Browsing: tarih

Tarih Saban

Çağlar Boyunca Saban Nasıl Gelişti?

0

Tarih boyunca çağlar boyunca saban denilen tarım aletinin nasıl geliştiğini resimler ile anlatan yazımız. İnsanlığın ana gelişimi. Çağlar Boyunca Saban Nasıl Gelişti? İlk insan ucu kıvrık bir dal ile toprağı sürerdi Eski Mısırlılar tarlalarının esirlerine çektirdikleri sabanları ile sürerlerdi. Eski Yunanlılar sabanı hem geliştirdiler, hem de öküzlere çektirdiler. Eski Romalılar bıçağı madenden saban yapmayı başardılar.

Hastalıklar Hastalıklar

Hastalıklar ve Tarihsel Gelişimi

0

Tarih boyunca insanların karşılaştığı hastalıklar ve bu hastalıklara karşı alınan önlemler, tarihsel gelişimi ve hastalıkların tarihçesi. Hastalıklar ve Tarihsel Gelişimi Tarih boyunca dünya üzerinde binlerce hastalık var olmuştur. Tarih öncesi döneme ait zamanlarda – bunlar karanlık çağ, taş çağı, maden çağı – hatta yazının icat edilmesi ile başlayan tarih çağlarına ait zamanlarda –bunlar ise ilk

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Tarih Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Tarih konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. TARİH • Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. • Türk çocuğu soyunu tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır.

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Tarih İlişkisi

0

Sosyolojinin tarih bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji tarih ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Tarih İlişkisi Sosyoloji – Tarih Tarih de sosyoloji de toplumu ve toplumsal olayları konu olarak alır. Fakat ele alış yönleri ve biçimleri birbirinden farklıdır. Tarih, geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek, belgelere dayandırarak ortaya koyan bilimdir. Tarih, somut toplumsal

Bilgi Dünyası Dünya Dilsiz Haritası

İnsanlığın Dünya Hakkındaki Bilgilerinin Gelişmesi

0

İnsanlık kendini bildi bileli dünyamız yani yaşadığımız gezegen hakkında hep çeşitli inanışları olmuştu. Tarih boyunca dünya hakkındaki bilgilerin gelişmesi. Çağlar boyunca insanların dünya hakkında çeşitli inanışları olmuştur. Bundan 4.000 yıl önce yaşayan eski Mısırlılar dünyayı uzunca bir kutu, gökyüzünü de onun kapağı gibi tasavvur ediyorlardı. Eski Hintliler ise dünyanın dört filin sırtında duran büyük bir

Bilgi Dünyası

Tarihte Toprak Yönetimleri (Kısaca)

0

Tarihte toprak yönetimi nasıldı? İlk Çağ’da, Orta Çağ Avrupa’da ve Türklerde toprak yönetimi hakkında kısaca bilgi. Tarihte Toprak Yönetimleri İlk Çağ’da Toprak Yönetimi ilk Çağ Anadolu uygarlığı olan Hititlerde toprak devletin malıydı. Devlet bu toprakları üretim yapılsın diye komutanlara ya da valilere verirdi. Bu görevliler sadece toprağı işleme hakkına sahipti. Görevliler buralardan elde ettikleri gelirlerle

Bilgi Dünyası Sanat Tarihi

Tarih Biliminin Araştırma Basamakları Nelerdir?

0

Sosyal bilimlerin bir dalı olan tarih biliminin araştırma basamakları nelerdir? Bu konudaki araştırma örneği, hakkında bilgi. Sosyal bilimlerin bir dalı olan Tarih biliminin araştırma basamakları nelerdir? Tarih araştırmalarında da belirtilen esaslardan farklı olmayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bir takım yöntemler takip edilmektedir. Tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler aşağıdaki sıralamayla yapılır: a) Kaynak taraması yapma Araştırma yapılan

Bilgi Dünyası Nürnberg Yumurtası

Zaman Ölçme Araçlarının Tarihi Gelişimi

0

Zaman içerisinde zaman ölçme aletlerinin yani saatin gelişiminin kısaca anlatıldığı yazımız. Çağlar boyunca saatin gelişimi. 1 – ) Tarih öncesi insanların saati yere diktikleri bir sırığın gölgesinden ibarettir. 2 – ) Güneş Saati : Yüzyıllar boyunca zamanın ölçülmesinde güneş saatinden faydalanılmıştır. 3 – ) Mum Saati : Yanan mum eridikçe üzerindeki işaretlerin eksilmesi saatin anlaşılmasına yardım

