Browsing: unsurları

Bilgi Dünyası

Ekonomide Tüketim Nedir?

0

Ekonomide tüketim nedir? Ekonomide tüketim faktörünün özellikleri, etkileri, unsuru ve yapısı hakkında bilgi. Ekonomide Tüketim Tüketim Malların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasına tüketim adı verilir. Ekonomideki tüketim kavramıyla günlük dilde kullandığımız tüketim terimi birbirinden farklı anlam taşır. Halk dilinde tüketim, bir şeyin niceliksel olarak azalması, bitmesi anlamında kullanılır. Ekonomide tüketim, malların insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

Bilgi Dünyası

Toplumsal Yapı Nedir?

0

Sosyolojide toplumsal yapı ne demektir? Toplumsal yapı kavramının özellikleri, unsurları, bir çok açıdan incelenmesi. TOPLUMSAL YAPI Yapı, parçaları ve öğeleri arasında bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan bütündür. Buna göre bir şeyin bütününü ifade eden yapı belli temel işlevleri yerine getiren parçalardan oluşur. Bu parçalar bütün içinde birbirine bağlı ve düzenli ilişki içindedir. Örneğin; bir insanın

Bilgi Dünyası Hukuk

Hukuk Devleti İlkesi Unsurları

0

Hukuk devleti ilkesi nedir? Hukuk devleti ilkesinin unsurları neledir, Hukuk devletinin gerekleri ve özellikleri hakkında bilgi. HUKUK DEVLETİ İLKESİ Hukuk Devleti, Devletin tüm organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olduğu, yönetilenlere hukuksal güvencelerin sağlandığı devlettir. Hukuk Devletinin Gerekleri : 1. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması 2 Yasaların anayasaya uygun olması 3. Yasaların genel

Atatürk

Atatürkçülükte Milli Güç Unsurları

0

Atatürkçü yönetim anlayışını destekleyen Milli Güç unsurları nelerdir ve bu unsurların açıklaması Millî güç devletin elindeki maddi ve manevi kaynakları birleştiren güçtür. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir: Siyasi Güç Askeri Güç Sosyo-Kültürel Güç Ekonomik Güç SİYASİ GÜÇ: Türkiye Cumhuriyeti siyasi gücünü halkından alır. Halkın desteğini alan bir devlet, siyasi gücün en önemli unsuruna sahip kabul edilebilir.

Bilgi Dünyası

Sosyal Gelişme Hakkında Bilgi

0

Sosyal gelişme nedir? Sosyal gelişmenin unsurları, kültürel çözünme ve nedenleri nelerdir? Sosyal gelişme hakkında bilgi. SOSYAL GELİŞME A. SOSYAL GELİŞMENİN UNSURLARI 1. Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme ile toplumsal gelişme birbirine sıkıca bağlıdır. Ekonomik büyüme gerçekleşmiyorsa toplum da gelişemez. Buna karşılık, toplum gelişemiyorsa ekonomik büyüme de gerçekleşmez. Bu diyalektik bağımlılık sürecinde ilerleme, ancak her ikisinin birbirleriyle