Browsing: tasavvuf

Bilgi Dünyası

Tasavvufta Aşk Nedir?

0

Tasavvuf anlamda aşk ne demektir? Tasavvufta aşkın özellikleri, İslamda aşkın yeri hakkında bilgi. Tasavvufta Aşk Nedir? Aşk, tasavvufta, varlığın temeli ve yaratılış nedeni sayılan sevginin en yüksek düzeyidir. Hadis bilginlerinin mevzu (uydurma) kabul etmelerine karşılık, mutasavvıfların üzerinde önemle durdukları “kenz-i mahfi” (gizli hazine) hadisine göre Tanrı gizli bir hazine iken tanınmayı ya da başka bir

Din

Tasavvufta Arif Ne Demek?

0

Tasavvufta arif ne demek arif ne anlama gelir. Tasavvufta arif terimi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. ârif, tasavvufta Tanrı konusunda kesin bilgiye ulaşmış, onu bütün adları, nitelikleri ve eylemleri ile tanıyan ermiş kişiye verilen ad. Mutasavvıflar ârif sözcüğünü sufi, âşık, veli ve insan-ı kâmil anlamlarında da kullanmışlardır. Gazali, Tanrı’ya inanmanın, Tann’yı tanımanın

Bilgi Dünyası Mevlana

Tasavvuf Nedir? Temsilcileri Kimlerdir?

0

Tasavvuf nedir, tasavvuf biliminin içeriği nedir? Tasavvufun temsilcileri, başlıca tasavvufçular kimlerdir, kısaca. TASAVVUF Tasavvuf, insanin sezgi yoluyla, ibadet yoluyla kendinden geçerek Tanrı’ya erişmesinin ve onla bütünleşmesinin yollarını gösteren bir öğretidir. Tasavvufa göre insan Tanrı’ya akil yoluyla değil, gönül yoluyla ulaşır. Bu yüzden tasavvuf insanin dinsel anlamda nasıl yaşamasını işaret eden bir yasam felsefesidir. Başlıca Tasavvufçular:

Din

İslamiyette Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

0

İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar ile tasavvufi düşüncenin oluşumu hakkında bilgiler. Tasavvufi düşüncede Allah-varlık ilişkisi nasıldır? Tasavvufi yorumlar; Ahlakı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkmış anlayışlar bütünüdür. Bir başka ifadeyle Tasavvuf, dinin ahlakla ilgili esaslarının ön plana çıkarılmasıdır. Tasavvuf, Peygamberimizin ve sahabelerin yaşadığı hayatı örnek alarak, gösterişten uzak, samimi, sevgi ve saygıya

Din

Tasavvuf Nedir?

0

Tasavvuf nedir ne demektir? Tasavvuf ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Aklın ermediği konularda, özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yolundan, ya da irade zorlaması ile ulaşılabileceğini kabul eden bir felsefe ve din görüşüne «gizemcilik» (mistisizm) denir; bu arada Müslümanlık gizemciliği «tasavvuf» diye anılır. Tasavvuf, yaradılışın sırları konusunda din kitaplarının verdiği bilgiyle

Din

Tasavvufi Düşünce Nedir? Hakkında Bilgi

0

Tasavvufi düşünce nedir? Tasavvufi düşüncenin oluşum süreci, aşamaları, Allah varlık ilişkisi, ahlaki boyutu hakkında bilgi. TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU Tasavvuf: İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dayanarak nefsi her türlü kötülüklerden arındırma; ahlakı güzelleştirerek dini yaşama ve ruhun olgunlaşıp kemale ermesine çalışarak Allah’a ulaşma düşüncesidir. Temel amaç; İbadetlerin samimiyet ve ihlasla yapılması yanında zikir, sabır, şükür ve

Bilgi Dünyası

Tasavvuf Felsefesi Hakkında Bilgi

0

Tasavvuf nedir? Tasavvuf felsefesinin özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Tasavvuf edebiyatının önderleri kimlerdir? Tasavvuf; evrenin tümünü Tanrının görünümü (tecelli) sayan din felsefesi; vahdet-i vücud (varlık birliği), pantheisme: panteizm: heptanrıcılık, kamutanrıcılıktır. Dinsel düşünce Allah’ın yaratan (halik), insanın yaratık (mahluk) oluşuna, kulluğun Tanrı buyruklarına inanıp boyun eğişine bağlıdır; yani Tanrı başka bir güç kaynağıdır (müessir), evren onun yarattığı