Browsing: tanımı

Genel Kültür Külçe Altın

Altın Standardı Ne Demek? Ne Zaman ve Hangi Amaçla Uygulaması Başladı?

0

Altın standardı ne demek? Altın standardının kullanılma sebebi, tarihçesi , ilk uygulamaları, faydaları ve zararları nelerdir? Altın Standardı Ne Demek? Altın standardı, standart para biriminin, belirli bir ağırlıkta altın olarak kabul edildiği ya da para değerinin belli ağırlıkta altının değerine denk tutulduğu para sistemi. Ülke içinde altın standardının benimsenmesi, uluslararası düzeyde de altın standardının uygulanması

Bilgi Dünyası kilim

Kilim Hakkında Kısa Bilgi

0

Kilim nedir? Türk dokuma sanatının en önemli öğelerinden Kilimin özellikleri nelerdir? Kilim ile halı arasında ne gibi farklılıklar vardır. KİLİM, halı gibi kullanılan, döşeme, sedir, divan vb yerlere serilen, çeşitli renk ve çizgilerle süslü, havsız, kalın kıl ya da yün dokumaya verilen isimdir. Türk dokuma sanatının önemli dallarından biri olan kilim, genellikle ev ve çadırların

Bilgi Dünyası Dunning-Kruger Efekti

Dunning-Kruger Efekti

0

Dunning-Kruger Efekti nedir? Dunning-Kruger Efekti ile ilgili olarak bilgilendirme yazısı. Dunning-Kruger Efektinin özellikleri (kapsamlı) Cornell University’de görevli psikologlar Justin Kruger ve David Dunning’in tarihe geçmelerine vesile olan bulguları, yani “Dunning-Kruger Etkisi” adıyla literatüre geçecek olan teorileri de, Türk sağduyusunun yüzyıllardır “cahil cesareti” dediği şeydir aslında. Journal of Personality and Social Psychology’nin Aralık-99 sayısında yayımlanan teorileri

Müzik Bando

Bando Nedir? Bandonun Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Bando nedir? Bando ne demektir? Tarihte bandolar ve bandoların tarihçesi ile Türk kültüründe bando ve ilk bandoyu kim kurmuştur? bando (Orta Fransızca bande: “askerler”), yaylı çalgıları içeren orkestranın tersine, çoğunlukla ağaç, bakır nefesli ve vurmalı çalgılar çalan müzikçilerden oluşan topluluk. Bando çalgıları genellikle aynı ailedendir. Türkiye ve ABD’de bando terimi yalnızca nefesli ve vurmalı çalgılar

Sözlükler Paye Nedir?

Paye Nedir? Tanımı

0

Paye nedir, ne demektir? Paye nasıl tanımlanır? Osmanlı’da sıklıkla kullanılan payenin tarihte ilk payenin kullanımı, özellikleri, paye hakkında bilgi. Paye Nedir? Tanımı Paye (Farsçada “derece”, “rütbe”), Osmanlı Devleti’nde bir görevin fiili hizmet dışındaki kişilere onursal olarak verilmesidir. Görevin fiili hizmet olarak verilmesine mansıb denirdi. Paye ilk kez ilmiye sınıfında kullanıldı. İlmiye ileri gelenlerinin çocuklarına, taşra

Matematik Örüntü Örnekleri - Örüntü Desen Örneği

Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri

87

Örüntü nedir? Örüntünün tanımı ve örüntü kavramı hakkında hem matematiksel hem de desen örnekleri. Örüntü süsleme örnekleri. Örüntü Nedir? Örüntü Örnekleri Nelerdir? Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. En basit örnek bir hafta içerisinde ardışık olarak günler ve ya bir sene içerisinde

Fizik

Alternatif Akım Nedir?

0

AC kısaltması ile bilinen Alternatif Akım tanımı ve Alternatif Akım ile ilgili olarak temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Alternatif Akım Nedir? Alternatif Akım, bir kapalı devre içindeki yönü devre sabitlerinden bağımsız olarak belirli bir f frekansıyla sürekli biçimde değişen elektrik akımıdır. Bu akımın herhangi bir andaki zamana bağlı olarak değişen değeri I=I0 Sin 2 π ft

Bilim ve Teknoloji Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir?

