Browsing: türleri

Hayvanlar Alemi Ördekler

Ördek Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Nelerdir? (Kısaca)

0

Ördek nasıl bir hayvandır? Ördek hayvanının özelikleri, yaşam koşulları, yetiştirilmesi, üremesi hakkında bilgi. Ördek; (Lat. Anas) Kazsılar (Anseriformes) takımının, Ördekgiller familyasından bir su kuşudur. Evcil ve yabani olmak üzere iki cinsi vardır. Kuğu ve kazlardan daha küçük, tıknaz gövdeli, kısa boyunlu, perde ayaklı ve yassı gagalı bir hayvandır. Tüyleri mevsimlere ve cinslerine göre değişik renkler

Bitkiler Begonya Nasıl Bir Bitkdir? Begonyanın Özellikleri ve Çeşitleri

Begonya Nasıl Bir Bitkdir? Begonyanın Özellikleri ve Çeşitleri

0

Begonya nasıl bir bitkidir? Çok sevilen ve yetiştirilen Begonya bitkisinin özellikleri, yetiştiği bölgeler, çeşitleri hakkında bilgi. Begonya; (Lat. Begonia). Avustralya dışında kalan tropikal ve astropikal bölgelere özgü çok çeşitli bir bitki ailesidir. Yapraklarının güzelliği ve gösterişli çiçekleri için seralarda ve limonluklarda yetiştirilir. Begonyalar loplu otsul bitkilerdir. Bazısının sap kesimi kısa ve şişkinken, bazısının da sürünen

Bitkiler Çam Ağacı

Çam Ağacının Özellikleri Nelerdir? Türleri, Yetiştiği Yerler ve Faydaları

0

Çam ağacı nasıl bir ağaçtır? Çam ağacının yetiştiği yerler, türleri, özellikleri, faydaları, çamgiller hakkında bilgi. Çam; (Lat. Pinus). Çamgillerden orman ağacı cinsidir. Kuzey yarıkürede 90 kadar türü bulunur. Tür zenginliği bakımından yalnız İğneyapraklılar arasında değil, Açıktohumlular bitki dünyasında da başta gelir. Kıyı kumluklarından dağların yüksek kesimlerindeki ağaç sınırına kadar, tüm yükselti basamaklarında doğal olarak yetişir.

Bilgi Dünyası Sözlük

Sözlük Nedir? Sözlük Türleri Nelerdir? Sözlükçülüğün Tarihçesi

0

Sözlük nedir? Sözlük türleri nelerdir? Sözlük ve sözlükçülüğün tarihçesi, sözlük özellikleri, hakkında bilgi. Sözlük Sözlük; Bir dilin belli bir çağda ya da bütün çağlarda kullanılan sözcüklerini, terimlerini ve kalıp kullanımlarını (deyimler, kalıpsözler, deyişler, atasözleri, vb.), alfabetik düzen içinde,tanımları, örnek tümceleri, söylenişleri, kökenleri, dilbilgisi kategorileri, eşanlamlıları, karşıtanlamlıları, bir başka dildeki karşılıklarıyla, vb. veren yapıt (lügat da

Bitkisel Tedavi - Kürler karpuz

Karpuzun Sağlığımız İçin Faydaları Nelerdir? Karpuz Neye İyi Gelir?

0

Karpuz sağlık açısından ne gibi faydalar barındırır? Karpuzun sağlığa yararları, karpuz meyvesi yemenin vücudumuzdaki etkileri, besin değeri. Karpuzun faydaları nelerdir? Özellikle yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olan karpuz, hem besleyici içeriğiyle hem de bol elektrolit içeren sulu yapısıyla yaz meyvesidir. Su ihtiyacımızı daha rahat karşılamamızı sağlayan bir yiyecek olmasından dolayı sağlık için oldukça

