Browsing: üreme

Biyoloji Eşeysiz Üreme

Bitkilerde Üreme Nasıl Olur

2

Bitkilerde üreme nasıl olur. Eşeyli ve eşeysiz üreme hakkında bilgi. Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili açıklayıcı şekiller. Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi varlıklarını kendilerinden sonra gelenlere devam ettirmek için ürerler. Bitkilerde üreme genel olarak eşeysiz üreme ve eşeyli üreme diye ikiye ayrılır. — Eşeysiz üreme: Çok basit bir üreme şeklidir.Bitki önce parçalara

Bilgi Dünyası Sperm ve Yumurta

Canlılarda Yumurta Organı Hakkında Bilgi

0

Canlılarda ve insan vücudunda yer alan yumurta organı ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verilebildiği sayfamız. İnsan ve omurgalı hayvanların üriyebilmesi için, erkek ve dişinin üretim organları cinsel hücreler yapar Aynı cins hayvanın, erkek üretim organının yaptığı meni maddesi ile dişi üretim organının yaptığı yumurtanın birleşmesiyle yeni bir canlı ortaya çıkar Yumurta (Ovum) dişi hayvanın

Bilgi Dünyası

Gametlerin Oluşumu – Mayoz Bölünme

0

Gametlerin oluşması nasıl gerçekleşir? Mayoz bölünme evreleri ve özellikleri, bitkilerde, hayvanlarda ve insanda mayoz bölünme. GAMETLERİN OLUŞMASI : MAYOZ BÖLÜNME Mayoz bölünme, gametlerin (üreme hücrelerinin) oluştuğu bölünme şeklidir. Bölünme erkeklerde testislerde (erbezleri), dişilerde ovaryumda (yumurtalıklarda) oluşur. Vücudun başka herhangi bir yerinde mayoz bölünme olamaz. Mayoz ergenlikle başlar. Başka bir deyişle mayozun başlaması dönemine ergenlik denir.

Bilgi Dünyası Hayvanlarda Yumurta Yapısı

Hayvanlarda İç ve Dış Üreme

0

Hayvanlarda üreme nasıl gerçekleşir? Hayvanlarda dış döllenme, iç döllenme, yumurtanın yapısı, özellikleri hakkında bilgi. HAYVANLARDA ÜREME Hayvanlarda; spermlerin erkeklerin testislerinde (erbezi), yumurtaların da (ovum= oosfer) dişilerin yumurtalıklarında (ovuryum) mayoz bölünme ile oluştuğunu öğrenmiştik. Üremenin olabilmesi için yumurta ve spermin “çekirdeklerinin birleşmesi” gerekir. Hangi tür canlı olursa olsun yumurta ve spermin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denir. Döllenme

Bilgi Dünyası

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

0

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme nasıl gerçekleşir? Çiçekli bitkilerin organları ve görevleri, üreme aşaması hakkında bilgi. Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme Çiçekli bitkilerde gametler, çiçeklerde oluşur. Çiçekteki erkek organa “stamen”, dişi organa “pistil” denir. Dişi organ; “yumurtalık” (ovaryum), “dişicik borusu” (stilus) ve “tepecik”ten (stigma) oluşmuştur. Yumurtalık, tohum taslağını (övül) taşır. Ovaryum içinde çok sayıda tohum taslağı bulunabilir.

Bilgi Dünyası hipofiz

Yumurtalıkların Hipofiz Tarafından Denetlenmesi

0

Hipofiz bezinin yumurtalıklar ve üreme devri üzerinde etkisi nedir? Hipofiz hormonları ve görevleri hakkında bilgi. Yumurtalıkların Hipofiz Tarafından Denetlenmesi Yumurtalıklarda yumurtanın oluşması, bırakılması, corpus-luteumun meydana gelmesi, hormon salgılanması ve bunlara bağlı olarak da uterusun gelişmesi kendiliğinden olmaz. Üreme devri, beynin “Hypothalamus” (Hipotalamus) bölgesi ve bu bölgede bulunan “hipofiz ” bezi tarafından denetlenir. Hypothalamus RF denilen

Bilgi Dünyası

Menstrüasyon Döngüsü Nedir?

