Browsing: tanımı

Bilgi Dünyası

Proletarya Nedir?

0

Özellikle Engels ve Karl Marx’ın ortaya attığı doktrinlerde sıklıkla geçen bir terim olan proletarya nedir ne anlama gelir? Eski Roma’da toplumun en aşağı sınıfına «proletarya» denirdi. Bu sınıftan olanların hiçbir şeye sahip olma hakları yoktu; ancak, çocuklara bakmalarından dolayı kendilerine bir değer verilirdi. Yakın çağlarda, Avrupa toplumlarında, yaşamasını sağlayan işinden başka hiçbir geliri, malı-mülkü olmayan

Bilgi Dünyası

Paleontoloji Nedir?

0

Paleontoloji bilimi nedir ne anlama gelir? paleontoloji biliminin uğraşı alanları ve Paleontoloji ile ilgili genel ve temel bilgilerin bulunduğu yazımız. Eski çağlardaki canlı varlıkları inceleyen, bu arada taşıllarla (fosillerle) uğraşan bilim dalıdır. Paleontolojinin çalışma alanı toprak altıdır, çünkü eski çağlarda yaşamış, bugün ortadan kalkmış hayvanların, bitkilerin taşlaşmış kemikleri ancak yeraltının çeşitli derinliklerindeki kayalar arasında bulunur.

Bilgi Dünyası

Palyaço Nedir? Palyaço Hakkında Bilgi

0

Palyaço nedir ve nasıl tanımlanır? Palyaçoların özellikleri nelerdir palyaçonun kaynağı nedir ve ismi nereden gelir? Palyaçolar hakkında bilgiler. Panayır tiyatrolarında, sirklerde, festivallerde güldürücü oyunlar oynayan acayip kılıklı aktörlere «palyaço» denir. Pagliaccio (palyaço) İtalyan halk tiyatrosunun karakterlerinden birisidir. Kendine özgü bir kılığı vardır: Kırmızı ponponlu beyaz sivri külâh, kırmalı yaka, kırmızı iri düğmeli bir gömlek, bol

Bilgi Dünyası

Pagoda Nedir?

0

Uzakdoğudaki her ülkede yer alan mabed ya da tapınaklar olan PAGODA lar ile ilgili bilgi veren yazımız. Pagoda nedir? Çin, Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerindeki tapınaklara «pagoda» denir. Pagodalar birkaç katlı yapılardır, her katın damı ayrıdır. Böylece, pagoda bir çam ağacını, ya da üst üste konulmuş şemsiyeleri andırır. Pagodaların gövdesi kare biçiminde olduğu gibi beş,

Bilgi Dünyası

Oyun Nedir? Oyun Hakkında Genel Bilgiler

0

Oyun nedir ne demektir? Oyun nasıl tanımlanır? Oyunun genel özellikleri ve oyun çeşitleri ile ilgili olarak bilgilerin verildiği yazımız. OYUN, hoş vakit geçirmek, eğlenmek için yöpılan eğlencelerdir. Bu arada, çocukların aralarında oynadıkları oyunlar olduğu gibi, büyüklerin hesaba, dikkate, hünere dayanan oyunları da vardır. Spordan tiyatroya, danstan bilardoya kadar, türlü eğlenceler hep birer oyundur. Yeryüzünde, en

Bilgi Dünyası

Matematikte Çizgi Nedir?

0

Matematikte çizgi nedir nasıl tanımlanır? Çizginin özellikleri ve çeşitlerinin kısa örnekli açıklamalarının yer aldığı yazımız. Matematikte çizginin birçok tarifi vardır. Genel olarak «hareket eden bir noktanın bıraktığı iz» diye tanımlanır. Eski Yunan matematikçısı Euklides çizgiyi «genişliği olmayan uzunluk» diye tarif eder. Bir başka tarife göre de «çizgi yüzeyin sınırıdır». Geometride çizginin hiç kalınlığı olmadığı farz

Bilgi Dünyası

Devlet Nedir? (Kısaca)

0

Devlet nedir, devlet demek ne demektir? Devlet denilince ne anlamamız gerekir? Devletin tanımı ve kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Devlet, belli bir ülke üzerinde yaşayan ve üstün bir otoriteye bağlı olan insan topluluğunun oluşturduğu • sürekli, • siyasal • hukuksal bir bütündür. Devletin oluşumunun kökeni hakkında değişik görüşler (Aristo ve Konfiçyüs güçlü aileye; J.J.Rousseau toplum

Bilgi Dünyası

Hükümet Nedir?

