Browsing: tipleri

Hayvanlar Alemi Bal Yapan Arılar

Arı Türleri (Çeşitleri) Nelerdir? Arı Türlerinin Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Doğanın çalışkan ve mucizevi yaratıklarından arıların çeşitleri ve türleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Arılar doğanın mucizevi hayvanlarıdır. Çeşitli tipleri ve türleri bulunmakla beraber komün halinde yaşayan bu hayvanlar yaptıkları görevlere göre çeşitlenmişlerdir. Şimdi arıların türlerine ve çeşitlerine kabataslak bir şekilde bakalım. Bombus : Ülkemizde tüylü arı olarak da bilinir. Takribi olarak 250

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Haritası

Türkiye’de Görülen İklimler ve Özellikleri

10

Türkiye’de görülen iklim tipleri hakkında bilgi. Türkiye’de görülen iklim türleri ve özellikleri, görüldüğü bölgeler. TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİMLER Ülkemizin matematik ve özel konum özelliklerine bağlı olarak iklim özellikleri çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim ülkemizde etkili olan iklimlerdir. Şimdi bu iklimlerin özelliklerini birlikte inceleyelim. AKDENİZ İKLİMİ ✓ Yaz ayları sıcak (28° – 29°C)

Hastalıklar

Aşırı Duyarlılık Nedir? Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Tipleri

0

Aşırı duyarlılık nedir? Aşırı duyarlılık reaksiyonları nedenleri, tipleri ve belirtileri nelerdir, aşırı duyarlılık hakkında bilgi. Aşırı Duyarlılık Nedir? Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları Tipleri Aşırı duyarlılık, alerjiye neden olan bir maddeye ya da fiziksel bir uyarana verilen yanıtın olağandan daha hızlı ve aşırı biçimde gelişmesine yol açan edinilmiş özelliktir. Bu terim çoğu zaman alerji ile ya da

Bilgi Dünyası

İnterferon Nedir? Hakkında Bilgi

0

İnterferon nedir, özellikleri nelerdir? İnterferon tipleri nelerdir, kimler bulmuştur, tıp dünyasındaki yeri ve kullanımı hakkında bilgi. İnterferon İnterferon; virüslere karşı bir savunma tepkisi olarak vücut hücreleri tarafından üretilen, birbirine yakın birkaç proteinin adıdır. Virüslerin hücre içinde çoğalmasını önleyen interferonlar, vücudun en hızlı üretilen ve bu tür organizmalara karşı en önemli olan savunmasıdır. Virüs enfeksiyonlarının pek

Bilgi Dünyası Omurgalılarda Böbrek

Omurgalıların Böbrek Tipleri

0

Omurgalılarda görülen böbrek tipleri ve özellikleri nelerdir? Omurgalılarda boşaltım sistemi, boşaltımın evrimsel gelişimi hakkında bilgi. OMURGALILARIN BÖBREK TİPLERİ Omurgalılarda üç türlü böbrek görülür: 1) Pronefroz böbrek 2) Mezonefroz böbrek 3) Metanefroz böbrek 1) Pronefroz böbrek, omurgalılardan balık ve kurbağaların embriyolarında görülür. Hiç bir ergin omurgalıda görülmez. Bu tür böbrek, yan yana sıralanmış nefridyumlardan oluşuktur. Nefridyumların

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Başlıca Toprak Tipleri

0

Türkiye’de yer alan başlıca toprak tipleri nelerdir? Türkiye’de ki toprak tipleri ve bu toprakların bulunduğu bölgeler. a) Taşınmış Topraklar: Yüksek yerlerden akarsular ve sel sularının aşındırarak taşıyıp biriktirmesiyle oluşmuş topraklardır. Genellikle alüviyal topraklardır. Vadi tabanlarında, düzlüklerde ve deltalarda yer alırlar. Verimli topraklardır. (Çukurova, Çarşamba ovası gibi). b) Yerli Topraklar: 1) Esmer Orman Toprakları: Yağışın bol

