Browsing: ünlü filozoflar

Biyografi Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte Kimdir? Alman Filozofun Hayatı ve Eserleri

0

Johann Gottlieb Fichte kimdir? Johann Gottlieb Fichte hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri hakkında bilgi. Johann Gottlieb Fichte; Alman filozofudur (19 Mayıs 1762, Rammenau, Almanya – 27 Ocak 1814, Berlin, Almanya). Jena ve Leipzig üniversitelerinde ilahiyat öğrenimini tamamladı. Versuch einer Kritik aller Offenbarung (Her Türlü Esin Üzerine Bir Eleştiri Denemesi) 1792, adlı kitabını Kant’ın beğenmesi üzerine çalışmalarına bir

Biyografi Parmenides

Parmenides Kimdir? Antik Yunan Döneminin Doğa Felsefecilerinden

0

Parmenides kimdir? Antik Yunan döneminde yaşamış olan Parmenides hayatı, biyografisi, eserleri ve felsefesi hakkında bilgi. Parmenides; Eski Yunan filozofudur (İÖ 540-480 ?). Önce Elea’da Xenophanes’in öğrencisi oldu. Görünüşünde Xensophanes’in o zaman için büyük bir yenilik olan tek tanrılı din anlayışının etkileri oldu. İlerki yaşlarında Atina’ya gittiği ve burada genç Sokrates ile tanıştığı bilinir. Felsefe tarihine Elea

Biyografi poseidonius

Poseidonius Kimdir? Stoacı Büyük Yunan Filozofu Hayatı ve Felsefesi

0

Poseidonius Kimdir? Antik Yunan döneminin en önemli Stoacı filozoflarından Poseidonius hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi. Poseidonius, posidonios olarak da bilinir (d. İÖ y. 135 – ö. İÖ y. 51), döneminin ve bir olasılıkla tüm stoacı okulun en bilgili üyesi sayılan Yunanlı filozof. “Atlet” lakabıyla anılan Poseidonios Suriye’nin Apameia kentinde doğdu. Yunanlı stoacı filozof

Biyografi İbn-i Haldun

İbn-i Haldun Kimdir?

0

İbn-i Haldun Kimdir? İbn-i Haldun hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi, çalışmaları hakkında bilgi. İbn-i Haldun İbn-i Haldun; (d. 27 Mayıs 1332, Tunus – ö. 17 Mart 1406, Kahire), Mukaddime adlı başyapıtıyla, dindışı ilk tarih felsefelerinden birini geliştiren en büyük Arap tarihçidir. Toplum yapısını ve toplumsal değişmeyi konu alan yeni bir bilim geliştirerek bunu ilmü’l-umran (kültür bilimi)

Bilgi Dünyası Epiktetos

Epiktetos Kimdir?

0

Epiktetos Kimdir? Epiktetos hayatı, biyografisi, düşünceleri, eserleri ile ilgili bilgi. EPİKTETOS Milâttan sonra 60 yılında doğduğu tahmin edilen bir Eski Yunan filozofudur. Asıl adı bilinmiyor. Henüz küçük bir çocukken bir Romalı’ya köle olarak satılmıştı. «Epiktetos» kelimesi Yunanca’da «elde edilmiş» anlamına gelir. Epiktetos, Roma’da felsefe okumak imkanlarını bulmuştu. Günün birinde kölelikten kurtulunca felsefe öğretmenliği yapmaya başladı.

Biyografi

Herbert Spencer Kimdir?

0

Herbert Spencer Kimdir? Herbert Spencer hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi, kitapları hakkında bilgi. Herbert Spencer; İngiliz filozofu ve toplumbilimcisidir (Derby 1820 -Brighton 1903). 17 yaşındayken Londra Birmingham arasındaki demiryolu yapımında işçi olarak çalıştı. 22 yaşındayken ilk yazılarını yayımlattı, makalelerinde devletin ekonomik ve toplumsal yaşama müdahalesini eleştirdi. 1848’de The Economist dergisinin yayın yönetmen yardımcısı oldu. 1850’de Social

Biyografi

Émile Chartier (Alain) Kimdir?