Bitkiler ceviz

Cevizin Özellikleri Nelerdir? Ceviz Meyvesi ve Ağacı Hakkında Bilgiler

0

Ceviz nasıl bir bitkidir? Ceviz bitkisinin özellikleri, yetiştirilmesi, faydaları, kullanılması, türleri hakkında bilgi. Ceviz Bitkisi Hakkında Bilgi Ceviz; (Lat. Juglans). Cevizgiller familyasından, ılımlı iklimlerde yetişen 15 türü bulunan bitki cinsi; ağacının sert kabuklu meyvesi de aynı adla anılır. Kışın yaprağını döken boylu ağaç ya da ağaççık halinde odunsu bitkilerdir. Gövdeleri genç yaşlarda açık kül renginde,

Coğrafya Atmosferdeki Rüzgarlar

Basınç ve Rüzgarlar Konu Anlatımı – Hava Basınçları, Rüzgar Türleri, Örnekler

0

Coğrafya’da basınç ve rüzgarlar konu anlatımı. Hava basınçları, rüzgar türleri birbirleri ile etkileri gibi konuların örnekler ile anlatıldığı yazımız. Her varlık gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Havada bulunan azot, oksijen, argon gibi gazlar atmosferin altındaki ve içindeki varlıklara bir basınç uygularlar. Buna hava basıncı denir. 45° enleminde, deniz düzeyinde ve 0°C sıcaklıkta atmosferin etki

Bilgi Dünyası Fare Öğrenme Labirenti

Bilişsel Öğrenme Nedir? Türleri ve Kuramlarının Örneklerle Açıklaması

0

Bilişsel öğrenme nedir? Bilişsel öğrenme türleri, kuramları nelerdir? Bilişsel öğrenmenin örneklerle açıklaması. Bilişsel Öğrenme Biliş, organizmanın bilinçli olarak nesnelerin bilgisine ulaşmasıdır. Bilişsel öğrenme; algılama, düşünme, hatırlama gibi bilişsel süreçlerle yapılan öğrenmedir. Örneğin, kitap okuyarak ya da televizyon izleyerek bilgilenme ve eski bilgilerin yeni anlamlar kazanması bilişsel öğrenmedir. Kavramların öğrenilmesi bilişsel yolla gerçekleşir. Kavram, herhangi bir

Hayvanlar Alemi Bal Yapan Arılar

Arı Türleri (Çeşitleri) Nelerdir? Arı Türlerinin Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Doğanın çalışkan ve mucizevi yaratıklarından arıların çeşitleri ve türleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Arılar doğanın mucizevi hayvanlarıdır. Çeşitli tipleri ve türleri bulunmakla beraber komün halinde yaşayan bu hayvanlar yaptıkları görevlere göre çeşitlenmişlerdir. Şimdi arıların türlerine ve çeşitlerine kabataslak bir şekilde bakalım. Bombus : Ülkemizde tüylü arı olarak da bilinir. Takribi olarak 250

Hayvanlar Alemi Ateş Ağızlı Ciklet

Ateş Ağız Çiklit Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Ateş Ağız Çiklit Balığı nasıl bir balıktır? Ateş Ağız Çiklit Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. ATEŞ AĞIZLI ÇİKLİT (CİCHLOSOMA MEEKİ) Ana vatanı Yukatan yarımadası olan, akvaryumlarımızın bu gösterişli balığı Avrupa’ya 1933 de getirilmiştir. Doğada büyüklüğü 17 santime ulaşırken akvaryumlarda 10-12 cm. boyunda kalmaktadırlar. Döllenme zamanlarında karın bölgesi ve özellikle

Bitkiler Sarmaşık

Sarmaşık İle İlgili Bilgiler

0

Sarmaşık ile ilgili bilgi. Bulundukları yerleri güzelleştiren sarmaşıkların özellikleri, yetiştirilmesi ve türleri hakkında bilgiler. Sarmaşık, (Lat. Hedera). Sarmaşıkgiller familyasından bir bitki. Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’da doğal olarak yetişen 5 türü vardır. Yaz kış yeşil, tırmancıcı, çok yıllık bir bitkidir. Tebeşir Çağı’ndan beri yeryüzünde yetişir. Gövdesi üzerinde oluşturduğu ek kökler aracılığıyla ağaçlar, yüksek duvarlar üzerine

