Browsing: üçgen

Fizik Üçgen ve Yıldız Bağlantı

Yıldız Üçgen Bağlantı Şemaları

0

Üç fazlı asenkron motorlarda kullanılan yıldız-üçgen bağlantılar için bağlantı şemaları Bu bağlantı tarzı kısa ve basit olarak motorların ilk kalkış anındaki torku karşılamak için kullanılır. Yıldız Üçgen bağlantılı motorlarda ilk kalkış anında yıldız bağlantı devrededir daha sonra üçgen bağlı sargılar devreye girer. Teorik şeması ve yıldız-üçgen motor bağlantı şemaları aşağıda yer almaktadır.

Bilgi Dünyası

Üçgenin İsimlendirilmesi

0

Üçgenler nasıl isimlendirilir? 4. sınıf Üçgenin isimlendirilmesi konusu kısa özeti. Üçgenin İsimlendirilmesi • Köşeler büyük harfle belirtilir. • Komşu köşeler sırayla takip edilerek isimlendirilir. • Köşelerin alfabetik sıraya uygun isimlendirilmesi gerekmez. • Üçgen isimlendirilirken üç köşenin adı sırayla yazılıp üzerine işareti konulur. • Üçgenin kenarları birer doğru parçasıdır. Bunlar iki ucun harfleri sırayla yazılıp üzerine

Bilgi Dünyası

Üçgen Çizimleri Nasıl Yapılır?

1

Geometri derslerinde özellikle ihtiyacımız olacak olan bir bir bilgi olan üçgen çizimleri hakkında bilgi. Üçgenler nasıl çizilir yöntemleri nelerdir? Geometrinin önemli konularından biri de bazı elemanları verilen bir üçgeni çizmektir. Bu konuda o kadar çok problem vardır ki her birini çözmek için ayrı bir yol izlemek gerekir. Her şeyden önce de elbette üçgenlerin özelliklerini çok

Bilgi Dünyası

Üçgen Eşliği

0

Üçgenlerin eşliği nedir? Üçgende benzerlik, açı-kenar-açı ve kenar-kenar-kenar eşlik teoremleri, açıklamaları. ABC ile DEF üçgenleri arasında yapılan ABC ↔ DEF eşlemesinde karşılıklı kenarlar ve karşılıklı açılar eş ise, bu eşleme bir eşliktir. biçiminde gösterilir. Eşlik AKSİYOMU: KAK İkişer kenarı ile bu iki kenarın belirttiği açıları eş olan iki üçgen eştir. (AKA) EŞLİK TEOREMİ İki üçgenin

Bilgi Dünyası

Üçgenin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki

0

Bir üçgende kenar uzunlukları diğer kenarlarla olan ilişkisi, açı ile olan ilişkisi, bağıntılar ve özelliklerin örnekli açıklamaları AÇI-KENAR BAĞINTILARI 1″) Bir üçgende büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. 2) Bir üçgenin iki kenarından uzun olanın karşısındaki açının ölçüsü, kısa olan kenarın karşısındaki açının ölçüsünden daha büyüktür. 3) Bir üçgende iki

Bilgi Dünyası

Üçgende Açılarla İlgili Özellikler

0

Üçgenlerde açıların özellikleri nelerdir? Maddeler halinde açıklamalı, üçgende açılar ile ilgili özellikler, formüller. Üçgende Açılarla İlgili Özellikler a) Üçgende açıların toplamı Üçgenin iç açılarının toplamı 180, dış açılarının toplamı 360’dır. b) İki iç açıortayın belirttiği açı ABC de B ve C açıortaylarının kesim noktası I ise, c) İki dış açıortayın belirttiği açı: ABC üçgeninde B

Bilgi Dünyası

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

0

Üçgende kenarortay nedir? Üçgende kenarortay bağıntıları, özellikleri, denklemleri ve formüller. Üçgende Kenarortay Bağıntıları Bir üçgende kenarların orta noktasını karşı köşelere birleştiren doğru parçalarına üçgenin kenar ortayları denir. |AD| = Va, |BE| = Vb |CF| = Vc biçiminde gösterilir. Bir üçgende üç kenar ortay bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezinin kenara

Bilgi Dünyası

Eşkenar Üçgen Nedir?

0

Eşkenar üçgen nedir? Eşkenar üçgenin özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. EŞKENAR ÜÇGEN Üç kenar uzunlukları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. İç açılarının ölçüleri eşit ve 60° dir. Bir köşeden çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortay çakışıktır. Uzunlukları eşittir. dır. ***Bir eşkenar üçgenin içinde alınan bir noktadan üçgenin kenarlarına çizilen paralellerin uzunlukları toplamı üçgenin kenar uzunluğuna eşittir.