0

Menstrüasyon döngüsü (dişi üreme devri) nedir, evreleri nelerdir? Menstrüasyon döngüsünün maddeler halinde açıklanması. Menstrüasyon Döngüsü Menstrüasyon Döngüsü (dişi üreme devrini) şöyle özetleyebiliriz: 1) Folikül evresi : Yumurtalıklarda ki folikül içinde yumurta hücresi oluşur. Bu sırada folikülden östrogen hormonu salgılanmaya başlar. Bu hormonun etkisiyle döl-yatağı gelişmeye başlar. Folikül evresi 14 gün sürer. 2) Yumurta bırakımı (Ovulasyon)

Hayvanlar Alemi

Hayvanlarda Üreme ve Gelişme Konu Anlatımı

0

Hayvanlarda üreme ve gelişme şekilleri nelerdir? Hayvanlarda yumurta tipleri, segmentasyon ve gelişmenin evreleri konu anlatımı. Hayvanlarda Üreme ve Gelişme Eşeyli üreyen hayvanlarda döllenmiş yumurtanın gelişmesinin ana safhaları birbirinin aynıdır. Ancak, yumurta tiplerine ve türlerin özelliklerine göre farklılıklar görülür. Sürüngen ve kuş yumurtalarında bol vitellüs vardır. Embriyo dış ortamda, yumurta içinde gelişir. Yumurta kalın bir kabukla

Bitkiler

Bitkilerde Üreme ve Gelişme Konu Anlatımı

0

Bitkilerde üreme ve gelişme şekilleri nelerdir? Yüksek yapılı bitkilerde gelişme, tek ve iki çenekliler, çimlenme konu anlatımı. Bitkilerde Üreme ve Gelişme Çok hücreli organizma eşeysiz olarak da gelişse, gelişme olaylan esas bakımından aynıdır. Hücre bölünmesi, büyüme ve farklılaşma gibi gelişmenin temel karakterlerini gösterirler. Vejatatif üreme görülen bitkilerde gelişme; bir gözden, bir yapraktan veya bir çelikten

Bitkiler

Spor Nedir? (Üreme Organı)

0

Çiçeklerin üreme organı olarak görev yapan sporlar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Çiçeksiz bitkilerin üreme organıdır. Tek hücreli hayvanlardan bazılarındaki üreme cisimciğine de «spor» denir. Çiçeksiz bitkilerin, çiçekli bitkilerde olduğu gibi gözle görünen üreme organları yoktur. Bunlar «spor» adı verilen üreme organları ile çoğalırlar. Sporları meydana getiren kısımlar çeşitli bitkilerde değişik yerlşrde

Bilgi Dünyası

Çiçekli Bitkilerde Meyve

0

Çiçekli bitkilerde üremesinde ki aşamalardan biri olan meyveler hakkında bilgi. Meyve çeşitleri ve özellikleri. Öncelikle tohumun yapısının bilinmesi gerekmektedir. Tohum yapısı hakkında bilgi için buraya tıklayınız Yumurtacık tohuma dönüşürken, yumurtalık da birtakım değişimlere uğrar. Döllenme sonunda başkalaşmış yumurtalıkla içindeki tohumlar topluluğuna, hep birden meyve adı verilir. Meyve, içinde tohumları taşıdığına göre, bitkinin hayat kaynağı demektir.