Dil ve Edebiyat Divan Edebiyatı

Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri

0

Divan şiirinde nazım şekilleri ve türleri nelerdir? Divan şiiri nazım şekillerine örnekler, hakkında bilgi. Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri Muhammes: Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan şiirlere muhammes denmiştir. Genellikle 4-8 bent arasında yazılan muhammesler, şu uyak düzeniyle oluşturulmuştur: aaaaA bbbbA ccccA ddddA ÖRNEK Vay yüz min vay kim dildârdcın ayrılmışam Fitne-çeşm ü sahir-i

Dil ve Edebiyat Şiir Bilgisi 6. Sınıf Konu Anlatımı

Şiir Bilgisi 6. Sınıf Konu Anlatımı

0

6. sınıflar için şiir bilgisi konusunun örneklerle açıklaması, anlatımı. Şiir bilgisi, şiir türleri örnekler açıklaması, anlatımı ŞİİR BİLGİSİ Duygu ve düşüncelerin düz yazıdan farklı olarak ahenkli ve ölçülü bir şekilde anlatılmasına “şiir” denir. 1. Ölçü (Vezin) Edebiyatımızda iki türlü ölçü vardır: Hece ölçüsü ve aruz ölçüsü. Hece ölçüsünde dizedeki heceler sayılır. Hece ölçüsünde şiirin bütün

Bilgi Dünyası Cebri İcra Türleri

Cebri İcra Türleri

0

Cebri İcra türleri ve çeşitleri nelerdir? Hukukta önemli bir yeri olan Cebri icra kaça ayrılır, özellikleri hakkında genel bilgi. Cebri İcra Türleri İki türlü cebr-i icra yolu vardır: İcra takibi (cüzi icra) ve iflas takibi (külli icra). 1. İcra Hukuku (Cüzi İcra) İcra takibinde borçlu, kendisi hakkında takip başlatmış bir veya birkaç alacaklısına karşı, yalnızca

Bitkiler

Orman Nedir? Orman Hakkında Bilgi

0

Orman nedir? Ormanların özellikleri, yartarları ve türleri ile ilgili temel bilgiler. Orman hakkında bilgiler Orman, doğal yolla ya da insan emeğiyle yetiştirilen ağaç topluluklarına verilen isimdir. Biyolojik bir bütünlük ve yaşayan canlı bir varlıktır. Orman topluluğu çevresinden etkilenen, çevresini etkileyen, kendi iç yapısı içerisinde ormanı oluşturan öğeler arasında sonsuz sayıda karşılıklı ilişkiler vardır. Ormanlar dünya

Bilgi Dünyası Hukuk

Fiil Ehliyeti Nedir? Şartları Nelerdir?

0

Fiil ehliyeti nedir?Fiil ehliyetinin unsurları, koşulları nelerdir? Fiil ehliyetine göre gerçek kişileri hukuki durumları hakkında bilgi. FİİL EHLİYETİ Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma ehliyeti), bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme İktidarıdır. Fiil ehliyeti aktif bir ehliyettir. Fiil ehliyetine herkes değil, ancak kanunun aradığı bazı şartlara sahip bulunan kişiler

Bitkiler

Nilüfer Çiçeği Hakkında Bilgi

2

Nilüfer nasıl bir çiçektir? Nilüfer çiçeği nerelerde yetişir, özellikleri nelerdir, türleri hakkında bilgi. Nilüfer; (Lat. Nymphaea).İkiçenekliler sınıfının Nilüfergiller familyasından çok yıllık otsu bir bitkidir. Ilıman ve tropikal bölgelerde tatlı sularda yetişir. Yaprakları kalkan biçimindedir. Uzun saplı yaprak ayaları su üzerinde, parçalı yaprakları ise su içindedir. Büyük, uzun saplı ve gösterişli çiçekleri su yüzeyinde açar. Çanak

Dil ve Edebiyat

Önerme Çeşitleri ve Örnekleri

0

Önerme çeşitleri nelerdir? Önerme türleri, anlatımları, özellikleri ve örnekleri. Önerme çeşitlerinin örneklerle anlatımı ÖNERME ÇEŞİTLERİ Önermeler gerektirdiği yargı sayısı, yargının niteliği, niceliği ve kipliği (tarzı) bakımından şu türlere ayrılır: 1. NİCELİKLERİNE GÖRE ÖNERMELER Önermeler; niceliklerine göre tümel, tikel ve tekil olmak üzere üç grupta toplanır. a) Tümel Önermeler: Tümel terimlerin yüklemlendirilmesiyle elde edilen önermelerdir. •

Genel Kültür Haciz

Haciz Türleri Nelerdir?

