Browsing: türkleri

Bilgi Dünyası

Türkmenistan Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Türkmenistan Türk Edebiyatının özellikleri nelerdir? Türkmenistan Türk Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Türkmenistan Türk Edebiyatı Türkmen edebiyatının başlangıcında diğer Türk boylarına paralel olarak zengin bir halk edebiyatı geleneği vardır. Dede Korkut Hikâyeleri, Köroğlu, Âşık Garip ve Şahsenem, Yusuf ile Züleyha, Tahir ile Zühre vb. destanlar, halk öyküleri Türkmenler arasında yaygın olarak anlatılır. Türkmen

Bilgi Dünyası

Kırgızistan Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kırgızistan Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kırgızistan Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kırgızistan Türk Edebiyatı Kırgız Türkleri çok zengin bir sözlü edebiyat geleneğine sahiptir. Sözlü edebiyat ürünleri halk öyküsü ve destan ağırlıklıdır. Destanların çoğunda kahramanlık konusu işlenir. Kırgızların en tanınmış kahramanlık destanı, dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı’dır. Bütünüyle manzum olan bu

Bilgi Dünyası

Kırım Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kırım Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kırım Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kırım Türkleri Edebiyatı Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım yarımadasında yaşayan Kırım Türkleri, XVIII. yüzyıl sonlarındaki Rus istilâsıyla Romanya, Türkiye gibi ülkelere göç etmişlerdir. Yurtlarında kalan Türklerden büyük bir kısmı da II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği’nin çeşitli bölgelerine sürgün edilmiştir. Sovyetler’in dağılmasıyla sürgünde

Bilgi Dünyası

Batı Trakya Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Batı Trakya Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Batı Trakya Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Batı Trakya Türkleri Edebiyatı Batı Trakya Türklerinin edebiyatı, Yunanistan’da Türkiye sınırına yakın yerlerde yaşayan Türklerin oluşturdukları edebiyattır. Batı Trakya’nın Osmanlı idaresinde bulunduğu zamanlarda buradaki edebiyat, İstanbul’a bağlı olarak gelişimini sürdürürken 1923’te Lozan Antlaşması’yla kesintiye uğrar, 1960’lı yıllara kadar anılmaya

Bilgi Dünyası

Kazan Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Kazan Türkleri Edebiyatının özellikleri nelerdir? Kazan Türkleri Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi. Kazan Türkleri Edebiyatı Kazan Türkleri edebiyatının ilk temsilcileri ve ilk ürünleri XIX. yüzyıldaki yenileşme hareketleriyle ortaya çıkar. Yenilikçi edebiyatın bilimsel ve düşünsel ortamını hazırlayan isimlerden ikisi Kayyum Nâsırî ile Sehabeddin Mercanî’dir. Gelişen Kazan Türkleri edebiyatı içinde Fatih Kerimî gazeteciliğiyle, Aliasker Kemal

Bilgi Dünyası

Bulgar Türkleri Nereden Gelmiştir?

0

Bulgar Türkleri kimdir? Bulgar Türkleri nereden gelmişlerdir ve tarihleri nasıldır nasıl Slavlaşmışlardır? • Oğuzların batıya gelip yerleşen ve Ogur olarak anılan bir Türk boyundan gelmektedir. • 4. Yüzyılda Volga havzasını alan Ogurlar burada, Hun İmparatorluğu’nun dağılması üzerine gelen boylarla birleşerek “Bulgar” denilen kavmi oluşturdular. • Volga (İtil) Bulgarları, 7. Yüzyılda tam bir devlet olarak ortaya

Bilgi Dünyası

Altay Türkleri

0

Altay Türkleri ile ilgili kısa bilgi. Altay Türkleri nerede yaşarlar? Altay Türkleri, Rusya’da Altay Özerk Bölgesi’nde yaşayan Türk boylarının genel adı. Bazı kaynaklarda Altay Türklerinden Altay Tatarları diye de söz edilmekle birlikte, son bilimsel araştırmalarla Moğol etkisinde kalmış Türk topluluklarına yanlış olarak Tatar denildiği ortaya kondu. Tatar adlı topluluğun 6. yüzyılda Göktürk İmparatorluğu ile birlikte