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

Bilgi Dünyası

Uluslararası Saat Dilimleri Konu Anlatımı

0

Uluslararası Saat Dilimleri konusu ile ilgili olarak kısaca özet bilgilerin verildiği ve Tarih Değiştirme Çizgisi hakkında da bilgi veren yazımız. ULUSLARARASI SAAT DİLİMLERİ • Her meridyenin bir saat ayarı vardır. Buna yerel saat denir. Örneğin ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında tam, 19 meridyen vardır. Demek ki yurdumuzda 19 ayrı yerel saat ayarı bulunmaktadır.

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler

0

Tarih öncesi devirleri ile ilgili bilgiler. Anadolu’da tarih öncesi devirlere ait yerler. Yontma taş, cilalı taş ve maden devri hakkında bilgiler. Tarih öncesi, insan topluluklarından günümüze gelebilen kültür kalıntıları ve bunların yapıldıkları ham maddelere dayanılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre tarih öncesi devirler • Yontma Taş Devri, • Cilalı Taş Devri • Maden Devri diye üçe ayrılmıştır.

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir? Tarih Bilimi Hakkında Bilgi

0

Tarih nedir? Tarih ile ilgili bilgilerin yer aldığı tarih bilimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarih hangi konuları ele alır? TARİH, geçmişteki insan topluluklarının gerek kendi aralarında, gerekse komşuları ile olan siyasal, toplumsal münasebetlerini, yerini, zamanını göstererek anlatan bilimdir. Geçmiş hakkında anlatılanlar yer, zaman belirtilmedikçe ya «destan», ya da «masal» olmaktan ileri geçmez. İnsanlar

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler Hakkında Bilgi

0

Prehistorya olarak nitelendirilen tarih öncesi devirlerin isimleri ve kısa özelliklerinin açıklandığı yazımız. (Prehistorya) ► Yontmataş Devri: a) İnsanlar toplayıcılık ve avcılıkla uğraştılar, göçebe hayat tarzı devam etti. b) Mağaralarda, ağaç kovuklarında ve kaya sığmaklarında yaşayan insanlar mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler. c) Taşlara basit şekiller vererek av aletleri ve silahlar yaptılar, hayvan derilerinden yararlandılar.

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir? Tarihin Tanımı

0

Tarih nedir tarih nasıl tanımlanır? Tarihin konusu ve niteliği ile tarihin kaynakları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. TARİHİN TANIMI Tarih, insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde ve doğru olarak anlatan bir bilimdir. Yaşadığımız olaylar geçmişte oluşur veya oluşmaya başlar, bugünkü biçimini alır. Bir olay kendinden önceki başka bir olayın

Bilgi Dünyası

Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur

0

Türk Tarih Kurumu ile ilgili bilgiler. Türk Tarih Kurumunun kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu, ne zaman ve hangi amaçlar güdülerek kurulmuştur? Türk Tarih Kurumu Ne Zaman Ve Hangi Amaçla Kurulmuştur? Türk tarihi, tarihin ilk çağlarına kadar dayanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda bu dönem üç bölüme ayrılmıştı. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat Devrine kadar birinci bölüm, Tanzimat Devrinden Birinci

Bilgi Dünyası

Tarih Devirleri ve Özellikleri

0

Tarih devirleri nelerdir? Tarih devirlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. TARİH DEVİRLERİ Tarih Devirleri yazının bulunması ile başlayıp günümüze kadar gelmektedir. Çağların ayrımında evrensel olaylar etkili olmuştur. Tarih devirlerinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: a) İlkçağ (M. Ö 3500- M. S 375): ✓ En uzun süren devirdir. Yazının bulunmasıyla başlayıp, Kavimler Göçü’ne

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler ve Genel Özellikleri

0

Tarih öncesi devirler nelerdir? Tarih öncesi devirlerin özellikleri, Taş devri, cilalı taş devri, maden devri, tunç devri hakkında bilgi. TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Bu devir insanoğlunun yeryüzünde görülmesi ile başlayıp yazının bulunmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönem insanoğlunun kullandığı araç ve gerecin niteliğine göre, Taş ve Maden Devri olarak ikiye ayrılmıştır. TAŞ DEVRİ Kabataş Devri (Paleolotik)

Bilgi Dünyası

Tarih Değiştirme Çizgisi Nedir?