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Etkileşim Tipleri

0

Toplumsal etkileşim nedir? Toplumsal etkileşim tipleri nelerdir? Bu tiplerin örneklerle açıklaması, hakkında bilgi. Toplumsal Etkileşim Toplumsal hayatta bireyler ya da gruplar farklı şekillerde karşı karşıya gelirler. Sosyolojide bu karşılaşma biçimleri ‘toplumsal etkileşim’ olarak adlandırılır. Bu etkileşimlerin bazıları grupların istikrarını ve sürekliliğini sağlarken bazıları da grupları değişime teşvik eder. Etkileşim Tipleri İşbirliği: Bireylerin bir hedefe varmak

Bilgi Dünyası

Jung Kişilik Kuramı

0

Carl Gustov Jung’un kişilik kuramı, kişilik tipleri nasıldır? Carl Gustov Jung’un kişilik üzerine yaptığı çalışmalar. Jung Kişilik Kuramı CARL GUSTAV JUNG_(1875-1961, İsviçre) Jung, Freud’un cinsellik güdüsüne verdiği öneme karşı çıkmıştır. Kişilik gelişimindeki temel gücün cinsellik değil, kolektif bilinçdışı olduğunu ileri sürmüştür. Jung’un kolektif bilinçdışı teorisi ve “analitik psikoloji” olarak adlandırılan ayrıntılı kişilik teorisi; mevcut psikoloji

Bilgi Dünyası

Başlıca Kıyı Tipleri Nelerdir?

0

Dalgalar, akıntılar ve bir çok faktörler ile oluşan kıyı tipleri ve bu kıyı tipleri ile ilgili kısa açıklamaların yer aldığı yazımız. Dalgalar ve akıntılar kıyıları durmadan işler ve şekil değişikliğine uğratırlar. Fakat Dünya’mn çeşitli yerlerinde görülen farklı kıyı tiplerinin asıl nedeni dalgalar ve akıntılar değildir. Bu farkın nedeni yer şekillerinin oluşudur. Farklı yer şekillerinden oluşan

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Tipleri Haritası

Türkiye’de İklim Tipleri

0

Türkiye iklim tipleri ile ilgili genel bilgiler. Türkiye’de kaç çeşit iklim tipi vardır? Türkiye iklim tipleri haritası ile birlikte Türkiye’de, esas bakımından, birbirinden farklı 3 iklim tipi bulunur: Akdeniz İklimi. — Yurdun batı ve güney kıyılarında hüküm sürer, Yazları çok sıcak geçer. Bu mevsim aynı zamanda kuraktır. Yağış mevsimi sonbaharda başlar, ilkbahara kadar sürer. Her

Coğrafya İklim

Dünyadaki İklim Çeşitleri ve Özellikleri

0

Dünyanın değişik bölgelerinde görülen iklim çeşitleri nelerdir? İklim çeşitlerinin maddeler halinde özellikleri hakkında bilgi. Dünyadaki İklim Çeşitleri ve Özellikleri EKVATORAL (TROPİKAL) İKLİM ***Ekvator’un 10° kuzey ve güneyi arasında görülür. ***Sıcaklık yıl boyunca 20 °C üzerindedir. Tek mevsim yaşanır (Yaz). ***Her mevsim bol yağış alır. ***Yağış miktarı fazladır. ***Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya ve Endonezya Adalarında

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişme Tipleri Nelerdir?

0

Toplumsal değişme tipleri nelerdir? Toplumsal değişme tiplerinin açıklaması, hakkında bilgi. Toplumsal Değişme Tipleri Toplumsal değişme tipleri; serbest toplumsal değişme ve müdahale yoluyla değişme olarak ikiye ayrılabilir. a. Serbest Toplumsal Değişmeler Serbest toplumsal değişmeler, planlı, programlı olarak oluşturulmayan değişmelerdir. Bu değişimler iç veya dış etmenler sonucu ortaya çıkar. Toplumda nüfus artışları, göçler, buluşlar, kırsal kesim ile

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Mesken Tipleri ve Özellikleri

0

Türkiye’de mesken tipleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’deki evler, dağılımları, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE MESKEN TİPLERİ Meskenlerin biçimi geniş çapta doğal şartlara bağlıdır. Bunun yanı sıra ekonomik faaliyetler ve kültür özellikleri de meskenlerin biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Kırsal kesimde evlerin biçimi ve yapıldığı malzeme bakımından çevre şartları daha açık bir biçimde hissedilir. Sözgelimi ormanın ve ağacın bol

Bilgi Dünyası

Karakter Nedir? Karakter Tipleri Nelerdir?

