Browsing: tanrıça

Mitoloji astarte

Tanrıça Astarte Kimdir?

0

Tanrıça Astarte kimdir? Tanrıça Astarte özellikleri, hikayesi nedir? Tanrıça Astarte hakkında bilgi. Tanrıça Astarte Kimdir? Astarte (Yunanca), Kitabı Mukaddes’te Astarti, ilk çağda Ortadoğu’da tapınılan yüce tanrıçadır. Önemli Akdeniz limanları olan Tsor (Sur), Sidon (Sayda) ve Elat kentlerinin baş tanrıçasıydı. Günümüzde İbranice uzmanlarına göre, Tevrat’ta sık sık sözü geçen Aştoret, Astarte adı ile “utanç” anlamına gelen

Bilgi Dünyası

Hygieia Tanrıçası Hakkında Bilgi

0

Hygieia tanrıçasının özellikleri nelerdir? Hygieia, sağlık tanrıçası öyküsü, hakkında bilgi. Hygieia Hygieia; Yunan mitolojisinde sağlık tanrıçası. Korinthos’ufl batısındaki Titane’de, Hekimlik Tanrısı Asklepios’la birlikte Hygieia’ya da tapınıldığı anlaşılmaktadır. Önceleri Hygieia ile Asklepios arasında özel bir ilişki yoktu. Ama zamanla Hygieia, Asklepios’un kızı sayılmaya başladı. Sonraki yazılı öykülerde ise Asklepios’un karısı olarak betimlendi. Hygieia kültü, Asklepios kültüyle

Bilgi Dünyası athena

Tanrıça Athena Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinin önemli tanrıçalarından birisi olan Athena ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yunan mitolojisinin en önemli gök tanrıçalarından biridir. Ünlü şair Omiros şiirlerinde Athena’dan Tanrılar Tanrısı Zeus’un çok sevdiği kızı olarak bahseder, onu birçok bakımlardan babasına benzetir. Athena’nın tercih ettiği kahraman, savaş hilelerini bulmada usta olan Odysseus’tur. Athena Efsaneye göre çömlekçinin

Bilgi Dünyası Kibele

Kibele Kimdir?

0

Eski Frigya medeniyetinde bir tanrıça olan ve bir çok heykel ve mabeti bulunan Tanrıça Kibele ile ilgili bilgiler. Kibele kimdir? Eski Frigya medeniyetinde tabiat ve tarım tanrıçasıdır. Frikyalılar, şehirlerini Kibele’nin kurduğuna inandıklarından onun heykellerini, başında taç yerine küçük kuleler taşıyan bir kadın olarak yapmışlardır. Kibele’ye Yunanlılar’ın verdiği ad, Rhea; Romalılar’ın verdiği ad ise «Ulu Ana»

Bilgi Dünyası Tanrıça İsis

Eski Mısır Tansırısı İsis Hakkında Bilgi

0

Antik Mısır uygarlığında en büyük tanrıça olarak kabul edilen İSİS ile ilgili olarak mitolojik bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski Mısırlılar’ın en büyük tanrıçasıdır. Tabiat ve üreme tanrısı iken sonradan bütün tanrıçalar İsis’e benzetildi. Bir bakıma İsis, tanrılar tanrıçası sayılıyordu. Mısır mitolojisine göre İsis, büyük güneş tanrısı Osiris’in hem kardeşi, hem de eşiydi. İkisi de Gök

Bilgi Dünyası

Tanrıça Demeter Hakkında Bilgi

0

Eski Yunan mitolojisinde bir tanrıça olan Demeter ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. DEMETER, Eski Yunan mitolojisinde toprak ve bereket tanrıçası. Kronos ile Rhea’nın kızıdır. Olympos Tanrılarının en önemlilerindendir. Poseidon, Demeter’e gönül verirse de Demeter sürekli ondan kaçar. Sonunda Demeter ile birleşmeyi başarır. Bu birleşmeden Arion ve Despoina dünyaya gelir. Zeus da bu güzel Tanrıça’ya

Bilgi Dünyası Afrodit

Afrodit Hakkında Bilgi

0

Aşk ve Güzellik tanrıçası olan ve Romalıların Venüs’de dedikleri antik Yunanlıların tanrısı Afrodit (Aphrodite) hakkında bilgiler. APHRODİTE (AFRODİT), Eski Yunanlıların Aphrodite, Latinlerin Venüs adını verdikleri “Aşk” ve “Güzellik” tanrıçası, tanrıçaların en güzeli. Deniz köpüğünden dünyaya gelen tanrıçanın doğuşu üzerine bilgi veren kaynaktan biri Hesiodos, öteki Homeros’tur. Tanrı Uranos (Gök) Gaia’dan (Toprak Ana) olan çocuklarını doğar

Bilgi Dünyası

Minerva Ne Demek? Minerva Nedir?

0

Eski Romalıların tanrıçalarından bir olan Minerva hakkında bilgi ve Minerva için yapılmış heykel ve tapınak fotoğrafları Eski Romalılar’ın tanrıçalarından biridir. Yunanlılar bu tanrıçaya Athena adını vermişlerdir. Romalılar Minerva’ya bir savaş, akıl, sanat tanrıçası olarak taparlardı. Minerva için Roma’da yapılmış birçok tapınak vardır. Bunların en önemlilerinden biri işçilerin, sanatçıların, ustaların, şairlerin, aktörlerin toplanma yeri olan Aventina’da