Browsing: teoremi

Bilgi Dünyası

Örümcek Ağı Teoremi Nedir?

0

Örümcek Ağı Teoremi nedir, kimin teoremidir? Örümcek Ağı kuramı neyi anlatır, özellikleri, hakkında bilgi. Örümcek ağı teoremi, cobweb teoremi olarak da bilinir, iktisatta, arz miktarını önceki üretim dönemlerindeki fiyatların belirlediği mal piyasalarında görülen dalgalanmaları açıklayan kuramdır. Bu tür dalgalanmalara, üretim kararının alınmasıyla nihai ürünün elde edilmesi arasındaki zaman farkının büyük olduğu dallarda, özellikle de tarımsal

Bilgi Dünyası

Binom Teoremi Nedir?

0

Binom teoremi, iki terimli teoremi nedir? Binom teoreminin açıklanması, hesaplanması, hakkında bilgi. Binom Teoremi Binom Teoremi; Herhangi bir pozitif n tamsayısı için, iki a ve b sayısının toplamının n’inci kuvvetinin, biçimindeki n+1 teriminin toplamına eşit olduğunu ifade eden teoremdir. Burada r indisi, sırayla 0, 1, 2, …., n değerlerini alır; ikiterimli katsayıları adı verilen katsayılar

Bilgi Dünyası

Üçgen Eşliği

0

Üçgenlerin eşliği nedir? Üçgende benzerlik, açı-kenar-açı ve kenar-kenar-kenar eşlik teoremleri, açıklamaları. ABC ile DEF üçgenleri arasında yapılan ABC ↔ DEF eşlemesinde karşılıklı kenarlar ve karşılıklı açılar eş ise, bu eşleme bir eşliktir. biçiminde gösterilir. Eşlik AKSİYOMU: KAK İkişer kenarı ile bu iki kenarın belirttiği açıları eş olan iki üçgen eştir. (AKA) EŞLİK TEOREMİ İki üçgenin

Bilgi Dünyası

Kaos Nedir?

0

Kaos nedir? Kaosun özellikleri, tarihteki yeri, Kaos hakkında görüşler, hakkında bilgi. Kaos; Evrenin, acun haline gelmeden önce geçirdiği düşünülen uyumsuz, karışık hale felsefede “kaos” denir. Bu düşünüşe göre, “evren” yani var olan şeylerin, özellikle gök varlıklarının bütünü başlangıçta “kaos” halindeydi, sonradan bu varlıklar birbiriyle uyumlu bir düzen, yani “acun” haline geldi. M. Ö. VIII. yüzyılda

Bilgi Dünyası

Açıortay Teoremi ve İspatı

0

Üçgende açıortay teoremi nedir? Üçgende açıortay teoreminin formülü, hesaplanması ve ispatı. AÇIORTAY TEOREMİ ABC üçgeninde [AD], [AE] sırası ile A açısının iç ve dış açı ortayları ise İSPAT C köşesinden çizelim. Çizilen paralel [AD] yi M, [AE] yi N de kessin. [AD] açıortay, MCA üçgeni ikizkenardır. olduğundan nin eşiti yerine yazılırsa, bulunur. iç ters [AE]

Bilgi Dünyası

Üçgende Kenarortay Teoremi

0

Üçgende kenarortay teoremleri, formülleri. Üçgenlerin kenarortay teoremlerinin açıklaması, ve formülü. KENARORTAY TEOREMLERİ 1. Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamı, üçüncü kenarın uzunluğunun karesinin yarısı ile bu kenara ait kenar ortay uzunluğunun karesinin iki katı toplamına eşittir. Bir de kenarlar a, b, c, ve bu kenarlara ait kenarortaylar sırası ile Va,Vb,Vc ise Bir de bağıntısı

Bilgi Dünyası

Üçgenlerin Benzerlik Teoremleri

0

Üçgenlerin bezerliği, açı-açı, kenar-açı ve kenar-kenar benzerlik teoremleri, formülleri ve çizimli açıklamaları. ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ ABC, DEF üçgenlerinin köşeleri arasında bir eşleme verilmiş olsun. bu iki üçgende karşılıklı açılar eş ise bu iki üçgen benzerdir denir. BENZERLİK TEOREMLERİ 1. Açı, Açı Benzerlik Teoremi: İkişer açılan eşit olan üçgenler benzerdir. VE ise 2. Kenar, Açı, Kenar Benzerlik

Bilgi Dünyası

Seva Teoremi ve İspatı

0

Seva teoremi nedir? Seva teoreminin formülü, açıklaması ve ispatı. SEVA TEOREMİ ABC üçgeninin iç bölgesindeki bir P noktasını köşelere birleştiren doğrular kenarları sırası ile x, y, z noktalarında keser ise : İSPAT: ABX üçgeninin kenarları z, p, c noktalarında kesilmiştir. Bu üçgene Menalaüs Teoremi uygulanır ise: AXC üçgenine Menalaüs teoremi uygulanır ise: bulunur. (1) ve

Bilgi Dünyası

Menelaus Teoremi ve İspatı

0

Menelaus teoremi nedir? Menelaus teoreminin formülü, açıklaması ve ispatı. Menelaus (Menalaüs) Teoremi ABC üçgeninin kenarlarını bir Δ doğrusu x, y, z noktalarında keser ise İSPAT d herhangi bir doğru çizelim. bulunur.

Bilgi Dünyası

Thales Teoremi Formülleri

0

Thales teoremi nedir? Thales teoremi nasıl hesaplanır, açıklanması, formülleri ve örnekler. Thales Teoremi Bir takım paralel doğrular herhangi iki kesen üzerinde karşılıklı orantılı parçalar ayırır. paralelleri kesen doğrular ise; Sonuçlar: 1. Bir takım paralel doğrular, bunları kesen bir doğru üzerinde eşit parçalar ayırır ise, her kesen üzerinde eşit parçalar ayırır. orantısından 2. Doğru parçalarının uzunlukları

Bilgi Dünyası

Kinetik Enerji Formülleri ve İspatı

3

Kinetik enerji nedir, nasıl hesaplanır? Kinetik enerji formülleri, denklemi, teoremi açıklaması ve hesaplanması. KİNETİK ENERJİ (Hareket enerjisi) Bir cisme hız kazandırmak için gerekli kuvvetin yaptığı işe kinetik enerji denir. Hızı v, kütlesi m olan bir cismin kinetik enerjisi, ile hesaplanır. KİNETİK ENERJİ TEOREMİ (İş-enerji teoremi) Bir cisme etkiyen net kuvvetin yaptığı iş, o cismin kinetik