Browsing: temel

Bilgi Dünyası Sayıları Öğrenme

Davranışçı Öğrenme Kuramının Temel İlkeleri

0

Davranışçı öğrenme kuramı nedir, temel ilkeleri nelerdir? Maddeler halinde davranışçı öğrenme kuramının ilkeleri hakkında bilgi. DAVRANIŞÇI ÖĞRENME KURAMI Kurucusu Amerika’lı John Watson (1878-1958)dır. Watson, 1920’de zihinde olup bitenlerle hiç ilgilenmeden, bireyin gözlenebilen davranışlarını incelemeyi amaçlamış ve davranışçı yaklaşımı kurmuştur. Davranışçı yaklaşım, bireyin doğrudan gözlenebilen davranışlarını psikolojinin temel konusu olarak görür. Yaklaşımın diğer öncüleri ivan Pavlov

Genel Kültür Temel Haklarımız Nelerdir? (Açıklamalı)

Temel Haklarımız Nelerdir? (Açıklamalı)

0

Temel haklarımız nelerdir? Yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dilekçe hakkı vb. hakkında bilgi. TEMEL HAKLARIMIZ ♦ Bireyin insana yakışır bir şekilde yaşayabilmesini sağlayan ve öngören haklara Temel Haklar denmiştir. Bu haklarımız aynı zamanda kişilik hakkı adını da alır. Bu haklar ile; ♦ İnsanın değerinin korunması ♦ Başka haklardan yararlanabilmesi amaçlanmıştır. Devletimizde Temel

Din Budizm

Budizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Budizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Budizm dininin inanç ve ibadet esasları. Budizm Dini Hakkında Temel Bilgiler Budizm, yaklaşık 2500 yıl önce, ilk olarak Asya’da, uygulanmış bir dindir. Günümüzde; 350 milyon civarında Budistin olduğu tahmin edilmektedir. Budizm, prens Siddhartha Gautama tarafından, Milattan Önce yaklaşık

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Temel İle İlgili Cümleler

0

Temel ile ilgili cümleler. Temel kelimesi içeren “Temel” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Temel İle İlgili Cümleler *** Bahnar dilleri, temelde Vietnam’da konuşulan dilleri kapsayan dil öbeği. *** 37. madde ile bu kesim hükümleri temel yasa sayılmakta; 38. madde ile yaşam, din, dolaşım ve göç özgürlüğü tanınmaktadır. *** Temel uğraş tarımdır.

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Toplumu Birleştiren Temel Değerler Nelerdir?

0

Toplumu birleştiren temel değerler nelerdir? Vatan ve ülkü birliği, bayrak ve istiklal marşı, hürriyet ve bağımsızlık kavramları ile ilgili genel bilgiler. Her toplumun birtakım temel değerleri vardır ve bu değerler o toplumun en kıymetli varlığıdır. Toplumdaki farklı anlayışları ve bölgesel kültürleri birleştiren, herkesin ortak paydasını oluşturan değerlere temel değerler denir. Örneğin vatan, ülkü, bayrak, bağımsızlık

Genel Kültür

Toplumu Oluşturan Temel Değerler

0

Toplumu oluşturan temel değerler nelerdir? Vatan ve ülkü birliği, bayrak ve İstiklal Marşı ve insan haklarına saygı ile ilgili bilgiler. Toplumu Oluşturan Temel Değerler Her toplumun kendine özgü temel değerleri vardır. Bu temel değerler, farklı etnik ve kültürel çeşitlilik olmasına rağmen o toplumu bir arada bulunmasını, yaşamasını ve devamlılığını sağlar. Vatan ve Ülkü Birliği Vatan;

Genel Kültür Ahilik

Ahiliğin Temel İlkeleri

0

Ahiliğin temel ilkeleri nelerdir? Ahiliğin ahlaki ilkeleri, ahilikten kovulmayı gerektiren davranışlar nelerdir, maddeler halinde. Ahiliğin Temel İlkeleri Ahiliğin temel ahlaki ilkelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1. İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, kinden, hasetten ve gıybetten kaçınmak 2. Anlaşmada, sözünde ve sevgisinde vefalı, gözü, gönlü ve kalbi tok olmak 3. Cömert, ikram, kerem sahibi, şefkatli,

Okullar - Yurtlar

Adana Özel Temel Liseler Listesi

0

Adana ili içerisinde yer alan Özel Temel Liseler adres, telefon, iletişim bilgilerinin yer aldığı liste. İl Adı İlçe Adı Kurum Adı Adres Telefon ADANA CEYHAN ÖZEL CEYHAN YENİ FİNAL TEMEL LİSESİ BURHANİYE MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:11 (322) 611 05 56 ADANA ÇUKUROVA ÖZEL ADANA ELİT TEMEL LİSESİ GÜZELYALI MAH. 81101 SOK. NO:5 KAT:BODRUM-ZEMİN-1 ÇUKUROVA/ADANA (322)

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumun İhtiyaçları Nelerdir?

