Browsing: teorisi

Biyografi John Maynard Keynes

John Maynard Keynes Kimdir? Ünlü İktisatçının Hayatı ve Teorileri

0

John Maynard Keynes kimdir? John Maynard Keynes hayatı, biyografisi, çalışmaları, teorisi, etkisi hakkında bilgi. John Maynard Keynes; 1883-1946 yılları arasında yaşadı. Ünlü İngiliz iktisatçı. Çağımızın en önemli iktisatçılarından biri olan Keynes yine kendisi gibi önemli bir iktisatçı olan John Neville Keynes’in oğludur. Cambridge Üniversitesi’nde matematik okuduktan sonra, bu okulda bir yıl daha kalarak Alfred Marshall ve

Bilim ve Teknoloji Albert Einstein

Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) nedir? Ayar Teorisi (Ayar Kuramı) ne işe yarar ve kısaca açıklaması nasıl yapılır sorularının yanıtları… Ayar kuramı, kuantum alanlar kuramında, kuantum mekaniğinin yanı sıra Einstein‘ın özel görelilik kuramını da içeren ve atomun temel parçacıkları ile bu parçacıklara eşlik eden dalga alanlarını tanımlamak için başvurulan matematiksel kuram. Bir ayar kuramında, alan değişkenlerinin

Bilgi Dünyası Hukuk

Öngörülmezlik Teorisi Nedir?

0

Öngörülmezlik hali kuramı, Öngörülmezlik teorisi nedir? Hukukta Öngörülmezlik Teorisi özellikleri, hakkında bilgi. Öngörülmezlik Teorisi Öngörülemezlik hali kuramı, beklenmeyen durumların ortaya çıkması yüzünden yerine getirilmesi iktisadi bakımdan güçleşen sözleşme ya da antlaşma hükümlerinin yeni koşullara uydurulmasının taraflarca istenebileceğine ilişkin hukuk kuramıdır. Bu kuramı savunanlar sözleşme ya da antlaşmaların belli koşullar altında yapıldığını, tarafların iradelerinin bu koşullara göre

Bilgi Dünyası

Otomatlar Kuramı Nedir? Kısaca

0

Otomatlar, özdevinimler kuramı, teorisi nedir, kim tarafından, ne aman ortaya atılmıştır? Otomatlar kuramı hakkında kısaca bilgi. Otomatlar Kuramı Otomatlar kuramı, giriş ve çıkış verileri, ayrık (kesikli) iç durumlar ve bu durumlar arasındaki geçiş kuralları verilen sistemlerin çalışmasına ilişkin matematiksel çözümleme yöntemleridir. Genel olarak “otomat” denen bu sistemler, örneğin basit bir sarkaçlı saat, termostatlı bir ısıtma

Ders Konuları

Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi Işığın dalga doğası konusu özeti, ışık teorileri, ışığın dalga modeli, girişim, kırınım, örneklerle konu anlatımı. Işığın Dalga Doğası Konu Anlatımı (12. Sınıf) Işık Teorileri Işığın yapısını açıklayabilecek üç teori vardır. Bunlar Tanecik Teorisi, Dalga Teorisi ve Elektromanyetik Teori’dir. Tanecik teorisi 1670 yıllarında Isaac Newton‘la başlar. Newton’a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan

Bilgi Dünyası

Fotoelastisite Nedir?

0

Fotoelastisite (ışıl esneklik) nedir? Fotoelastisite teorisi, özellikleri, nasıl olur? Fotoelastisite hakkında bilgi. Fotoelastisite Fotoelastisite, ışıl esneklik olarak da bilinir, cam ya da plastik gibi bazı saydam maddelerin gerilim altında çift kırılma özelliği göstermesidir. Çift kırılmada cisme giren bir ışık ışını iki ışına ayrılır. Işıl esnek malzemeye basınç uygulandığında kutuplanmış ışık (bir kutuplanma filtresinden geçirilerek yalnızca

