Browsing: tarihte

Yakın Tarih Japonya

Tarihte Japonya

0

Dünyanın en refah en ileri ülkelerinin başında gelen Japonya’nın tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Japonya, İngiltere’nin aksine, kıta ile ilgisi yok denecek kadar az olmuş bir ülkedir; bu yüzden, uzun tarihi boyunca Asya’da önemli hiçbir rol oynayamamıştır. VII. yüzyıldan başlayarak Çin etkisi kuvvetlenmiş, hemen her konuda Çin örnek alınmış, Buda dini geniş

Tarih Truva Atı

Tarihte Çanakkale Şehri

0

Çanakkale şehrinin tarihi ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarihte Çanakkale şehri. Çanakkale’nin tarihi çok eski devirlerine kadar uzanan bir tarihi vardır. Truva menkıbelerinde efsanelerin payı ne kadar fazla olursa olsun, gene de bunlardaki gerçek inkar edilemez. Truva adlı şehrin kalıntıları bugünkü Çanakkale’nin 37 km. kadar güneyine düşer. Truva şehrinin tarihinin M.Ö.

Bilgi Dünyası Kalabalık

Nüfusun Tarihsel Artışı ve Değişimi

0

Nüfus nedir, nasıl belirlenir? İlk çağlardan günümüze dünyadaki nüfus artış ve azalması nasıl gelişmiştir, nedenleri nelerdir, tarihçesi. Nüfusun Tarihsel Artışı ve Değişimi Nüfus, herhangi bir bölgede belirli bir zaman içinde yaşayan insanların toplam sayısıdır. Yapısı ve dinamik özellikleri demografi başlığı altında incelenir. Nüfus yalnızca bir aritmetik toplam değildir; yaş ve cinsiyet yapısını, nüfusu oluşturan bireylerin

Bilgi Dünyası

İç Savaş Nedir? Tarihteki İç Savaşlar

0

İç savaş nedir, özellikleri nelerdir? Tarihteki iç savaşlar nelerdir? Roma, İngiliz ve Amerika iç savaşı hakkında bilgi. İÇ SAVAŞ İç savaş; aynı ülkede yaşayan ya da aynı ulusa mensup insanlar arasında yapılan silahlı çatışmalardır. İç savaşlar genellikle; politik, dini ve etnik farklılıklar nedeniyle başlar. Aileler, topluluklar ve ülkenin bütünü iç savaş nedeniyle bölünmektedir. Çünkü; savaş,

Bilgi Dünyası

İç ve Dış Ticaret Nedir?

0

İç ve dış ticaret nedir? İç ve dış ticaretin özellikleri, ticaretin gelişimi, tarih boyunca ticaret hakkında bilgi. İÇ VE DIŞ TİCARET Ülkelerin ürettiği şeyler birbirinin aynı değildir. Üretilen ürünler, iklime, yeraltı ve yerüstü zenginliğine göre değişir. Farklı iklimlerde farklı sebze ve meyveler yetişir. Ülkeler tüketeceğinden çok fazla mal üretmeye çalışırlar. Ürün fazlasını yurt dışına satarak

Bilgi Dünyası Bandırma Eski Fotoğrafı

Bandırma’nın Tarihi

0

Balıkesir’in şirin ve güzel bir ilçesi olan Bandırma’nın tarihi ile ilgili genel bilgiler. Tarihte Bandırma. Bandırma şehrinin kuruluşu çok eski yüzyıllara kadar dayanır. Kasaba içinde yapılan kazılarda elde edilen eski eserlerden Bandırma’nın, ilk kuruluşunun Milât’tan 8-10 yüzyıl önce olduğu anlaşılmaktadır Bandırma’nın ilk adı «Panormos» dur ve «güvenilir liman» anlamına gelir. Bandırma, Küçük Misia bölgesi sınırları

Bilgi Dünyası

Tarihte Pakistan

0

Kardeş ülkelerden birisi olan Pakistan’ın tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Hindistan’a gelen ilk Müslümanlar Araplardır. İlk Arap istilası VIII. yüzyılın ilk yıllarında Emeviler çağında oldu, Araplar Hindistan’ın bugün Pakistan diye bilinen bölgesini işgal ettiler. Hindistan’a gelen başka kavimler Hint geleneklerini benimsedikleri halde Müslümanlar kendi kültürlerini korudular. Hindistan’daki İngiliz idaresi sırasında Hindular

Bilgi Dünyası

Tarihte Çin

0

Dünyanın hem en eski medeniyetlerinden hem de en eski ülkelerinden birisi olan Çin tarihi ile ilgili bilgiler. Tarihte Çin Ülkenin bulunduğu yer, bütün dönemler boyunca Çin tarihine etki yapmıştır. Bir defa, verimli vadiler, uçsuz-bucaksız alüvyonlu ovalar, «lös» lü toprak, uygun iklim bu bölgede yüksek bîr medeniyetin kurulmasına yetecek şartların başında geliyordu. Bu gibi şartlar Çin’i büyük

Bilgi Dünyası mezopotamya

Tarihsel Süreçte Şehirler

0

Tarihsel süreçte şehirlerin gelişimi nasıl olmuştur? Tarihte şehirlerin nüfus gelişimi vb. hakkında bilgi. Tarihsel Süreçte Şehirler Tarih boyunca nüfusun büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamıştır. Sanayi inkılabından sonra yerleşmeler hem sayıca hem de büyüklük bakımından hızlı bir büyüme içine girmiştir. Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan, Güneydoğu Asya’nın akarsu vadilerinde ve Fırat ile Dicle nehirleri arasında

Bilgi Dünyası

Ev Hakkında Bilgi

0

Tarihte insanoğlu tarafından yapılan ilk evler ile insanoğlunun neden eve ihtiyacı olduğu hakkında bilgi. Ev hakkında bilgiler. Ev insanların doğadan, düşmanlarından korunmak için meydana getirdikleri barınaktır. Barınmak, insanların yaşamak için karşılamak zorunda oldukları başlıca üç ihtiyaçtan biridir. Bunların ilk ikisi yiyecekle giyecektir. İnsanlarda korunma ihtiyacını uyandıran en önemli sebepler, çok soğuk, çok sıcak havalar, fırtına,

Bilgi Dünyası

Tarihte Sebil Nedir?

0

Tarihte sebil ne demektir? Sebillerin özellikleri, Osmanlılar dönemindeki önemli tarihi sebiller, çeşmeler hakkında bilgi. Sebil;Cami, türbe, tekke ve çeşme yanlarında halka parasız su ve şerbet dağıtmak üzere, hayrat olarak yaptırılan şebekeli bölmedir. Duvar bölümü mermerden yapılan sebillerin ön bölümünde tunç parmaklıklar (şebekeler) vardır. Sebilin üstü kubbeyle örtülüdür, tavanı genellikle saçak biçimindedir. Anadolu’da yapılan sebillerin büyük

Bilgi Dünyası

Tarihteki Büyük Göçler Nelerdir?

0

Tarih boyunca gerçekleşen büyük göçler nelerdir? Türklerin yaptığı göçler, Ortaçağdaki ve İslam’daki göçler hakkında bilgi. Tarihteki Büyük Göçler; İlk insanların yeryüzüne nasıl yayıldıkları hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Tarih Öncesi çağlarda Kuzey Kutbu’ndan yayılan buz tabakalarının, etkisi altında insanların, hayvanların güneye doğru göçtükleri sanılıyor. Buzların erimesi insanların yeniden kuzeye göç etmelerine yol açtı. Zamanla