Browsing: Toprak

Genel Kültür pişmiş toprak

Pişmiş Toprak Nedir?

0

Pişmiş toprak nedir? Kilden yapılarak ve pişirilerek yapılan eşyalara verilen isim olan pişmiş toprak ile ilgili genel bilgiler. pişmiş toprak, İtalyanca terracotta, kilden yapılarak pişirilmiş eşya. Genel olarak, pişirildiğinde donuk koyu sandan kırmızıya kadar değişen bir renk alan, oldukça kaba ve gözenekli kilden yapılan ve çoğunlukla sırlanmadan bırakılan her türlü eşyayı (örn. kap kaçak, heykel,

Cümle Örnekleri Toprak

Toprak İle İlgili Cümleler

0

Toprak ile ilgili cümleler. Toprak kelimesi içeren “Toprak” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Toprak İle İlgili Cümleler *** Topraklarına saldıran komşularını Anjou sınırlarının dışına sürdü. *** Karşıyaka’nın Alaybey girişinde “Kutsal Topraklara Hoşgeldiniz” yazardı eskiden. *** Ama IV. Foulques daha önce Foulques Nerra’nın ele geçirdiği toprakların çoğundan vazgeçmek ve kendi mülkünü Normandiya

Bilgi Dünyası Aridisol Toprak

Aridisol Nedir?

0

Aridisol nedir? Aridisol toprak ne demektir? Aridisol toprak ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aridisol Nedir? Aridisol, kurak bölge toprağı olarak da bilinir, çöllerde ve kurak bölgelerde en çok görülen toprak türü. Toprak sınıflandırma-sındaki 10 toprak sınıfı içinde en yaygını olan aridisoller, yeryüzündeki toplam toprak alanının altıda birini kaplar. Sulak bölge

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası toprak

Asya Kıtası Toprak Tipleri

0

Asya kıtasında bulunan toprak tipleri nelerdir? Asya kıtasının toprak yapısı, orman kuşağı, çöl ve yarı çöl bölgeleri hakkında bilgi. Asya Kıtası Toprak Tipleri TOPRAK YAPISI. Asya’nın toprak yapısını iklim, topografya, hidroloji, organik yapı ve insanın ekonomik etkinlikleri belirler. Kıtanın doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda büyük bir alana yayılmış olması, bölgelere göre değişik toprak yapılarına yol açmıştır.

Bilgi Dünyası Toprak

Oluşumlarına Göre Topraklar

0

Oluşumlarına Göre Topraklar kaça ayrılır? Oluşumlarına göre toprakların sınıflandırılması ve özellikleri hakkında bilgi. Oluşumlarına Göre Topraklar Oluşumlarına göre topraklar iki grupta incelenir. 1. YERLİ TOPRAKLAR Anakaya üzerinde, fiziksel ve kimyasal çözülmeler sonucu oluşmuş olan topraklara denir. Yerlikaya topraklarının özelliklerine etki yapan faktörler şunlardır: ***İklim ***Bitki örtüsü ***Organizma ***Kayaçın yapısı ***Yerşekilleri Yerlikaya topraklarının türüne etki yapan

Bilgi Dünyası toprak

Humus Toprak Nedir?

0

Humus toprak nedir? Humus toprak nasıl oluşur, diğer topraklardan farkı ve özellikleri nelerdir? Humus toprak hakkında bilgi. Humus Toprak Humus, topraktaki hayvansal ve bitkisel maddelerin kimyasal ve biyolojik yollarla ayrışması ve dönüşmesi sonucunda oluşan çok ince taneli, cansız organik maddedir. Kahverengiden siyaha kadar değişen renklerde olan humusun yaklaşık yüzde 60’ı karbon, yüzde 6’sı azottur, daha

Bilgi Dünyası

Tarihte Toprak Yönetimleri (Kısaca)

0

Tarihte toprak yönetimi nasıldı? İlk Çağ’da, Orta Çağ Avrupa’da ve Türklerde toprak yönetimi hakkında kısaca bilgi. Tarihte Toprak Yönetimleri İlk Çağ’da Toprak Yönetimi ilk Çağ Anadolu uygarlığı olan Hititlerde toprak devletin malıydı. Devlet bu toprakları üretim yapılsın diye komutanlara ya da valilere verirdi. Bu görevliler sadece toprağı işleme hakkına sahipti. Görevliler buralardan elde ettikleri gelirlerle

Bilgi Dünyası

Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

1

Toprağın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Ülkemiz topraklarda tarımın gelişimi, tarımı desteklemek için yapılanlar. Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Toprağın hayatımızda önemi büyüktür. Beslenme, barınma ve kullandığımız eşyaların çoğunun ham made-si topraktır. Ayrıca toprak tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca insanlar toprak için savaşmışlardır. Kültürümüzde toprak kutsal kabul edilerek şiir ve destanlara konu olmuştur.

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Başlıca Toprak Tipleri

0

Türkiye’de yer alan başlıca toprak tipleri nelerdir? Türkiye’de ki toprak tipleri ve bu toprakların bulunduğu bölgeler. a) Taşınmış Topraklar: Yüksek yerlerden akarsular ve sel sularının aşındırarak taşıyıp biriktirmesiyle oluşmuş topraklardır. Genellikle alüviyal topraklardır. Vadi tabanlarında, düzlüklerde ve deltalarda yer alırlar. Verimli topraklardır. (Çukurova, Çarşamba ovası gibi). b) Yerli Topraklar: 1) Esmer Orman Toprakları: Yağışın bol

Bilgi Dünyası

Çözülme ve Toprak Oluşumu Konu Anlatımı

0

Çözülme ve toprak oluşumu konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Çözülme çeşitleri ile toprak çeşitleri ile ilgili bilgiler. Taşların çözülmesi: Çeşitli mineral ve organik maddelerin kalıntılarından meydana gelen taşların dış kuvvetlerin etkisi ile parçalanıp ufalanmasına çözülme denir. Uç türlü çözülme vardır. a) Mekanik (Fiziksel) Çözülme: Isınma ve soğumaya bağlı olarak taşlarda genleşme ve büzülme meydana gelir.

Bilgi Dünyası

Toprakta Yaşayan Mikroorganizmalar

0

Toprakta yaşayan mikroorganizmalar hangileridir? Toprakta yaşayan mikroorganizmaların özellikleri ve toprak için önemi hakkında bilgi. Bitkilerin köklerine tutunarak onlarla ortakyaşam sürdüren mikroorganizmalara, toprak mikroorganizmaları denir. Toprakmikroorganizmalarının toprağa, dolayısıyla bitkilere birçok yönden yararları vardır. Örneğin, besin maddelerinin bitkilere kazandırılmasında, gübrelerin içindeki besin öğelerinin bitkilerce etkin bir biçimde kullanılmasında ve toprağın bereketli olmasında hep toprak mikroorganizmalarının rolü vardır.

Bilgi Dünyası

Toprak Yapısının Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma Toprak Yapısının etkisi nasıldır? Toprak Yapısının etkisi hakkında bilgi. Toprak Yapısının Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi Tarımı etkileyen fiziki faktörlerden bir diğeri de toprak özellikleridir. Topraktaki humus, kireç ve minerallerin oranları tarımsal verimi arttırır. Bunların oranlarının belirlenmesinde iklim önemli rol oynar. Nemli iklim bölgelerinde toprak yıkanmış olduğundan mineral oranı düşüktür. Kurak

Bilgi Dünyası erozyon

Toprak Erozyonu Nedir?

0

Toprak erozyonu nedir ne demektir? Toprak erozyonu neden olur sebepleri nelerdir? Erozyon hakkında kısaca bilgiler. TOPRAK EROZYONU Toprak aşınması türlü yollardan meydana gelir. • Yağmur ve sellenme suları, • akarsular, • rüzgârlar, • buzullar toprağı aşındırıcı güçlerdir. Toprağın sular tarafından aşındırılması genel olarak erozyon kavramıyla anlatılır. Özellikle eğimli ve bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda sel ve

Canlılar Dünyası

Toprak ve Bitki İlişkisi Hakkında Bilgi

0

Toprak ve bitkiler arasındaki ilişkiyi örnekler ve değişik sorular ile anlatan yazımız. Ölen ağaçların dönüşümü üzerinden konu anlatılmaktadır. Her canlı varlık, yaşadığı ortamdan bir şeyler alır, sonra da ona bir şeyler verir. Bunun en güzel örneğini toprakla bitkiler arasındaki alışverişte görebiliriz. Şimdi bu meraklı olayı inceleyeceğiz. ÖLEN AĞAÇLAR NEREYE GİDİYOR? Kimi vakit, ormanlarda, dere boylarında

Bilgi Dünyası

Lös Toprak / Balçık Nedir?

0

Lös toprak ya da lös balçık tam olarak nedir? Lös özellikleri nelerdir? LÖS, kolay dağılan ince balçık. ABD ve Çin’deki geniş bölgelerin yamaçlarını, yaylalarını ve Arjantin’deki pampaları örtü gibi kaplayan geçirimli bir balçıktır. Genellikle soluk renkli ve tabakalaşmaya elverişsiz kireçtaşından oluşur. Löste karada yetişen bitkilerin köklerine ve yumuşakçaların kalıntılarına rastlanır. Lös gerçekte eski çağlarda rüzgârın

Bitkiler

Tohum Ne Zaman Ekilmeli ve Toprak Nasıl Olmalıdır?

