Browsing: Teşkilatı

Tarih Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik Teşkilatının Özellikleri Nelerdir? Görevleri ve Faydaları

0

Ahilik Teşkilatı ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Ahilik teşkilatının özellikleri, görevleri, faydaları nelerdir? Ahilik kültürü hakkında bilgi. Ahilik; kökü eski Türk töresinde bulunan, Anadolu’da Türk birliğinin kuruluş döneminde güçlü bir gelişim gösteren, esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içeren halk ocağıdır. Ocakta, çok sıkı bazı kurallar uygulandığı ve öncelikle esnaf arasında yayıldığı için,

Tarih Divanı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

Osmanlı Divan Teşkilatı

0

Osmanlı Devletinde divan (hükümet) teşkilatı hakkında bilgi. Divan üyeleri kimlerdir ve divan üyelerinin görevleri nelerdir? DİVAN (HÜKÜMET) Divanın iki temel özelliği vardı : 1. En üst düzeyde yönetim örgütüydü. 2. En yüksek mahkeme idi. İlk zamanlardan 17. Yüzyılın sonlarına kadar Divan, Osmanlı yönetiminin başlıca merkezi organıydı. Divanda bütün devlet ve ülke işleri ile halka ait

Bilgi Dünyası

Afrika Birliği Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Afrika Birliği Teşkilatı nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Afrika Birliği Teşkilatı’nın özellikleri hakkında bilgi. AFRİKA BİRLİĞİ TEŞKİLATI (25 Mayıs 1963- 9 Temmuz 2002) II. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeciliğin tasfiyesi ile kurulan yeni devletlerin karşı karşıya bulundukları benzer problemler ve ortak tarihî geçmiş, bu devletlerin iş birliği ve dayanışmasını zorunlu hâle getirdi, birçok bölgesel

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ordu Yapısı

0

Anadolu Selçuklu devletinin ordu yapısı teşkilatı nasıldı? Anadolu Selçuklu Devletinde ordunun bölümleri, isimleri ve kısaca açıklamalarının yer aldığı sayfamız. ♦ Anadolu Selçuklularındaki askeri teşkilat, Büyük Selçuklu Devleti ordusunun devamı durumundaydı. Fakat Anadolu Selçukluları deniz ticareti ve donanmaya verdikleri önemle Büyük Selçuklu Devleti’nden farklılık göstermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu başlıca şu bölümden oluşuyordu: 1. Gulamân-ı Saray:

Bilgi Dünyası

Esnaf Teşkilatı (Lonca Teşkilatı) Hakkında Bilgi

0

Bir teşkilata dayanan çeşitli meslek grupları olan esnaf teşkilatı (Lonca Teşkilatı) özellikleri ve tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. ESNAF, küçük el sanatları ile, satıcılıkla geçinenlere verilen addır. Eskiden esnaf topluluğunun bir töresi, bu işlerde gözetilecek yolları vardı. Her sanat kolunun bir «pir» i bulunurdu. Sanata çırak olarak girilir, belirli bir hizmet süresinden sonra

Bilgi Dünyası Ahilik

Ahi Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Ahi, lonca teşkilatı nedir? Ahilik teşkilatının özellikleri, görevleri nelerdir? Ahi teşkilatı tarihçesi hakkında bilgi. Ahi (Lonca) Teşkilatı 13. yüzyılda Anadolu’da kurulan ve belirli kuralları olan esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği birliğe ahi teşkilatı denir. Kurucusu olan Ahi Evran Anadolu’da bütün esnaf ve sanatkarların piri kabul edilir. Ahi Evran dericilikle uğraşmıştır. Ahilikte aynı zamanda ahlâk, sanat

Bilgi Dünyası İdari Teşkilat

Yerinden Yönetim Nedir?