0

Bilim nedir bilim nasıl tanımlanır? Bilimsel yöntem nedir ve bilimsel yöntemi açıklayan bilimsel yöntem hakkında bilgi veren yazımız. Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir? ► Bilim Nedir? İnsanda, ortaya çıkışı ile birlikte var olan merak etme ve araştırma duygusu “Bilim”in oluşmasına neden olmuştur. “Bilim, gerçekler ile fikirler arasında kurulan bağdır. “Bilim, merak edilen ve araştırılan bir

Genel Kültür Balkon

Balkon Tarihçesi

0

Balkon nedir? İlk balkonlar nasıl ortaya çıkmıştır? Balkon tarihi ile ilgili genel ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Balkon Tarihçesi Balkon, bir yapının zemin katının üstündeki katlarında, cepheden dışa doğru çıkıntı yapan, yaklaşık bir metre yüksekliğindeki bir korkuluk duvarı ya da parmaklıkla çevrelenmiş bölüm. Ortaçağda ve Rönesans’ta balkonları, her sırası bir alttakinden daha ileri taşan taş

Bilgi Dünyası Dinler

Sosyolojik Açıdan Din

0

Sosyolojik açıdan dinin tanımı, özellikleri nedir? Sosyoloji dinlerde hangi öğeleri araştırır, hakkında bilgi. Sosyolojik Açıdan Din Bazı düşünürlere göre din, insanın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve huzura kavuşmak için giriştiği bir inanma çabasıdır. Bazı düşünürlere göre ise insanların anlayamadıkları doğal ve toplumsal olayları doğaüstü güçlerle açıklamasıdır. Dinin bu şekilde değişik tanımları yapılmıştır. Bütün dinleri içine alacak

Bilgi Dünyası Esneklik

Esneklik Nedir?

0

Esneklik nedir? Esneklik ne anlama gelir? Esneklik ile ilgili olarak kısa tanım ve bilgilerin yer aldığı sayfamız. Cisimlerin bir kuvvetin etkisiyle şekillerini değiştirdikten sonra, kuvvet ortadan kalkınca tekrar eski şekillerini almasına «esneklik» bu gibi cisimlere de «esnek cisimler» denir. Üzerine bir kuvvetin baskısı düşen katı bir cisim şekli değiştirir. Bu olay cismin boyutlarının değişmesi halinde

Bilgi Dünyası

Ekvator Nedir?

0

Ekvator nedir? Ekvator ne demektir? Ekvator çizgisi ve ekvator terimi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Dünya’nın dönme eksenine dik olan ve küreyi iki eşit parçaya ayıracak şekilde geçtiği varsayılan çembere «ekvator» denir. Dünya’nın kutuplarda basık olduğu göz önüne alınırsa ekvator yeryüzünde çizilecek en büyük dairedir. Ekvatorun çevresi 40 milyon metredir. Dünya’yı eşit

Bilgi Dünyası

Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir?

0

Varoluşçuluk yada varoluşçu felsefe nedir? Diğer bir ismi Egzistansiyalizm olan Varoluşçuluk ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşı’ndan birkaç yıl sonra ortaya çıkan bir felsefe görüşüdür. Kelime Fransızca «existance» (var olma) dan gelir. Bu felsefeye göre insanlar her türlü toplum ve din kurallarını hiçe sayarak yaşamalıdırlar. Var olmak her şeyden önemlidir. Egzistansiyalizm

Bilgi Dünyası Ekoloji

Ekoloji Nedir?

0

Ekoloji nedir? Ekoloji ne demek? Örnekleri ve tanımlamaları ile birlikte ekoloji ile ilgili olarak bilgiler veren sayfamız. Canlıların çevreyle olan ilgilerini inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin bir kolu olan ekoloji, bitki ve hayvanların yapılışlarını, yaşayışlarını, özelliklerini, üzerinde bulundukları çevrenin etkilerini inceler. Öte yandan, bunların çevrelerine yaptığı etkiler de bu bilim dalının konusuna girer. Ekoloji, genel olarak,

Bilgi Dünyası

Dikey Nedir?

