Browsing: türü

Hayvanlar Alemi baltırmaşığı

Baltırmaşığı Hakkında Bilgi

0

Baltırmaşığı kuş türleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Baltırmaşığı, Emberizidae familyasının Coerebinae altfamilyasını oluşturan tropik Amerika kuşlarının ortak adı. Tropik orman ve bahçelerde yaşayan birçok tür, balözüyle beslenir. Hepsi de küçük yapılı, genellikle parlak ve canlı renklerle bezenmiş olan bu kuşlardan çoğunun gagası ince ve aşağı doğru kıvrık, dilleri fırça gibi tüylü,

Dil ve Edebiyat Parodi

Parodi Nedir? Parodi Türünün Tarihçesi

0

Parodi nedir? Parodi ne anlama gelmektedir? Parodi edebiyat türü ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Parodi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Parodi (Yunanca parodeia: “bir başka şarkının yanı sıra söylenen şarkı“), edebiyatta, belli bir yazar ya da akımın tarz ve üslubunu, zayıf ya da abartılı yanları öne çıkaracak biçimde taklit eden yergili eleştiri

Dil ve Edebiyat Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi

Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi

0

Anı türü nedir? Anı türü ile ilgili bilgiler. İlk anı türü yazılar ve bu yazıların genel özellikleri nelerdir? Anı Türü Nedir? Anı Türü İle İlgili Bilgi Anı, kişisel yaşantı ve gözleme dayanarak yazılan tarih ya da kayıtlar. Otobiyografiye çok benzeyen ve sık sık onunla karıştırılan anı, özellikle dışsal olaylara verdiği önemin derecesi bakımından bu türden

Hayvanlar Alemi Anhimalar

Anhima Kuşları Hakkında Bilgi

0

Anhima kuşları hakkında bilgiler. Güney Amerika’da yaşayan Çığlıkçıl olarak da isimlendirilen 3 kuş türünün ortak adı olan Anhimalar hakkında bilgi. Anhima Kuşları Hakkında Bilgi Anhima, Anseriformes takımının Anhimidae familyasından, Güney Amerika’da yaşayan üç tür su kuşunun ortak adı. Çok uzaklardan duyulabilen, çığlığa benzer ötüşleriyle tanınan anhimalar, 75 cm yüksekliğinde iri kuşlardır; bataklıklarda yaşar, yuvalarını sazdan

Bilgi Dünyası Evrim

İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi

0

İnsan türü ilk olarak nasıl ortaya çıkmıştır ve gelişimi nasıldır? İlk insanlar nasıldılar ve nasıl gelişmişlerdir, hakkında bilgi. İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi Memeli hayvanların en gelişmiş olanı olarak bilinen primatlar bundan 70 milyon yıl önce Tersier devrinin başlarında görülür, ilk primatlar küçük yaratıklardı. Çeşitli yönlerde geliştiklerinden Eosen zamanında bir çok primat grupları vardı. Bu

Bilgi Dünyası

Arabesk Nedir? Arabesk Hakkında Bilgi

0

Arabesk nedir? Arabesk bezeme türünün özellikleri ve Arabesk sanatı ile ilgili genel bilgiler ve tanımlamaların yer aldığı yazımız. ARABESK, birbiri içine giren ve kesişmeden çıkan eğrisel çizgilerin oluşturduğu, yapraklı kıvrık dalları andıran yüzey bezemesi türüne denir. En önemli kompozisyon özelliği belli sınırlar içinde bitecek biçimde değil de, sürecekmiş gibi tasarlanmasıdır. Arabeskin uygulanacağı yüzey, temel motifin

Bilgi Dünyası

Anı Türünün Özellikleri

0

Anı türü ile ilgili bilgiler. Edebiyatımızdaki ilk anı örnekleri ve anı türünün özellikleri hakkında Anı, yaşanmış zamanın izlenim ve etkilerini, olaylara ve kişilere bağlı kalıp doğrulukla anlatmayı amaçlayan yazı türü (hatıra, hatırat). Bu tanımla anı olan her çeşit malzeme, başka bazı yetilerle birleşip edebiyata birçok türüne konu olabilir. Öykü, roman, oyun, deneme gibi edebiyat türleri

Bilgi Dünyası

Faust Nedir?

0

Faust, faust türü nedir? Edebiyatta, resim ve müzikte Faust, Goethe’nin Faustu hakkında bilgi. Faust; Batı edebiyatında bir efsane kahramanı ve çeşitli sanat eserlerinin konusudur. XVI. yüzyılda ilgi çekici bir efsane Avrupa’da ağızdan ağza dolaşmaya başlamıştı. Sihirbaz Doktor Johannes Faust’un maceralarını anlatan bu efsane, Almanya’da doğmuştu. Şeytanla anlaşıp karanlık işlere dalan Doktor Faust’un mucizeler yarattığı sanılıyordu.

Bilgi Dünyası

Masal Türü Hakkında Bilgi

0

Masal nedir? Masal türünün özellikleri, masal çeşitleri, önemli masallar nelerdir? Masal türü hakkında bilgi. Masal; düş ürünü olduğu için gerçek yaşam ölçüleriyle ilgisiz; dinsel inanışlardan uzak, büyü ve törelerden bağımsız; anlattıklarına inandırmak savı taşımayan, konuşma diliyle ve düzyazı yapısında iletilen sözlü anlatıdır. Gerçeğe ne denli yakın olursa olsun bütün masallar, düş ürünü olmak özelliğinden uzağa