Browsing: Türklerde

Tarih Başbuğ Ne Demek?

Başbuğ Ne Demek? Hakkında Bilgi

0

Başbuğ nedir, ne demektir? Başbuğ sözlük anlamı, açıklaması, Eski Türklerde başbuğ hakkında bilgi ve başbuğ kelimesinin kökeni. Başbuğ Ne Demek? Hakkında Bilgi Başbuğ, eski Türk devletlerinde askeri bir unvandır. Hun ve Göktürk devletlerinde ordu komutanlarına verilen geçici görev sanıydı. Göktürklerde düzenli küçük birlik komutanlarına “buğ“, birkaç buğa komuta edenlere de “başbuğ” denirdi. Sözcük 11. yüzyıla

Bilgi Dünyası

Eski Türklerde Alp Ne Demek? Alp Kavramı

0

Alp nedir, eski Türklerde alp ne anlama gelir? Türklerde alp kavramı, tarihçesi, Alplik hakkında bilgi. Eski Türklerde Alp Ne Demek? Alp Kavramı Alp, kahraman, cesur, yiğit, savaşçı, zorlu anlamlarında Türkçe sözcükdür. Bugünkü dilde soyut olarak taşıdığı bu anlamların gerisinde, kökleri Tarihöncesi’ne dayanan bir toplumsal gelişme yatar. Orhun ve Uygur alfabeleriyle birçok Türkçe yapıtta alp sözcüğüne

Bilgi Dünyası

Tarihte Toprak Yönetimleri (Kısaca)

0

Tarihte toprak yönetimi nasıldı? İlk Çağ’da, Orta Çağ Avrupa’da ve Türklerde toprak yönetimi hakkında kısaca bilgi. Tarihte Toprak Yönetimleri İlk Çağ’da Toprak Yönetimi ilk Çağ Anadolu uygarlığı olan Hititlerde toprak devletin malıydı. Devlet bu toprakları üretim yapılsın diye komutanlara ya da valilere verirdi. Bu görevliler sadece toprağı işleme hakkına sahipti. Görevliler buralardan elde ettikleri gelirlerle

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimin Tarih Boyunca Gelişimi

0

İlk çağlardan, ilkel toplumlardan günümüze eğitim nasıl olmuştur, nasıl gelişmiştir? Eskiden bugüne eğitim, Türklere eğitim tarihi, hakkında bilgi. Eğitimin Tarih Boyunca Gelişimi Medeniyet ilerledikçe insanlar eğitimde de birtakım yollardan yürümeye başladılar. Her milletin kendi anlayışına, zamanın şartlarına uygun bir eğitim sistemi vardı. Eski Çin’de. — Tarih bakımından hemen hemen Mısırlılarla çağdaş olan eski Çin eğitiminde

Bilgi Dünyası Sultanahmet Camii

Türklerde Cami Mimarisi

0

Türklerde cami mimarisi ve özellikleri. En eski camilerimiz ve özellikle Osmanlı döneminde yapılan camilerin özellikleri hakkında bilgiler İslamlığın yayılmasında en büyük rolü oynayan Türkler cami mimarlığında da ölmez eserler vermişlerdir ki bunların en muhteşem örnekleri İstanbul, Edirne, Bursa ve diğer büyük şehirlerimizde bulunmaktadır. Özellikle İstanbul’un zaptından sonra Ortaçağ’ı kapayan Fatih İkinci Mehmet devrinde cami inşası

Bilgi Dünyası

Türkler’de Ev Hakkında Bilgi

0

Eski Türklerde ve Anadolu’da Türk evleri hakkında bilgi. Orta Asya Türkleri evlerini çoğunlukla kerpiçten yaparlardı. Taşı bol olan bölgelerde ise kerpiç yerine taş kullanılırdı. Türkler’in daha sonra, Anadolu’da yaptıkları evlerde Orta Asya ev biçimleri görülmekle beraber, iklim şartlarının değişikliği de göz önüne alınıyordu. Böylece, zamanla Orta Asya etkileri tamamen kayboldu ve Anadolu evleri meydana geldi.

Bilgi Dünyası

Eski Türk Düğünleri – Gelin Alma Kına Gecesi Düğün Eğlenceleri

0

Eski Türk düğünlerindeki gelenek ve görenekler nelerdir? Gelin alma, kına gecesi ve düğün eğlenceleri nasıldır, adetler nelerdir, hakkında bilgi. Eski Türk Düğünleri Türk düğünleri öteki milletlerin düğünlerinden çok değişiktir. Törenin dini kısmı hariç, geri kalan kısımları Türkiye’nin muhtelif şehir ve kasabalarında tamamen ayrı bir hava taşır. O kadar ki, makbul düğün günleri her şehir ve

Bilgi Dünyası

Türklerde Camcılık – Camcılık Mesleğinin Gelişimi

0

Camcılık mesleğinin özellikleri, tarihçesi, gelişimi, Türklerde Camcılık, tarihi hakkında bilgi. Türkler’de Camcılık Eski Türk camcılığını, Selçuklular’da ve Osmanlılar’da olmak üzere, iki bölümde incelemek yerinde olur. Orta Asya’da yaşayan, oradan Anadolu’ya gelip yerleşen Selçuklu Türklerinde cam eşyanın bulunması, bunların cam eşyayı kendilerinin yaptıklarına delildir. Malazgirt zaferinden sonra Türkler, Anadolu’da cam eşyayı çeşitlendirerek bu sanayii geliştirdiler. Artuklular

Bilgi Dünyası

Türklerde Postanın Kurulması ve Gelişmesi

0

Türklerde Posta teşkilatı ne zaman ve nasıl kuruldu? Posta ile haberleşmenin Türk tarihindeki gelişimi hakkında bilgi. Osmanlı İmparatorluğunda posta hizmetleri, II. Mahmut dönemine kadar yalnızca resmi haberleşmeler için yapılıyordu. II. Mahmut‘un getirdiği bir yenilikle bu resmi nitelikteki hizmetten halkın da yararlanması sağlandı. Bu hizmetin kamu hizmetleri kapsamına alınması, Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla gerçekleşti. 1840’ta ilk Posta