0

Dikey nedir? Dikey ne demek? Dikey teriminin tanımı ve dikey ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız. Başka bir doğru çizgiyle birleşerek onunla birlikte komşu ve birbirine eşit iki açı meydana getiren doğru çizgiye denir. Bir doğru çizgiye sonsuz dikey çizilebilir. Bir doğru çizginin bir düzleme dikey olması bu yüzey üzerinde tabanından geçen bütün doğruların

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir? Devlet Hakkında Bilgi

0

Devlet nedir? Devlet nasıl tanımlanır ve devletin genel özellikleri nelerdir? Devlet terimi ile ilgili bilgiler. Belirli sınırları içinde toprağı olan, bir hükümet idaresinde kanunlara göre teşkilatlanmış bulunan bağımsız topluluklara «devlet» denir. Hukuk esaslarına bağlı kalarak, kamunun dışarıya karşı ve içeride güvenliğini korumak, refah ve saadetini sağlamak, devletin gayesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için girişilmesi gerekli faaliyetler,

Bilgi Dünyası

Yoğunluk Nedir?

0

Yoğunluk nedir? Yoğunluk nasıl tanımlanır? Yoğunluk ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Bir cismin birim hacminin ağırlığıdır. Birim hacim, birim sistemine göre değişir. Fakat çoğunlukla santimetre küp, ya da metre küpdür. Buna göre bir cismin 1 santimetre kübünün gram cinsinden ağırlığına o cismin «özgül ağırlığı» denir. İkinci birim sisteminde ise özgül ağırlık şöyle

Bilgi Dünyası MArka

Marka Nedir?

0

Marka nedir? Marka ne anlama gelir? Eski Türklerde marka ve alâmet-i fârîka anlayışı ne idi? Resimle, harflerle yapılan işarete «marka» denir, bir kişinin, bir kurumun alâmeti olarak kullanılır. Türkler eskiden bu kelime yerine «tamga» (damga) sözünü kullanırlardı; hattâ Köktürk alfabesinin, her boya, her ulusa ait «tamga»lardan çıktığı da ileri sürülmüştür. Markanın görevi, üzerine konulduğu nesnenin

Bilgi Dünyası

Yayla Nedir?

0

Yayla nedir? Yayla ne demektir? yayla ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Genel olarak yüksek yerlerdeki ovalara «yayla» denir. Yaylaların yükseklikleri deniz yüzeyinden 500 metreden başlar. Bunlar, akarsuların açtıkları derin vadilerle yarılmış düz, yahut az dalgalı yüzeylerdir. Yereyin «vadilerle bölünmesi ne kadar ilerlerse, yayla düzlüklerinin alanı da o kadar dar olur. Hattâ yaylalar,

Bilgi Dünyası

Yanma Nedir?

0

Yanma nedir? Yanma olayı ile ilgili olarak temel bilgilerin kısaca verildiği yazımız aşağıda yer almaktadır. Oksijenin, her hangi bir maddeyle yaptığı «hızlı» birleşme sonunda meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma denilince ilk olarak akla ateş gelirse de, yanmanın daha başka çeşitleri de vardır. Yanan maddenin sıcaklığı, yanma hızına bağlıdır. Mesela maden kömürü ağır ağır yanarken

Bilgi Dünyası

Rehberlik Nedir? Hakkında Bilgi

0

Rehberlik nedir, nasıl tanımlanır? Rehberlik kavramı ile ilgili örnek tanımlar, açıklamalar. Rehberlik hakkında bilgi. Rehberliğin Tanımı Yıllardan beri rehberlik üzerine çok çeşitli tanımlar yapılmıştır, ancak bunlardan hiçbirinin rehberlik kavramını kapsayacak genişlikte olduğu söylenemez. Rehberliği tanımlamakla ilgili sıkıntıları şöyle sıralayabiliriz: • Rehberlik uygulamalarının dayandığı değişik kuramlar vardır. Bu kuramlar arasında geniş görüş ayrılıkları bulunmaktadır. • Rehberlik