0

Hükümet nedir ne demektir? Hükümet ne anlama gelmektedir? Hükümetin tanımı, çeşitleri ve özellikleri ile ilgili olarak kısaca ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yürütme görevini üstlenen kuruluşa hükümet denir. Ülkemizde 1982 Anayasası “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” ilkesini getirmiştir. 1961 Anayasası yürütmeyi

Bilgi Dünyası

Laiklik Ne Demek?

0

Laiklik nedir ne demektir? laiklik kavramı ile ilgili olarak sosyal bilimler açısından açıklamaların yer aldığı yazımız. Toplumların evriminde, milletlerin kuruluşu ile birlikte görülen önemli bir olay da laikliktir. Laiklik, din ile dünya işlerini birbirinden ayırma ilkesidir. Yani devletin, bireyin din işlerine karışmaması, bireyi inanışlarında serbest bırakmasıdır. Din, bireyin vicdanında oluşan inançlar sistemi olduğundan, bireyin vicdanına

Bilgi Dünyası Kültür

Uygarlık ve Kültür Kavramları Hakkında Bilgi

0

Uygarlık nedir, kültür nedir? Uygarlık ve kültür tanımları ile kültürün özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Uygarlık ve kültür kavramlarını sosyologlar değişik anlamlarda kullanmışlardır. Sosyolojik anlamda kültür ve uygarlık birbirinden ayrı iki gerçeklik olarak düşünülmektedir. Bir toplumun kendine özgü olarak, yarattığı her şey kültür olarak kabul edilmektedir. Yani, insan topluluklarının ortaklaşa olarak yarattığı ve benimsediği maddi

Bilgi Dünyası

Milliyetçilik Nedir?

0

Milliyetçilik nedir ne demektir? Milliyetçiliğin tanımı ve özellikleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Milliyetçilik, bireylerin bağlı oldukları milletin milli ülkülerini benimsemeleri, sevmeleri ve milletin kalkınmasına hizmet etmeleridir. Milliyetçilik duygusunun bilinçli şekilde ortaya çıkması için, o milletin bir ferdi olmanın bilincinde olmak gerekir. Milliyet ne demektir? Hukuksal açıdan milliyet, bireyi, devletine bağlayan vatandaşlık bağıdır.

Bilgi Dünyası

Sosyal Grupların Tanımı, Oluşumu ve Nitelikleri

0

Sosyal gruplar nasıl tanımlanır? Sosyal grupların oluşumu ve niteliği ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. 1. Tanımı: İnsanlar, tüm yaşamlarını gruplar içinde geçirirler. Günlük yaşamımızın hemen her safhası, ya bir grubun içinde ya da çeşitli gruplarla ilişki kurmakla geçmektedir. Ailede, okulda, mahalle veya köyde, bir dernekte, sendika ya da siyasi partide başkaları ile birlikte

Bilgi Dünyası

Sosyal Yapının Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyal yapı nedir ne demektir? Sosyal yapının tanımı ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Sosyal yapı; herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin, yerleşik iç örgütleniş biçimi olarak ifade edilmektedir. Daha açık bir tanımla, sosyal yapı; içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı, toplumun biçim

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Konusu, Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyoloji nedir? Sosyoloji hangi konular ile ilgilenir? Sosyolojinin tanımı, konusu ve özellikleri ile ilgili olarak bilgiler. A. SOSYOLOJİNİN KONUSU Sosyolojinin konusu, toplumu oluşturan; • sosyal kurumlar, • sosyal gruplardır. Sosyolojinin çalışma alanı ise “toplum”dur. Toplumu; “yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan, aynı toprak parçası üzerinde, birlikte yaşayan ve ortak bir kültürü olan

Bilgi Dünyası

Makroklima ve Mikroklima Ne Demektir?