Bilgi Dünyası

Bitkiler Nasıl Ürüyor? Çiçeklerin Yapısı Hakkında Bilgi

0

Bitkiler nasıl ürerler ve üreme işini yapan çiçeğin yapısı ile hem dişi hem de erkek üreme organları kısımları, özellikleri ve görevleri hakkında bilgi Çiçek bir bitkinin — Çiçekli Bitkiler’in — üreme organlarını taşıyan bölümüdür. Çoğu hoş kokulu, güzel renklidir. Bunun için, süs olarak, bahçelerde, parklarda, evlerde de yetiştirilir. Çiçek, birbiri üzerine yığılmış yaprakların biçim, renk

Bilgi Dünyası

Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü

0

Dişi ve erkek üreme siteminin kontrol eden hormonlar nelerdir, ve etkileri nedir? Üremenin hormonal kontrolü hakkında bilgi. Dişi üreme hormonları ve etki mekanizması: Ovaryum ve uterusda meydana gelen düzenlenmesi, hipofizden salgılanan hermonlar-la sağlanır. Beynin hipotolamus bölgesinden salgılanan RF denilen salgılama faktörü hipofiz besini uyarak FUH (FSH) = Folikül uyarıcı hormon, LH =ci hormon ve LTH

Bilgi Dünyası

Dişideki Üreme Döngüsü

0

Dişilerdeki Üreme döngüsü (periyodu) nasıldır? Folikül, ovülasyon ve korpus-lutein evresi hakkında bilgi. Dişideki Üreme Döngüsü; Dişilerde üremeyle ilgili olarak ovaryum ile uterusta meydana gelen değişikliklere menstrüasyon döngüsü (peryodu) adı verilir. Bu olayları kısaca özetlersek; 1) Folikül evresi: Ovaryumdaki folikül hücrelerinden yumurta oluşumu safhasıdır. Folikül hücreleri, östrojen hormonu*salgılayarak uterustaki mitoz bölünmeyi hızlandırırlar. Böylece uterus, süngerimsi doku

Bilgi Dünyası

Erkek ve Dişi Üreme Organlarının Görevleri

1

Erkek ve dişi üreme organlarının görevleri, yapıları, özellikleri nelerdir? Resimli ve açıklayıcı anlatımı Erkek Üreme Organı Karın boşluğunda yer alan bir çift testis (erkek üreme organı) doğumdan önce, vücut dışında bir kese olan scrotum içine alınır. Üreme hücresi olan spermler, testislerde üretilirler. Spermatogenez sonucu oluşan spermler, epididimis denilen özel bir kanala gelir, 6m uzunluğundaki bu

Bilgi Dünyası

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme Konu Anlatımı

2

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme nasıl gerçekleşir? Tam çiçeğin yapısı, özellikleri, dişi organda yumurta oluşumu ve erkek organda polen oluşumu konu anlatımı ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME Çiçekli bitkilerin üreme organlar’, çiçeğin yapısında yer alır. Genellikle dişi ve erkek organ çiçekte birlikte bulunurlar. Kavak ve söğüt gibi bitkilerde dişi ve erkek çiçekler ayrı ayrı ağaçlarda bulunurlar. Tam

Bilgi Dünyası

Bitkilerde Üreme Nasıldır?

0

Bitkiler nasıl üreler? Bitkilerin üreme çeşitleri ve üreme hakkında kısa bilgiler BİTKİLER NASIL ÜRERLER? Bitkilerde iki türlü üreme vardır: 1) Eşeysiz üreme; 2) Eşeyli üreme. EŞEYSİZ ÜREME. — Basit bir üreme şeklidir. Bitki önce parçalara ayrılır; sonra, her parça yeni bir bitki olup büyümesini sürdürür. Hemen bütün ilkel bitkiler böyle ürerler. EŞEYLİ ÜREME. — Genç

