve nüfus hareketleri açısından inceleyen bilgi dalı nüfus bilimi (demografi) adını alır. Nüfusun toplumsal yapının bir öğesi olması nedeniyle demografi ve sosyoloji arasında yakın ilişki vardır. • Nüfusun büyüklüğü (hacmi), ülkede yaşayan insan sayısını

Bilgi Dünyası

Fiziki Çevre Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide fiziki çevre açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Fiziki çevre açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Fiziki Çevre Açısından Toplumsal Yapı Bir toplumun fiziki çevresi denilince; iklim, toprak ve coğrafi konum ilk akla gelen unsurlardır. Bu unsurlar, fiziki çevreyi oluşturur ve toplumsal yapının temel öğelerinden biridir. • İklim, toplum yaşamı üzerinde etkilidir. Çok soğuk iklime sahip

Bilgi Dünyası

Sosyolojide İdeal Tip Nedir?

0

Sosyolojide ideal tip nedir? İdeal tipin özellikleri nelerdir? Sosyolojide ideal tip hakkında bilgi. Sosyolojide İdeal Tip İdeal Tip; sosyal bilimlerde, gözlemlenebilir gerçeklerden türetilen, ama bilerek basitleştirilmiş ve abartılmış olduğu için ayrıntıda gerçeklere uymayan soyut zihinsel tasarımdır. “Kusursuz” anlamında “ideal” olmadığı gibi, bir ortalama da değildir. Mantıksal bir ideal ya da seçilmiş bazı öğeleri vurgulayarak gerçekliğe

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin sosyoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri sosyoloji ilişkisi Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi Sosyoloji (Toplumbilim), insanların toplumsal yaşamlarını, toplum içerisindeki rollerini ve karşılıklı ilişki biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, toplum içinde insanı incelemektedir. Bireylerin davranışlarına yön veren toplumsal etmenleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Rehberlik bireyin dış dünyasına ilişkin bilgileri

Bilgi Dünyası

Toplumsal Tabakalaşma Nedir?

0

Toplumsal tabakalaşma nedir? Toplumsal tabakalaşma türleri, özellikleri nelerdir? Toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi. Toplumsal Tabakalaşma Toplumsal Tabaka: Toplumsal özellikleri bakımından birbirlerine yakın olan insanların oluşturdukları sosyal bütünlüğe denir. Tabaka ve sınıf farklı kavramlardır. Toplumsal Tabakalaşma: Toplumu oluşturan bireylerin bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik bir düzenle; toplumsal anlamda üst üste sıralanmasına denir. Aşağıda tabakaların

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Etkileşim Tipleri

0

Toplumsal etkileşim nedir? Toplumsal etkileşim tipleri nelerdir? Bu tiplerin örneklerle açıklaması, hakkında bilgi. Toplumsal Etkileşim Toplumsal hayatta bireyler ya da gruplar farklı şekillerde karşı karşıya gelirler. Sosyolojide bu karşılaşma biçimleri ‘toplumsal etkileşim’ olarak adlandırılır. Bu etkileşimlerin bazıları grupların istikrarını ve sürekliliğini sağlarken bazıları da grupları değişime teşvik eder. Etkileşim Tipleri İşbirliği: Bireylerin bir hedefe varmak

Bilgi Dünyası

Kent ve Kentleşme Hakkında Bilgi

0

Sosyolojide kent ve kentleşme nedir? Kentleşmenin nedenleri ve doğurduğu sonuçlar nelerdir? Metropol nedir? Hakkında bilgi. Kent (Şehir) Kent; artan bir nüfus yoğunluğuna sahip, toplumsal hayatın mesleklere ve işbölümüne göre organize edildiği, üretimin yoğun olarak sanayi, ticaret ve hizmet sektörüne dayandığı ve karmaşık insan ilişkilerinin yaygınlaştığı yerleşim biçimidir. Özellikleri: 1. Nüfusu çok, ilişkileri resmi ve yüzeyseldir.

Bilgi Dünyası Toplumsal Çözülme

Toplumsal Statü ve Roller

0

Toplumsal statü nedir? Toplumsal rol nedir? Toplumsal statü ve rollerin özellikleri, rol çatışması, rol pekişmesi hakkında bilgi. Toplumsal Statü Bireyin toplumsal yapı içinde sahip olduğu konuma ya da yere toplumsal statü denir. Her toplumsal statü bireye bir takım haklar sağlar ve sorumluluklar yükler. İkiye ayrılır: a) Verilmiş Statüler (Doğuştan Gelen Statüler): Yaş, cinsiyet, ırk, din,

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal İlişki Türleri Nelerdir?

0

Sosyolojide toplumsal ilişki nedir? Toplumsal ilişki türleri nelerdir? Süre ve niteliklerine göre ilişki türleri açıklaması. Toplumsal İlişki Birbirinden haberdar en az iki insan arasında, belli bir anlam taşıyan ve kısa da olsa belli bir süre devam w eden etkileşime denir. Toplumsal ilişkiler iki temel etkene dayanır. A) İnsan-Doğa İlişkisi: Bu ilişkiden üretim faaliyetleri doğar. B)

Biyografi İbni Haldun

İbni Haldun Kimdir?