Bilgi Dünyası

İkizkenar Üçgen Nedir?

0

İkizkenar üçgen nedir? İkizkenar üçgenin özellikleri, formülleri, hakkında bilgi. İKİZKENAR ÜÇGEN İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. B ve C açılarına taban açıları [BC] kenarına taban denir. Tepe noktasından çizilen yükseklik, açıortay ile tabana ait kenarortay çakışıktır. Bir ikizkenar üçgenin tabanı üzerinde alınan bir noktanın üçgenin eş olan kenarlarına uzakları toplamı eşkenara

Bilgi Dünyası

Üçgenlerde Alan Bağıntıları

0

Üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Üçgenlerde alanla ilgili bağıntılar, formüller, örnekli anlatım. Üçgenlerde Alan Bağıntıları 1) Dik üçgenin alanı, dik kenar uzunlukları çarpımının yansına eşittir. 2) Üçgenin alanı, herhangi bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. ÖRNEK: Yukarıdaki ABC üçgeninde [AD], [CE] yükseklikler |AB| = 8, |BC| = 6 |AD| = 4

Bilgi Dünyası

Dik Üçgen Özellikleri

0

Dik üçgenin özellikleri nelerdir? Dik üçgen bağıntıları ve formülleri, açıklamaları ve örnekli anlatımı. Dik Üçgen Özellikleri 1) Pisagor Bağıntısı : 2) Öklit Bağıntıları: (yükseklik bağıntısı) (Dik kenar bağıntısı) 3) den 4) 5) 30, 60, 90 Üçgeni; 30° nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. 60° nin karşısındaki kenar 30° nin karşısındaki kenarın katıdır. 6) Bir dik üçgende

Bilgi Dünyası

Eşkenar Üçgen Özellikleri

0

Eşkenar üçgenin özellikleri nelerdir? Eşkenar üçgen bağıntıları ve formülleri, açıklamaları ve örnekli anlatımı. Eşkenar Üçgen Özellikleri Bütün kenarları ve bütün açıları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. 1) 2) 3) Bütün köşelere ait açıortay, kenarortay ve yükseklik aynı doğru parçasıdır. 4) 5) 6) 7) h: Eşkenar üçgenin yüksekliği 8) 9)

Bilgi Dünyası

İkizkenar Üçgen Özellikleri

0

İkizkenar üçgenin özellikleri nelerdir? İkizkenar üçgen bağıntıları ve formülleri, açıklamaları ve örnekli anlatımı. İkizkenar Üçgen Özellikleri; A tepe noktası ve [BC] tabanıdır. 1) 2) 3) Bir ikizkenar üçgende tepe açısına ait yükseklik, kenarortay ve açıortay aynı doğrudur. 4) Bir ikizkenar üçgeninin eşkenarlarına ait yükseklikler, kenar ortaylar ve açıortaylar eşittirler. 5)

Bilgi Dünyası

Üçgen Çeşitleri ve Özellikleri

2

Üçgen çeşitleri nelerdir? Açılarına, kenarlarına göre üçgenler ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ I) AÇILARINA GÖRE: a- Daraçılı üçgen: Üç açısı da dar olan üçgendir. b-Dik açılı üçgen: Bir açısı dik olan üçgendir. c-Geniş açılı üçgen: Bir açısı geniş olan üçgen. $latex \displaystyle 90{}^\circ II) KENARLARINA GÖRE: a-Eşkenar üçgen: Üç kenarı birbirine eşit olan

Bilgi Dünyası

Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

0

Üçgende açı kenar ile ilgili bağıntılar, formüller. Üçgende açı kenar teoremleri ve formülleri. Üçgende Açı Kenar Bağıntıları 1) Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkından büyüktür. $latex \displaystyle \left| b-c \right|

Bilgi Dünyası

Üçgende Açı Bağıntıları

0

Üçgende açı bağıntıları, çizimlerle ve formülleri ile anlatımı. Üçgende açı bağıntıları konusu. 1) İç açıları toplamı 180° dir. mA + mB + mC=180° 2) Dış açıları toplamı 360° dir. mA’ + mB’ + mC’=360° 3) Dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına tir. mA’ = mB + mC mB’ = mA + mC