0

İdari Teşkilatlardan Yerinden yönetim teşkilatı nedir? Yerinden yönetim nasıl yapılır, hizmet yerinden yönetim, yerel idareler hakkında bilgi. YERİNDEN YÖNETİM Bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir. Yerinden yönetimli kuruluşların kendilerine ait ayrı tüzel kişilikleri vardır ve

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devlet İdaresi Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı devlet idaresi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı idari teşkilatı ile hükümet teşkilatı hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde düzinelerce millet yaşar, çeşitli iklimler hüküm sürer, birbirinden pek farklı medeniyetler bulunurdu. Onun için, bu geniş topraklar aynı siyasi rejimle idare edilemezdi. Değil uzak eyaletler, meselâ Anadolu eyaletleri için

Bilgi Dünyası

Osmanlı İlmiye Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İlmiye Teşkilatı (Sınıfı) ile ilgili olarak maddeler halinde genel özelliklerin ve tanımlamaların yer aldığı yazımız. Osmanlılarda din, eğitim ve adalet işlerine bakanlar alim diye adlandırılır; bu gruba girenlere genel olarak ulema denirdi. Ulemanın belirli bir kıyafeti vardı. Kendilerine idam cezası uygulanmazdı. Şeyhülislâm • İlmiye teşkilatının başıydı. • Sadrazamdan sonra gelen görevlidir. • Din işleri,

Bilgi Dünyası

Osmanlı Ordu Teşkilatı Hakkında Bilgi

1

Yüzlerce yıllık tarihi olan Osmanlı İmparatorluğunun en önemli teşkilatı olan ordu teşkilatı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Osmanlı Devleti’nin büyüyüp güçlenmesinde en önemli rolü, ordu üstlenmiştir. ilk Osmanlı ordusu, bir gaziler örgütüydü. Bunlar maaş almaz, savaşlarda elde edilen ganimeti paylaşırlardı. îlk devamlı ordu Orhan Bey zamanında kuruldu. Bu ordu yaya ve müsellem adı

Bilgi Dünyası

Osmanlı Maliye Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı Maliye teşkilatı hakkında bilgiler. Alınan vergiler nelerdir ve özellikleri nedir? Osmanlı Devletinin maliye politikaları hakkında bilgiler. MALİYE TEŞKİLÂTI Fatih döneminde biri Rumeli’de (başdefterdar) diğeri Anadolu’da olmak üzere iki defterdar görevlendirildi. Defterdara bağlı dairelerde gelir ve gider kayıtları tutulur, bütçe hazırlanır ve harcamalar denetlenirdi. Ayrıca liman ve iskelelerin gümrük işlemleri; altın, gümüş ve bakır madenlerinin

Bilgi Dünyası

Osmanlı Askeri Teşkilatı (Kısaca)

0

Osmanlı askeri teşkilatı hakkında kısa bilgiler. Özellikle kuruluş dönemine ait Osmanlı askeri teşkilatı Osmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle birlikte askeri teşkilatta da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı askeri teşkilatlanmasının gelişmesinde; daha çok Türkiye Selçukluları, ilhanlılar ve Memlükler etkili olmuştur. Osman Bey Dönemi’nde tamamen beyliklerin gönüllülük esasına dayalı askerlerinden oluşan bir ordu anlayışı vardı. Orhan Bey döneminde ‘Yaya

Bilgi Dünyası

Osmanlı Taşra Teşkilatındaki Dönemsel Değişimler

0

Osmanlı taşra teşkilat yapılanmasında özellikle 17. yüzyıl ve sonrasında yaşanan değişimler ile ilgili bilgiler. XVII. ve XVIII. Yüzyıllardaki Değişmeler 17. yüzyıldan itibaren merkezi otoritenin bozulması sonucunda art niyetli bazı devlet adamları kendi çıkarlarına göre hareket etmeye başladılar. Bu dönemden itibaren taşraya yönetici olarak gönderilen bazı kişiler yaşadıkları bölgeyi değiştirmek istemedikleri için tayin edildikleri yerlere gitmeyerek