0

Émile Chartier (Alain) kimdir? Filozof Émile Chartier hayatı, biyografisi, felsefesi, çalışmaları, eserleri hakkında bilgi. Émile Chartier (Alain); Fransız düşünürü ve yazarı (Mortagne au-Perche 1868 – Le Vésinet 1951). Asıl adı Émile Chartier. Yüksek Öğretmen Okulu Felsefe Bölümü’nü bitirdi, yüksek öğrenim kurumlarında öğretim görevlisi olma hakkını veren agresyon sınavlarını başarıyla verdi. Rouen’de ve Paris’teki IV. Henri

Bilgi Dünyası

Samuel Alexander Kimdir?

0

Samuel Alexander kimdir? Samuel Alexander hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri hakkında bilgi. Samuel Alexander; İngiliz filozofudur (Sydney 1859-Manchester 1939). Melbourn ve Oxford Üniversitelerinde öğrenim gördü. 1893-1924 arasında Manchester Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Daha çok Space, Time and Deity (Uzay, Zaman ve Tanrılık) 1920, adlı eseriyle tanınır. İki ciltlik bu eserinde kendi evrimci kuramını ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca, Moral

Bilgi Dünyası

Sinoplu Diogenes Kimdir?

0

Sinoplu Diogenes kimdir? Sinoplu Diogenes hayatı, biyografisi, felsefesi hakkında bilgi. Sinoplu Diogenes; Eski Yunan filozofudur (Sinop İÖ 412-Korinthos 327). Yaşamına ait bilgiler çok azdır. Atina sokaklarında öğleyin, elinde fenerle Bir İnsan Arıyorum diye dolaşmasıyla, kendisinden bir isteği olup olmadığını soran Büyük İskender’e Gölge etme başka ihsan istemem demesiyle günümüze kadar anılan, Platon’un Çılgın Sokrates adını

Bilgi Dünyası

Charles Sanders Peirce Kimdir?

0

Charles Sanders Peirce Kimdir? Charles Sanders Peirce hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi. Charles Sanders Peirce;ABD’li filozoftur (Cambridge/Massachusetts 1839 -Milford/Pennyslvania 1914). 1859’da Harvard Üniversitesi’ni bitirdi. 1861’de Kıyı ve Jeodezi Araştırma Kurumu’nda çalışmaya başladı. 1866’dan sonra mantık ve felsefe konusunda eserler yayınladı. 1869’da Harvard’da astronomi üzerine araştırmalar yaptı. 1879’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde, görevlerinden ayrılarak tüm zamanını

Bilgi Dünyası

Protagoras Kimdir?

0

Protagoras Kimdir? Protagoras hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri ile ilgili bilgi. Protagoras; Eski Yunan felsefecisidir (Abdera/Trakya’nın Ege kıyısında İÖ 485-410’a doğru). Atomculuğun kurucusu Demokritos‘un yurttaşı ve çağdaşıydı. Bir süre Leukippos’tan felsefe okudu. Geçimini sağlamak için yük taşıdı, ağır işlerde çalıştı. Felsefeye yakınlığını gören Demokritos‘un önerisi üzerine yolculuklar yaparak, ücret karşılığında felsefe, dilbilgisi, retorik ve politika dersleri

Biyografi

Thomas Hobbes Kimdir?

0

Thomas Hobbes Kimdir? Thomas Hobbes hayatı, biyografisi, eserleri, felsefesi hakkında bilgi. Thomas Hobbes ; İngiliz filozofudur (Malmesbyry 1588 – Hardwick 1679). Oxford Üniversitesi’ni bitirdi. Özel dersler verdiği öğrencisiyle çıktığı Fransa ve İtalya gezilerinde Avrupa’ nın önemli düşünürleriyle tanışma olanağı buldu. Özellikle Gassendi ve Descartes‘in yakın dostu Mersenne ile matematik düşünce ve Descartes felsefesi onda önemli

Bilgi Dünyası

Herakleitos Kimdir?

