Browsing: Türkiye’de

Spor Bisiklet

Bisiklet Sporunun Doğuşu, Tarihsel Gelişimi (Tarihçesi)

0

Dünyada ve Türkiye’de bisiklet sporunun doğuşu, tarihi gelişimi, özellikleri. Bisiklet sporunun tarihçesi hakkında bilgi. Bisiklet Sporunun Tarihçesi DÜNYADA BİSİKLET İlk bisiklet patenti 1645 yılında Fransız Jean Theson’a, iki kişinin oturarak hareket ettirdiği dört tekerlekli küçük bir alet yaptığı için verildi. 1690 yılında Fransız asilzade Sivrao Kontu tarafından, iki tahta tekerleği olan ve “Celenfer” adı verilen

Spor Bocce

Bocce Sporu Tarihçesi

0

Bocce sporunun kökeni nedir? Bocce nasıl bir spordur? Dünyada ve Türkiye’de bocce sporunun tarihi, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgiler. DÜNYA’DA BOCCE Bu oyunun köklerinin Eski Mısır’a dayandığı kabul edilir. Oyunun Roma’da, M.Ö. 264 yılındaki Pu-nic Savaşları sırasında oynandığına dair kanıtlar vardır. Dünyanın en eski oyunlarından biri olarak bilinen Bocce 19. yy. Napolyon döneminde papa, soylu

Spor binicilik

Binicilik Sporunun Tarihçesi – Dünya’da ve Türkiye’de Biniciliğin Tarihçesi

0

Dünyada ve Türkiye’de binicilik sporunun doğuşu, tarihi gelişimi, özellikleri. Binicilik sporunun tarihçesi hakkında bilgi. Binicilik Sporunun Tarihçesi DÜNYADA BİNİCİLİK Binicilik sporunun tarihi, insanın atı ehlileştirerek binmeye başladığı ilk çağlara dayanır. Dört bin yıllık geçmişiyle en eski spor dallarından biri olarak kabul edilir. Orta Asya’daki göçebe toplulukların, milattan en az iki bin yıl önce atı binek

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Haritası

Türkiye’de Görülen İklimler ve Özellikleri

10

Türkiye’de görülen iklim tipleri hakkında bilgi. Türkiye’de görülen iklim türleri ve özellikleri, görüldüğü bölgeler. TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİMLER Ülkemizin matematik ve özel konum özelliklerine bağlı olarak iklim özellikleri çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim ülkemizde etkili olan iklimlerdir. Şimdi bu iklimlerin özelliklerini birlikte inceleyelim. AKDENİZ İKLİMİ ✓ Yaz ayları sıcak (28° – 29°C)

Bilgi Dünyası İbrahim Müteferrika

Türkiye’de Matbaacılığın Gelişimi

0

Türkiye’de ilk matbaayı kimler kullanmıştır ne zaman kullanılmış ve nasıl gelişim göstermiştir? Türkiye matbaacılığın, basımın tarihçesi. Türkiye’de Matbaacılığın Gelişimi Osmanlılarda ilk matbaa, 1493’te İstanbul’da, İspanya’dan göç eden Musevilerce kuruldu. Bunu 1567’de Ermeni matbaası, 1627’de Rum matbaası izledi. Gayrimüslimlerin İstanbul dışındaki kentlerde kurdukları matbaaların da sayısı giderek arttı. İlk Türk matbaası, İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu (1727).