0

Coğrafya biliminde yer alan makroklima ve mikroklima terimleri ne demektir ne anlama gelmektedir? Makroklima ve mikroklima kısa tanımlamaları. Yeryüzünün hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi vardır. Ancak benzer iklim kuşaklarına sahip yerler büyük iklim kuşakları oluştururlar, Bu tür geniş iklim kuşaklarına makroklima adı verilir. Bir makroklima alanında bazen öyle yerlere rastlanır ki buralarda görülen

Bilgi Dünyası

Vektörlerin Özellikleri Nelerdir?

0

Vektör nedir ne demektir? Vektörün tanımı ve genel özelliklerinin maddeler halinde açıklanması. VEKTÖREL VE SKALAR NİCELİKLER Yol (x), kütle (m) zaman (t), Hacim (V) yoğunluk (d), iş (w), enerji (E),… gibi fiziksel nicelikler sadece değerleri ve birimleriyle verilirler. Bu şekilde tanımlanabilen niceliklere “SKALAR NİCELİKLER” denir. Skalar nicelikler, bilinen dört işlem kurallarına uygun olarak toplanıp çıkarılabilirler.

Bilgi Dünyası

Trigonometri Nedir? (Kısaca)

0

Matematiğin bir dalı olan ve hemen hemen tüm hesap işleri gerektiren bilim dallarının kullanmış olduğu trigonometri ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Matematiğin bir dalıdır, açıların bazı büyüklükleri arasındaki bağıntıları inceler. Trigonometrinin dört ana elemanı vardır: “Sinüs“, “kosinüs“, “tanjant“, “kotanjant“. Bu dört büyüklük çeşitli kurallarla, kuramlarla birbirlerine bağlıdır. Trigonometri işte bunları ispatlar, bu kuralları

Bilgi Dünyası Topografik Dünya Haritası

Topografya Nedir?

0

Topografya nedir ne demektir? Topografya ile ilgili olarak kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bir yeri, engebelerini belirtecek biçimde, kağıt üzerine çizgilerle gösterme işine «topografya» denir. Haritalar, genel olarak, küçük ölçülerdedir. Bunlarda dağlar, tepeler, vadiler gösterilir, yükseklikleri rakamla belirtilir; yalnız, çok daha küçük tümsekler, çukurlar gösterilmez. Topografya haritaları ise, daha küçük bir toprak parçasını

Bilgi Dünyası

Tayf Nedir?

0

Fizik biliminde ışığın bir biçimden geçtikten sonra ortaya çıkan renklerine verilen isim olan tayf ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Tayf nedir? Fizikte ışığın bir biçmeden (prizmadan) geçtikten sonra renklere ayrılması ile ortaya çıkan görüntüye «tayf» denir. Güneş ışığı görünüşte beyazdır. Prizmadan geçirdikten sonra bir perde üzerine düşürürsek, çeşitli renklerin yan yana sıralandığını görürüz.

Din

Tasavvuf Nedir?

0

Tasavvuf nedir ne demektir? Tasavvuf ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Aklın ermediği konularda, özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yolundan, ya da irade zorlaması ile ulaşılabileceğini kabul eden bir felsefe ve din görüşüne «gizemcilik» (mistisizm) denir; bu arada Müslümanlık gizemciliği «tasavvuf» diye anılır. Tasavvuf, yaradılışın sırları konusunda din kitaplarının verdiği bilgiyle

Bilgi Dünyası

Sofizm (Bilgicilik) Nedir?

0

Sofizm (Bilgicilik) felsefesi ile ilgili olarak temel ve genel bilgilerin yer aldığı sofizm hakkında kısaca bilgi veren yazımız. Felsefede, bir tasım (kıyaslama) olarak, yanlışlığı ustaca gizlenip, doğruymuş gibi kabul ettirilmek istenen bir kanıtın (delilin) ileri sürülmesine «sofizm» (bilgicilik, safsata) denir. Kelime Eski Yunanca «sophos» (bilgili, akıllı, kurnaz) sözünden gelir. Bu yoldaki ilk felsefe akımı M.Ö.

