Browsing: tanımı

Bilgi Dünyası

Güç Formülü ve Birimi

0

Güç nedir? Fizikte gücün tanımı, güç formülü nasıldır? Güç birimi ve hesaplanması hakkında bilgi. Gücün Tanımı Boyları eşit iki haltercinin 120’şer kilogram kaldırdığını düşünelim. Bu sporcular bu ağırlıkları aynı yüksekliğe kaldırmış olsunlar. Bu durumda ikisi de aynı fiziksel işi yapmış olurlar. Ya da ikisi de aynı enerjiyi harcamıştır. Bunlardan hangisi ağırlığı daha çabuk kaldırırsa ona

Bilgi Dünyası

Alveoler Hakkında Bilgi

0

Alveoler ile ilgili bilgi. Alveoler nedir ve ne anlama gelmektedir. Alveoler, kesemsi genişleme. Diş alt ve süt çene kemiklerindeki, diş köklerini içeren boşluklara verilen isim. Akciğer alveolü: Akciğer yapısında solunum borucuklarının sonlandığı oluşumlar. Tek katlı bir hücre tabakasından oluşan keseciğin duvarı ince bir kılcal damar ağıyla çevrilmiştir. Böylece solunum .yollarıyla keseciğe kadar ulaşan dış hava

Bilgi Dünyası

Memeliler Hakkında Kısa Bilgi

3

Dünyanın en gelişmiş yaratıkları olan memeli hayvanlar hakkında kısa temel bilgi ve kaç sınıfa ayrıldıklarına dair bilgi Hayvanlar dünyasının en ileri, en gelişmiş yaratıklarıdır. İnsan da memeli bir hayvandır. Memeliler’in başlıca özellikleri, dişilerinin yavrularını doğurarak dünyaya getirmeleri, memelerinden salgıladıkları sütle emzirip beslemeleridir. Derileri genellikle tüylerle kaplıdır. Çenelerinde, besin maddelerini parçalayıp övütmek için dişleri vardır. Hepsi

Bilgi Dünyası

Bitkiler ve Bitkilerin Başlıca Organları

0

Bitkiler, bitkilerin canlılığı ve bitkilerin başlıca organları ile ilgili bilgiler Bitkiler yeryüzündeki canlı varlıklardandır. Bittikleri yerde kökleriyle tutunarak gelişip çoğalan, ömürlerini tamamladıktan sonra da kuruyarak ölen canlılara, genel olarak, bitki denir. Yosun, ot, ağaç hep birer bitkidir. Bitkiler hayvanlar gibi yer değiştirmezler; yalnız, gene de hareket etmez değillerdir. Kökleri toprağın içine uzanır, derine gider; çiçekleri,

Bilgi Dünyası

Sıcaklık İle İlgili Bilgi

0

Sıcaklık ile ilgili ansiklopedik bilgiler. Sıcaklık nedir, tanımı ve özelliği ile ilgili bilgiler Sıcaklık, bir araç ya da aygıtla ölçülebilen ısı derecesi. Sıcaklık kavramıyla ilgili en kaba tanım, cisimlere dokunarak elde ettiğimiz duyumlardan yola çıkarak yaptığımız sıcak soğuk ayrımıdır. Isı miktarı kavramına yol açan bu duyum, bizlere hiç de yabancı olmasa da, sıcaklık kavramının fizikçi-lerce

Bilgi Dünyası

Dalga Nedir?

0

Dalga nedir? Denizlerdeki dalgaların özellikleri, dalganın tanımı, dalga hakkında kısaca bilgi. Dalga Nedir? Şimdi diyeceksiniz ki, “Dalga, denizin, gölün yüzeyinde hareket eden bir su birikintisidir.” Hayır, değil. Bir dalganın üzerine küçük bir tahta parçası yerleştirerek, onun dalga ile birlikte hareket etmesine dikkat edin. Tahtanın önce biraz geriye, sonra bir parça ileriye ve daha sonra da

Bilgi Dünyası

Varlıkbilim (Ontoloji) Nedir?

0

Ontoloji ve ya diğer ismi ile Varlıkbilim hakkında kısa bilgi. Varlıkbilim ve ya Ontoloji konu olarak Eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles’in “ilk felsefe” adını verdiği var olanların özü üzerine uğraşan felsefe dalıdır. Varlıkbilim var olanın varlığı ve genel var olma ilkeleri üzerine 17. yüzyıldan beri kullanılan bir terimdir. Çağımıza gelinceye kadar varlıkbilim,

Bilgi Dünyası

Panteizm Nedir?

0

Panteizm nedir? Panteizm hakkında kısa bilgi. Felsefede bir öğretidir. Buna göre evrenle Tanrı tek bir varlıktır. Evren Tanrı’dan, Tanrı da evrenden ayrı bir varlık olarak düşünülemez. Panteizm eski çağlarda Hindistan’da doğmuş, Eski Yunanistan’da da çok tutunmuştur. Zeno gibi stoik filozoflar evren Tanrı’nın kudretinden başka bir şey değildir. Bu kudret kendini en çok ateşte gösterir. Daha

Bilgi Dünyası

Volt Nedir? Voltmetre Nasıl Çalışır

0

Volt nedir? Voltmetre nedir ve nasıl çalışır. Volt biriminin tanımı nasıl yapılır. Elektrikte kullanılan gerilim birimidir. Bir elektrik kaynağının kutupları arasında bir gerilim vardır. Bu gerilimi voltla değerlendiririz. Basit bîr elektrik kaynağı olarak bir pil alalım. Kutupları arasına bir direnç bağlıyalım. Pilin kutupları arasındaki gerilim yüzünden, dirençten bir akım akacaktır. Eğer akan akım 1 amper,

Bilgi Dünyası

Dil Nedir? Diller Nasıl Sınıflandırılır? Dillerin özellikleri nelerdir?