Bilgi Dünyası Kayaköy

Türkiye’de Köy Toplumunun Sorunları

0

Türkiye’de köy toplumunun sorunları nelerdir? Ülkemizdeki köy toplumsal grubunun sorunları hakkında bilgi, açıklaması. Türkiye’de Köy Toplumunun Sorunları Köylerimizin büyük bölümünde alt yapı yetersizdir. Birçok köyde içme suyu bulunmamaktadır. Ayrıca posta hizmeti zayıf olmakla birlikte, elektrik ve telefon olmayan köylerimiz de vardır. Köylerin büyük bölümü il merkezlerine yollarla bağlanmıştır. Fakat bazı köylerin yolları ham yol ya

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki Adalar İsimleri

0

Türkiye’nin denizlerinde ve göllerinde bulunan adalar, bağlı oldukları il ve bulundukları denizlerin listesi. Türkiye’deki adalar. Ada Bağlı Olduğu İl Deniz Aşırlı Antalya Akdeniz Ateş Adası Antalya Akdeniz Başak Adası Antalya Akdeniz Bayrak Adası Antalya Akdeniz Beşadalar Antalya Akdeniz Çam Adası Antalya Akdeniz Çatal Adalar Antalya Akdeniz Devecitaşı Antalya Akdeniz Domuz Adası Antalya Akdeniz Gönül Adası

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Başlıca Toprak Tipleri

0

Türkiye’de yer alan başlıca toprak tipleri nelerdir? Türkiye’de ki toprak tipleri ve bu toprakların bulunduğu bölgeler. a) Taşınmış Topraklar: Yüksek yerlerden akarsular ve sel sularının aşındırarak taşıyıp biriktirmesiyle oluşmuş topraklardır. Genellikle alüviyal topraklardır. Vadi tabanlarında, düzlüklerde ve deltalarda yer alırlar. Verimli topraklardır. (Çukurova, Çarşamba ovası gibi). b) Yerli Topraklar: 1) Esmer Orman Toprakları: Yağışın bol

Bilgi Dünyası

Dünyanın En Uzun Mağaraları

0

Dünyanın ve Türkiye’nin en uzun mağaraları ve uzunlukları. Dünyadaki en uzun mağaralar hangileridir ve nerededirler? Dünyanın En Uzun Mağaraları Mammoth Cave ABD 560 km Optimisticeskaya Rusya 165 km Holloch İsviçre 133 km Jewel Cave ABD 124 km Hohganthóhlen Sistemi İsviçre 110 km Ozomaya Rusya 107 km Duru Su Malezya 103 km Ojo Guarena İspanya 88

Bilgi Dünyası

Dünyanın En Derin Mağaraları

0

Dünyanın ve Türkiye’nin en derin mağaraları ve derinlikleri. Dünyadaki en derin mağaralar hangileridir ve nerededirler? Dünyanın En Derin Mağaraları Jean Bernard Fransa -1602 m Vyaçeşlav Pantjuhina Rusya -1508 m Lamprechts Dien Avusturya -1494 m Sistema del Trave İspanya -1441 m Laminako Ateak İspanya -1408 m Sncznaya Rusya -1370 m Sistema Huautia Meksika -1353 m Pierre

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Başlıca Endüstri Kolları

0

Türkiye’deki başlıca endüstri kolları nelerdir, özellikleri, bu endüstrilerin bulundukları iller, hakkında bilgi. Türkiye’de Başlıca Endüstri Kolları Besin Endüstrisi Un ve unlu ürünler: Türkiye genelinde yaygın olup, en gelişmiş olduğu iller Ankara, Konya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana’dır. Süt ve süt ürünleri: Peynir fabrikaları daha çok Edirne, Bursa, Kars, Erzurum’da, tereyağı üretimi ise başlıca Kars, Trabzon,

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Endüstrinin Gelişim Süreci

0

Türkiye’de endüstrinin gelişimi nasıl gerçekleşmiştir, endüstrinin Türkiye ekonomisindeki yeri, endüstrinin gelişmesindeki temel koşullar. Türkiye’de Endüstrinin Gelişim Süreci Türkiye’de çağdaş anlamda sanayileşme cumhuriyetin kurulması ile başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmeye büyük önem verilmiştir. ✓ Türkiye’de sanayileşme sürecinde en önemli adım 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması olmuştur. Bu kongrede alınan kararlar arasında; • Fabrika kurmaya yarayacak