Bilgi Dünyası beyin

Belleğin Tanımı ve Türleri

0

Bellek nedir? Bellek türleri, çeşitleri nelerdir? Duyusal bellek, kısa süreli ve uzun süreli bellek, çalışma belleği hakkında bilgi. Belleğin Tanımı ve Türleri Bellek (Hafıza): Geçmiş yaşantıların, kazanılan bilgi ve becerilerin saklanması ve gerektiğinde yeniden canlandırılması yetisidir. Beyinde bellek merkezi yoktur. Anıların saklanması ve hatırlanması bütünüyle beyin kabuğu (korteks) ile ilgilidir. 1. Duyusal Bellek: Duyum belleği;

Bilgi Dünyası Demokrasi

Demokrasi Nedir? Demokrasinin Tarihi

0

Demokrasi nedir? Demokrasi ne demek? Demokrasinin gelişimi ve demokrasi tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. DEMOKRASİ bir ülkenin işlerinin halk tarafından idaresidir. Eski Yunanca «demos» (halk) ve «kratein» (idare) kelimelerinden yapılmış «demokratia» sözünden gelir. Buna göre «halk idaresi» demek olan «demokrasi» sözü çeşitli anlamlarda kullanılır: 1. — Asıl anlamiyle demokrasi, siyasi kararların

Bilgi Dünyası

Dekorasyon Nedir?

0

Dekorasyon nedir? Dekorasyon ne demek? Dekorasyon tanımı ve dekorasyon ile ilgili olarak genel ve kısaca bilgi veren sayfamız. Mimarlıkta, yapıların içinde veya dışında uygulanan süsleme işine «dekorasyon» denir. Odaların, salonların zevkli bir şekilde döşenip dayanması da dekorasyon konusu içine girer. Dekorasyon resimle mimarlığın bağdaşması ile meydana gelmiş, bu arada daha birçok sanat kofları yer almıştır.

Bilgi Dünyası

Deflasyon Nedir?

0

Deflasyon nedir? Deflasyon ne demektir? Deflasyonun tanımı ve deflasyon ile ilgili olarak kısaca genel bilgilerin verildiği yazımız. Paranın, piyasada azalması üzerine, satın alma gücünün artmasına «deflasyon» denir. Enflâsyonla değerini kaybetmiş olan bir paranın değerini tesbite yarıyan tedbirlerden biri «devalüasyon» ise diğeri de deflâsyondur Fakat para değerindeki düşüş çok olduğu zaman deflâsyon çok güç, hattâ bazan

Bilgi Dünyası

Körfez Nedir?

0

Körfez nedir ne demektir? Körfezin tanımı ve körfezin genel özellikleri hakkında bilgiler veren sayfamız. Kıyılardaki aşınmalar sonucunda karaların içine sokulmuş deniz parçasıdır. Kıyıların aşınmasında en büyük etkiyi dalgalar yapar. Dalgalar, beraberlerinde kum, çakıl, hatta kocaman kayaları da sürükledikleri için, kıyılarda aşınmaya sebep olurlar. Dalgalar, durmadan kıyılara vurdukça aşınan yerler genişleyerek mağaralar halini alır. Yan yana

Bilgi Dünyası

Körük Nedir?

0

Körük nedir körük ne demektir? Körük aletinin tanımı ve körüğün nasıl çalıştığını kısa bir şekilde anlatan yazımız. Ateşi canlandırmak için kullanılan, açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen bir aygıttır. Deriden bir torba ve bu torbayı iki yanından sıkıştırıp bollaştıran iki koldan meydana gelir. Küçük bir delikten dolan hava, iki kol kapandığı zaman körüğün ağzından basınçla dışarı

Bilgi Dünyası atmosfer

Atmosfer Nedir?

0

Atmosfer nedir? Atmosfer ne demek? Atmosferin tanımı ve atmosfer ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. ATMOSFER yeryüzünü çepeçevre kuşatan gaz tabakalarına «atmosfer» (havaküre) denir. Birçok gazlardan ve değişik oranlarda su buharından meydana gelen bu tabakalar dünyanın etrafında bir hava küresi meydana getirir. Havanın yoğunluğu her yerde aynı değildir. Yerden 10.000 metre yüksekliğe kadar

Bilgi Dünyası

Lala Ne Demek?