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir? Tarihin Tanımı

0

Tarih nedir tarih nasıl tanımlanır? Tarihin konusu ve niteliği ile tarihin kaynakları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. TARİHİN TANIMI Tarih, insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde ve doğru olarak anlatan bir bilimdir. Yaşadığımız olaylar geçmişte oluşur veya oluşmaya başlar, bugünkü biçimini alır. Bir olay kendinden önceki başka bir olayın

Bilgi Dünyası

Kamu Ne Demektir? Kamu Hakkında Bilgiler

0

Sürekli olarak karşılaştığımız ve hem hukuksal hem de politik söylemlerde sıkça kullanılan kamu kavramı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kamu nedir? Bir ülkedeki halkın bütününe «kamu» denir. Halkın bir mesele üzerindeki düşünüşü «kamu oyu » (efkâr-ı umumiye) dir. «Kamu» deyimi hukukta şu konularda kullanılır : Kamu Dâvası. — Her suç, toplumun düzenini bozar,

Bilgi Dünyası jeoloji

Jeoloji Nedir? Jeoloji Hakkında Geniş Bilgi

0

Jeoloji nedir? Jeoloji bilimi hangi konular ile ilgilenir. Jeolojinin dalları ve çalışma şart ve şekilleri nelerdir? JEOLOJİ, dünyanın yapısını, geçirdiği değişiklikleri inceleyen bilimdir. Eski Yunanca «geos» (yer), «logos» (bilim) sözlerinden gelen bu kelime «yer bilimi» anlamındadır. Bütün tarih boyunca insanlar dünyanın yapısını merak edegelmişlerdir. Çevremizde gördüğümüz kayalar neden bu kadar çeşitli? Dağlar nasıl ve ne

Bilgi Dünyası

Nihilizm Nedir?

0

Nihilizm nedir ne anlama gelmektedir? Nihilizm ile iligli kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. XIX. yüzyılın ortalarında Rusya’da başlayan anarşist bir fikir hareketidir. Latince “hiçbir şey” anlamına gelen “nihil” (hiçbir şey) kelimesinden türetilmiş bir ismi bulunmaktadır. Nihilizmin öncüsü tanınmış Rus yazarı Ivan Turgenyev’dir. Rus romancılığında gerçekçiliğin de öncülüğünü yapmış olan Turganyev, “Babalar ve Oğullar”

Bilgi Dünyası Silindir Tüpler

Silindir Nedir?

0

Silindir nedir? Silindirin tanımı özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgiler. Silindir ne demek? Silindir çeşitleri. Bir geometri şeklidir. Alt tabanı da, üst tabanı da dairedir. Dairelerin merkezinden geçen doğruya «silindirin ekseni» denir. Silindiri eksenine dik bir düzlemle kesersek gene taban dairesine eşit bir daire elde ederiz. İki daire arasındaki uzaklığa «silindirin yüksekliği» adı verilir. Bir

Bilgi Dünyası Mikroskop

Mikroskop Nedir?

0

İnsanlığın gelişiminde önemli rol oynamış aletlerden birisi olan mikroskop nedir nasıl tanımlanır? Mikroskop çeşitleri nelerdir? Mikroskop, gözle görülemeyecek kadar küçük olan cisimlerin görünür hale gelmesini sağlayan bir araçtır. En çok hekimlikte, bitki incelemelerinde yararlanılır. Mikroskop bir mercek düzeni aracılığıyla, bakılacak cisimden yansıyan ışınların büyük gösterilmesi esasına dayanır. Başlıca 1. — Yalın; 2. — Bileşik olmak

Bilgi Dünyası

Ayna Nedir Kısaca Bilgi

0

Ayna nedir nasıl tanımlanır ve ayna nasıl görüntü gösterir. Aynanın tanımı ve ayna ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kimi cisim üzerine düşen ışığı iyi yansıtır, kimisi de emip dağıtır. • Yüzeyi düzgün hale getirilmiş, cilalanmış cisimler ışığı iyi yansıtır. Ayna böyle bir cisimdir. Ayna üzerine bir ışın düşünce geliş açısına eşit bir açı

Bilgi Dünyası

Aydınlatma Ne Demektir?

