Browsing: Ulusal

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Ulusal İle İlgili Cümleler

0

Ulusal ile ilgili cümleler. Ulusal kelimesi içeren “Ulusal” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Ulusal İle İlgili Cümleler *** Paris Ulusal Bankası çeşitli yurtiçi bankacılık hizmetlerinin yanı sıra yatırım bankacılığı ve uluslararası bankacılık alanlarında da etkinlik gösterir. *** Ulusal Meclis 1975’te emir tarafından lağvedilmiştir. *** Parasız eğitim veren Asuncion Ulusal Üniversitesi (1890)

Bilgi Dünyası

İkinci Ulusal Mimarlık Akımı Özellikleri

0

İkinci Ulusal mimarlık akımı nedir, genel özellikleri nelerdir? İkinci mimarlık akımı örnekleri, hakkında bilgi. İkinci Ulusal Mimarlık Akımı II. Ulusal Mimarlık, yaklaşık 1940-50 arasında Türkiye’de yaygınlaşan mimarlık akımıdır. 1908-30 arasında egemen olan I. Ulusal Mimarlık akımı gibi Türkiye’ye özgü bir dil kurmayı amaçlayan düşünce sisteminin ürünüdür. 1930’lardaki Batı kökenli akılcı ve işlevci mimarlık anlayışına tepki

Atatürk

Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler ve Milli Mücadele Döneminde Ulusal Basın

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkartmış olduğu gazeteler nelerdir? Milli Mücadele döneminde ulusal basın ve Anadolu Ajansı ile ilgili bilgiler. Atatürk, “Minber“, “İrade-i Milliye” ve “Hâkimiyet-i Milliye” olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı andan itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır. Mustafa

Bilgi Dünyası Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi)

Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi) Nedir?

0

1789 Fransız Devrimi sonrası Fransa’yı yöneten Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi) nedir? Ulusal Konvansiyon (Konvansiyon Meclisi) ile ilgili olarak genel bilgiler. Fransa’da, 1789’da yapılmış Büyük İhtilâl’den sonra kurulan meclislerden biridir. 1791 ile 1792 arasında Fransa’yı idare etmiş olan «Meşruti Krallık Meclisi» nin dağılmasından sonra Konvansiyon Meclisi kuruldu, 1795 yılına kadar Fransa’nın idaresini elinde tuttu. Bu meclis

Bilgi Dünyası

Ulusal Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Ulusal Edebiyat akımı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Ulusal edebiyat akımı temsilcisi sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgiler. Ulusal Edebiyat Akımı Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına doğru Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştı. Bunlardan Türkçülük akımı, yabancı ilim adamlarının Türk dili, edebiyatı ve tarihi üzerindeki araştırmalarıyla başlamıştır denilebilir. Eski Türklerin

Bilgi Dünyası

Ulusal Egemenlik Nedir?

0

Ulusal Egemenlik kavramı tam olarak halkın devlet üzerinde ki gücünün tam ve eksiksiz bir biçimde gerçekleşmesidir. Yani Devlet halktan daha güçlü değil halk devletten daha güçlüdür. Bu güç kavramı kas gücü değil seçme ve seçilme gücünden kaynaklanmaktadır. Bugün ülkemizde tam anlamı ile bir ulusal egemenlik bulunmaktadır ve bu durumu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuzdur.

Bilgi Dünyası

Yerel ve Ulusal Saat Nedir?

0

Yerel saat nedir, nasıl hesaplanır? Ulusal saat nedir, nasıl hesaplanır? Yerel ve ulusal saat sistemi hakkında bilgi. Yeryüzünde Saatler 1- Yerel saat: Güneşin gökyüzünde hareketine göre, her meridyenin Güneş’e göre belirlenen saatidir. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda (ülkelerde) saatler aynıdır. Zaman, doğuya doğru her derecelik meridyen için 4’er dakika ileri, batıya doğru 4’er dakika geri