0

Haciz türleri çeşitleri nelerdir? Kesin, geçici, ilave, tamamlama haczi, ihtiyadi haciz nedir, hakkında bilgi. Haciz Türleri Nelerdir? > Haciz en genel anlamıyla borcunu ödemeyen borçlunun haczedilebilir mal ve haklarına cebri icra organlarınca alacaklının alacağının ödenmesi amacıyla hukuken el konulmasıdır. > Haciz genel anlamıyla yukarıdaki gibi tanımlanabileceği gibi yapılış amacına göre, haczin sonuçlarına göre ve diğer

Bitkiler bakla

Bakla Bitkisi Hakkında Bilgiler

0

Bakla bitkisi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bakla nasıl bir bitkidir ne gibi özellikleri ve türleri vardır? Bakla Bitkisi Hakkında Bilgiler Baklagiller familyasından, yurdumuzun her tarafında yetiştirilen yıllık bir bitkidir. Gövdesi köşeli, içi boştur, koyu yeşil yaprakları vardır. Bezelye çiçeklerine benzeyen beyaz çiçekler açar. Meyvası, tohum araları bölmeli, dolgunca bir kapçık biçimindedir.

Hayvanlar Alemi Alpaka

Alpaka Hayvanının Özellikleri

0

Alpaka nedir, nasıl bir hayvandır? Alpakalar nerede yaşar, özellikleri nelerdir? Alpaka türleri, yararları hakkında bilgi. Alpaka Alpaka; Artiodactyla (çifttoynaklılar) takımının Camelidae (devegiller) familyasından, Güney Amerika’da yaşayan ve lama, guanako ve vikunya ile yakın akraba olan bir memeli türüdür. Devenin başlıca özelliklerinden biri olan hörgüç, alpaka, lama, guanako ve vikunyada bulunmaz. İnce yapılı hayvanlar olan alpaka

Bilgi Dünyası Pavlov Deneyi

Alternatif Koşullanma Türleri

0

Alternatif koşullanma türleri, süreçleri nelerdir? Alternatif koşullanma türleri hakkında bilgi. Alternatif Koşullanma Türleri 1. Gecikmeli koşullama: Bu koşullanmada nötr uyarıcı koşulsuz uyarıcıdan önce sunulur. Ancak koşulsuz uyarıcı, nötr uyarıcı devam ederken verilir. Başka bir ifadeyle İki uyarıcının sunumunda örtüşme olur. Örneğin, köpeğin zil sesi ile elektrik şoku arasında bağlantı kurması isteniyorsa, önce ortama zil sesi

Bitkiler Dişbudak Ağacı

Dişbudak Ağacı Hakkında Bilgi

0

Dişbudak nasıl bir ağaç türüdür? Dişbudak bitkisinin özellikleri, yetiştiği yerler, türleri hakkında bilgi. Dişbudak Ağacı Hakkında Bilgi Dişbudak; (Lat. Fraxinus). İkiçenekliler sınıfının Zeytingiller familyasından, çoğunluğu kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yayılmış, 65 türü bulunan, kışın yapraklarını döken ağaç ya da ağaççık halinde bir bitki cinsidir. Yaprakları, tek, tüysü, sivri uçlu, oval, kenarları muntazam dişlidir. Çiçekleri bir

Hayvanlar Alemi

Keçi Hakkında Bilgiler

0

Dünyanın hemen hemen her köşesinde yetiştirilen hem etinden hem de sütünden faydalanılan ve çok iyi tırmanıcılık özelliğine sahip keçiler ile ilgili genel bilgiler. Koyunla yakından akraba evcil bir hayvandır, Et, süt, kıl ve derisinden faydalanılır. Gevişgetirenlerden olan keçinin yabani çeşitleri de vardır. Yaban keçileri Alplerde, Toroslarda, Kafkasya, İran ve Orta Asya dağlarında yaşar. Keçiler, koyun

Bilgi Dünyası Türkiye İklim Haritası

Türkiye’de Görülen İklimler ve Özellikleri

10

Türkiye’de görülen iklim tipleri hakkında bilgi. Türkiye’de görülen iklim türleri ve özellikleri, görüldüğü bölgeler. TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİMLER Ülkemizin matematik ve özel konum özelliklerine bağlı olarak iklim özellikleri çeşitlilik göstermektedir. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim ülkemizde etkili olan iklimlerdir. Şimdi bu iklimlerin özelliklerini birlikte inceleyelim. AKDENİZ İKLİMİ ✓ Yaz ayları sıcak (28° – 29°C)

Dil ve Edebiyat

Bilimsel Yazılar Nelerdir? Hakkında Bilgi

0

Bilimsel yazı türleri nelerdir? Bilimsel yazıların özellikleri nedir? Bilimsel yazılar hakkında bilgi. BİLİMSEL YAZILAR Bilimsel yazı, öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. Kendine özgü bir anlatım tarzıdır. Yazı, dile dayanır. Dil ortak anlaşma aracıdır. Belli kural ve tekniklere ulaşabilir. Bilimsel ancak dile dayandığı için sıkıcı veya anlaşılamaz olmamalıdır. 1. Plan Bilimsel yazı birkaç

Bilgi Dünyası

Ova Nedir? Ova Türleri – Özellikleri – Oluşumları

0

Ova nedir? Ovaların türleri, yapısal özellikleri nelerdir? Coğrafi konuma göre ova türleri, ovalar hakkında bilgi. Ova Nedir? Ova Türleri – Özellikleri – Oluşumları Ova, akarsularla fazla yarılmamış, düz ya da hafif eğimli çukur alan görünümünde yüzey şeklidir. Genellikle en bereketli toprak türlerini içermeleri, yüzey yapılarının ve içlerinden geçen akarsuların tarım ile ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırması

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Sapma Nedir? Türleri Nelerdir?

0

Toplumsal sapma nedir? Toplumsal sapmanın türleri ve nedenleri nelerdir? Toplumsal sapmanın olumsuz sonuçları hakkında bilgi. Toplumsal Sapma Toplum yaşamının düzenli olabilmesi için insanların toplumsal normlara uyması gerekir. Bunlara uyulduğu sürece toplum sağlıklı ve uyumlu olabilir. Ancak, dünyanın hiçbir yerinde insanların kurallara eksiksiz olarak uyduğu bir toplum görülmez. İnsanların toplumsal normlara uygun olmayan biçimde davranmasına toplumsal

Bilgi Dünyası toplum

Toplumsal İlişki Türleri

0

Toplumsal ilişki türleri nelerdir? Toplumsal ilişki türlerinin özellikleri, birincil, ikincil ilişkiler hakkında bilgi. Toplumsal İlişki Türleri Toplumsal ilişkilerin biçimi ve özelliği ilişkilerin ortaya çıktığı toplumsal yapının şekline göre değişir. Buna göre toplumsal ilişkiler; ilişkilerin niteliğine, kuruluş biçimine, yapılarına ve bireylerin ilişkiye girme biçimine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. • İlişkilerin niteliğine göre toplumsal ilişkiler, birincil ve

Bilgi Dünyası Psikolojik Danışma

Psikolojik Danışma Türleri Nelerdir?