0

Herakleitos Kimdir? Herakleitos hayatı, biyografisi, felsefesi, ile ilgili bilgi. Herakleitos; Eski Yunan filozofudur (Efes İÖ 540 – ay.y. İÖ 480). Varlıklı ve soylu bir aileden geldiği için yaşamını felsefeye adadı. Özdeyişler biçiminde dile getirdiği düşüncelerinden oluşan Peri Physeos (Doğa Üstüne) adlı kitabını Tanrıça Artemis’e sundu. Günümüze bu kitaptan yalnızca birkaç bölüm ulaşmıştır. İyonyalı doğacı filozofların

Bilgi Dünyası

Konfüçyüs Kimdir?

0

Konfüçyüs Kimdir? Konfüçyüs hayatı, felsefesi, düşünceleri. Konfüçyüs ile ilgili bilgi. Konfüçyüs; Çin filozofudur (Chi’u fu İÖ 551-ay.y. 479). Asıl adı Chung mi’dir. Konfüçyüs ise Üstat Kung demek olan Kung-fu Tzu’dan gelir. Köken olarak soylu bir aileye bağlıydı. Sang Hanedanından olan babası Lu, derebeyliğine bağlı topraklarla gelip yerleştiğinde, varlığını yitirmiş yoksul bir askerdi. Daha çocuk yaşına

Bilgi Dünyası

Farabi Kimdir? Düşünceleri Nelerdir?

0

Farabi kimdir? Farabi’nin hayatı, edebi kişiliği, özellikleri, çalışmaları, önemli eserleri hakkında bilgi. Farabi (Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed), Türk-İslâm bilgini ve filozofudur (Maveraünnehir/Farab 870-Şam 950). Genç yaşta Bağdat’a gitti; felsefe, matematik, astronomi, müzik, doğa bilimleri, dilbilgisi, mantık öğrendi. Dönemin büyük bilim merkezi Harran’a gitti. 10. yüzyıl başlarında Bağdat’ta dinsel kökenli karışıklıklar başlayınca, önce Şam’a sonra

Biyografi

Epikuros Kimdir?

0

Epikuros Kimdir? Epikuros hayatı, biyografisi, felsefesi, eserleri, Epikurosçuluk hakkında bilgi. Epikuros; Eski Yunan filozofudur (Sisam İÖ 341 – Atina İÖ 270). Felsefeye 14 yaşında başladı. İlk felsefe derslerini Theoslu Nosiphane’den aldı. Aristoteles felsefesini ve Demokritosçu görüşü tanıyarak yetişti. Atomculuğu ve çağının akımı olan Pyrrhon’un kuşkuculuğunu öğrendi. 18 yaşında Atina’ya gelip Akademi’de Anaksagoras ve Archelaos’un öğretisini

Biyografi

Sokrates Kimdir?

1

Sokrates kimdir? Sokrates’in hayatı, biyografisi, Sokrates felsefesi, Sokrates hakkında bilgi. Sokrates; Eski Yunan filozofudur (Atina İÖ 469-ay.y. 399). Babası heykelci, annesi ebeydi. Gelişmesinde, sofistlerin etkileri olduysa da, sorularında daha derine giden, yaşamayı daha özünden kavrayacak bir filozof olmayı yeğledi. Filozof olduğu zaman da, doğru bildiğini söylemekten çekinmedi, gelip-geçici olan para, ün, süs vb gibi şeylere

Bilgi Dünyası

Stuart Mill Kimdir

0

Stuart Mill kimdir? Stuart Mill’in hayatı ve felsefe alanında yaptığı çalışmalar ve yenilikler nelerdir? Ünlü bir İngiliz filozofudur. 20 Mayıs 1806 Pentonville Londra doğumludur. 8 Mayıs 1873’te 66 yaşında iken Fransa Avignon’da hayat gözlerini yummuştur. Çağının en ileri düşünürlerinden biriydi. Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi (etik) bakımından da faydacılık akımına bağlıydı. Stuart Mili Londra’da