Browsing: tekniği

Bilgi Dünyası

Kime Göre Ben Neyim Değerlendirme Tekniği

0

Bireyi tanıma tekniklerinden Kime Göre Ben Neyim değerlendirme tekniği nedir, nasıl yapılır, tekniğin yorumlanması hakkında bilgi. Kime Göre Ben Neyim? Bu teknikte öğrencilere olumlu ya da olumsuz davranış özelliklerini betimleyen cümleler listesi verilir. Her öğrenci, listede yer alan özellikler açısından öğretmenlerinin, ailesinin ve arkadaşlarının kendisini nasıl biri olarak gördüğünü değerlendirir ve ilgili özelliğin karşısına işaretleme

Bilgi Dünyası

Işık Gölge (Chiaroscuro) Nedir?

0

Işık gölge (Chiaroscuro) tekniği nedir? Işık gölge tekniğinin özellikleri, sanattaki yeri hakkında bilgi. Işık Gölge (Chiaroscuro); Işık Gölge; İtalyanca chiaroscuro (chiaro: “ışık”, oscuro: “gölge”), görsel sanatlarda ışığı ve gölgeyi rengin kullanımından bağımsız olarak göstermek için kullanılan tekniktir. Işık-gölgeyi en etkili biçimde 15. yüzyılın sonlarında “Müneccim Kralların Tapınması” (1481, Uffizi Galerisi, Floransa) gibi resimleriyle Leonardo da

Bilgi Dünyası

Disk Atma Hakkında Bilgi

0

Atletizmde disk atma nedir? Disk atma kuralları, tekniği, diskin özellikleri, disk atma hakkında bilgi. DİSK ATMA Yuvarlak, yassı bir ağırlığın fırlatılmasına dayanan, hafif atletizm sınıfından pist ve alan sporudur. Disk atma, atletizmin en eski dalıdır. Eski Yunan şairi Homeros yapıtlarında disk atmaya sık sık yer vermiştir. M.Ö. 5. yy.da yaşamış Yunanlı heykelci Myron’un ünlü “Diskobolos”

Bilgi Dünyası

Gülle Atma Hakkında Bilgi

0

Atletizmde gülle atma nedir, nasıl yapılır? Güllet atma kuralları, sahası, tekniği hakkında bilgi. GÜLLE ATMA Metalden yapılmış küre biçimindeki güllenin, erkekler ve bayanlar tarafından omuz hizasından en uzak mesafeye atılmasını içeren hafif bir atletizm spor dalıdır. Eski Yunanlılarda ve olimpiyatlarda gülle yerine 6.5 kg ağırlığında taş veya metal parçaları ile atış yarışmaları yapılırdı. Taş yerine

Bilgi Dünyası

Bale Nedir ve Bale Tarihi

0

Bale ne demektir? Balenin özellikleri, kuralları, bale tekniğinin esasları, bale tarihi hakkında bilgi. Bale; Müzik eşliğinde ritme uyularak tek veya toplu olarak yapılan estetik dans sanatıdır. Güzel sanat kolları arasında, verdiği zevk ve heyecan yönünden büyük değeri olan balenin tarihi eski medeniyetlerin dinsel inanç ve kurallarına kadar uzanır. İlkçağ insanları tabiat olayları karşısında ruhlarında beliren

Bilgi Dünyası

Mimarlık Nedir? Özellikleri

0

Mimarlık nasıl bir meslektir? Mimarlıkta dikkat edilen noktalar, özellikleri, yapı tekniği ile ilgili bilgi. Mimarlık, insanların barınak, tapınak, anıt gibi değişik amaçlarla meydana getirdikleri açık, kapalı yapıları tasarlayıp gerçekleştirmek sanatıdır. Güzel sanatların güzelle faydalıyı birleştiren bir koludur. Yeryüzünde, gerek zaman, gerek yapıldığı yere göre birbirine benzemez şekillerde, milyonlarca mimarlık eseri vardır. Bunlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılır.