Browsing: Toplum

Din Toplum

Din ve Toplum Düzeni Arasındaki İlişki

0

Din ve toplum düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır? Din ve toplumsal düzen özellikleri, hakkında bilgi. Din ve Toplumsal Düzen Din, toplumsal kontrol araçlarından biridir ve bu nedenle toplumun düzeninin ve sürekliliğinin sağlanmasında katkısı vardır. İnsanlar, dinsel yasaklara uyduklarında toplum daha düzenli olur. İlkel kavimlerde din, toplumsal örgütlenmede de toplumun manevi değerler etrafında birleşmesinde de

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Toplum Hayatındaki Devrimleri (Yenilikler)

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün toplum hayatında yapmış olduğu devrimler/inkılaplar, yenilikler ve kanunlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Laiklik. Osmanlı Devleti’nde din işleriyle devlet işleri birbirine bağlıydı. Devletin, toplumun idaresi Kuran ile İslam bilginlerinin koydukları hükümlere dayanır, bu hukuk düzenine «şeriat» denirdi. Yeni Türk devleti ise, bütün ileri Batı milletlerinde olduğu gibi, dinle dünya

Genel Kültür Eğitim ve Toplum

Eğitim ve Toplum İlişkisi

0

Toplum için eğitimin önemi nedir? Eğitilmiş bir toplumda neler değişir? Eğitim ve toplumsal değişmenin bağlantısı, ilişkisi. Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden oluşur. Bireylerin sağlıklı olabilmesi ise çocukların eğitimine ve çok yönlü gelişimine bağlıdır. Eğitim kurumları bireylerin sosyalleşmesine, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlayarak toplumsal yapının devamlılığını sağlar. Eğitim, bir

Bilgi Dünyası imparatorluk

Toplumların Tarihsel Gelişim Açısından Sınıflandırılması

0

Sosyolojide toplumların tarihsel gelişim açısından sınıflandırılması nasıldır? İlkel toplumlar, toprağa yerleşmiş toplumlar ve özellikleri. Toplumların Tarihsel Gelişim Açısından Sınıflandırılması Toplumlar, tarihsel süreç içinde farklı aşamalardan geçmişlerdir. Emile Durkheim (1858-1917) toplumları tarihsel gelişimleri açısından şöyle sınıflandırmıştır: İlkel toplumlar • Klanlar • Boylar (fratriler) Toprağa yerleşmiş toplumlar • Özler (aşiretler) • Kentler (siteler) • İmparatorluklar • Feodal

Bilgi Dünyası Toplum

Toplum Olabilme Koşulları Nelerdir?

0

Toplum olabilme koşulları nelerdir? Sosyolojide toplum olabilme koşullarının maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi. Toplum Olabilme Koşulları Herhangi bir insan birlikteliğinin toplum olarak sayılabilmesi için bazı koşullara uyması gerekir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. • Toplum olabilme koşullarının başında, belirli bir toprağa bağlı olma gelir. Toplumu oluşturan insanların bir toprak parçası üzerinde yaşamaları gerekir. • Toplum

Bilgi Dünyası

Toplumsal Normların Amacı ve İşlevleri

0

Toplumsal norm nedir? Toplumsal normların amacı nedir? Toplumsal normların işlevleri, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Toplumsal Normlar Toplumsal normlar, değerlerin açık ve kesin bir hâl almasıyla ortaya çıkan, yaptırım gücü olan toplumsal kurallardır. Normlar, toplumsal düzeni sağlar; bireylere yol gösterir; doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirler. Her toplumda, nasıl yemek yenileceğinden, belirli yerlerde nasıl oturulacağına

Bilgi Dünyası Sivil Toplum

Toplumsal Kontrol Nedir? İşlevleri

0

Toplumsal kontrol nedir? Toplumsal kontrolün işlevleri nelerdir? Toplumsal kontrol araçları hakkında bilgi. Toplumsal Kontrol Toplumun düzeninin korunması için bireylerin toplumsal normlara uymasını sağlayan uygulamalara toplumsal kontrol denir. Toplumsal kontrol mekanizması, toplumun düzenini ve sürekliliğini sağlar. Çünkü, toplumsal kontrolün amacı, toplumsal uyumun sağlanmasıdır. Toplumun iyi işlemesi ve varlığını sürdürebilmesi toplumsal kontrol mekanizmasının var olmasını gerekli kılar.

Bilgi Dünyası Sivil Toplum

Sivil Toplum Nedir? Hakkında Bilgi

0

Sivil toplum nedir, özellikleri nelerdir? Sivil toplum kuruluşları, önemi, sivil toplum hakkında bilgi. SİVİL TOPLUM İnsan onur ve saygınlığının ayrılmaz parçası olan insan hak ve özgürlüklerinin korunması çok önemlidir. İnsanlar günümüzdeki demokratik ve özgürlükçü toplum yapısına uzun süren mücadeleler ve bedellerle ulaşabilmiştir. Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, demokratik ortamın ve insan haklarının

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumun İhtiyaçları Nelerdir?