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfusun Dağılışı

0

Türkiye’de nüfusun dağılışı nasıldır? Türkiye’deki en yoğun ve seyrek nüfuslu bölgeler, nüfus dağılışının özellikleri hakkında bilgi. Türkiye’de Nüfusun Dağılışı Türkiye’de nüfus dağılışı ana hatları ile ele alındığında, bunun öncelikle yüzey şekilleri ve iklim özellikleri ile yakından ilişkili olduğu dikkati çeker. Nüfus yönünden yoğun olan alanların genellikle ovalar ve düzlük alanlar ile bol yağış alan kesimler

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları

0

Türkiye’de uygulanan nüfus politikaları ve özellikleri nelerdir? Türkiye’deki nüfus politikalarının açıklaması, maddeler halinde. Türkiye’de Uygulanan Nüfus Politikaları Günümüzde ve geçmiş yıllarda nüfusun gereken ölçüde artırılabilmesi için birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de farklı dönemlerde değişik nüfus politikaları uygulanmıştır. 1. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1963 yılına kadar nüfusu artırıcı yönde politikalar uygulanmıştır. Bu dönemdeki anlayışa göre fazla

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Kütle Hareketleri

0

Türkiye’de kütle hareketleri nelerdir? Heyelan, kaya düşmesi gibi hareketleri oluşturan etmenler ve en sık görülen bölgeler. Türkiye’de Kütle Hareketleri Yeryüzünün şeklini değiştiren doğal olaylardan bir kısmı da kütle hareketleridir. Çeşitli nedenlerden dolayı geniş veya dar bir arazi parçasının hissedilir bir şekilde yer değiştirmesine kütle hareketi denir. Bunlar; heyelan, akma ve kaya düşmesi gibi hareketlerdir. Her

Bilgi Dünyası

Badminton Türkiye Tarihçesi

0

Türkiye’de badminton nasıl doğdu ve gelişti? Türkiye’de badmintonun tarihçesi, tarihi gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BADMİNTON Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) 31 Mayıs 1991 tarihinde kurulmuştur. 3 Kasım 1991 tarihinde 104. üye sıfatıyla Uluslar Arası Badminton Federasyonu (IBF) tarafından tam üyeliğe kabul edilmiştir. Türkiye Badminton Federasyonunun İlk başkanı İrfan Yıldırım’dır. 5 Aralık 1993 tarihinde ilk kez

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Avcılık Tarihi

0

Türkiye’de kara avcılığı nasıl doğdu? Türkiye’de avcılığın tarihçesi, tarihi gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE KARA AVCILIĞI insanlık tarihinde önemli bir yer tutan avcılık, Orta Asya ve Ön Asya’daki göçebe Türklerin yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda savaşa hazırlanma aracıydı. Bir yandan yaşamsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan avcılık, diğer yandan da varlığını sürdürebilmek

Bilgi Dünyası boks

Türkiye’nin Boks Tarihi

0

Türkiye’de boks sporunun doğuşu ve gelişimi. Türkiye’de boksun gelişimi, tarihçesi, önemli başarıları hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BOKS Boks, Türkiye’de 1920’lerde bireysel çabalarla başlamıştır, İstanbul’un işgali sırasında yabancı askerlerin yaptıkları karşılaşmalar boksun tanınmasını ve hızla yayılmasını sağlamıştır. İlk boks kulübü, Musevi Aksiyani Efendi tarafından, Fransa Boks Federasyonu’nun denetimi altında 1920’lerde kurulmuştur. Türk boksunun ilkleri İngiliz Kemal adıyla

Bilgi Dünyası Türkiye Maden Haritası

Türkiye’de ki Madenler

0

Türkiye’deki madenler ile ilgili bilgiler. Yurdumuzda hangi madenler bulunmaktadır? Yurdumuzda hangi madenler nerede çıkmaktadır Yurdumuz maden bakımından çok zengindir. Yalnız, eski devirlerde bu zenginlik yüzüstü bırakılmıştı. Cumhuriyetten sonra maden araştırmalarına büyük bir önem verildi. Bu arada, 1933’te «Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri» adında bir müessese kuruldu, 1935’te bu müessese, faaliyet alanı daha da

