Browsing: Tarihçe

Bilgi Dünyası

Niksar Tarihçesi

0

Niksar ilçesinin tarihçesi hakkında kısa bilgi. Niksar’ın eski çağlardaki adı Neocaesarea (Yeni Kayseri) idi. “Niksar” adı da bundan bozmadır. Şehir Malazgirt Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Türkler’in eline geçti. Danişmentli Devletinin başkenti oldu. XIV. yüzyılın sonlarında (1398) Yıldırım Bayezit Niksar’ı da aldı. XV. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı – Akkoyunlu devletlerinin sınır bölgesinde bulunan Niksar 1473

Bilgi Dünyası Kars Kalesi

Kars İlinin Tarihi ve Kars Kalesi Hakkında Genel Bilgiler

0

Kars ilimizin tarihçesi ile Kars Kalesi hakkında kısa bilgi yazısı. Kars kalesi ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Mimari özellikler nelerdir? Kars’ın çok eski bir tarihi vardır. İlkçağ tarihçilerinin eserlerinde burası Khorzena, Khorsa diye geçer. 1064’te Kars’ı alan Selçuklular şehri onardılar. Kars, XIII. yüzyılda Moğollar’ın eline geçti. Kanuni devrinde Safeviler’den Türkiye’ye geçti. Askeri mevkii bakımından

Bilgi Dünyası

Aydın İlinin Tarihçesi

0

Aydın İlinin Tarihçesi, tarihi. Aydın ilinin tarihi ile ilgili bilgi. Milattan önceki dönemlerden bugüne Aydın. İÖ 1200’de Yunanistan’ı Dorların işgal etmesi üzerine İonlar, Batı Anadolu’ya yerleşti ve çeşitli kentler kurdular. O günkü adı Tralleis olan Aydın, Miletos ve Priene, bu kentler arasındaydı. Bölge daha sonra Friglerin ve Lidyalıların egemenliğine girdi. İÖ 546’da Pers Kralı Kyros,

Gezi

At meydanı Nerededir?

0

At meydanı Nerededir? At Meydanı Tarihi, özellikleri, tarihsel eserleri, At meydanı hakkında bilgi. At meydanı; Bizans döneminde Hipodrom, Osmanlı döneminde (9 Haziran 1617’ye kadar) Atmeydanı, bu tarihten günümüze kadar da Sultanahmet Meydanı adıyla anılan alandır. Sultanahmet Camisi, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü (eski İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi), Divanyolu ve İbrahim Paşa Sarayı arasında yer alır. Yapımına Roma

Bilgi Dünyası

Arras Kent Tarihi

0

Fransa sınırları dahilinde yer alan Arras kentinin kısa tarihçesi İlkçağda, Atrebatelerin en güçlü kentlerinden biriyken Sezar tarafından ele geçirildi. Nemetocenna adıyla Galya Eyaleti’ne bağlandı. M.S.451’de Atilla tarafından yağmalandı. 9. yüzyıl başlarında Viking saldırılarına uğradı. Ortaçağda Flaman kontlarının yönetimine girdi. Halı dokumacılığıyla ünlendi. İki barış antlaşmasına sahne oldu. Bunlardan ilki 1435 yılında Bourgogne-Armagnac Dükalıkları arasında gerçekleşmiştir.

Bilgi Dünyası

Arkeoloji Tarihçesi

0

Arkeolojinin tarihçesi. İlkçağlardan günümüze kadar arkeoloji biliminin gelişimi ve bu gelişmeye öncü olmuş kişiler ve olaylar hakkında bilgi. Arkeoloji çalışmalarının başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. İlkçağın ünlü şairi Homeros, arkeolojinin babası sayılır. İlyada ve Odysseia adlı destanlarında Antik Çağ uygarlığının eserlerini yeniden canlandırmakta, birçok eşyayı, aracı ve gereci tanımlayarak tanıtır, o çağın yaşantısından kesitler yansıtır. Eserlerinde

Bilgi Dünyası

Tokat Tarihi

0

Tokat ilinin tarihi. Tokat bölgesinin tarih boyunca geçirdiği dönemler. Tokat’ın Tarihçesi. İl sınırları içindeki ilk yerleşim Kalkolitik Çağa kadar uzanır. Zile ilçesi sınırları içinde bulunan Maşat Höyük’teki kazılar da bunu kanıtlamıştır. Aynı kazıda açığa çıkarılan çivi yazılı belgeler, tarihsel çağlarda Tokat’ın Hitit egemenliği altında bulunduğunu gösterir. Bu dönemdeki adı Tapigga idi. İÖ 1195’te Hitit İmparatorluğumun