0

Psikolojik danışma türleri nelerdir? Bireysel ve grupla psikolojik danışma, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi. Psikolojik Danışma Türleri Psikolojik danışmanın bir danışana yönelik gerçekleştirdiği danışma, bireyle psikolojik danışma; 8-12 danışana yönelik gerçekleştirdiği terapötik yardımlar ise grupla psikolojik danışma olarak adlandırılır. 1. Bireysel Psikolojik Danışma 2. Grupla Psikolojik Danışma Psikolojik danışma temelde, bireye yönelik bir psikolojik yardım

Bilgi Dünyası

Tanrıbilim Nedir? Hakkında Bilgi

0

Tanrıbilim nedir, neyi inceler? Tanrıbilimin içeriği, türleri, tarihçesi, özellikleri, İslam tanrıbilimi hakkında bilgi. Tanrıbilim Tanrıbilim; Tanrı’yı ve Tanrı’nın niteliklerini, onun dünya ve insan ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı (ilahiyat ve teoloji de denir). Tanrıbilim ayrıca Tanrı konusunda ortaya konan öğretilerin, düşünce sistemlerinin tümü olarak da tanımlanmaktadır. TANRIBİLİMİN İÇERİĞİ VE TÜRLERİ Tanrıbilim çalışmalarında en önemli

Bilgi Dünyası

Ayı Türleri ve Özellikleri

0

Ayı türleri nelerdir? Ayı türlerinin en bilinenleri ve özellikleri nelerdir, kısaca bilgi. Ayı Türleri Ayı, en yırtıcı hayvanlardan biri olarak i l bilinir. Ayıların vücutları kabarık ve uzun kıllarla kaplıdır. Bacaklarıysa kısa ama kalındır. Bu kocaman hayvanlar sivri tırnaklı pençeleri sayesinde ağaçlara çok iyi tırmanabilir. Çok da iyi yüzerler. Küçük ve yuvarlak kulakları vardır, işitme

Bilgi Dünyası

Kayaç Türleri Nelerdir?

0

Kayaç türleri nelerdir, kayaç çeşitlerinin isimleri, sık rastlanılan kayaçların özellikleri nelerdir? Kayaç listesi. Kayacın Resmi Kayacın İsmi Özelliği   Alçıtaşı Genellikle okyanus, deniz ya da göllerdeki tuzlu suyun buharlaşması ve suda bulunan kalsiyum sülfatın çökelmesi sonucu oluşan bir kayaçtır. Yapısında büyük oranda jips minerali bulunur. Jips olarak da bilinir.   Andezit Yanardağlardan püsküren lavların yeryüzünde

Bilgi Dünyası

İntihar Hakkında Bilgi

0

İntihar nedir? Bir kişi neden intihar etmeye kalkışır? İntihar ile ilgili tarih boyunca yapılan yöntemler, toplumun yaklaşımı hakkında bilgi. İntihar İntihar; kişinin kendi iradesiyle yaşamına son vermesidir. Günümüzde girişim aşamasında kalanlarla ölümle sonuçlanan eylemleri birbirinden ayırma ve ayrı ele alma eğilimi yaygınlık kazanmaktadır. İntihar eylemleri tarih boyunca çok farklı biçimlerde yorumlanmış, bazı kültürlerde bir günah

Bitkiler

İpeka Kökü Nedir? Hakkında Bilgi

0

İpeka kökü nedir, nerede yetişir, özellikleri nelerdir? İpeka kökü ne işe yarar, türleri, hakkında bilgi. İpeka Kökü İpeka Kökü; kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasından, Güney Amerika kökenli bazı Cephâelis (Uragoga) türlerinin ilaç olarak kullanılan, kurutulmuş köklerine verilen addır. Ticarette özellikle iki türü önemlidir: Bunlardan Cephâelis ipecacuanha dan Rio ya da Brezilya ipekası, C. acuminata’dan Cartagena ya da

Bitkiler

Illiciales Familyası Hakkında Bilgi

0

Illiciales nedir? Illiciales familyası hangi bitki türlerini içerir, özellikleri nelerdir? Illiciales hakkında bilgi. Illiciales Illiciales; ilkel ikiçeneklilerin, iki familya (Illiciaceae ve Schisandraceae) ve üç odunsu bitki cinsi içeren takımıdır. Çoğunlukla kınkanatlılar aracılığıyla tozlaşan, taç ve çanak-yaprakları birbirinden ayırt edilemeyen ışınsal bakışımlı çiçekler takımın üyelerinin ortak özelliğini vurgular. İlkel açıktohumlulara özgü bazı özelliklere sahip olması nedeniyle