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Sanayinin Kuruluşu ve Gelişimi

0

Türkiye’de sanayinin kuruluş tarihçesi ve Türkiye’de sanayinin gelişimi ile iligli genel bilgiler veren yazımız. Osmanlılarda üretim, büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Sanayi kuruluşları çok azdı. Var olan sanayi kuruluşları da genellikle küçük ölçekliydi. 15. ve 16. yüzyıllara kadar Osmanlı Devleti’nde el sanatları çok ileriydi. Özellikle ipekli dokumalar ile deri eşya Avrupa pazarlarında müşteri bulabiliyordu. Ayrıca, askeri

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Çıkarılan Madenler ve Çıkarıldığı Yerler

0

Türkiye’de çıkarılan belli başlı madenler nelerdir? Madenlerin çıkarıldıkları ve kullanıldıkları yerler ile ilgili. olarak detaylı bilgiler. Türkiye’nin madenleri konu anlatımı. Maden yatakları bakımından Türkiye şanslı ülkeler arasında yer alır. Dünyada üretilen elliyi aşkın maden çeşidi için yapılan değerlendirmede Türkiye, 29 çeşit ile dünyada ilk on ülke arasında yer almaktadır. Fakat; maden rezervlerimiz çok zengin değildir.

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri Konu Anlatımı

0

Türkiye’de yerleşme şekilleri konusu ile ilgili olarak detaylı ve genel konu anlatımının yer aldığı yazımız. Nüfusumuz, köy altı yerleşmelerden büyük şehirlere kadar uzanan değişik yerleşme merkezlerinde yaşamaktadır. Bu yerleşme birimleri • Nüfus miktarı, • Ekonomik faaliyetler • Fizikî ortam bakımından kendilerine has özellikler taşırlar. Bunlar dikkate alınarak yerleşme birimleri iki ana yaşayış biçimine ayrılmıştır :

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Etmenleri Nelerdir?

0

yerleşme nedir ve yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Türkiye’de yerleşme etmenlerinin neler olduğunu maddeler halinde kısaca bilgi veren yazımız. En geniş anlamıyla yerleşme; • Fizikî çevre, • insan ve insanın ürünlerinden oluşmuş Sürekli ve sınırlı bir alandır. insan, varlığını ve kültürel kimliğini yerleşme faaliyeti ile ortaya koyar. Bu bakımdan bir toplumun özelliklerini yansıtan en önemli faktör

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılışı Nasıldır?

0

Yurdumuzdaki nüfusun dağılımı nasıldır? Bölge bölge Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili olarak özet bilgilerin verildiği yazımız. Karadeniz Bölgesi’nde, kıyı şeridi Türkiye’nin en yoğun nüfuslu alanlarından biri olarak dikkatimizi çeker. Özellikle doğu kesiminde yoğunluk, Türkiye ortalamasının birkaç katını bulur. Türkiye’de bir bütün halinde en sık nüfuslanmış olan yer Marmara Bölgesi’dir. Çatalca-Kocaeli yarımadalarında çok daha sık olmak

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nemlilik ve Yağış Konu Anlatımı

0

Coğrafya dersinin Türkiye’de nemlilik ve Yağış isimli konusunun özet halinde ve maddeler halinde anlatıldığı yazımız. Türkiye’de yıllık ortalama bağıl nem oranının en yüksek olduğu yer, kuzey kıyılarıdır. Güneye inildikçe bağıl nemlilik oranı düzenli bir biçimde düşer ve Güneydoğu Anadolu’da en düşük değere iner. İç Anadolu, bağıl nemliliğin düşük olduğu ikinci bir bölge olarak dikkati çeker.