0

Tohum atılacak toprak ne durumda olmalı, nasıl olmalı? Ayrıca tohum ne zaman ekilmeli konusu hakkında da bilgiler. TOHUM ATILACAK TOPRAK NASIL OLMALI? Tohumu ekmeden önce, toprağın ekime elverişli durumda olup olmadığına da dikkat etmemiz gerekir. Tohum atacağımız toprak ne pek kuru olmalıdır, ne de pek ıslak. Kuru toprakta tohum çimlenemez; çok ıslak toprak da çimlenmeye

Bilgi Dünyası

Osmanlı’da Toprak Yönetimi

0

Osmanlı Devletinde yıllarca büyük bir başarı ile yürütülmüş olan toprak yönetimi ile ilgili bilgiler. Toprak çeşitleri ve bu işletilen toprakların özellikleri ile ilgili bilgiler Osmanlı Devleti’nde topraklar devletin malı sayılmış ve devlet adına topraklar hakkında söz söyleme yetkisi de padişaha verilmiştir. Toprakların denetlenmesi, işlenmesi, vergilerini toplanması ve en verimli şekilde yararlanılması amacıyla çeşitli bölümlere ayrılmıştır.

Bilgi Dünyası

Toprağın İşlenmesi İle İlgili Bilgi

0

Toprağın işlenmesi hakkında kısa ve temel bilgiler. Toprağın işlenmesi aşamasında hangi işler yapılır açıklamaları nelerdir? Bitki yetiştirmede en önemli iş, toprağın işlenmesi, verimli hale getirilmesidir. Toprağın işlenmesi, kirizme, belleme, çapalama ile olur. (Kirizme : Toprağı derince kazarak belleme, altüst etme) Kirizme. — Hiç ekilmemiş, ya da yıllarca boş bırakılmış topraklarda bitki yetiştirmek isteniyorsa, kirizme yapmak

Bilgi Dünyası

Toprağın Türleri ve Verimliliği

0

Toprak çeşitleri, özellikleri ve toprağın verimi ile ilgili temel ve kısa bilgiler Ağaç yetiştirmede toprak çok önemlidir. Çevremizde türlü toprak çeşitleri vardır. Bahçe yapılırken, ağaç dikmeye hazırlanırken bu toprak çeşitleri üzerinde bilgi edinmek yararlıdır. Killi Toprak.— Soğuk suyu tutar. Kuruyunca çatlar. Çamuru çok yapışkandır; sarımtırak, kırmızımsı, ya da esmer olur. İçinde silis’le demir bulunur. Kireçli

Bilgi Dünyası

Toprak Ana (Doğa) İle İlgili Hikaye

0

Toprak Ana konulu doğa, toprak, su, ekmek ile ilgili güzel bir hikaye Gurur güzel bir hikaye okuyordu: Toprak Ana. Bir ara gözlerini kitaptan ayırıp, şöyle bir düşündü. Annesi, onun gözlerini bir noktaya dikip düşündüğünü görünce: “N’oldu, Gurur, başın mı ağrıyor?” deye sordu. Gurur: “Hayır, anneciğim.” dedi. “Okuduğum hikayede topraktan hep Toprak Ana deye söz ediliyor.

Bilgi Dünyası

Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

0

Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? Toprakların özellikleri hakkında bilgi. Toprakların Fiziksel Özellikleri Toprağın fiziksel özelliklerini, toprak içinde bulunan kum, mil ve kil gibi katı maddelerin miktarı, bunların yapı durumu, toprağın rengi gibi özellikler oluşturur. Toprağın katı olan kısmını kil, mil ve kum boyutundaki malzemeler oluşturmaktadır. Toprakta bulunan bu katı parçacıkların yüzde oranları toprağın bünye

Bilgi Dünyası

Toprak Nedir? Toprak Nasıl Oluşur?

0

Toprak nedir? Toprak nasıl oluşur? Toprak oluşumunda kimyasal ve fiziksel ayrışma hakkında bilgi. Toprak; tortul, metamorfik ve katılaşım kayaçlar-dan oluşan yer kabuğunun fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda oluşan ve bünyesinde son derece zengin bitki barındıran, sürekli kimyasal olaylara sahne olan, bitkilerin beslenmesini sağlayan ve yer yüzeyini birkaç milimetre ile birkaç metre arasında saran bir

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı

0

Türkiye’de bulunan toprak çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’de toprak kullanımı ile ilgili bilgi. Türkiye toprak çeşitliliği yönünden zengin bir ülkedir. Çünkü değişik bölgelerinde farklı iklim tipleri etkilidir. Yeryüzü şekilleri, küçük alanlar içinde bile büyük değişiklikler göstermektedir. Yükseklik bakımından da ülkemizde çok farklı yöreler bulunmaktadır. Ülkenin farklı yörelerinde başka başka taşlardan oluşan araziler vardır. işte bütün

İlginç Bilgiler

Toprak Yapılar

0

Dünya üzerinden en enteresan toprak yapılar hakkında bilgi ve toprak yapıların fotoğraflar. Bu binalar alışıldık binalara benzemiyor! İşte topraktan yapılabilecek en enteresan 11 yapı!   1)Dünyanın en büyük toprak camisi : Great Mosque Dünyada Mali’de bulunan bu devasa camiden daha büyük bir toprak yapı yok. Mimarlar tarafından Sudan mimarisinin doruk noktası kabul edilen Great Mosque