Browsing: tasavvufi

Bilgi Dünyası

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

0

İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar nelerdir? 12. sınıf tasavvufi yorumlar konusu, yesevilik, kadirilik, mevlevilik, alevilik, nusayrilik anlatımı. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR • İslam düşüncesinde itikadi (inançla ilgili), fıkhi (ibadetle ilgili) ve siyasi yorumlar olduğu gibi ahlaki yorumlar da ortaya çıkmıştır. Ahlak üzerine yoğunlaşan bu yorumlara tasavvuf denir. Tasavvufi düşünce ile uğraşan kişilere “mutasavvıf” denir. Tasavvufi düşüncenin

Güzel Sözler - Sloganlar

Tasavvufi Sözler

0

Tasavvufi sözler. Tasavvuf İslam dünyasının en ruhani bölgelerinden birisidir. Aşağıda tasavvufi sözlerden yapmış olduğumuz seçki yer almaktadır. Eger Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hicbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldigi zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne gecebilirler. Siz sükredip iman ettikten sonra Allah ne

Bilgi Dünyası Mevlana

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri Örnekleri

0

Dini-Tasavvufi Halk Şiirine örnek şiirler. Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Azmi’den Dini-Tasavvufi Halk Şiiri örnekleri. ŞATHİYE Veri göğü ins ü cinni yarattın Sen ey mimar başı eyvancı mısın Ayı burcu günü çarhı var ettin Ey mekân sahibi rahşancı mısın Denizleri yarattın sen kapaksuz Suları yürüttün elsiz ayaksuz Yerleri temelsiz göğü direksiz Durdurursun acep iskancı mısın

Bilgi Dünyası Mevlana

Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin Özellikleri

0

Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin özellikleri nelerdir? Dini-Tasavvufi Halk Şiiri maddeler halinde özellikleri. Dinî-Tasavvufî Halk Şiirinin Özellikleri 1. Bu gelenekte şiir, sanatsal bir uğraştan çok tasavvufî düşünceyi yaymada, benimsetmede ve geliştirmede bir araç olarak düşünülmüştür. Dinî-tasavvufî halk şiiri, tasavvufun ve dinsel değerlerin propagandasının yapıldığı bir şiir geleneğidir. Dolayısıyla bu tür şiirlerde didaktik öğeler ağır basar. 2. Bu

Bilgi Dünyası Mevlana

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri Nedir? Hakkında Bilgi

0

Dini-Tasavvufi Halk Şiiri nedir? Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin çeşitleri, önemli isimleri kimlerdir, hakkında bilgi. Dini-Tasavvufî Halk Şiiri Tasavvuf öğretisine bağlı kişilerin bu öğreti ekseninde çoğunlukla halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanarak söyledikleri şiirler “dini-tasavvufi halk şiiri geleneği”ni oluşturmuştur. Dinin ve tasavvufun, Selçuklu ve Osmanlı toplumunun zihniyet dünyasının şekillenmesindeki öneminden daha önce söz etmiştik. Tarikatların tekkeler aracılığıyla halkın

Din Alevilik - Bektaşilik

Alevilik-Bektaşilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Alevilik-Bektaşilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Alevilik-Bektaşilik nedir? Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali taraftarı olan kimse demektir. Alevilik genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehl-i Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. Bektaşilik ise, Hacı Bektaşi Veli’yi pir olarak kabul edip

Din

Nusayrilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Nusayrilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Nusayrilik nedir? Nusayrilik Nusayrîlik, Alevilik düşüncesine bağlı olan bir tasavvuf yoludur. Düşüncelerini ehl-i beyt imamlarından Hasan el-Askerî yoluyla Hz. Ali’ye ve Hz. Muhammed’e kadar dayandırırlar. Nusayriler Hz. Ali’nin güzel konuşmalarının mektup ve hutbelerinin bir araya getirildiği Nehcü’l-Belâğa

Din

Mevlevilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Mevlevilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Mevlevilik nedir? Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi’nin düşünceleri çevresinde kurulan tarikattır. Babasının düşüncelerini sistemleştirdiği ve tarikat biçiminde örgütlendirdiği için Mevleviliğin asıl kurucusu, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled sayılır. Mevlânâ Celâleddin Rûmi, dostlarının katıldığı özel toplantılar düzenler, tasavvufi ve dini

Din

Nakşibendilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Nakşibendilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Nakşibendilik nedir? Nakşibendilik, Bahâuddin Nakşibend el-Buhârî’ye nispet edilen tarikatın adıdır. Kısa zamanda geniş bir alana, özellikle imam Rabbânî’nin gayretleriyle Hindistan ve çevresinde yayılan Nakşibendilik, Fatih Sultan Mehmet zamanında, İstanbul’a girdi. XVIII. yüzyılda Osmanlılarda genişledi ve istikrar kazandı.

Din

Kadirilik Hakkında Bilgi

0

Türk-İslam kültüründe etkili olan bir tasavvufi hareket olan Kadirilik ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Kadirilik nedir? Kadirilik, Abdülkâdir-i Geylânî’ye nisbet edilen ve İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatının adıdır. Soyunun baba tarafından Hz. Hasan, anne tarafından ise Hz. Hüseyin’e ulaştığı ileri sürülen Abdülkâdir-i Geylânî’nin tarikatını çocukları yaymıştır. Kâdiriliği Anadolu’ya XV.

Bilgi Dünyası

Tasavvufi Halk Edebiyatı Özellikleri – Nazım Türleri

0

Tasavvufi Halk Edebiyatı (Tekke edebiyatı) nın maddeler halinde genel özellikleri, nazım türleri hakkında bilgi. Tasavvufi Halk Edebiyatı (Tekke Edebiyatı) Tasavvuf, İslamiyetin ortaya çıkışından iki yüzyıl sonra Arabistan, İran ve Horasan’da iyice belirmeye başlayan sonra İslam dünyasını saran bir fikir, inanç ve yaşama tarzıdır. Tasavvufun sistemleşmiş şekline tarikat diyoruz. Temeli aynı, fakat şekil bakımından farklı olan