Bilgi Dünyası

Hayvanlar Hakkında Bilgi

0

Hayvanların özellikleri, sınıflandırılması, yapısal özellikleri, beslenmeleri ile ilgili genel bilgiler. Hayvanlar; bitkiler dışındaki tüm canlı varlıklar; kendibeslek organizmalardan değişik olarak önceden oluşmuş besinlere bağımlı organizmalar, organik katı maddelerle beslenerek bunları ağız aracılığıyla yutup iç organlarında sindiren ve tüm vücut organlarına dağıtan canlı varlık gibi çeşitli tanımlamaları yapabilen canlı öbeğidir. Çoğunlukla duyarlılıkları ve hareket yetenekleri yalnızca

Bilgi Dünyası

İnsanlarda Üreme Sisteminin Açıklanması

0

İnsanlarda üreme sistemi nedir? Dişiler ve erkeklerdeki üreme sistemi, özellikleri, üreme nasıl gerçekleşir, hakkında bilgi. İnsanın erkek ve dişilerinde üreme sistemi bazı farklılıklar gösterir. ERKEKLERDE üREME SİSTEMİ: Erkeklerde spermler, testislerde (erbezi) oluşur. Erbezleri vücudun dışına sarkmış skrotum denilen bir torba içinde bulunur. Spermler, erbezleri içindeki kanallarda yüz milyonlarca oluşurlar. Sonra da depolanmak için erbezinin başka

Bilgi Dünyası

Hayvanlarda Gelişme Şekilleri

0

Hayvanlarda gelişme ve büyüme şekilleri nelerdir? Hayvanlarda Gelişme Nasıl olur, hakkında bilgi. Aristo, “civcivin, yumurta içindeki organize olmamış maddelerden yavaş yavaş geliştiği” sonucuna varmıştır. Yeni bireyin, organize olmamış hammedelerden yavaş yavaş gelişmesi fikrine “epigenez” (sıralı oluşum) denir. Karşıt görüşe göre ise; sperm veya yumurta içinde, küçük ve tam teşekkül etmiş birey bulunur. Bu fikre “preformasyon”

Bilgi Dünyası

Gelişme Nedir? Bitkilerde Gelişme Nasıl Olur?

0

Gelişim nedir? Bitkilerde gelişim, üreme, büyüme nasıl olur, aşamaları nelerdir? Bitkilerde gelişim hakkında bilgi. Gelişme, embriyonun yapı ve görev karmaşıklığının yavaş yavaş artmasıdır. Başka bir deyişle; döllenmiş yumurtanın (zigotun), yeni bireyler halinde büyümesine gelişme denir. Gelişmede üç etmen rol oynar: 1- Hücre bölünmesi: Oluşan zigot, mitozla bölünerek çoğalmaya başlar. Canlıda hücre bölünmesi, yaşamı boyu sürer.

Sağlık Bilgileri Fallop Tüpü

Fallop Tüpleri Nedir? Nerededir?

0

Fallop tüpleri vücudumuzun neresinde bulunur? Yapısı ve görevleri nelerdir? Fallop tüplerinin özellikleri ve hakkında bilgi. Fallop Tüpü; sağ ve sol yumurtalıkla komşu olarak başlayan ve dölyatağının (rahim) her iki yanında, üst yan köşelerde sonlanan borucuklardır. Ortalama 12-18 cm uzunlukta olup çapı, dölyatağı ile birleştiği yerde 3 mm, yumurtalıklara komşu olan bölümde ise 7-8 mm kadardır.

Bilgi Dünyası

Bakteriler Hakkında Bilgi

5

Bakteri nedir? Bakteri türleri nelerdir? Bakterilerin özellikleri, hastalık yapan ve yararlı bakteriler, bakterilerin yararları ve zararları ile ilgili bilgi. Bakteriler; Gözle görülemeyen, ancak mikroskopla saptanabilen yararlı ve zararlı işlevleri olan tekhücreli canlılardır. Zararları bir insanı ya da hayvanı öldürebilecek boyutlara varabilen bu canlıların günümüzde değerlendirilmekte olan birtakım yararlı işlevleri de vardır. Doğadaki varlıkları, ilk kez