0

Toplumun temel ihtiyaçları nelerdir? Toplumun ihtiyaçları ve özellikleri hakkında kısaca bilgi. TOPLUMUN İHTİYAÇLARI Günümüzden binlerce yıl önce insanlar küçük gruplar halinde mağaralarda yaşıyorken aralarında herhangi bir örgütlenme yada birlik yoktu. Uymaları gereken kurallar yada yöneticileri de yoktu. Çünkü hem çok azdılar hem de daha çok çevre koşulları ve yırtıcı hayvanlarla mücadele ediyorlardı. Tarımın gelişmeye ve

Bilgi Dünyası Coğrafya

Coğrafyanın Prensipleri Nelerdir – Kısaca

0

Coğrafya’nın prensipleri nelerdir? Coğrafyanın temel dört prensibi ile ilgili olarak kısaca açıklamaların yer aldığı sayfamız. Coğrafyanın prensipleri temel olarak dört adettir. Yani coğrafyanın temel dört prensibi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile aşağıdada da kısaca açıklandığı üzere Nedensellik, Karşılaştırma, Dağılış ve Sentez olarak isimlednirlmiş prensiplerdir. Bu prensiplerden Dağılış prensibi coğrafya bilimini diğer bilimlerden ayırmaktadır. Şimdi bu dört

Bilgi Dünyası Kretschmer'ın tip kuramı

Temel Eğilim Kuramları

0

Psikolojide temel eğilim kuramları kişiliği nasıl açıklar? Temel eğilim kuramları nelerdir? Sheldon ve Kretschmer tip kuramları hakkında bilgi. Temel Eğilim Kuramları Temel eğilim kuramları kişiliği doğuştan getirilen özelliklere göre açıklar. Bu kuramı savunanlara göre, bireyin doğuştan getirdiği fiziksel yapı ile kişiliği arasında sıkı bir bağlantı vardır. ✓ Sheldon’un tip kuramı Endomorfi, genellikle şişman ve kısa

Bilgi Dünyası

Düşünmenin Temel Birimleri

0

Düşünme nedir? Düşünmenin temel birimleri neledir? İmge, kavramlar, semboller, kategoriler açıklaması, düşünme hakkında bilgi. DÜŞÜNME Düşünme, insanın sembol, imge ve kavramları kullanarak bazı olayları zihninden geçirmesi, akıl yürütmesi ve problem çözmesidir. Düşünmenin Temel Birimleri İmge (hayal, imaj): Zihinde beliren olay, kişi ya da nesnelerin görüntüleridir. Örneğin; yaşadığımız şehrin imgesi. Bazı kişilerde aşırı ayrıntılı imgeleme yapma

Din

Sihizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Sihizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Sihizm dininin inanç ve ibadet esasları. Sihizm, MS. XVI. Yüzyılda Guru Nanak tarafından Hindistan’da kurulmuştur. Hinduizmin yozlaşmasından memnun olmayan Nanak, sonraları islam Dini ile tanışmış ve tevhit gibi bazı prensipleri Hindu inançları ile harmanlayarak yeni bir din kurmuştur.

Din hinduizm

Hinduizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Hinduizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hinduizm dininin inanç ve ibadet esasları. Yaşayan dünya dinleri arasındaki en eski dinlerinden biri olan Hinduizm, Hindistan halkının büyük çoğunluğunun bağlı olduğu bir dindir. Kim tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir. Tüm Hinduların orta kabul ettiği bir inanç sitemi

Din

Taoizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Taoizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Taoizm dininin inanç ve ibadet esasları. Çin’in en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm’e tepkisel olarak ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse)’dur. Hayatı hakkında az bilgiye sahip olunmasına rağmen Honan’da doğduğu, MÖ. 604-517 yılları

