Browsing: turkiye

Yakın Tarih Kars - Sovyet Sınırı

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türk Dış Politikası

0

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Dış Politikası nasıldı? Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den istedikleri, ABD’nin Türkiye’yi desteklemesi ve Kore Savaşı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uluslararası sistem ciddi bir yapısal değişime uğramıştır. Uluslararası sistemdeki bu köklü değişiklik ülkelerin dış politikalarına yansırken, Türkiye’nin dış ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinde etkili olmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin dış politikasına egemen olan

Rehber Türkiye 81 İl Listesi

Türkiye 81 İl Listesi – Plaka Kodlarına Göre 81 Şehrin Tam Listesi

21

Türkiye’de yer alan 81 il, 81 vilayet, 81 şehir tam listesi. Plaka kodlarına göre ve alfabetik listeye göre tam sıralı 81 il listesi. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde yer alan 81 il 81 şehir için Plaka kodları ile Telefon kodlarını aşağıda yer alan kısımlar üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgili sekmeler üzerine tıklayarak aynı sayfa içerisinde 81 il 81

Bilgi Dünyası Basın

Dördüncü Kuvvet Basın Nedir? Tarihi ve Türk Basınının Gelişimi

0

Basın nedir? Dördüncü kuvvet olarak anılan basın teriminin açıklaması ve Türkiye’de basın tarihine kısa ve özetsel bir bakışın olduğu sayfamız. BASIN (matbuat) haber toplama, yorumlama ve yayma müessesesidir. İnsan, etrafında olup bitenleri duyup öğrenmek, fırsat düşünce bunları başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç insanın yaradılışında vardır. Basının kaynağı da bu ihtiyaçtır. Basın, hemen bütün dillerde «basma» anlamına

Bilgi Dünyası Selimiye Camii

Türkiye’nin En Önemli ve En Bilinen Camilerinden Bazıları Hakkında Bilgiler

3

Türkiye’de ve İstanbul’da bulunan önemli, güzel tarihi camiler nelerdir? Türkiye’deki önemli camilerin bazıları hakkında bilgi. SELİMİYE CAMİ; Edirne’yi çok seven Sultan II. Selim Han, Mimar Sinan’ı çağırarak, bu şehirde, yeryüzünde benzeri olmayacak büyük bir cami yapmasını istedi. Caminin inşaatı 1568’den 1574 yılına kadar sürdü. En büyük özelliği, tek ve muhteşem bir kubbeyle örtülmüş olmasıydı. 31.28

Coğrafya Türkiye Akarsuları

Yurdumuzdaki Akarsular ve Döküldükleri Denizler Nelerdir? Listesi

0

Yurdumuzda hangi akarsular bulunur? Türkiye’deki akarsuların isimleri, özellikleri ve döküldükleri denizler, izledikleri yol YABANCI DENİZLERE DÖKÜLEN AKARSULARIMIZ Fırat. — Bunlar arasında en uzun olanıdır. Karasu ile Murat Suyu’nun Elazığ ili içinde Keban kasabası yakınında birleşmesiyle meydana gelir. Bunlardan Karasu Erzurum’ un kuzeyindeki Dumludağ’dan, Murat Suyu ise Van Gölü kuzeyindeki Aladağ’dan doğar. Fırat nehri dar boğazlarla

Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri

0

Türkiye’nin konumu, komşuları, sınırları ve yurdumuzun coğrafi oluşumu ile ilgili bilgiler. Türkiye Coğrafi Bilgileri nelerdir? Ülkemiz, doğa bakımından, dünyanın en güzel köşelerinden biri olduğu gibi, tarih bakımından da birçok büyük medeniyetlerin kaynağı olmuştur. Ayrıca, Asya ile Avrupa arasında bulunması bakımından da büyük önem taşır. Bu güzel ülke, Cumhuriyet’ten bu yana büyük gelişmeler göstermiş, nüfusumuz yıldan

Coğrafya Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Matematik Konumu ve Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun sayısal değerleri ve bu konumun sonuçları ile ilgili olarak bilgiler. Türkiye’nin matematiksel olarak konumu yukarıdaki haritada da görüldüğü üzere 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenlerine denk düşmektedir. Dah afarklı bir anlatım ile ülkemiz Ekvator çizgisinin kuzey kısmında ve Greenwich doğrusunun doğu kısmında yer alan

Coğrafya Orman

Türkiye’de Ormancılık Hakkında Bilgi

0

Türkiye’de ormancılığın özellikleri nelerdir? Türkiye’deki ormanlar ve dağılışları, ormanlardan yararlanma nasıl olur, hakkında bilgi. Türkiye’de Ormancılık Ormanların bölgelere göre dağılımı, bölgelerin alanlarıyla orantılı değildir: Tabloda görüldüğü gibi ormanlar yağışın fazla olduğu kıyı bölgelerinde daha çok yer kaplamaktadır. Ormanın alt sınırı kıyı bölgelerimizde düşüktür. Karadeniz’de deniz seviyesinden başlar. İç kesimlerde ise alt sınırı yüksektir. Ormanın üst

Coğrafya Türkiye'de Hayvancılığın Önemi

Türkiye’de Hayvancılığın Önemi

0

Türkiye’de hayvancılığın durumu nasıldır? Hayvancılığın ekonomideki yeri, etkileyen koşullar nelerdir, hakkında bilgi. Türkiye’de Hayvancılığın Önemi Hayvancılığın ekonomik alanda büyük önemi vardır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipekböcekçiliği, arıcılık, balıkçılık hayvancılığın başlıca bölümleridir. Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri: Türkiye ekonomisinde tarımın çok yer tutması, hayvancılığa da aynca değer kazandırmıştır. Geniş yaylaları ve dağ çayırları ile Türkiye

Coğrafya Türkiye Maden Haritası

Türkiye’de Çıkarılan Madenler ve Yerleri

0

Türkiye’de hangi madenler çıkarlır? Türkiye’nin madenleri, özellikleri, maden yataklarımız, madenlerimiz nerelerden çıkarılır ve işlenir? TÜRKİYE MADEN HARİTALARI Demir: Başta demir-çelik endüstrisi olmak üzere diğer metallerle alaşımlar yapılarak kullanılmaktadır. En çok kullanılan metallerin başında gelir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde demir çıkarılır. Tenör ve rezervce zengin olanların bir kısmı Türkiye Demir Çelik İşletmelerince, bir kısmı ise özel sektör

Bilgi Dünyası Nato Bayrak

Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması

0

Türkiye NATO’ya hangi tarihte, nasıl ve neden üye olmuştur? Türkiye’nin NATO’ya katılma süreci hakkında bilgi. Türkiye’nin NATO’ya Üye Olması (18 Şubat 1952) SSCB’nin savaş sonrasında Doğu Anadolu ve Boğazlara yerleşme isteğini açıklaması ile Türkiye egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelen tehditlere karşı en iyi yolun, Amerika ile ittifak yapmak olduğununa karar verdi. 1947 Truman Doktrini ile

Biyoloji Türkiye Topografik Haritası

Türkiye’nin Ekosistem ve Biyolojik Çeşitliliği

0

Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri ile ilgili bilgiler. Türkiye’nin ekosistem ve biyolojik çeşitliliği hakkında genel bilgiler. Türkiye’nin Ekosistem ve Biyolojik Çeşitliliği Türkiye’nin Biyolojik Zenginlikleri Türkiyenin coğrafik özellikleri biyolojik çeşitliliğin zengin olmasının nedenlerinden biridir. Ülkemizdeki deniz, göl, akarsu gibi değişik ortamların varlığı, yükselti farklılıkları, ülkemizin ılıman iklim kuşağında yer alması biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlamıştır. Jeolojik geçmiş: Jeolojik değişim

Genel Kültür Türkiye Bayrağı Kaplı Türkiye Haritası

Türkiye – Ortadoğu İlişkilerine Kısa Bir Bakış

0

Yakın tarihimizde Türkiye ile Ortadoğu arasındaki siyasi ilişkiler ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği sayfamız. Türkiye – Ortadoğu İlişkileri Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleri ile münasebetlerinde; birbirinden farklı üç dönem vardı: Birinci dönem, 1950 – 1960 arası, ikinci dönem 1963 – 1964 Kıbrıs buhranından 1973 Petrol Krizine kadar olan dönem ve üçüncüsü de 1973’den sonraki dönemdir. Türkiye

Genel Kültür Türkiye-Yunanistan

Türkiye – Yunanistan İlişkileri

0

Türkiye – Yunanistan ilişkileri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Türkiye – Yunanistan ilişkilerine genel bir bakış. Türkiye – Yunanistan İlişkileri 1960 – 1980 arasındaki Türk – Yunan münasebetlerini, 1974 öncesi ve 1974 sonrası diye iki kısımda ele almak gerekir. 1974 öncesindeki münasebetler tamamen Kıbrıs meselesi etrafında dönmüş ve Batı Trakya Türkleri, Ege

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Yabancı Sermaye ve Türkiye Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Yabancı Sermaye ve Türkiye konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. YABANCI SERMAYE VE TÜRKİYE • Geçmişin ve düşmanların, ülke ve ulusumuzu büyük-uygarlık dünyasıyla birlikte kalkınmaktan engellemiş olan zincirleri, bugün bizi, az zamanda olağanüstü girişimler yapmaya zorluyor. Ancak bu zorunluğun yerine getirilmesi ve açığın kapatılması,

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılımı

0

Türkiye’de Nüfus Dağılımı nasıldır? Türkiye’nin hangi bölgelerinde nüfus yoğun hangi bölgelerinde tenhadır? Nüfus dağılımı hakkında bilgi. Türkiye’de Nüfus Dağılımı Nüfus dağılışı; belirli bir yerdeki nüfusun seyrek ya da sık oluşunu ifade eder. Ülkemizde ortalama nüfus yoğunluğu 2007 verilerine göre kilometre kare başına 92’dir. Nüfusumuz ülkemizin her yerine eşit dağılmamıştır. Bazı yerler kalabalık bazı yerlerse tenhadır.

Bilgi Dünyası Soğuk Savaş

Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler

0

Soğuk savaş döneminde Türkiye’de yaşanan gelişmeler nelerdir? Soğuk Savaş dönemi süresince Türkiye ve yaşananlar hakkında bilgi. Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler II. Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmayan Türkiye, savaşın dışında kalmayı başarmasına rağmen savaşın olumsuz sonuçlarının etkisi altında kalmaktan kurtulamamıştır. II. Dünya Savaşı sonunda ABD ve Sovyet Rusya arasında başlayan Soğuk Savaş döneminde Türkiye

Bilgi Dünyası Basın

Türkiye’de Basının Gelişim Tarihi

0

Türkiye’de basının tarihçesi, basın tarihinin doğuşu ve gelişimi. Türkiye’deki ilk gazeteler, gelişimleri hakkında bilgi. Türkiye’de Basının Gelişim Tarihi TÜRKİYE’DE BASIN. İlk gazeteler. Türkiye’de yayımlanan ilk gazete, Albert Dubaye’nin 1796’da 15 günde bir çıkardığı Gazette Française de Constantinople’du. Bazı araştırmacılar ise, Fransa’nın İstanbul elçisi Verniac’ın 1795’te Fransızca olarak yayımladığı Bulletin des Nouvelles’i ilk gazete kabul ederler.

Bilgi Dünyası Türkiye Büyük Millet Meclisi

İki Meclis Sistemi Nedir?

0

İki meclis sitemi (çift meclis sistemi) nedir, nasıl uygulanır? İki meclis sistemi özellikleri, Türkiye tarihindeki yeri. İki Meclis Sistemi İki meclis sistemi, çift meclis sistemi olarak da bilinir, yasama organının iki meclisten oluştuğu siyasal-anayasal sistemdir. Yasama yetkisinin bu iki kurum tarafından paylaşılması ya da birlikte kullanılması sonucunu doğurur. Ortaya çıkma nedenleri çeşitli olduğundan, ikinci meclisler

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Türkiye Tarihi Ne Demektir?

0

Türkiye tarihi nedir? Türkiye tarihi ne demek ve ne anlama gelir? Türkiye tarihi ne zaman başlar ve Türkiye tarihi boyunca kurulan devletler ve dönemleri. Ulusal sınırlarımız içinde siyasi birlik kuran Türklerin tarihine, Türkiye Tarihi denir. Devirleri; a) Anadolunun, Oğuz Türkleri tarafından fetih hareketlerine girişildiği dönem b) Anadolu Selçuklu Devleti devri c) Anadolu Türk beylikleri dönemi

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Üniversitenin Tarihi

0

Türkiye’de üniversitelerin tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. İlk ne zaman ülkemizde üniversite kurulum çalışmaları başlamış ve günümüze kadar nasıl gelişim göstermiştir. Ülkemizdeki Batılılaşma hareketinin büyük önderlerinden II. Sultan Mahmut, birçok Batı kurumlarını yurdumuza getirirken, yüksek öğretim kurumlarını da unutmamış, daha çok, ordu ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile, Tıbbiye, Harbiye ve Bahriye okullarını açmıştır. Tıbbiye

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları

0

Türkiye’nin özel konumu nedir? Türkiye’nin özel konumunun etkileri, özellikleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Türkiye’nin Özel Konumu Yükselti, yer şekilleri (dağların uzanışı), karasallık ve denizellik (kıyıya uzaklık) gibi özellikler ülkemiz iklimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. a) Yükselti Atmosfer yeryüzünden yansıyan ışınlarla ışınır. Bunun sonucunda önce aşağı kesimler sonra yüksek yerler ısınır. Buna bağlı olarak

Bilgi Dünyası Güney ve Kuzey Yamaç

Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları

0

Türkiye’nin matematik konumu nedir? Türkiye’nin matematik konumunun özellikleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Türkiye’nin Matematik Konumu Türkiye orta kuşakta, 36° – 42° Kuzey paralelleri arasında yer alan bir ülkedir. Buna bağlı olarak; ✓ Sıcak ve soğuk iklimler arasındaki geçiş bölgesindedir. ✓ Akdeniz iklimi kuşağındadır. ✓ Dört mevsim belirgin yaşanır. ✓ Sıcaklık ortalaması enlem etkisine bağlı

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Bankacılık Tarihi

0

Türkiye’de bankacılık tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ülkemizde kuruluan ilk bankalar ve bankacılığın yurdumuzdaki gelişimi. Türkiyede bankacılık, 19. yüzyılın ortalarında başlar. İlk banka 1847’de kurulan «İstanbul Bankası» dır. Bu banka 1852’de iflâs ederek kapanmıştır. Saltanat devrinde banka ve bankacılık yalnız yabancıların veya azınlıktan kimselerin uğraştıkları bir işti. Yalnız, memleketteki bankalar millî

Bilgi Dünyası

Madenciliğin Türkiye Ekonomisindeki Önemi

0

Madenciliği Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ile ilgili kısa ve genel bilgilerin verildiği yazımız. Madencilik; o kadar önemlidir ki, günümüzde kişi başına tüketilen enerji ve çelik üretimi, kalkınma ölçüsü olarak alınabilmektedir. Türkiye’de yıllık millî gelirin yaklaşık % 3’ü madencilik kesiminden elde edilmektedir. Sanayi kesiminde yaratılan gelirin yaklaşık % 10’u madencilik sektörüne aittir. Ülkemizde faal nüfusun

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin İklimini Değiştiren Faktörler

0

Türkiye’de iklime etki eden faktörler nelerdir? İklimi etkileyen her faktörün kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. TÜRKİYE’NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1- Matematik Konumun Etkisi Türkiye’nin matematik konumu şu noktalarda etkisini çok belirgin bir biçimde gösterir : 1. Güneş ışınlarının düşme açılarmdaki büyük değişikliklere bağlı olarak yıllık sıcaklık farkının büyük olması ve dört mevsimin belirgin bir biçimde

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Göller ve Oluşumları

0

Türkiye’de ki mevcut göllerin oluşumu ve oluşumlarına göre genel özelliklerin yer aldığı sayfamız. 1. DOĞAL GÖLLER 1. Tektonik göller, Tuz gölü, Türkiye’nin ikinci büyük gölü olmasına karşın çok sığ bir çanakta yer aldığından derinliği azdır. Beyşehir Gölü, Türkiye’nin üçüncü büyük gölüdür. Derinliği fazla değildir. Tektonik kökenli olmakla birlikte, oluşumunda karstik olayların da etkisi olmuştur. Fazla