Bilgi Dünyası Büyük Patlama

Big Bang (Büyük Patlama) Nedir? Kısaca

1

Big bang, büyük patlama nedir, nasıl meydana gelmiştir? Büyük patlama ve evrenin oluşumu teorisinin kısaca açıklaması. BÜYÜK PATLAMA (BIG BANG) TEORİSİ Bilimadamları yaklaşık, 15 milyar yıl önce meydana gelen büyük bir patlamanın evrenimizi oluşturduğuna inanmaktadırlar. Big Bang terimi ile bu büyük patlama tanımlanmaktadır. 15 milyar yıl önce, maddenin, enerjinin, uzayın ve zamanın bir saniye içinde

Bilgi Dünyası

Çoklu Zeka Teorisi Nedir?

0

Çoklu zeka teorisi (kuramı) nedir? Çoklu zeka teorisinin özellikleri, çeşitli zeka alanları hakkında bilgi. Çoklu Zekâ Teorisi H. Gardner’ın çoklu zekâ teorisi, tek bir genel zekâ yerine sözel-dilsel zekâ, matematiksel-mantıksal zekâ, kinestetik-bedensel zekâ, kişiler arası-sosyal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişiye dönük-içsel zekâ ve doğa zekâsı gibi farklı zekâ türleri bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre standart IQ testi

Bilgi Dünyası

Çarpışma Kuramı Nedir? Konu Anlatımı

0

Kimyada çarpışma kuramı (teorisi) nedir? Çarpışma kuramının özellikleri, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. ÇARPIŞMA KURAMI (TEORİSİ) Çarpışma kuramı, tepkimeleri tanecik düzeyinde açıklar. Tepkimeye giren atom, iyon veya molekül birbirleriyle çarpışmadığı (birbirinden uzakta olduğu) sürece bir kimyasal tepkime olmaz. Bu tanecikler tepkime vermesi için birbirleriyle mutlaka çarpışmalıdır. Örnek olarak: ve moleküllerinden HI(g) molekülleri oluşabilmesi için; I.

Bilgi Dünyası

Levha Tektoniği Teorisi Nedir? Açıklayınız

0

Levha (plaka) tektoniği teorisi, levha hareketleri, özellikleri, levha teorisi hakkında bilgi Levha (Plaka) Tektoniği Teorisi Yerkabuğu birbirinden kırıklarla ayrılmış parçalardan meydana gelir. Bu parçalara levha denir. Levhalar, okyanus sırt sistemleri, faylar ve okyanus çukurları ile sınırlanır. Levhalar okyanusal ve kıtasal kabuktan oluşmuş olup levhalarla kıtaların dağılımı arasında bir ilişki yoktur. Örneğin; Afrika plakası Afrika kıtasından

Bilgi Dünyası

Charles Darwin Kimdir?

0

Charles Darwin kimdir? Charles Darwin hayatı, biyografisi, çalışmaları, evrim teorisi hakkında bilgi. Charles Darwin Charles Darwin; İngiliz doğa bilginidir (Shropsihire/Shrewsbury 1809-Kent /Downe 1882). Edinburg Üniversitesi’nde başladığı tıp öğrenimini bırakıp Cambridge Üniversitesi’ndeki Christ’s College’de din eğitimi görmeye başladı (1827). Burada tanıştığı botanikçi J. Stevens Henslow’un etkisiyle doğa bilimlerine yöneldi ve okulu bitirince onun sağladığı olanakla Büyük

Bilgi Dünyası

Hermann Ebbinghaus Kimdir?

0

Hermann Ebbinghaus kimdir? Hermann Ebbinghaus hayatı, biyografisi, eserleri, teorisi ile ilgili bilgi. Hermann Ebbinghaus; Alman psikologdur (Barmen 1850-Halle 1909). Bonn Üniversitesinde öğrenim gördü. 1880’den ölümüne kadar Berlin, Breslau ve Halle üniversitelerinde psikoloji ve felsefe dersleri verdi. Bellek ve öğrenim konularının psikolojide önemli konular arasına girmesi, onun çalışmaları sonucu gerçekleşti. Öğrenmede yinelemenin önemini, öğrenmenin gerektirdiği yineleme