0

Dil ile ilgili temel bilgiler. Dil nedir ve dilin tanımı. Dil nasıl sınıflandırılır dilin kaç anlamı vardır ve nelerdir. Dil, insanların her türlü etkinliğinde anlaşmayı sağlayan doğal araç; kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar doğrultusunda gelişen, zenginleşen, temeli insanlıkla birlikte oluşmuş sesler düzeni, ilkel topluluklarda insanlar arasında iletişim sağlamak amacıyla belirli sesleri çıkararak düşüncelerini

Bilgi Dünyası

Vadi Nedir?

0

Vadi nedir? Vadiler nasıl oluşur. Vadi çeşitleri türleri nelerdir? Yüksek tepeler arasındaki çukur yerlere ve ya yeryüzündeki büyük çöküntülere vadi denir. Vadiler iki türlü ortaya çıkar: 1 – Yeryüzündeki sıkışmalar sonunda dağlarla birlikte; 2 – Akarsuların etkisiyle olan aşınma sonunda Vadilerin çoğu dağlar arasındadır. Bazıları kurudur. Bazıları da akarsuların yatağıdır. Akarsu yatağı olan vadilerin biçimi

Bilgi Dünyası

Liman Nedir? Limanlar Hakkında Bilgi

0

Liman nedir? Limanlar hakkında bilgi. Limanların başlıca özellikleri ve limanların tarihsel gelişimi. Liman gemilerin barınmasına, deniz kıyısında yükleme-boşaltma işlerinin yapılmasına elverişli yerlerdir. Çok eski çağlardan beri körfezler doğal liman işi görmüş medeniyetin ilerlemesiyle suni limanlar da yapılmaya başlanmıştır. Limanları türlü yönlerden sınıflandırabiliriz. Durumlarına göre yapılan bir sınıflandırma limanları 3’e ayırır: 1-Doğal Limanlar: Gemileri rahatça koruyabilir.

Bilgi Dünyası

Lavoisier Kanunu Nedir?

0

Lavoisier Kanunu ve ya diğer ismi ile Maddenin Korunumu Yasası nedir? Lavoisier Yasası ile ilgili deneyin anlatımı ve şeması Lavoisier Kanunu “Var olan bir maddenin yok olmayacağını yoktan da hiçbir maddenin var olamayacağını” ispatlayan kanundur. Buna “Maddenin Korunumu Yasası” da denir. Lavoisier bu kanunu ilk önce kimya deneyleri sırasında yaptığı ölçmelerle ortaya koymuş ve doğruluğunu

Bilgi Dünyası

Nötr Ne Demek

0

Hem fizikte hem de kimya da çok sık kullanılan nötr hakkında bilgi. Nötr tanımı ve hem fizik hem de kimyada nötr ne alnama geldiği ile ilgili bilgi. Fizikte ve kimyada birbirine karşıt özellikler taşıyan cisimler arasında bu gibi özellikleri olmayan cisimlere nötr denir. Fizikte Nötr : Elektrik bakımından ne artı (+), ne de eksi (—)

Bilgi Dünyası

Monarşi Nedir?

0

Monarşi ne demektir. Monarşini tanımı. Monarşi yönetim şekilleri nelerdir Bir tek kişi tarafından yönetilen devlet şekline monarşi ve ya tökerklilik denir. Bu idare yöntemi bulunan devlette bütün siyasi nüfuz ve kuvvetler kimseye hesap vermek zorunda olmayan bir kişide toplanmıştır. Olabilecek tüm egemenlik yetkilerini elinde toplayan kimse bu iktidara babadan oğula geçen bir yapı ile (hanedan

Bilgi Dünyası

Metre Nedir?

1

Metre nedir? Metre Hakkında bilgiler. Metre’nin tanımı ve satandartları ile astları ile üstleri hakkında bilgi ve hesaplama Uzunlukları ölçmeye yarıyan birimdir. Uzunluk birimleri için temel sayılır. Onar onar büyüyen üskatları, onar onar küçülen askatları vardır. Üskatları: Dekametre (dam): 10 m. – Hektometre (hm): 100 m. – Kilometre (km): 1.000 m. Askatları: Desimetre (dm): 1 metrenin

Bilgi Dünyası

Aritmetik Nedir?

0

Aritmetik nedir? Artimetik’in tanımı. Sayma düzeni ile rakam ve sayı kavramlarının tanımları nelerdir? Aritmetik Nedir? Aritmetik; matematiğin sayılar arasındaki doğal ilişkileri inceleyen kolu olarak tanımlanabilir. Sayılarla yapılan temel işlemlerin yasa ve kurallarıyla bu işlemlerin yapılmasını incelemek aritmetiğin temel konusudur. Temel olarak üç işlem vardır: 1. Toplama ve toplamanın tersi olan çıkarma; 2. Çarpma ve çarpmanın