Din

Konfüçyanizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Konfüçyanizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Konfüçyanizm dininin inanç ve ibadet esasları. Konfüçyanizm, M.Ö. 6. ve 7. yüzyıllarda Çin’de ortaya çıkan bir dindir. Dinin kurucusu Konfüçyüs (M.Ö. 551- 479) adındaki bir filozof (bilge)’tur. Konfüçyüs’ün hayatında başarılı bir öğretmenlik dönemi vardır. Onun en önemli özelliklerinden

Din

Şintoizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Şintoizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Şintoizm dininin inanç ve ibadet esasları. Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan Şintoizm, Japonların Milli Dini konumundadır. Şinto-izm’in Japonca’da karşılığı Kami-Nomiçi (Tanrıların Yolu)’dir. Şintoizm yaklaşık 2500-3000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Şintoizmin herhangi bir kurucusu ve inanç sistemi

Din İslamiyet

İslamiyet Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan İslamiyet ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. İslamiyet dininin inanç ve ibadet esasları. VII. Yüzyılın başlarında Arabistan Yarımadasında ortaya çıkmış olan İslamiyet, vahye dayalı dinlerin sonuncusudur, İslamiyet ve onun kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa hitap eder. İslam kelimesi itaat etmek, boyun eğmek, esenlikte

Din

Caynizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Caynizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Caynizm dininin inanç ve ibadet esasları. Hindistan’daki dört büyük dinden birisi olan Caynizim, yaklaşık M.Ö. 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Kurucusu olan Mahavira (M.Ö. 599 – 527), Benares’te doğmuş, otuz yaşına gelince ailesini terk ederek rahiplik elbisesini giymiş ve

Din Hıristiyanlık

Hıristiyanlık Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan Hıristiyanlık ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Hıristiyanlık dininin inanç ve ibadet esasları. Hıristiyanlık, İsrailoğullarına Allah tarafından, Hz. İsa aracılığı ile gönderilen bir dindir. Hz. İsa, babasız olarak doğmuştur. Hz. İsa, bütün peygamberlerin yaptığı gibi insanları Allah’a inanmaya ve onun emirlerine uymaya çağırdı. Hz.

Din yahudilik

Yahudilik Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan Yahudilik ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yahudilik dininin inanç ve ibadet esasları. MÖ XV. Yüzyılda Allah tarafından Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilen bir din olan Yahudilik, Musevilik olarak da adlandırılır. Yahudiliğin kutsal kitabının adı Tevrat’tır. Tevrat; Tora, Neviim ve Ketuvim isimli bölümlerden oluşur.

Din

Kur’an-ı Kerim’i Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

0

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlamada temel ilkeler neledir? Konu ile ilgili olarak maddeler halinde açıklamaların yer aldığı yazımız. Kur’an-ı Kerim anlaşılması gerektiği kadar yorumlanması gereken bir kitaptır. Ancak bu işi herkes yapamaz. Kur’an’ın yorumlanması bir ilimdir. Bu ilme ‘Tefsir Usulü‘ denir. Tefsir ilmini bilen bir kimsenin yaptığı işe Tefsir, kendisine de Müfessir denir. Kur’an’daki ayetlerin

Din

Başlıca Hadis Kaynakları Nelerdir?

0

Temel ve başlıca hadis kaynakları hangileridir / nelerdir? İslam dininin önemli kaynaklarından olan hadislerin kaynakları hakkında bilgiler. Hadis Kaynaklarının Türleri Hadis Kaynaklarının sınıflandırılarak çeşitlerinin belirlenmesinde, hadis kitaplarının içerikleri dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Örneğin; Câmi kitabı İman, ibadet, İslam Hukuku, Tefsir, ve Siyer gibi İslamiyet’te alakalı her konuya ait hadisleri içeren kaynaklardır. Sahih-i Buhari ve Müslim’in El-Cami

Din

İbadetler İle İlgili Temel İlkeler Nelerdir?

1

İslamda ibadetler ile ilgili olarak temel ifadeler ve bilgiler nelerdir? Dinde zorlama var mıdır? Konu hakkında bilgiler. İbadetin temel ilkelerini şöyle sıralamak mümkündür: İsteklilik ve Samimiyet İbadetler, gereğine inanarak ve isteyerek ve samimi bir biçimde yapılmalıdır. Zorlama ve tehdit sonucunda, istemeyerek yapılan ibadetin Allah katında bir değeri yoktur. Mesela, gösteriş olsun diye veya çeşitli baskılarla

Din

İslam Dininin Temel İnanç Esasları Nelerdir?