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar Konu Anlatımı

0

Türkiye’de Basınç ve Rüzgarlar konusu ile ilgili konu anlatımının kısaca özet olarak ama en önemli noktalara değinilerek verildiği yazımız. Türkiye’deki hava hareketlerinin oluşumunda yerel basınç merkezleri de etkili olmakla birlikte en büyük rolü, • Genel atmosfer dolaşımına bağlı hava hareketleri ile • Gezici basınç merkezleri oynar. Türkiye’nin çevresinde yer alan Azor ve Sibirya yüksek basınç

Bilgi Dünyası Türkiye Sıcaklık Haritası

Türkiye’de Sıcaklık Verileri Hakkında Bilgiler

0

Türkiye’de sıcaklık konu anlatımının kısaca ve özet şeklinde verildiği yazımız. Ocak ve temmuz ayı sıcaklık dağılışları ve don olayı ve önemi. OCAK AYINDAKİ ORTALAMA SICAKLIK DAĞILIŞI Türkiye’de ocak ayı sıcaklık ortalamaları üzerinde • Karasallık, • Yükselti ve • Enlem faktörü rol oynar. Ancak karasallık ve yükseltinin etkisi enleme göre daha belirleyicidir. Bu nedenle kıyılarla iç

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki Kapalı Havzalar

0

Ülkemizde yer alan kapalı havzalarımız nelerdir? Türkiye’de yer alan kapalı havzalar ve bu havzaların özellikleri hakkında bilgiler. A – İÇ ANADOLU KAPALI HAVZALARI Türkiye’nin en büyük kapalı havzaları Orta Torosların kuzey eteklerinden, Tuz gölünün kuzeyine kadar geniş bir alanı kaplar. İç Anadolu kapalı havzasında bazı küçük akarsular, göl ve bataklıklar yer alır. Bunların başlıcaları Konya,

Bilgi Dünyası Mermer Sütun

Mermer Nedir ve Türkiye’deki Mermer Çeşitleri

0

Mermer ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Mermerin özellikleri ile Türkiye’de çıkartılan mermer çeşitleri hakkında bilgiler. Bir çeşit kireç taşıdır. Çoğu beyaz olursa da renklisi, damarlısı da bulunur. Genel olarak yapılarda, heykelcilikte kullanılır. Mermer billur tanecikli bir taştır, deniz hayvancıklarının kalıntılarından meydana gelmiştir; büyük basınçlarla pek yüksek ısı sonucunda değişmeye uğramış kalkerden (kireç

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Sigortacılık Tarihi

0

Sigortacılığın genel tarihi ile Türkiye’de ki sigortacılık ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Tarihte Sigortacılık Sigortacılığın bir hayli eski tarihi vardır. Sigortacılık önceleri 1600 yıllarında İngiltere’de ortaya çıkmış, ilk sigortalar deniz kazalarına karşı yapılmıştı. Sigortanın en son şekilleri de çalışanların geleceğini sağlamak için, işsizliğe, hastalığa karşı yapılan sigortalardır. Ayrıca, bazı yerlerde ünlü bir balerinin

Bilgi Dünyası Engelli Spor

Türkiye’de Engelli Sporu

0

Türkiye’de engellilerin yaptığı sportif faaliyetler ve bu konuda çalışan kurumlar nelerdir? Türkiye’de bedensel, zihinsel, görme ve işitme engelli sporları. Türkiye’de Engelli Sporu Ülkemizde engellilere yönelik sportif faaliyetler, sayıları 7,5 milyona yaklaşan engelli insanı spor yoluyla topluma kazandırmak, kendilerine olan güvenlerini artırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak gibi son derece önemli amaçlar taşımaktadır. 21 Kasım 1990 tarihinde Gençlik

Bilgi Dünyası Ekosistem

Türkiye’nin Ekosistem Çeşitleri

0

Türkiye’nin ekosistem çeşitleri, çeşitliliği nasıldır? Orman, step, sulak alan, deniz, dağ ekosistemleri hakkında bilgi. Türkiyenin Ekosistem Çeşitliliği 1- Orman Ekosistemleri: Akdeniz ve Karadeniz ormanlarında kozalaklı veya yaprak döken birçok ağaç türü bulunur. Çam, göknar, meşe, kayın, akçaağaç ve gürgen bunlardan bazılarıdır. Bu alanlar bitki çeşitliliğine paralel olarak hayvan türleri açısından da oldukça zengindir. Tilki, çakal,