0

Aydınlatma nedir ve ne demektir? Aydınlatma da kullanılan araçlar ve birimler nelerdir nasıl tanımlanır? AYDINLATMA NE DEMEKTİR? Her zaman güneş ışığı bulunmadığı için insanlık zaman içinde yapay ışık kaynakları kullanmaya başlamış, geceleri böylece tam karanlıkta kalmaktan kurtulmuştur. Bugün en yaygın aydınlatma aracımız elektrik ampulüdür. Ampül bulunana kadar kandil, mum, gaz lambası, havagazı lambası, lüks gibi

Bilgi Dünyası

Transformatör Konu Anlatımı (Kısaca)

0

Transformatör ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı transformatör konu anlatımının yer aldığı sayfamız. TRANSFORMATÖR, bir elektrik akımının gerilimini, şiddetini ya da biçimini değiştirmeye yarayan araçlara verilen isimdir. Durağan transformatör, gerilim yükseltici ya da indirgeyici türden olabilir. Hareketli hiçbir öğeyi içermeyen bu transformatörler, bir magnetik akım değişimine eşlik eden elektromagnetik indiksiyon olayından yararlanır.

Bilgi Dünyası trafik

Trafik Nedir? Trafik Tanımı ve Hakkında Bilgiler

1

Trafik nedir ve ne demektir? Trafiğin anlamı ve tanımı ile birlikte trafik hakkında temel bilgilerin kısaca yer aldığı yazımız. TRAFİK, kara, deniz ve hava taşımacılığında kullanılan araçların hareketleri geliş-gidişine verilen isimdir. En genel anlamıyla trafik denildiğinde yayaların, hayvanların ve taşıtların kara yolları üzerindeki, trenlerin demiryollarındaki, gemilerin deniz ve öteki su yollan üzerindeki ve uçakların hava

Bilgi Dünyası

Gönye Nedir? Gönye Hakkında Bilgi

0

Okul öğrencilerinden mimar, mühendislere kadar geniş bir yelpazede farklı farklı şekil ve amaçlarda kullanılan GÖNYE hakkında bilgiler. Dik açıları ölçme ve çizmeye yarıyan bir alettir. Dik üçgen biçimindedir. Bununla bir açının, bir köşenin tam dik olup olmadığı ölçülür. Gönyenin birçok çeşitleri vardır. Mimarlık, yapı işlerinde geniş ölçüde kullanılır. Taşçıların, duvar ustalarının kullandığı gönyeler madendendir. Bunların

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Nedir? Sosyoloji Hakkında Bilgi

0

Sosyoloji nedir tanımı nasıldır ve ne iş yapar? Sosyoloji ile ilgili genel bilgiler ve Türkiye’de sosyoloji ile ilgili bilgiler. SOSYOLOJİ (TOPLUMBİLİM), toplumsal yaşamın özünü, biçimlerini, ilkelerini ve yasalarım inceleyen bilim. Toplumun yapısı ve nasıl olması gerektiği üstündeki ilk köklü düşüncelere, Eski Yunan filozofları Platon ve Aristoteles’te rastlanır. Daha sonra pek çok düşünür, politik ve ekonomik

Bilgi Dünyası

Mineraller Hakkında Bilgi

0

Mineral nedir tanımı nasıldır? Mineraller ile ilgili olarak genel ve temel bilgi ve tanımlamaların yer aldığı yazımız. MİNERALLER, canlıların dışında yer kabuğunu oluşturan tüm kimyasal maddeler. Yan yana eklenerek yerkabuğunu oluşturan kayaların ana maddesi olan mineraller, temelde değişmez ve benzeşik yapılıdırlar. Kimyasal bileşimleri belirgin olmamasına karşın doğal olarak, bu kuralın da ayrıcası vardır. Bazı mineraller

Bilgi Dünyası

Mezoloji Nedir?

0

Mezoloji ne demektir? Mezoloji terimi tanımı ve mezoloji ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. MEZOLOJİ, en genel anlamda canlılarla çevrenin karşılıklı tepkimelerini inceleyen bilim. Mezoloji bilimi, yalnızca soğuk, sıcak, nem, kuraklık, hava basıncı v.b. gibi dış fizik etmenlerin etkilerini araştırmakla kalmaz; aynı zamanda ahlak, gelenek, eğitim, hukuk, sosyal norm ve değer ölçüleri gibi