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Ovaları Konu Anlatımı

0

Türkiye’deki ovalar ile ilgili genel bilgilerin ve bu ovaların özelliklerinden bahseden Türkiye’de ki ovalar konu anlatımı. Yurdumuzdaki ovaları; • Kıyı ovaları, • İç bölgelerdeki ovalar diye iki ana bölümde inceleyebiliriz. 1. KIYI OVALARI Bunlar, kıyılarda yer alan, az yüksek (150-200 metre) ve alüvyonlarla kaplı ovalardır. Kıyı ovaları, genellikle delta düzlükleridir. Çevreden inen akarsuların, çukur alanları

Bilgi Dünyası Türkiye'nin kuzey-güney doğrultulu kesiti

Türkiye’de Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri

0

Türkiye’de yeryüzü şekillerinin genel durumu ve özelliklerinin maddeler halinde verildiği yazımız. TÜRKİYE’DE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1. Türkiye’de yer şekillerinin en belirgin özelliklerinden biri, yükseltinin fazla oluşudur. Türkiye’nin ortalama yükseltisi (1132 metre) Avrupa ortalamasının 3 katını aştığı gibi, Asya ortalamasından bile fazladır. Bunun başlıca nedeni, ülkemizde yüksek dağ sıralarının çok geniş alanlar kaplamasıdır. Ayrıca yüksek

Bilgi Dünyası Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

0

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak kısa ve genel bilgiler. Türkiye’nin matematiksel konumu ve değerleri ile ilgili bilgiler. Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Buna göre yurdumuz, Kuzey Yarımküre’de, ekvator ile kutup arasındaki uzaklığın ortasına yakın bir yerdedir. Ancak tam ortada olmayıp ekvatora biraz daha yakındır. Öte yandan, Türkiye 26° – 45°

Bilgi Dünyası

II. Dünya Savaşında Türkiye’nin Tutumu

0

II. Dünya Savaşına girmeyerek büyük bir felaketten kurtulmuş olan Türkiye’nin bu savaş esnasında ki politikası ve tutumu ile ilgili bilgiler. TÜRKİYE’NİN TUTUMU 1939-1945 yılları bütün dünya için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de büyük sorun ve sıkıntılarla dolu bir dönem oldu. Türkiye, savaşa girmemekte kararlı olduğu halde çevresi bir ateş ve kan çemberiyle sarılmıştı. a.

Bilgi Dünyası

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

0

Atatürk döneminde Türkiye’nin dış siyaseti ile ilgili genel bilgiler. Olaylar ve bu olayların sebepleri ve sonuçlarının maddeler halinde belirtildiği yazımız. İlk TBMM açıldığı zaman Atatürk yeni Türk Devleti’nin dış siyasetini şöyle ifade etmişti “Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı devam ettirmek; ulus ve ülkenin gerçek mutluluk ve kalkınmasına çalışmak.“ Atatürk’ün dış

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Tipleri Haritası

Türkiye’de İklim Tipleri

0

Türkiye iklim tipleri ile ilgili genel bilgiler. Türkiye’de kaç çeşit iklim tipi vardır? Türkiye iklim tipleri haritası ile birlikte Türkiye’de, esas bakımından, birbirinden farklı 3 iklim tipi bulunur: Akdeniz İklimi. — Yurdun batı ve güney kıyılarında hüküm sürer, Yazları çok sıcak geçer. Bu mevsim aynı zamanda kuraktır. Yağış mevsimi sonbaharda başlar, ilkbahara kadar sürer. Her

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Bitki ve Hayvan Çeşitliliği

1

Türkiye’de yer alan bitkiler ve başlıca hayvanlar hakkında bilgiler. Orman bölgelerimiz ve bitki örtülerimiz hakkında da bilgiler. Türkiye’nin doğal bitki örtüsü, çeşitli bölgelerinde hüküm süren çeşitli iklim tiplerinin etkisi altında değişikliğe uğrayarak, orman, maki, bozkır, çayır gibi şekiller gösterir. Ormanlar. — Karadeniz Bölgesi’nde her mevsim yağışlı olan iklim sayesinde, kıyı dağlarının denize bakan yamaçlarında sık

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Basınç Şartları ve Rüzgarlar

