Browsing: tanrısı

Genel Kültür Aşk Tanrısı Eros

Aşk Tanrısı Eros Kimdir? Eros’un Hikayesi ve Resimleri

1

Eros Kimdir? Oklarını atarak aşık ettiğine inanılan Aşk Tanrısı Eros’un hikayesi, Eros ile ilgili bilgi. Eros Kimdir? Eros; Eski Yunan mitolojisinde Aşk Tanrısıdır. Dünyaya gelişi ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Bir söylenceye göre Aşk Tanrısı Aphrodite (Afrodit) ile Hermes’in oğludur. Bazı söylenceler ise Eros’un Aphrodit’ten önce var olduğunu, sonradan Tanrıçanın yanında yer aldığını kabul eder.

Genel Kültür

Asklepios Kimdir?

0

Asklepios Kimdir? Asklepios tapınağı, özellikleri, hikayesi. Asklepios ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Asklepios; Eski Yunan mitolojisinde hekimlik tanrısıdır. Derde deva bulan, iyileştirici tanrı anlamındaki Paian ek adıyla bilinen Tanrı Apollon tüm hekimlerin babası ya da hocasıdır. Dolayısıyla, Asklepios da onun oğlu kabul edilir. Tesalya Kralı Phlegyas’ın kızı Koronis, Apollon ile sevişir ve ondan gebe

Bilgi Dünyası

Ometecuhtli Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ometecuhtli nedir, özelliği nedir? Aztek tanrısı Ometecuhtli ile ilgili inanışlar, hakkında bilgi. Ometecuhtli Ometecuhtli; (Nahuatl dilinde “İki-Tanrı”), Aztek inancında İkilik Tanrısı ya da Yaşam Tanrısıdır. Aztek kozmolojisindeki ikiliğin bir yönünü temsil eder. Eşi Omecihuatl (İkilik Tanrıçası) ile birlikte göğün en üst (13.) katı olan Omeyocan’da (“iki yer” ya da “ikili cennet”) oturduğuna ve insanların hangi

Bilgi Dünyası

Hypnos Tanrısı Hakkında Bilgi

0

Hypnos Tanrısı nedir? Hypnos Tanrısının özellikleri, hikayesi nedir? Hypnos (Uyku) Tanrısı hakkında bilgi. Hypnos Tanrısı Hypnos, Latince somnustur. Eski Yunan ve Roma’da uyku tanrısıdır. Nyks’in (Gece) oğlu, Thanatos’un (Ölüm) kardeşidir. Bazen yeraltında, bazen de Kimmerler’in ülkesinde ya da Lemnos (Limni) Adasında karanlık, dumanlı bir mağarada yaşadığı düşünülür. Unutkanlık ve kayıtsızlık ırmağı Lethe’nin suları odasının içinden

Bilgi Dünyası Roma Tanrısı MARS

Roma Tanrısı Mars Hakkında Bilgi

0

Roma mitolojisinde önemli bir tanrı olan MARS ile ilgili bilgiler. Mars ne tanrısı idi ve Romalılar için ne anlam ifade ediyordu? Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Jüpiter’den sonra ikinci önemli tanrı sayılırdı. Bu tanrının adından dolayı Martius (Mart) denilen ay Roma takviminde yılın ilk ayı olarak kabul edilmişti. Romalılar’ın inanışına göre Mars, tanrıların kralı Jupiter ile

Bilgi Dünyası

Asklepios Kimdir? (Kısaca)

0

Antik Yunan mitolojisinde tıp tanrısı olan ve elindeki yılanlı asayı bugün tıp sembolü haline gelmiş Asklepios hakkında kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski Yunan mitolojisinde tıp tanrısıdır. Efsaneye göre Asklepios, Apollon ve Koronis’in oğluydu. Omiros’un şiirlerinde sadece bir kahramandır. Daha sonraları Asklepios yavaş yavaş halk tarafından en çok benimsenen tanrılar arasına girmiştir. Bu tanrının yılan,

Bilgi Dünyası

Mısır Güneş Tanrısı RA

0

Antik Mısır’ın güneş tanrısı olan RA ile ilgili bilgiler. RA’nın hikayesi nasıldır? Eski Mısırlılar’ın güneş tanrısıdır. Başında güneşi temsil eden bir daire bulunan bir insan biçiminde olarak düşünülür, dünyayı onun kurduğuna, günlük hayatı onun düzenlediğine inanılırdı. Sabahları doğudan kalkıp güney üzerinden dolaşarak akşama batıya vardığı, geceleri de batıdan kalkarak kuzey üzerinden dolaşıp doğuya geldiği, böylece

Bilgi Dünyası

Yunan Orman Tanrısı : PAN

0

Antik Yunan mitolojisinde orman tanrısı olarak kabul edilmiş olan PAN ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yunan mitolojisinde Orman Tanrısı’dır. Gövdesinin belden yukarısı insan, belden aşağısı keçi biçimindeydi. Ömrünü, ormanlarda, kırlarda, «nemf» denilen perilerle birlikte kaval çalarak, oynayarak geçirirdi. Pan’a çobanlar, avcılar, hayvan bakıcıları taparlardı. Mitolojide, Pan’la ilgili birçok hikayeler vardır. Bunlardan birinde

Bilgi Dünyası Roma Deniz Tanrısı Neptün

Roma Deniz Tanrısı : Neptün

0

Roma deniz tanrısı Neptün ile ilgili olarak genel bilgilerin mevcut olduğu sayfamız. Romalılar’ın deniz tanrısıdır. Yunanlılar ise kendi deniz tanrılarına Poseidon derlerdi. Roma mitolojisine göre, tanrılar tanrısı Jüpiter’in kardeşi, Cronus’la Rhea’nın oğluydu. Neptün, kudret bakımından, Jüpiter’den sonra ikinci geliyordu. Neptün’ün atı yarattığına, ona kuvvet verdiğine de inanılırdı. Neptün, daima yarışmalara katılmaktan hoşlanan, hareketli, kuvvetli bir

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde URANOS Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde yer alan tanrılardan birisi olan Uranos ile ilgili olarak genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. URANOS, Eski Yunan tanrısı; evrenin yaratılışını yorumlayan mitoslara göre önce Khaos vardı; bu boş ve sonsuz mekândan ilk Tanrıçağ Gaia (Lat. Tellus) yani toprak, yeryüzü ve Tartaros (toprağın altı) ve Eros (aşk) var oldu. Gaia’nın kocası yoktu;

Bilgi Dünyası

Şarap Tanrısı Dionysos Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağ tanrısı olarak geçen Dionysos ile ilgili kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DİONYSOS, Eski Yunan mitolojisinde doğa, bağ ve şarap tanrısı. Yunanlılarca birçok adla anıldığı gibi (Bakkhos, Bromios, Euhios, Dithyrambos, Akkhos, İobakkhos…). Romalılar da Barcchus derler. Baştanrı Zeus ile Thebai Kralı Kadmos’un kızı Selene’ nin oğludur. Eski Yunan

Bilgi Dünyası

Mısır Tanrısı Amon Hakkında Bilgi

0

Eski Antik Mısır tanrılarından Amon ya da diğer bilinen ismi ile Amon-Ra ile ilgili genel bilgiler Amon (Amun, Amana ya da Eski Yunancada Ammon olarak da geçer), Eski Mısır tanrısı. Orta Mısır’da Khmun‘un 8 tanrısından biridir. O çağlardaki okyanusun gizemlerinin insan biçiminde simgelenmesidir. Thebes Birleşik Krallığın başkenti olduktan (yaklaşık M.Ö 2100) sonra bilinmeyen koşullar altında