Bilgi Dünyası

Mutfağın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

0

Mutfak nedir? Tarih boyunca mutfağın gelişimi, değimi, Türklerde mutfak nasıldı? Hakkında bilgi. MUTFAK Evlerde, hastane, okul gibi yerlerde, yemeklerin pişirildiği yere «mutfak» denir. Çağımızda, dünyanın birçok yerlerinde mutfaklar yemeklerin rahatça hazırlanıp pişirilebileceği, sofra takımlarının yemekten sonra yıkanıp temizlenebileceği özellikler taşıyan küçük, kullanışlı birer oda şeklinde yapılmaktadır. Modern mutfaklarda muhakkak bulaşığın yıkanacağı bir musluk, ocağın konacağı

Bilgi Dünyası Deniz ( Bora Bora)

Deniz Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Deniz nedir tanımı nasıl yapılır? Denizlerin oluşumu, tuzluluk oranı, yoğunluğu, sıcaklığı, derinliği gibi konular hakkında bilgiler. DENİZ, yeryüzünün % 70.8’ini kaplayan su kütlesine verilen ad. Alan olarak açıklanacak olursa; 510 milyon kilometrekare olan dünya yüzölçümünün 361 milyon kilometrekaresi denizlerle kaplıdır. Kıtaları birbirinden ayıran büyük denizlere okyanus denir. Yalnız deniz diye anılan daha küçük su kitleleri

Bilgi Dünyası Deney

Deney Ne Demek?

0

Deney nedir? Deney ne demek? Deney terimi ile ilgili olarak temel bilgilerin yer aldığı ansiklopedik bilgileri bulabileceğiniz yazımız. DENEY, bir gerçeği ortaya çıkarmak, saptamak için gerçekleştirilen işlem. Çağdaş bilim anlayışının doğayı incelemede kullandığı en önemli yöntemdir. Birtakım bilimsel ilkelerin kanıtlanmasında kullanılan deneyler “kanıt deneyleri”dir. Öğrencilerin belirli birtakım işlemleri gerçekleştirerek inceleme yapmaları ve deney sonuçlarına kendi

Bilgi Dünyası

Çokgenler Hakkında Kısaca Bilgiler

0

Çokgenler ile ilgili genel ve temel bilgilerin içeriğinde yer aldığı yazımız. Çokgen nedir tanımı. ÇOKGEN, açı oluşturacak biçimde uç uca eklenmiş çok kenardan oluşan kapalı düzlem. Doğru parçalarının her biri çokgenin kenarlarıdır, kenarlarının birleştiği yere de çokgenin köşeleri adı verilir. Bir çokgenin kenarları uzatıldığında şekil bir zaman doğrunun bir yanında kalıyorsa böyle çokgenlere konveks (dışbükey)

Bilgi Dünyası Biyopsi Nedir?

Biyopsi Nedir?

0

Biyopsi nedir? Biyopsi nasıl ve neden yapılır? Biyopsi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. BİYOPSİ, yaşayan kişiden alınan doku parçalarının mikroskop altında incelenmesi. Hastalardan ur dokusundan alınan parçaların incelenmesi tanıda (teşhis) yardımcı olduğu gibi tedavide de yönlendirici olur. Günümüzde genellikle kanserin erken saptanmasında başvurulan bir yol olan biyopsi, doğrudan lokal (bölgesel) anestezi altında

Spor Bilardo

Bilardo Nedir?

0

Tüm dünyada yaygın olarak oynanan ve bir spor dalı olarak kabul edilen bilardo ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. BİLARDO, özel araçlarla oynanan bir salon oyunudur. 80 cm yüksekliğinde, üzeri en az 45 mm kalınlığında arduvaz plakayla kaplı, yeşil ya da mavi çuha gerili, kenarları kauçuk bantlar ile çevrili dikdörtgen bir masa

Bilgi Dünyası

Kil Nedir?

0

Kil toprağının özellikleri nelerdir? Kil nedir ne gibi özellikler sergiler. Kil ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. KİL, ıslandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak. Bir çökelti olarak hidrotermal etkilerle ya da aşınma sonucu oluşmuştur. Silisyum, alüminyum ve su içerir. Önemsiz mineraller ve çözünebilen tuzlar kilin kullanım değerini azaltır. Kilde en sık rastlanan

Bilgi Dünyası

Titreşim Nedir (Kısaca)

0

Titreşim ne demek? Titreşim tanımı ve genel özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. TİTREŞİM, küçük ve hızlı salınımlara verilen genel isimdir. Bir cismin sürekli olarak aynı yönde gidiş geliş hareketi. Genellikle esnek bir ortam maddeciklerinin denge noktalarının bozulmasıyla oluşur. Denge durumunu bozucu kuvvet ortadan kalktığında cisim yeniden eski biçimini alacak biçimde salınım hareketi yavaşlamaya

Bilgi Dünyası Termodinamik Nedir?