Hayvanlar Alemi İncir Kuşu

İncir Kuşu Hakkında Bilgi

0

İncir kuşu nedir, nasıl bir kuştur? İncir kuşunun özellikleri, nerede yaşar, türleri nelerdir? İncir kuşu hakkında bilgi. İncir Kuşu İncir Kuşu; Passeriformes (ötücükuşlar) takımının Motacillidae familyasının Anthus cinsini oluşturan 34 kuş türünün ortak adıdır. Küçük ve narin yapılı olan bu kuşlar kutup bölgeleri ve bazı adalar dışında dünyanın hemen hemen her yerinde yaşar. İncir kuşlarının

Hayvanlar Alemi

Plati Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Plati Balığı nasıl bir balıktır? Plati Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. PLATİ BALIĞI Plati balığı canlı doğuranların diğer üyeleriyle birlikte akvaryumlarda pek sık rastlanan türlerdendir. Anavatanı Meksika ve Guatemala yöreleridir. İçinde yaşayacağı akvaryum suyunun PH 7 ila 7,4 olması idealdir. Akvaryum suyunun 12 litresine bir çay kaşığı tuz konulması

Hayvanlar Alemi

Kılıçkuyruk Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Kılıçkuyruk Balığı ( Xiphophorus helleri) nasıl bir balıktır? Kılıçkuyruk Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. KILIÇKUYRUK (XIPHOPHORUS HELLERİ) Güney Meksika kaynaklı olan bu balık kuyruğunun biçimi dolayısıyla Kılıçkuyruk adıyla anılır. Bulunduğu akvaryuma renk kazandıran değişik ve çekici özellikleri vardır. Gonopod-anal yüzgeç farklılığından başka erkeği dişisinden renginin daha canlı, gövdesinin daha

Hayvanlar Alemi

Black Moly (Blek Moli) Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Black Moly (Blek Moli) Balığı nasıl bir balıktır? Blek Moli Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. Black Moly (Blek Moli) Oldukça geniş bir coğrafi alana yayılmışlardır. Amerika Birleşik Devletleri nin Güneyi, Merkezi Amerika, Güney Amerikanın kuzeyi ve Meksika doğal olarak bulundukları yörelerdir. En çok tanınan türleri : Mollienisia Latipinna, Mollienisia

Hayvanlar Alemi Pelmatochromis Annectens Balığı

Pelmatochromis Annectens Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Pelmatochromis Annectens Balığı nasıl bir balıktır? Pelmatochromis Annectens Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. PELMATOCHROMİS ANNECTENS Ailesinin en güzel üyelerinden biridir. Doğal ortamında boyu 10 santime erişirse de akvaryumlarda ancak 8 santimi bulur. Dişi erkeğinden 2 santim daha küçüktür. Doğal olarak yaşadıkları yöre Liberya ve Nijeryanın akarsularıdır. Sağlıkla yaşadıkları ısı

Hayvanlar Alemi

Kribensis Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Kribensis Balığı nasıl bir balıktır? Kribensis Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. KRİBENSİS Doğal ortamı Tropik Afrika’nın akıntılı suları, özellikle Nijer ırmağı deltasıdır. Erkeğin boyu 9 cm. ye ulaşabilirse de dişinin 7 santimden fazla büyüdüğü görülmemiştir Olağanüstü bir renk güzelliğine sahiptir. Sırtı yeşil kahverengi, göğsü parlak mavi, karnı ise şarap

Hayvanlar Alemi

Tilapia Macrocephala Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Tilapia Macrocephala Balığı nasıl bir balıktır? Tilapia Macrocephala Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. TİLAPİA MACROCEPHALA Gana ve Nijeryanın tatlı sularında yaşayan boyu 15 santime ulaşan çok hareketli bir balıktır. Kafası siyaha yakın koyu renkte olup beyaz dudağıyla zıt bir uyum yaratır Gövdesi sarı-yeşil, yüzgeçleriyse menekşe rengidir. Canlı yemleri severler,

Hayvanlar Alemi

Cichlasoma Festivum Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Cichlasoma Festivum Balığı nasıl bir balıktır? Cichlasoma Festivum Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. CİCHLASOMA FESTİVUM Doğadaki boyu 15 santime ulaşan, anavatanı Amazon Havzası olan bu balık, türünün en güzellerinden biridir Ağız hizasından başlayıp sırt yüzgecinin en uç noktasına kadar uzanan siyah ve gayri muntazam bir şerit onun tanıtıcı özelliğidir.

Hayvanlar Alemi

İnci Gurami Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

İnci Gurami Balığı nasıl bir balıktır? İnci Gurami Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. İNCİ GURAMİ (TRİCHOGASTER LEERİ) Menekşe-gri renk karışımlarıyla son derece güzel bir balıktır. Zarif biçimli gövdesini, ağız hizasından başlayan, sedefli bir renkle gölgelenmiş olan ve kuyruk yüzgecine kadar devam eden, bir tek ince zig-zaglı siyah bant kateder.

Hayvanlar Alemi AEQUİDENS CURVİCEPS

Aequidens Curviceps Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Aequidens Curviceps nasıl bir balıktır? Aequidens Curviceps türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. AEQUİDENS CURVİCEPS Amazon kaynaklı 8 santim boyundaki bu küçük Cichlid karma akvaryumlarda beslenebilecek barışçıl bir balıktır. Dişisi erkeğine oranla daha küçüktür ve renkleri daha parlaktır. Kahverengi gövdesi mavi gölgelerle bezenmiştir. Mavi sırt yüzgeci sarı ve kırmızı bir kenarla

Hayvanlar Alemi Disk Balığı

Disk Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Disk Balığı nasıl bir balıktır? Disk Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. DİSK BALIĞI (SYMPHYSODON AEOUİFASCİATA) Bu isimle tanınan ve akvaryumlarda yaygın olarak bulunan, üretilmesi diğer üç üyesine oranla daha kolay olan türdür. Yeşil Disk ve Mavi Disk Balıklarının dışında, aileye adını veren esas tür ise Symphysodon Discusdur. Oldukça nadir

Hayvanlar Alemi

Barbus Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Barbus Balığı nasıl bir balıktır? Barbus Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. BARBUS BALIĞI Bu türün balıkları gürbüz ve geniş gövdelerinde parlak renkli pulları olması bir çoğunda renk bandı bulunmasıyla belirlenirler. Son derece aktif ve hareketli balıklardır Çoğunlukla Seylan, Hindistan ve Malaya’nın tatlı sularında bulunurlar. Afrika kaynaklı yüzden fazla üyesi

İlginç Bilgiler Rüya

Rüya Çeşitleri ve Özellikleri

0

Rüya çeşitleri nelerdir? Fiziksel, ruhi, birleşik ve alegorik rüyalar nelerdir, özellikleri, hakkında bilgi. Rüya Çeşitleri ve Özellikleri Hakiki rüyaların dört türü vardır: fiziksel rüyalar, ruhsal rüyalar, birleşik rüyalar ve alegorik rüyalar. Bunların geçmişle, bugünle ve gelecekle bağlantıları vardır ve geçmişin sübjektif, fiziksel ve ruhsal olaylarından etkilenirler. Ruhsal rüyalar geleceği bilen bir yapıya sahiptir. Bu tip

Bilgi Dünyası

İşlevlerine Göre Rehberlik

0

İşlevlerine göre rehberlik alanları nelerdir? İşlevlerine göre rehberlik çeşitleri ve özellikleri konu anlatımı. İşlevlerine Göre Rehberlik 1. Uyum Sağlayıcı Rehberlik Öğrencilerin çevrelerine sağlıklı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar uyum sağlayıcı rehberliktir. Öğrencilerin yeni bir durum ya da ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için yürütülen çeşitli etkinlikler, rehberliğin uyum sağlayıcı işlevini yerine getirmektedir.

1 2 3