0

Arap tarihçilerinin en büyüklerinden birisi olan ve sosyolojinin kurucusu kabul edilen İbni Haldun’un hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler. İbni Haldun kimdir? İBNİ HALDUN (1332 – 1406) Büyük Arap tarihçisidir, tarih felsefesinin kurucusu sayılır. Tunus’ta doğdu. Endülüs (Müslüman İspanya), Fas, Cezayir ve Tunus ülkelerinde yüksek devlet memurluklarında bulundu; hükümdarların yakınında yaşadı; pek çok siyasi olaya

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Metot ve Araştırma Teknikleri

0

Sosyolojide metot ve araştırma teknikleri ile ilgili olarak genel bilgiler. Tümdengelim, tümevarım gibi metot ve araştırma yöntemlerinin açıklaması ve özellikleri SOSYOLOJİDE METOT Metot, genel anlamda, “bir amaca erişmek için izlenen yol” demektir. Bilimsel anlamda ise, “belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol” demektir. Metot, doğanın değişen yapısı içinde, değişmeyen kanunlarını ve prensiplerini

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Konusu, Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyoloji nedir? Sosyoloji hangi konular ile ilgilenir? Sosyolojinin tanımı, konusu ve özellikleri ile ilgili olarak bilgiler. A. SOSYOLOJİNİN KONUSU Sosyolojinin konusu, toplumu oluşturan; • sosyal kurumlar, • sosyal gruplardır. Sosyolojinin çalışma alanı ise “toplum”dur. Toplumu; “yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde, birlikte yaşayan ve ortak bir kültürü olan

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Nedir ve Özellikleri

0

Sosyoloji nedir ne gibi özellikleri vardır ve sosyoloji bilimi hangi konular ile ilgilenmektedir. Sosyolojinin gelişmesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. SOSYOLOJİ [Toplumbilim], insan topluluklarının yaşayışını, bu yaşayışı yöneten kanunları inceleyen bir bilim koludur. Sosyoloji çok geniş bir alanı kaplar. Bunun için, tarifi üzerinde bile doğrudan doğruya sosyoloji bilginleri de tam anlaşmış değildir. Hangi konuların

Bilgi Dünyası

Yaşam Boyu Gelişim Nedir? Hakkında Bilgi

0

Yaşam boyu gelişim nedir? Yenidoğan, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık döneminin özellikleri, hakkında bilgi. YAŞAM BOYU GELİŞİM YENİDOĞAN Yenidoğan terimi, doğumdan sonraki ilk ayı kapsar. • Bu dönemde tüm duyusal süreçler etkindir. • Görsel sistemin tam gelişmemesi odaklanmayı olumsuz etkiler. Fakat yine de yenidoğan çevresini izler ve uyarıcılar arasında çeşitli tercihler yapar. Örneğin, yapılan

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

0

Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri nelerdir? Araştırma yöntem ve tekniklerinin maddeleri halinde açıklamaları. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri A. Araştırma Yöntemleri 1. Tümevarım (İndüksiyon): Tek tek olayların incelenmesiyle elde edilen verilere dayanarak bütün hakkında yargıya ulaşma yöntemidir. 2. Tümdengelim (Dedüksiyon): Bilimsel açıdan doğruluğu kanıtlanmış genel yargılardan hareketle özel durumlar hakkında yargılara ulaşmadır. 3. Analoji: İki

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller

0

Sosyolojide bilimsel çalışmalarda ön kabuller nelerdir? Maddeler halinde açıklamaları, hakkında bilgi. Sosyolojide Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller Bir araştırmaya başlamadan önce, yapılacak araştırma ile ilgili birtakım genel yargılar ve önermeler ön kabulleri oluşturur. Bilimsel araştırmada uyulması gereken ön kabuller şunlardır: 1. Somutluk ilkesi: Sosyoloji yer ve zamanı belirli olaylardan hareket eder. Metafizik konularla ilgilenmez. Toplumsal olaylar

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Bilgi

0

Sosyoloji nedir tanımı nasıldır ve ne iş yapar? Sosyoloji ile ilgili genel bilgiler ve Türkiye’de sosyoloji ile ilgili bilgiler. SOSYOLOJİ (TOPLUMBİLİM), toplumsal yaşamın özünü, biçimlerini, ilkelerini ve yasalarım inceleyen bilim. Toplumun yapısı ve nasıl olması gerektiği üstündeki ilk köklü düşüncelere, Eski Yunan filozofları Platon ve Aristoteles’te rastlanır. Daha sonra pek çok düşünür, politik ve ekonomik

Biyografi Wright Mills

C. Wright Mills Kimdir?

0

Charles Wright Mills kimdir? Wright Mills hayatı, biyografisi, sosyoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi. C.WRIGHT MILLS (1916 – 1962, Amerika) “Her birey, bir kuşaktan diğerine, bir toplum içinde yaşar… o [aynen böyle], bir biyografiyi yaşar ve… bunu tarihsel bir sıra içinde gerçekleştirir. Toplum ve onun tarihsel ittirmesi ve kaktırması ile oluşturulmuş olsa bile, yaşamış olduğu gerçekliğiyle,

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Bilimin Doğuşu

0

Sosyoloji bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi ile ilgili bilgi. Sosyoloji Bilimin Doğuşu; Sosyoloji yaklaşık yüzelli yıllık bir geçmişi olan yeni bir bilim dalıdır. Fakat toplum üzerine düşünme, yeni bir durum değildir. Örneğin ilk Çağ Yunan filozoflarından Sokrates, Platon ve Aristoteles‘in eserlerinde toplumsal konulara ilişkin görüşler yer almıştır. Bu dönemdeki filozoflar,

Bilgi Dünyası

Algıya Etki Eden Etmenler Nelerdir?

0

Algıya etki eden etmenler nelerdir? Algıya etki eden yapısal etmenler, ortamın zemin ve şekil ilişkilerinin etkisi hakkında bilgi. ALGIYA ETKİ EDEN ETMENLER A)- Yapısal etmenler: 1- Uyaranları gruplama ve bütünleme eğilimi: a)- Benzerlik: Benzer şekiller bir bütün olarak algılanır. Örneğin şekildeki + ve o’lar benzerlikten dolayı, yatay olarak dizilmiş biçimde algılanır. + + + +

1 2