0

Lala nedir? Lala ne demek? Erkek çocukların yetiştirilmesi ile görevli olan kişilere eski dönemlerde verilen isim olan Lala ile ilgili genel bilgiler. LÂLA Erkek çocukların yetiştirilmesiyle görevli kimselere eskiden «lâla» denirdi. Çocuğun bakımı, oynaması, spor yapması, okul çağına kadar öğretimi lalanın üzerindeydi. Lala, aile içinde itibarı olan bir kimseydi. Şehzadelerin lâlaları askerî sınıflarından da seçilirdi.

Bilgi Dünyası

Lakerda Nedir?

0

Lakerda nedir? Lakerda ne demektir? Lakerda ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. «Altıparmak» denilen iri palamut balığının dilim dilim kesilmiş salamurasına «lakerda» denir. Torikten de yapılır. Daha çok meze olarak kullanılır. Lâkerda yapılacak balık, iyice temizlendikten sonra, dilim dilim kesilir. Sonra, bir tabaka tuz, bir tabaka balık olmak üzere, bir fıçıya basılır, üstüne

Bilgi Dünyası

Lagün Nedir?

0

Lagün nedir? Lagün ne demektir? Denizden sığ bir koridor ile ayrılmış olan küçük göl olan lagün tanımı ve hakkında kısa bilginin olduğu yazımız. Denizden dar bir kordonla ayrılmış sığ göllere lagün denir. Lâgünler ya bir nehrin ya da körfezi kapatması sonunda meydana taşıyıp sahile yığdığı kumlar, ya da denizin getirdiği kum ve molozların bir koy,

Bilgi Dünyası

Kül Nedir?

0

Kül nedir ne demektir? Kül ile ilgili olarak genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Yanan şeylerden artakalan tuzdur. Kimyada, daha çok, örgensel (organik) maddelerin, bazen de organik olmayan (anorganik) maddelerin yanmasından geri kalan, yanamayan artıklara «kül» denir. Külün içinde silis metal tuzları (daha çok metal oksitleri) bulunur. Eskiden bitkilerin yanmasından kalan küllerden potasyum karbonat

Bilgi Dünyası

Kuvvet Nedir?

0

Doğanın ve pek tabii ki fiziğin temel kavramlarından birisi olan kuvvet tanımı ve açıklamasının yer aldığı yazımız. Kuvvet nedir kuvvet ne demektir? Duran bir cismi harekete geçiren, hareketteki bir cismi durduran, hızını, yönünü, doğrultusunu değiştiren sebebe fizikte «kuvvet» denir. Masanın üzerinde duran bir zıpzıpı yuvarlarsak, elimizle ona bir kuvvet kondurmuş oluruz. Durdurmak istersek, bu, sefer

Bilgi Dünyası

Kutup Nedir?

0

Kutup nedir ne demektir? Kutup ile ilgili genel bilgilerin ve kutup kaşiflerinden bazılarının resimli isimlerinin yer aldığı sayfamız. Yeryuvarlağının ekvatordan en uzak olan, yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her birine «kutup» adı verilir. Bunlardan kuzeydekine Kuzey Kutbu (Arktika); güneydekine de Güney Kutbu (Antarktika) denir Bir mıknatısın uçlarına da «kutup» denir. Mıknatısın çekme ve itme

Bilgi Dünyası

Korku Nedir?

0

Korku nedir ne demektir? Korku nasıl tanımlanır? Korku ile ilgili genel ve kısaca bilgiler veren yazımız. Olabilir görülen bir kötülüğün uyandırdığı sindirici, heyecan verici duygudur. İnsanlar ilk çağlardan beri, tabiat kuvvetleri karşısında korku duymuşlar, bunlara verdikleri çeşitli anlamlarla hayallerinde ilk tanrıları yaratmışlardır. Çeşitli ruh hallerinden ileri gelen korkular da vardır. Bu arada, kapalı yerlerden, açık

Bilgi Dünyası

Kontrplak Nedir?

0

Kontrplak nedir? Kontrplak nasıl tanımlanır? Kontrplak üretimi ve kontrplak kullanımı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Tellerinin doğrultusu birbirine dikey gelmek üzere üst üste yapıştırılan incecik tahtalardan meydana gelmiş ince, fakat esnek, dayanıklı bir tahtadır. En çok mobilya yapımında, doğramacılıkta, iç duvarların kaplanmasında, iç süsleme işlerinde kullanılır. Kontplağı meydana getiren ince tahta tabakalarındaki

Bilgi Dünyası

Konsültasyon Nedir?