0

Karakter nedir? Karakter özellikleri nasıl belirlenir? Karakter çeşitleri, tipleri nelerdir, hakkında bilgi. Karakter; Bir insanın belli bir şekilde duyma, düşünme, davranma özelliklerine karakter denir. Herkesin kendine göre ayrı bir duyuşu, düşünüşü, davranışı olduğundan, karakter bir insanı ötekilerden ayırdetmeye yarar. Psikolojinin, insanlar arasındaki kişisel ayrılıkları, karakter değişikliklerini inceleyen koluna karakteroloji adı verilir. Karakter insanlarda yalın olarak

Bilgi Dünyası

Sulak Alan Nedir?

0

Sulak Alan Nedir? Sulak alan tipleri ve özellikleri nelerdir;? Sulak alanlar hakkında bilgi. Sulak alanlar, yağmur ve kar suyunun alçak havzalara dolarak oluşturduğu göller ve nehirler veya bataklık benzeri rutubetli ve çamurlu alanlardır. Sulak alanlar çok sayıda bitki ve hayvan barındırır, insanlara yararı çok büyüktür. Örneğin dünyada yakalanan balıkların üçte ikisi yaşamlarına sulak alanlarda başlar.

Bilgi Dünyası

Toplumsal Değişme Tipleri

0

Toplumsal değişme tipleri nelerdir? Serbest sosyal değişme ve müdahale ile değişme hakkında bilgi. TOPLUMSAL DEĞİŞME TİPLERİ A. SERBEST SOSYAL DEĞİŞME Serbest kültür değişmesi, herhangi bir zorlama olmaksızın bir toplumun kültürünün bir başka toplum tarafından benimsenmesi demektir. Bu benimsenme ya tüm olarak ya da zaman içinde parça parça gerçekleşir. İleri bir toplumun eğitim sistemini alıp kendi

Bilgi Dünyası

Dalgaların Oluşturduğu Şekiller ve Kıyı Tipleri

0

Denizlerdeki hareket, dalgaların yeryüzü şekillerindeki etkileri nelerdir? Kıyı tipleri nelerdir, kıyı tiplerinin özellikleri. Dalgalar ve etkileri: Dalgalar, akıntılar ve gel-git olayı denizlerde hareketliliğe neden olur. Dalga, deniz suyunda meydana gelen salınım hareketidir. Dalga oluşumunda su kütlesel olarak bir yerden başka bir yere gitmez. Orbital hareket (Çemberleme hareket) içerisinde salınır. Dalgalar dik yamaçlı kıyılarda aşındırma ,

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri

0

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri ve özellikleri nelerdir? Akdeniz, Karadeniz, Karasal iklim, görüldüğü yerler ve özellikleri hakkında bilgi. AKDENİZ İKLİMİ Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer. (500-600 mm). Kar yağışı ve don olayı pek görülmez. Bu iklim Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Marmara bölgesinin güney bölümünde görülür, kıyıdan 300-500 metre, bazı yerlerde 800metre

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı

0

Türkiye’de bulunan toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’de toprak kullanımı ile ilgili bilgi. Türkiye toprak çeşitliliği yönünden zengin bir ülkedir. Çünkü değişik bölgelerinde farklı iklim tipleri etkilidir. Yeryüzü şekilleri, küçük alanlar içinde bile büyük değişiklikler göstermektedir. Yükseklik bakımından da ülkemizde çok farklı yöreler bulunmaktadır. Ülkenin farklı yörelerinde başka başka taşlardan oluşan araziler vardır. işte bütün

Bilgi Dünyası

Koloitler Nedir? Koloitler Hakkında Bilgi

0

Koloit nedir? Koloit tipleri nelerdir? Tyndall Olayı, Koloitler ile ilgili bilgi. Sis, çini mürekkep ve süt birbirine benzemezler; fakat kimyada üçüne de koloit denir. Hepsi de çok ince dağılmış taneciklerden yapılmıştır. Bu tanecikler şartlar değişmedikçe ortamda kalır. Böylece sis, küçük su damlacıklarının havada dağılmasından (sıvının gazda dağılması); çini mürekkep çok küçük karbon taneciklerinin suda dağılmasından