Bilgi Dünyası

Açıortay Teoremi ve İspatı

0

Üçgende açıortay teoremi nedir? Üçgende açıortay teoreminin formülü, hesaplanması ve ispatı. AÇIORTAY TEOREMİ ABC üçgeninde [AD], [AE] sırası ile A açısının iç ve dış açı ortayları ise İSPAT C köşesinden çizelim. Çizilen paralel [AD] yi M, [AE] yi N de kessin. [AD] açıortay, MCA üçgeni ikizkenardır. olduğundan nin eşiti yerine yazılırsa, bulunur. iç ters [AE]

Bilgi Dünyası

Üçgende Kenarortay Teoremi

0

Üçgende kenarortay teoremleri, formülleri. Üçgenlerin kenarortay teoremlerinin açıklaması, ve formülü. KENARORTAY TEOREMLERİ 1. Bir üçgende iki kenarın uzunluklarının kareleri toplamı, üçüncü kenarın uzunluğunun karesinin yarısı ile bu kenara ait kenar ortay uzunluğunun karesinin iki katı toplamına eşittir. Bir de kenarlar a, b, c, ve bu kenarlara ait kenarortaylar sırası ile Va,Vb,Vc ise Bir de bağıntısı

Bilgi Dünyası

Üçgenlerin Benzerlik Teoremleri

0

Üçgenlerin bezerliği, açı-açı, kenar-açı ve kenar-kenar benzerlik teoremleri, formülleri ve çizimli açıklamaları. ÜÇGENLERİN BENZERLİĞİ ABC, DEF üçgenlerinin köşeleri arasında bir eşleme verilmiş olsun. bu iki üçgende karşılıklı açılar eş ise bu iki üçgen benzerdir denir. BENZERLİK TEOREMLERİ 1. Açı, Açı Benzerlik Teoremi: İkişer açılan eşit olan üçgenler benzerdir. VE ise 2. Kenar, Açı, Kenar Benzerlik

Bilgi Dünyası

Seva Teoremi ve İspatı

0

Seva teoremi nedir? Seva teoreminin formülü, açıklaması ve ispatı. SEVA TEOREMİ ABC üçgeninin iç bölgesindeki bir P noktasını köşelere birleştiren doğrular kenarları sırası ile x, y, z noktalarında keser ise : İSPAT: ABX üçgeninin kenarları z, p, c noktalarında kesilmiştir. Bu üçgene Menalaüs Teoremi uygulanır ise: AXC üçgenine Menalaüs teoremi uygulanır ise: bulunur. (1) ve

Bilgi Dünyası

Menelaus Teoremi ve İspatı

0

Menelaus teoremi nedir? Menelaus teoreminin formülü, açıklaması ve ispatı. Menelaus (Menalaüs) Teoremi ABC üçgeninin kenarlarını bir Δ doğrusu x, y, z noktalarında keser ise İSPAT d herhangi bir doğru çizelim. bulunur.

Bilgi Dünyası

Thales Teoremi Formülleri

0

Thales teoremi nedir? Thales teoremi nasıl hesaplanır, açıklanması, formülleri ve örnekler. Thales Teoremi Bir takım paralel doğrular herhangi iki kesen üzerinde karşılıklı orantılı parçalar ayırır. paralelleri kesen doğrular ise; Sonuçlar: 1. Bir takım paralel doğrular, bunları kesen bir doğru üzerinde eşit parçalar ayırır ise, her kesen üzerinde eşit parçalar ayırır. orantısından 2. Doğru parçalarının uzunlukları

Bilgi Dünyası

Üçgen Nedir?

0

Üçgen nedir? Üçgenin genel özellikleri, üçgen çeşitleri, açıları toplamı, üçgen hakkında bilgi. Üçgen; üç tepe noktası, üç açısı ve üç kenarı olan geometri biçimidir. Üçgenler bir bakıma çokgenlerin en basit biçimidir. Bir üçgenin üç açısına ve üç kenarına o üçgenin elemanları adı verilir. Taban üçgenin herhangi bir kenarıdır. Tabanın karşısına gelen köşeye üçgenin tepesi, buradaki

Bilgi Dünyası

Üçgenler Konu Anlatımı

5

Üçgenler. Üçgen nedir? Üçgen çeşitleri ve üçgenler ile ilgili temel bilgiler. Üçgenlerin eşitliği hakkında bilgi. Üç kenar ve üç açıdan meydana gelen geometrik bir şekildir. Bu bakımdan üçgenler, çokgenlerin en basitidir. Bir üçgende üç kenar ve üç açıdan başka üç köşe, altı tane de ters açı vardır… Bu açılar ikişer ikişer birbirine terstir. Üçgenin, üç