0

Tarih değiştirme çizgisi nedir, nerededir? Tarih değiştirme çizgisinin özelliği nasıl hesaplanır, hakkında bilgi. Tarih Değiştirme Çizgisi: 180° doğu 180° batı meridyeni aynı meridyen olup, 0° başlangıç meridyeninin uzantısıdır. 180 ° dünyanın yarısıdır ve 180 ° x 4 dk. = 720 dk: 60 dk. = 12 saattir. 180 ° meridyeninin doğusu ile batısı arasında 12 +

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

0

Sosyolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi nasıldır? Sosyolojinin tarih, ekonomi, antropoloji, psikoloji ve siyaset bilimi ile olan ilişkisi nasıldır? Toplumsal bilimler birbirlerinden kuram, kavram, yöntem, veri ve bulgu açısından karşılıklı yardım ve ilişki sağlamak durumundadırlar. Sosyolojinin en yakın ilişki kurduğu toplumsal bilim dalları: Tarih, ekonomi, antropoloji, siyasal bilim, psikoloji ve sosyal psikolojidir. a) Sosyoloji

Bilgi Dünyası

10. Sınıf Tarih Konuları

2

10. Sınıf Tarih Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Tarih dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453) 1. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa 2. Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi a. Kayılar Anadolu’da b. Beylikten Devlete c. İlk Osmanlı Fetihleri 3. Balkanlardaki Fetihler

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir Özet

0

Tarih ne demektir? Tarih öncesi ve sonrası dönemler, tarihin özellikleri, tarih ile ilgili bilgi. Tarih; toplumları, ulusları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki nedensel ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, kendi iç sorunlarını inceleyen bilimdir. Genel olarak tarih, insanlığın geçmişini kâğıda

Bilgi Dünyası

Tokat Tarihi

0

Tokat ilinin tarihi. Tokat bölgesinin tarih boyunca geçirdiği dönemler. Tokat’ın Tarihçesi. İl sınırları içindeki ilk yerleşim Kalkolitik Çağa kadar uzanır. Zile ilçesi sınırları içinde bulunan Maşat Höyük’teki kazılar da bunu kanıtlamıştır. Aynı kazıda açığa çıkarılan çivi yazılı belgeler, tarihsel çağlarda Tokat’ın Hitit egemenliği altında bulunduğunu gösterir. Bu dönemdeki adı Tapigga idi. İÖ 1195’te Hitit İmparatorluğumun

Bilgi Dünyası

Altın Elementinin Kullanım Alanları

0

Altın elementi nerelerde kullanılır? Altının kullanımı, güzel sanatlarda ve süslemelerde altın kullanımı, tarihte altın ile ilgili bilgi. Altın % 99.999 saflıkla elde edilebilir. Yarılanma süresi 2.7 gün olan radyoaktif izotopu 198Au kanser tedavisinde kullanılır. Altının donma noktası (1064, 43°C) çok duyarlı bir biçimde saptanabildiğinden sıcaklık eşeli saptanmasında standart olarak alınır (International Practical Temperature Scale,ITPS-68). Altın

Bilgi Dünyası

Beyrut Tarihi

0

Beyrut tarihi. Beyrut tarihi hakkında kısa bilgi ve eski Beyrut’tan bir görüntü. Beyrut, eski bir Fenike şehri üzerine kurulmuş, bir süre Romalılar’ın idaresinde kalmış, Araplar’ın Suriye’yi almalarından sonra bir Arap şehri olmuştur. İslâm hâkimiyeti zamanında çok kalkınmış, o devrin en önemli şehirlerinden olan Şam’ın iskelesi görevini görmüştür. Haçlı Seferleri sırasında bazen Müslümanlar’ın, bazen de Hıristiyanların