Bilgi Dünyası bilardo

Türkiye’de Bilardo Tarihi

0

Bilardo sporunun Türkiye’de doğuşu, gelişimi ve yeri. Bilardonun Türkiye’deki tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BİLÂRDO Türk kültüründe bilârdo masalarının az sayıdaki ilk örnekleri 19. yy.ın sonlarına doğru saray ve konaklarda görülmeye başlamıştır. Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa bir bilârdo tutkunuydu. Enver Paşanın özel istekası günümüze kadar korunabilmiştir. Ayrıca Prens Halim de devrin usta bilârdocularından biri

Bilgi Dünyası atıcılık

Türkiye’de Atıcılık

0

Türkiye’de atıcılık ne zaman ve nasıl doğdu? Türkiye’de atıcılığın gelişmesi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE ATICILIK Osmanlılar döneminde atıcılık faaliyetleri gösteri niteliğinde askeri bir etkinlik olarak 15. yy.dan sonra ortaya çıkmıştır. Önceleri padişahlara yollanan armağanlar arasında, sonraları savaş ganimetleri arasında görülen tüfekler, ardından Enderun öğrencileri için Avrupa’dan satın alınmaya başlandı. Sarayda, başında tüfekçibaşının görevli olduğu,

Bilgi Dünyası dağcılık

Türkiye’de Dağcılık Tarihi

0

Dağcılık sporunun Türkiye’de gelişimi, tarihçesi, özellikleri. Türkiye’de dağcılık sporunun tarihi hakkında bilgi. Türkiye’de Dağcılık Tarihi Dağcılık Türkiye’de 19. yy.ın ortalarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir, ilk uygulamalar Ağrı Dağı’na duyulan dinsel ilgi nedeniyle Hristiyanlar tarafından gerçekleştirildi. Ülkemizdeki diğer dağlara yapılan ilk tırmanışlar da genellikle yabancılar tarafından yapıldı. Prof. Ali Vehbi Türküstün’ün Fransız arkadaşları ile 30

Bilgi Dünyası

Çim Kayağı Tarihçesi

0

Çim Kayağı sporunun doğuşu, tarihsel gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Çim Kayağının dünyada ve Türkiye’de gelişimi hakkında bilgi. Çim Kayağı Tarihçesi DÜNYADA ÇİM KAYAĞI Kayak sporu yapanların yaz mevsimini boş geçirmemesi amacıyla, 1968 yılında Josef Kaiser isimli Geisingen’li bir Alman tasarımcı tarafından geliştirilmiştir. 1970’li yıllarda birkaç istisna dışında Alp disiplini yarışma kurallarını aynen çim kayağına uygulayan

Bilgi Dünyası eskrim

Türkiye’de Eskrim Tarihi

0

Eskrim sporunun Türkiye’deki doğuşu, gelişimi, tarihçesi. Türkiye’de eskrim tarihi hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE ESKRİM Kılıç kullanma, ata binme ve ok atma Türklerde küçük yaşlardan itibaren öğrenilen geleneklerdir. Orta Asya’da Türklerin kullandıkları kılıçların uç kısmı tersine doğru hafif dönük ve eğridir. Selçuklular ise kendilerine has özellikler gösteren kılıçların yanı sıra yerine göre Batılıların kullandığı geniş, iki yüzü

Bilgi Dünyası Av Hayvanları

Türkiye’de Yaşayan Av Hayvanları

0

Türkiye’de yaşayan av hayvanları nelerdir? Türkiye’deki av hayvanlarının yaşadıkları bölgeler ve avlanma izinleri hakkında bilgi. Türkiye’de Yaşayan Av Hayvanları KUŞLAR Bağırtlak: Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da yaşarlar. Karın altı siyah, göğsü bantlı, güvercinden iri bir kuştur. Koruma altına alınmış olan benekli bağırtlak dışında avlanmaları belli zamanlarda serbesttir. Bıldırcın: Boyu 17-20 cm civarında küçük bir av