0

Konsültasyon nedir ne demektir? Konsültasyon ile ilgili olarak genel bilgi ve tanımlamanın yer aldığı yazımız. Hekimler arasında, bir hastalık üzerinde yapılan danışmalara «konsültasyon» denir. Konsültasyon, her şeyden önce, bir hekimin kesin olarak anlayamadığı hastalık üzerinde yapılır. Hekimliğin çeşitli kollarında görgü ve yetki sahibi uzmanlar hastanın başında toplanıp, onu ayrı ayrı inceleyip muayene ederler, düşüncelerini söylerler,

Bilgi Dünyası

Kimya Nedir? Kimya Hakkında Bilgi

0

Kimya nedir? Kimyanın tanımı ve kimya biliminin işleyişi ve kimya biliminin hangi konular ile ilgilendiği hakkında genel bilgiler. KİMYA, konusu madde olan bîr bilimdir. Maddenin özelliklerini, yapısını, çeşitli şekillere dönüşmesini, ayrı ayrı maddelerin birbirlerine etkisini aydınlatmaya, bu olayları birtakım kanunlara, kurallara bağlamaya, yeni kanunlar, kurallar bulmaya çalışır. Kimyanın konusu olan madde, fizik biliminin de konusudur.

Bilgi Dünyası

Kataliz Nedir?

0

Kataliz ve katalizör nedir ne demektir? Kimyasal bir terim olan kataliz ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kimyasal bir olayın istenilen şartlarda, istenilen hızda olmasını sağlamak için bazı özel bileşikler kullanılır. Bunlara «katalizatör» ya da «katalizör», bu olaya da «kataliz» denir. Katalizör. — Katalizörlerin başlıca özellikleri şunlardır: 1) Katalizör olay sırasında tükenmez; 2)

Bilgi Dünyası Kare

Kare Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Kare nedir? Karenin özellikleri nelerdir? Kare ve karekökü nedir ne anlama gelir? Kare ile ilgili olarak matematiksel bilgilerin yer aldığı yazımız. Geometride, kenarları, açıları birbirine eşit dörtgene “kare” (dördül) denir. Kare dört kenarlı düzlemsel bir şekildir. Dört köşesinde kesişen kenarları ikişer ikişer birbirine diktir. Düzlemsel bir şeklin karşılıklı iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen adı

Bilgi Dünyası

İçgüdü Nedir?

0

İçgüdü nedir ne demektir? İçgüdü tanımı, özellikleri ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Canlıları, düşüncenin dışında, kendilerine yararlı, gerekli işlere güden duyguya «içgüdü» denir. Meselâ, arıya bal yaptıran içgüdüdür. İçgüdü doğuştan vardır, sonradan kazanılmış değildir. Canlının ait olduğu cinse, hayvan ailesine göre belli bir karakter gösterir. Bir cinsin içgüdüsü o cinse mahsustur, o nevi içinde

Bilgi Dünyası hokkabaz

Hokkabaz Nedir?

0

Hokkabaz nedir? Hokkabaz ve hokkabazlık ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı hokkabazlık tarihi hakkında da bilgi veren yazımız. HOKKABAZLIK, el çabukluğu ile birtakım şaşırtıcı oyunlar yapma sanatıdır. Herkesin imkânsız bildiği şeyleri yapmaya çalıştığı için hoş bir eğlencedir. Hokkabazlığın sırları seyircilerce anlaşılmadıkça, çok meraklı bir eğlence olabilir. Hokkabazlar el çabukluğundan, ruhbilimden, bazı hallerde çeşitli aletlerden

Bilgi Dünyası

Hokka Nedir?

0

Hokka nedir ne demektir? Hokka ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca paylaşıldığı yazımız. Madenden, camdan, topraktan yapılmış küçük bir kapdır. Eskiden «divit» denilen yazı takımlarının içinde mürekkep konulacak kısma «hokka» derlerdi ki, bugün de kelime bu anlamda «mürekkep hokkası» diye kullanılmaktadır. Eskilerin bal ve amber karıştırarak, yaptıkları kuvvet artırıcı macunlar da, gene süslü, tahta hokkalar

Bilgi Dünyası

Heyecan Nedir?