0

Türkiye’de ki basınç şartları ile basınç alanları ve rüzgarlar ile ilgili genel bilgilerin verildiği yazımız. İklim unsurlarının en önemlilerinden biri olan rüzgarlar basınç değişiklikleriyle ilgilidir. Türkiye’nin de basınç şartlarını incelemek istersek, içinde bulunduğu geniş bölgenin mevsimlik basınç durumunu gözden geçirmeliyiz. Yazın güneş Ekvator’dan kuzeye doğru çıkmış, yani Kuzey Yarımküresi güneşe dönmüş bulunduğu için, yeryüzündeki hava

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Yağış Rejimi

0

Türkiye’nin en çok yağış alan yerleri ile en az yağış alan yerleri hakkında bilgiler ve yağış rejimi özelliklerinden bahseden yazımız. Yıllık yağış tutarının az, ya da çok oluşu yüzey şekilleriyle yakından ilgilidir. Yurdumuzda en çok yağışlara kıyı dağlarının denizlere bakan yamaçlarında rastlanır. İç kesimlere doğru gidildikçe yağışlar azalır. ÇOK YAĞIŞLI YERLER Türkiye’nin en yağışlı yerleri

Bilgi Dünyası Türkiye Sıcaklık Haritası

Türkiye’nin Sıcaklık ve Soğukluk Dereceleri

0

Türkiye’nin sıcaklık ve soğukluk değişimleri ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Yıllık ortalama sıcaklık dereceleri yurdumuzda güneyden kuzeye çıkıldıkça düşer, güney kıyılarında 18-20°, batı kıyılarında 15-18°, kuzey kıyılarında ise 14-15° arasında değişir. Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığı 20°’yi aşan bir tek yer vardır. Bu ortalama İskenderun’da en yüksek değere erişerek 20°.1′ yi bulur. Dörtyol’la Anamur’da

Bilgi Dünyası

Yüksekliği 3500 Metreyi Geçen Dağlarımız

0

Ülkemizde yükseliği 3500 metreyi geçen dağların listesinin yer aldığı sayfamız. Türkiye’nin en yüksek dağlarının listesi. 5.000 metreyi geçen 1; 4.000 metreyi geçen 4; 3.000 metreyi geçen 24 dağ vardır. Bundan sonra gelen dağların birçoğu da 2.000 metreyi geçer. Adı Yüksekliği Yeri Büyük Ağrı Dağı 5.165 m. Aras – Karasu Dağları Süphan Dağı 4.434 m. »

Coğrafya Türkiye Haritası

Türkiye’nin Sınır Komşuları

0

Türkiye Cumhuriyeti tam 8 ülke ile sınır komşusudur. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistandır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir kısım toprakları üzerinde kurulmuş yeni bir devlet olduğundan, İran sınırından başka bütün sınırları yenidir. Doğudaki İran sınırı 1639’da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiş, o zamandan beri değiştirilmemiştir. Uzunluğu 470 km.’dir. Türk-İran sınırının

Bilgi Dünyası Türkiye Arkeoloji Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Nedir?

0

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Türkiye’nin uç noktaları ile koordinatları ile ilgili bilgiler. Türkiye, Kuzey Yarım küresi’nde Ekvatorla Kuzey Kutbu arasında, az çok ortaya yakın bir yerde, üç yandan denizlerle çevrilmiş bir ülkedir. Türkiye’nin uç noktaları kuzeyde Sinop yakınında İnceburun (42°.06 kuzey paraleli), güneyde, Hatay ilinde Beysun köyünün güneyi (35°.50′

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları – Kaplıcaları

1

Türkiye’de bulunan yeraltı suları, kaynaklar hangileridir? Türkiye’deki kaplıcalar ve maden suları hakkında bilgi. Türkiye’nin Yeraltı Suları ve Kaynakları: Yağışlarla yeryüzüne düşen suların bir kısmı yüzeyden akarken bir kısmı da yer altına sızarak orada akış oluştururlar. Bunlara yer altı suyu, yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere de kaynak adı verilir. 1. Yer Altı Suları *

Bilgi Dünyası

Çocuk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Çocuk edebiyatının tanımı, gelişimi ve hakkında genel bilgiler ile Türkiye’de çocuk edebiyatı ile ilgili bilgiler. ÇOCUK EDEBİYATI, çocuklar için yazılmış her türlü edebiyat ürününe verilen genel isimdir. Bu türün ilk örnekleri 17. yüzyılın sonlarında İngiltere’de görüldü. Bu dönemde J. Locke çocuklara Ezop (Aisopos) Masalları’nın okutulmasını öğütleyince Londra’da Ezop Masalları’nın çocuklar için özel baskıları yapıldı. 18.