Termodinamik Nedir?

0

Büyük ve geniş bir bilim dalı olan Termodinamik ne demek? termodinamik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. TERMODİNAMİK,(Yunanca: Thermos “ısı” ile dynamikos “iş”ten). Isı enerjisiyle kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik dalı. Bu bilim dalı, tüm doğal olayları enerji alışverişi açısından inceler. Tüm kimyasal tepkimelerle enerji arasındaki ilişkiler termodinamiğin

Bilgi Dünyası Makale Nedir?

Makale Nedir? (Kısaca)

0

Makale nedir, ne demektir? Bir yazının makale adını alabilmesi için gereklli olan özellikler ve makale hakkında kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Makale, edebiyatta bir yazı türüdür. Gazete ve dergilerde çıkan düşünce yazılarının bir bölümü. Genellikle tek bir konu üzerinde kaleme alınan şeye makale denir. Amacı bilgi vermek, bir konunun öğrenilebilecek yanlarını sergilemek, öğrenime

Bilgi Dünyası

Akustik Nedir?

0

Akustik nedir? Akustik bilimi ne ile uğraşır, hangi amaçları güder? Akustik ile ilgili kısa ve temel bilgiler Akustik, sesin binaların içindeki hareketini, yansımasını, emilmesini inceliyen bilgi koluna «akustik» denir. Bina planlarında akustik ilminin gözettiği ilk gaye gürültüyü, yani istenilmayen sesleri en az haddine indirmek, istenen sesleri de bozulmadan, gereken şiddette dinleyiciye ulaştırmaktır. Akustik çeşitli problemlerle

Bilgi Dünyası Ağırlık

Ağırlık Nedir? (Kısaca)

0

Bilimsel anlamda ağırlık ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ağırlık nedir, ağırlık merkezi neden önemlidir? Bir cismi yere doğru çeken kuvvetin tutarına o cismin ağırlığı denir. Cisimlerin ağırlığı dünya yüzünde bulundukları yere göre değişir. Ancak, ağırlığı kütle ile karıştırmamak gerekmektedir. Ağırlık çeşitli yüksekliklerde, çeşitli yerlerde değiştiği halde kütle değişmez. Bir cisim dünyanın merkezinden uzaklaştıkça

Bilgi Dünyası Laiklik

Laiklik Nedir? Laik Devletin Özellikleri

0

Laiklik nedir, tanımlaması ve açıklaması. Laik devletin özellikleri nelerdir? Laiklik ve din hakkında bilgi. LAİKLİK; Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olmasıdır. LAİKLİĞİ DOĞURAN NEDENLER Laiklik, Hristiyanlığın hâkim olduğu batı dünyasında doğmuş ve gelişmiştir. Hristiyanlıkta kilise her şeyin üstünde tutuluyordu. Hayatın her alanında her şey kilisenin buyruğu altındaydı.

Bilgi Dünyası masal

Masal Hakkında Kısa Bilgiler

0

Çocukların büyülü ve hayal dolu alemi olan masallar ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız Masal Hakkında Kısa Bilgiler Masal, daha çok çocuklara anlatılan, olağanüstü serüvenlerle dolu hikayelerdir. Masalların başlıca özelliği, içinde insan ve tabiat üstü yaratıkların, olayların bulunmasıdır. Devler, cinler, periler masalların başlıca kişilerinden olduğu gibi, tokatı yiyen şehzadenin süpürgeye çevrilmesi, kuş olup uçması

Bilgi Dünyası

Anadili Hakkında Bilgi

0

Anadili nedir, ne demektir? Anadili ile ilgili genel bilgiler ve dünyadan örnekler Anadili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dil. Anadili, bir insan topluluğunun ortak dil olanaklarının tümü biçiminde de tanımlanabilir. Bir ulusun anadili, o ulusun düşünce sistemini yansıtır. Çünkü insan dille düşünür. Anadili, politik baskılar, dinsel ve kültürel nedenlerle,