Bilgi Dünyası

Bilek Güreşinin Tarihçesi

0

Bilek güreşi sporunun doğuşu ve dünyada ve Türkiye’de gelişimi. Bilek güreşinin tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Bilek Güreşinin Tarihçesi DÜNYADA BİLEK GÜREŞİ Otantik uygulamaları araç gerektirmediğinden beş bin yıllık geçmişiyle tarihin en eski sporlarından biri olan bilek güreşinin birçok kültürde farklı uygulamaları ve karşılıkları vardır: Hintçe “panja”, İtalyanca “braccio di ferro”, İspanyolca “vencidas”, İngilizce “armwrestling” olarak

Bilgi Dünyası buz pateni

Türkiye’de Buz Pateni Tarihçesi

0

Türkiye’de buz pateninin yeri ve önemi. Türkiye’de buz pateninin gelişimi, tarihçesi, önemli Türk buz pateni sporcuları hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE BUZ PATENİ Türkiye’de buz pateni, 1940’lı yıllarda Kars ve Erzurum bölgelerinde patenlerin ulaşım aracı olarak kullanılmasıyla başlamıştır. Aynı yıllarda spor ve eğlence amacıyla Ankara’daki Gençlik Parkının donan havuzunda paten kayılmaya başlanmıştır. Bu patenciler arasında yer alan

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Mesken Tipleri ve Özellikleri

0

Türkiye’de mesken tipleri ve özellikleri nelerdir? Türkiye’deki evler, dağılımları, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE MESKEN TİPLERİ Meskenlerin biçimi geniş çapta doğal şartlara bağlıdır. Bunun yanı sıra ekonomik faaliyetler ve kültür özellikleri de meskenlerin biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Kırsal kesimde evlerin biçimi ve yapıldığı malzeme bakımından çevre şartları daha açık bir biçimde hissedilir. Sözgelimi ormanın ve ağacın bol

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri

0

Türkiye’de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir? Bu yer şekilleri nasıl oluşmuştur, özellikleri, örnekleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE RÜZGÂRLARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER Çöl ya da çölleşmiş alanlar bulunmadığı için, rüzgârların oluşturduğu şekiller yurdumuzda fazla yaygın değildir. Rüzgâr aşındırma şekillerinin başında, Ürgüp-Göreme çevresindeki mantar kayalar ve üzeri açılmış çıplak kayalıklar gelmektedir. Başlıca biriktirme şekilleri ise kumullardır. Güneydoğu Anadolu, İç

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekilleri

0

Türkiye’de dalga ve akıntıların oluşturduğu şekilleri nelerdir? Bu şekillerin özellikleri, oluşum şekilleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE DALGA VE AKINTILARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER Kıyılarımızdaki başlıca aşınım şekilleri falez (yalıyar)lerdir. Dağların kıyıdan itibaren hemen yükseldiği kıyılarımızda falezler daha çoktur. a. Özellikle Dogu ve Batı Karadeniz kıyılarında yüksekliği 100 m’yi aşan falezlere sıklıkla rastlanır. b. Marmara (özellikle Istanbul-Tekirdağ arası), c.