0

Heyecan nedir ne demektir? heyecanın tanımı çeşitleri ve heyecan ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Organizmada ve zihinde çeşitli düzensizlik ve sarsıntılara yol açan duygulara «heyecan» denir. Öfke, sevinç, korku, şaşkınlık, sıkıntı gibi heyecan halleri organizmada çeşitli değişiklikler doğurur. Bu değişiklikler heyecanların cinsiyle ilgilidir. Kimi heyecanlarda soluk sayısı artar, kimisinde eksilir. Bir kısım heyecanlarda

Bilgi Dünyası

Sandviç Nedir?

0

Sandviç nedir? Sandviç ile ilgili olarak tanımı ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. İki ince ekmek dilimi arasına yağ, peynir, sucuk ve benzeri şeyler konularak yapılan yiyecektir. Sandviçin nasıl ortaya çıktığı hakkında şöyle bir hikaye vardır: İngiliz asilzadelerinden Sandwich Kontu John Montagu kumara çok düşkündü. Oyun oynarken yemek yemek için bile oyun masasından kalkmak istemez,

Bilgi Dünyası

Statik Nedir?

0

Statik nedir ne demektir? Statik kuralları ve temel özellikleri ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. STATİK, kuvvetlerin dengesiyle ilgili; hareketi olmayan, durağan. Arşimet’ in yazdığı iki eserde statikle ilgili bilgiler bulunmakla birlikte dinamiğin ilk kavramları Galileo ile birlikte gündeme geldi. Denge, hareketin yokluğuyla açıklandığına göre, statik dinamiğin bir alt bölümü gibi düşünülebilir. Statik

Bilgi Dünyası

Rozet Nedir?

0

Rozet nedir ne demektir? Rozet nasıl tanımlanır? Rozetler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yakaya takılan, bir kurumu, derneği belirtmek için kullanılan işarettir. Rozet türlü şekillerde olabilir. Renkli kurdela şeklinde olanlar bir iğne ile yakaya iliştirilir. Belirli bir işaret taşıyan kağıttan, kartondan, madenden, mineden yapılmış olanlar erkeklerde yakanın sol tarafındaki rozet deliğine, kadınlarda

Bilgi Dünyası

Ritim Nedir?

0

Ritim nedir ne demektir? Ritim nasıl tanımlanır? Ritim ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Müzikte zamanın düzenli aralıklara bölünmesine «ritim» denir. Ritmi «ölçü» (mesure) kelimesiyle karıştırmamalıdır. Ölçü, ritmin (bölümlenmiş zamanın) tekrarlarından her hangi biridir, yani ritmin eşitlik anlatan kısımlarıdır. «6/8’lik bir ölçü» demek, bütün bestenin çalınacağı, ya da söyleneceği süreyi en küçüğü 8’lik zaman

Bilgi Dünyası

Radar Nedir?

0

Uzaklarda yer alan cisimleri radyo dalgaları ile tespit edip haber verebilen bir alet olan radar ile ilgili kısaca bilgiler. Radar nedir? RADAR, uzakta bulunan, gözle, dürbünle görmeye imkan olmayan bir cismi tespit edip haber veren bir alettir. Bu kelime İngilizce «Radio Detecting And Ranging» (Radyo ile Bulma ve Yerini Tayin Etme) kelimelerinin baş harflerinden meydana

Bilgi Dünyası

Psikiyatri Nedir?

0

Tıbbın önemli bir dalı olarak kabul edilen psikiyatri nedir? Psikiyatri ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Hekimliğin ruh ve akıl hastalıkları ile uğraşan koluna «psikiyatri» denir. Bütün hastalıklar gibi, akıl hastalıkları da insanları çok eski çağlardan beri uğraştırmış, bu arada birçok tedavi usulleri denenmiştir. Eski Mısırlılar’ın, Yunanlılar’ın, Romalılar’ın ruh hastalarını iyi etmek için

1 2 3