0

Toplumun temel ihtiyaçları nelerdir? Toplumun ihtiyaçları ve özellikleri hakkında kısaca bilgi. TOPLUMUN İHTİYAÇLARI Günümüzden binlerce yıl önce insanlar küçük gruplar halinde mağaralarda yaşıyorken aralarında herhangi bir örgütlenme yada birlik yoktu. Uymaları gereken kurallar yada yöneticileri de yoktu. Çünkü hem çok azdılar hem de daha çok çevre koşulları ve yırtıcı hayvanlarla mücadele ediyorlardı. Tarımın gelişmeye ve

Bilgi Dünyası Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir

Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir

0

Kaliteli toplum ve kalite yaşam ile ilgili olarak genel kavramların ve düşünce yapılarından bahseden yazımızın olduğu sayfamız. Atatürk’ün Yaşam Kalitesine Katkısı. Nerede yaşamak istersiniz? Ülkeleri yaşam kalitesine göre yapılan sıralamada Türkiye 194 ülke arasında 71’inci sırada. Bir ülkede yaşamın kalitesini belirlemek için 9 kritere göre 100 üzerinden puan veriliyor: Hayat pahalılığı, kültür ve eğlence, ekonomi,

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Toplum Yapısı Hakkında Bilgiler

0

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı İmparatorluğunda toplum yapısı nasıldı? Toplumun etnik ve dini yapısına göre isimlendirmeler ve maddeler halinde bilgiler ve özellikleri. 1. OSMANLI TOPLUMUNUN ETNİK YAPISI Üç kıtada toprakları olan Osmanlı Devleti’nin bünyesinde, çeşitli ırk ve dinlere mensup insanlar bulunuyordu. Osmanlılarda bütün halka reaya denirdi. Milliyetler arasında iyi bir denge kurulmuştu. Her millet evlenme,

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Nedir ve Özellikleri

0

Sosyoloji nedir ne gibi özellikleri vardır ve sosyoloji bilimi hangi konular ile ilgilenmektedir. Sosyolojinin gelişmesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. SOSYOLOJİ [Toplumbilim], insan topluluklarının yaşayışını, bu yaşayışı yöneten kanunları inceleyen bir bilim koludur. Sosyoloji çok geniş bir alanı kaplar. Bunun için, tarifi üzerinde bile doğrudan doğruya sosyoloji bilginleri de tam anlaşmış değildir. Hangi konuların

Bilgi Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri Nelerdir?

0

Sivil toplum kuruluşları nelerdir, faaliyetleri, amaçları ve görevleri nelerdir? Sivil Toplum kuruluşlarının kullandığı yöntemler hakkında bilgi. Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri Sivil toplum kuruluşları devlet örgütlenmesi içinde yer almayan sendika, vakıf, dernek, meslek odası vb. oluşumlardır. Belli toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel amaç ya da amaçlar çerçevesinde gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu örgütlerdir. Sokak

Bilgi Dünyası

Osmanlı Toplum Yapısındaki Değişimler

0

Osmanlı toplum yapısında zamanla oluşan değişimler ve bu değişimlerin sebepleri ile sonuçları hakkında bilgi Osmanlı Devleti’nde 16. yüzyıla kadar doğudan gelen Türkmenlerin batı yönündeki göçlerini desteklemekteydi. Osmanlı toplum yapısında meydana gelen değişmelerin başlıca nedenleri şunlardır: ✓ XVI. yüzyıldaki hızlı nüfus artışı, ✓ Tımar sisteminin bozulması, ✓ Celali isyanları gibi iç karışıklıklar ✓ Coğrafi Keşiflerden sonra

Bilgi Dünyası

Amerikan Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinin oldukça kozmopolit olan toplum yapısı ile ilgili tarihi süreç ve gerçekleri hakkında bilgiler 20. yüzyılın son çeyreğinde, ABD’nin iki devrim arasındaki bir süreçten geçtiği izlenimi doğdu. Amerikan eğitimcisi ve psikologu Kenneth Keniston’a göre, ilk devrim, liberal demokrasi alanında gerçekleşmişti. Kökleri 17. ve 18. yüzyıllara uzanan bu devrim, bireysel özgürlüğü ve hareket serbestliğini

Bilgi Dünyası

Osmanlı Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İmparatorluğunun toplum yapısı ile ilgili genel bilgiler ve tanımlamalar hakkında bilgi Osmanlı Devleti, fetihler sonucunda çok uluslu ve çok dinli bir toplum yapısına sahip olmuştu. Zamanla toplumsal alandaki farklılıklar, her alanda yapılan düzenlemelerle yönetimi olumsuz etkilemeyecek bir halde dengelenmiştir. Osmanlı Devleti’nde toplum; siyasi durumuna veya yerleşimine göre sınıflar oluşturmuştur. Resmi Tasnife Göre Osmanlı Toplumu

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Toplum Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile toplum bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. Edebiyat Tarihi Toplum Bilimi İlişkisi; Edebiyat tarihinin asıl konusu eserler ve kişilerdir. Ancak dönemin eser ve kişilerini tarih sırasıyla art arda sıralamak, edebiyat tarihi yazmak değildir. Eseri ortaya koyan insan, bir çevreye bağlıdır. Bunun yetişmesinde, biçimlenmesinde rastlantının yeri yoktur.

Bilgi Dünyası

Cemiyet Nedir? Cemaat Nedir?

0

Sosyolojide Toplum – topluluk, cemiyet – cemaat ne anlama gelir? Cemiyet ve cemaat arasındaki farklar ve özellikleri hakkında bilgi. Toplum-Topluluk (Cemiyet-Cemaat): Toplum, ortak alışkanlıklara, düşüncelere ve tutumlara sahip; belli bir toprakta yaşayan ve kendilerini bir toplumsal birim sayan en geniş insan kümesi, olarak tanımlanır. Topluluk ise, üyeleri birbirlerine duygusal bağlarla bağlı, toplumsal ilişkilerin yüz yüze