Bilgi Dünyası

Ülkemizde Doku ve Organ Nakli Yapılan Merkezler

0

Ülkemizde doku ve organ nakli hangi sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde yapılmaktadır? Bu merkezlerin isimleri. Ülkemizde Doku ve Organ Nakli Yapılan Merkezler Nelerdir? Ülkemizde pek çok Tıp Fakültesi ve hastanede doku ve organ nakilleri yapılabilmektedir. İşte bunlardan bazıları şunlardır: ***Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Antalya) = Kalp, Karaciğer, Böbrek, Kornea, Kemik İliği ***Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki Başlıca Enerji Kaynakları

0

Türkiye’deki başlıca enerji kaynakları nelerdir ve nerelerde bulunurlar? Enerji kaynakları, termik ve hidrolik santrallerin özellikleri ve yerleri. Türkiye’deki Başlıca Enerji Kaynakları Taşkömürü: Zonguldak-Ereğli çevresinde zengin taşkömürü yatakları vardır. Taşkömürü, birinci jeolojik zamanda oluştuğu için enerji değeri yüksektir. Bu nedenle demir-çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Türkiye’de çıkarılan taşkömürü, tüketime yetmediği için büyük bölümü dışardan alınır.

Bilgi Dünyası Türkiye Maden Haritası

Türkiye’de Madenciliğin Gelişimi

0

Türkiye’de madenciliğin tarihçesi, gelişim süreci nasıl olmuştur? Türkiye’de madencilik tarihi hakkında bilgi. Türkiye’de Madenciliğin Gelişimi Anadolu’da madencilik faaliyetlerinin çok eski olduğu bilinmektedir. Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde yapılan madencilik, Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet tarafından desteklenmiştir. 1815 yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829 yılında Zonguldak’ta taşkömürü, 1848 yılında Bursa’da krom bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde madencilikteki gelişmeler hızlanarak devam etmiştir.

Bilgi Dünyası Ansiklopedi

Türkiye’de Ansiklopedi

0

Türkiye’de ansiklopedicilik. Türkiye’de yayınlanan ilk ansiklopediler ve türlerine göre yayımlanmış belli başlı eserler. Bugünkü anlamda ansiklopedi çalışmalarına ancak 19. yüzyıl sonlarında başlandı. Ali Suavi’nin Paris’te yayımladığı “Ulûm” gazetesine ancak bej forma verebildiği ilavesi Kamus ül-Ûlum-i vel-Maarif’i (1870) Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk ciddi ansiklopedi denemesidir. 1881’de Ahmet Rıfat, Lûgat-i Tarihiye ve Coğrafya adlı altında yayımlamaya başladığı

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Ulaşım

0

Türkiye’de ulaşım sistemleri ve özellikleri. Türkiye’de ulaşım konu anlatımı. Türkiye’de Ulaşım İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesi, eşyaların taşınması ulaşımın temel konusudur. Türkiye’de yüksek dağlar, derin geçit vermeyen ırmak ve vadiler, sert ve karlı kışlar ulaşımı olumsuz yönde etkiler. Ulaşımı kolaylaştırmak için yol, tünel, köprü yapımı, bunların bakımı ve teknik eleman yetiştirilmesi önem taşır.

Bilgi Dünyası

Kürek Sporu Hakkında Bilgi

0

Kürek sporu ile ilgili genel bilgiler. Türkiye’de Kürek sporu ile ilgili bilgiler. Türk kürekçilerinin uluslararası başarıları. Kürek, belirli ağırlık, belirli boyutlardaki tekneleri, kürekle hareket ettirmeye dayanan su sporu. Önceleri küreği savaş ve ticaret gemileriyle öteki tekneleri suda yürütme aracı olarak kullanan insanoğlu, daha sonra bunu bir spor olarak da benimsedi. Ünlü Latin şairi Virgilius, İÖ

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki İlk Mizah Dergisi

1

Türkiye’de yayın hayatına başlamış olan ilk mizah karikatür dergisi ile ilgili bilgi Türkiye’de ilk mizah gazetesi Diyojen 24 kasım 1870’te çıkmıştır. Sahibi Teodor Kasap’tır. Namık Kemal, Ebuzziya Tevfik, Ali Bey’ler bu gazeteye yazı yazarlardı. Zamanın hükümeti Diyojen’in karikatürlerinden rahatsız olmuştu. Öyle ki bu karikatürler Osmanlı Meclisi’nde zaman zaman tartışmalara yol açmış, hattâ Türkiye’de mizah dergisi

1 2