5

İslamiyette temel inanç esasları nelerdir? Temel inanç esaslarının maddeler halinde açıklandığı ve bilgi verildiği yazımız. İslam inancında iman edilecek birtakım esasları bulunmaktadır. Bu esaslaraın tamamına veya bir kısmına iman etmeyen Müslüman olamaz, iman esasları altı tanedir. Allah’a İman Allah’a iman etmek demek Allah’ın varlığı, birliği, tek oluşu, eşi benzeri ile zıddının bulunmadığına iman etmek demektir.

Bilgi Dünyası

Üçgenlerin Özellikleri

0

Üçgenlerin özelliklerinin hikaye şeklinde daha iyi anlaşılabilmesi adına anlatıldığı üçgenlerin tüm temel özelliklerinden bahsedilen yazı hikayemiz. Bir yaz günü, Ahmet ile Recep kırlarda dolaşmaya çıkmışlardı. Bir tarlanın yanından geçerlerken, Ahmet: «Şuraya bak!» diye bağırdı. «Tarlanın çitleri böğürtlen dolu! Hadi gel, toplayalım!» Tarlaya daldılar. Üçgen biçiminde bir tarlaydı bu. Recep: «Nasıl paylaşacağız?» dedi. «Tarla dörtgen biçimi

Bilgi Dünyası seçim

Temel Özgürlüklerimiz Nelerdir? (Açıklamalı)

0

Temel özgürlüklerimiz nelerdir? İnsanların temel özgürlükleri hakkında açıklamalı bilgi. TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİMİZ NELERDİR? a) Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü: Anayasamızın 25. maddesinde “Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.” denmiştir. Fakat bazı durumlarda devletimiz bu özgürlükleri sınırlandırabilmektedir. Bunlar arasında; ♦ Devlet sırlarının

Bilgi Dünyası

Geometrinin Temel Bilgileri

0

Geometride temel bilgiler ve terimler ile ilgili bilgiler. Nokta, düzlem, eğri, çizgi, derinlik, genişlik nedir? Hayatın hesaba dayanan işlerin de aritmetik kadar geometrinin de büyük önemi vardır. Alışveriş ederken, alacağımız malın miktarını, ne kadar para vereceğimizi hesaplamamız nasıl gerekirse, bir şeyin biçimini anlatabilmek için de bir geometri bilgimiz olması gerekir. Kardeşinize kağıttan kayık nasıl yapılacağını

Bilgi Dünyası

Omurgalılar Hakkında Kısa Bilgi

0

Omurgalılar ile ilgili kısa ve temel bilgiler ve omurgalı hayvanların alt ana sınıfları hakkında bilgi Omurgalılar, hayvanlar dünyasının önemli bir şubesidir. Bu şube gelişmiş, ileri yaratıklardan meydana gelmiştir. Omurgalı hayvanların dış görünüşlerinde bir bakışım (simetri) vardır; yâni, vücutlarının bir yanı nasılsa, öbür yanları da öyledir. Yalnız, iç organlar, sinir sistemleri sağda, ya da solda olabilir.

Bilgi Dünyası

Almanya Hakkında Kısa Bilgi

0

Almanya ile ilgili temel bilgiler. ALmanya hakkında kısa bilgiler Yüzölçümü: 356.978 km2. Başkent: Berlin. Dil: Almanca. Din: Hıristiyan (Protestan, Katolik). Para birimi: Euro. Başlıca kentler: Hamburg, Köln, Münih, Essen, Frankfurt am Main, Dortmund, Düsseldorf, Stuttgart, Duisburg, Bremen, Hannover, Laipzig, Dresden, Nürnberg, Bochum, Bielefeld, Wuppertal, Chemnitz, Mannheim, Magdeburg, Gelsenkirchen, Bonn, Wiesbaden, Karsruhe, Münster, Braunschweig, Mönchengladbach, Rostock,

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Yaşasın

Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir? (Kısaca)

0

Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir? Yasama, yürütme ve yargı organlarının özellikleri, görevleri nelerdir? Cumhuriyet hakkında bilgi. Cumhuriyetin Temel Organları; Yürütme Organı: Ya devlet başkanının, ya da hükümet başkanının sorumluluğu ve idaresi altında, meclislere hesap vermekle görevli kabinedir. Vatandaşa karşı, hürriyet ve eşitlik prensiplerine uygun kanunlar dairesinde tarafsız muamele etmek zorunda olan teknik idare yürütme organının amme