Bilgi Dünyası Eski Gazete

Türkiye’de Gazetecilik Tarihi

0

Yurdumuzdaki ilk gazete ve dergi yayınları nasıl başladı. İlk çıkan gazeteler ve devletin gazete rejimi hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız Dünya gazeteciliğini inceleyecek olursak bizim, gazeteciliğe onlara göre iki yüzyıllık bir gecikmeyle başladığımızı söyleyebiliriz. Yurdumuzda basımevlerinin geç kuruluşu bu gecikmenin en önemli sebeplerinden biridir. Türkiye’de ilk gazete İzmir’de Fransızca olarak yayınlanan «Smyrneen» (İzmirli) adındaki

Bilgi Dünyası Turizm

Türkiye’nin Turizm Değerleri Hakkında Bilgi

0

Türkiye’nin turizm, turistik değerlerini ve önemini anlatan yazı örneği, turistik değerleri hakkında bilgi. Türkiye’nin Turizm Değerleri Turizm, uluslar arasında ekonomik, siyasal, kültürel tanışmayı10 sağlıyor, barış sever kaynaşmalara yol açıyor. Çağımızda büyük bir hızla gelişen taşıtlar insanları birbirine yaklaştırıyor. Bu durum, dünya insanlarının karşılıklı tanışıp anlaşmalarına köklü bir etmen oluyor; dolayısıyla, turist çeken bir ülke zenginleşiyor.

Bilgi Dünyası

Hatay’ın Anavatana Katılması

0

Hatay ilinin anavatana katılması nasıl olmuştur? Atatürk’ün bu konuda yaptığı çalışmalar ve Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması hakkında bilgi. Hatay’ın Anavatana Katılması I. Dünya Savaşı’nda Suriye’yi ele geçiren Fransa, Mondros Ateşkes Antlaşması’yla burayı işgal etti. Ankara Antlaşması’na göre Suriye Fransa’ya bırakıldı. Ancak İskenderun ve Hatay’da özel bir idare kurulacak; Türkler kültürlerini geliştirebilecek, resmi dil Türkçe olup ekonomik

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokratikleşme Çabaları

0

Türkiye’de çok partili hayata ne zaman ve nasıl geçilmiştir? Türkiye’de demokratikleşme çabaları ve Demokrat Parti’nin Kuruluşu hakkında bilgi. Türkiye’de Demokratikleşme Çabaları Atatürk’ün sağlığında çok partili hayata geçmek için denemeler yapılmış ancak başarılı olunamamıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hakları ve demokratikleşme yönünde yeni çabaları ortaya çıkardı. İkinci Dünya

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu

0

İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin tutumu nasıl olmuştur? İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de alınan önlemler nelerdir? İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu ***Türkiye ikinci Dünya Savaşı öncesinde dünya devletlerine karşı dostça bir politika izliyordu. Ancak, İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikalarına karşı İngiltere ve Fransa’ya daha yakın durmaya çalışıyordu. ***Türkiye bu savaşta toprak bütünlüğünü korumayı ve tarafsız kalmayı

Eğitim

KPSS 2014/1 (Lisans) Taban Puanları

0

Tüm Türkiye genelinde KPSS-2014/1 (Lisans) sonuçlarına göre en yüksek ve en düşük puanlar. KPSS 2014/1 Lisans taban puanları Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkâri Hatay

Eğitim

KPSS 2014/3 (ÖnLisans) Taban Puanları

0

Tüm Türkiye genelinde KPSS-2014/3 (ÖnLisans) sonuçlarına göre en yüksek ve en düşük puanlar. KPSS 2014/3 Önlisans taban puanları KURUM ADI KADRO ADI KONT. BOŞ KONT. EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN SAĞLIK BAKANLIĞI MEMUR (ANKARA Merkez) 2 0 84,69979 84,91125 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK

1 2