Browsing: üretimi

Kimya Plastik

Plastik Nedir? Tarihsel Gelişimi, Kullanım Alanları ve Türkiye’de Plastik

0

Plastik ne demektir? Plastiğin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Plastiğin özellikleri, üretimi, çeşitleri, önemi hakkında bilgiler. Plastik; uygun sıcaklıkta biçim verilebilen, temelde makromoleküllerden oluşan doğal (bağa, boynuz) ya da sentetik ürünlerdir. Yapay reçinelerin keşfinden önce, plastik maddeler yalnız doğal maddelerden hazırlanıyor ve orta kalitede ürünler elde edilebiliyor. Plastik maddelerin daha üstün nitelikler kazanması 1840’ta kauçuğun kükürtle

Bilgi Dünyası

Kağıt Üretimi Kısaca

0

Kağıt üretimi nasıl yapılır? Kağıt üretim aşamalarının kısaca açıklaması, kağıt üretimi hakkında kısaca bilgi. Kağıt Üretimi Kısaca Kâğıt-endüstrisinin ana maddesi selüloz içeren bitkisel maddeler olduğunu belirtmiştik. Endüstride kağıt eldesi iki aşamada ele alınabilir, ilk aşama selüloz eldesidir. İkinci aşama selülozdan kâğıt ve kâğıt ürünlerinin üretimidir. Entegre tesislerde her iki aşama da gerçekleştirilir. Ancak hazır kâğıt

Bilgi Dünyası biyoyakit

Biyoyakıt Nedir? Nasıl Üretilir?

0

Biyoyakıt nedir, nasıl elde edilir? Biyoyakıt ne işe yarar, üretiminin ekonomik ve sosyal etkileri nelerdir, hakkında bilgi. Biyoyakıt Nedir? Nasıl Üretilir? Alternatif enerji kaynakları içerisinde sıkça dile getirilen yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi, enerji güvenliği açısından hayatidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının belli başlı olanları hidroenerji, biyoenerji, güneş ve rüzgar enerjisidir. Biyoenerji bitki ve hayvansal ürünler kullanılarak üretilen

Bilgi Dünyası

Demirden Çelik Nasıl Yapılır?

0

Çelik nasıl üretilir? Demirden Çelik Nasıl Yapılır? Demirin çıkarılması, işlenmesi ve çelik eldesinin aşamaları hakkında bilgi. Demirden Çelik Nasıl Yapılır? Çelik Çelik, demirin karbon ya da öteki elementlerle olan işlenebilir bütün alaşımlarını içerir. Ancak karbon oranının %2’yi aşmaması gerekir. Çeliğin bütün çeşitlerinde manganez, az az oranda silikon, kükürt, fosfor ve %0.5-1.25 oranında karbon bulunur. Çelik

Bilgi Dünyası

Otomobil Nedir? Kim Bulmuştur?

0

Otomobil nedir, kısaca tanıtımı. Otomobili kim bulmuştur, gelişimi, tarihi ve tarihçesi nasıl olmuştur? Otomobil üretimi hakkında bilgi. Otomobil Nedir? Kim Bulmuştur? Otomobil, temel olarak yolcu taşımakta kullanılan, içten yanmalı motorlu, dört tekerlekli taşıttır. Özitmeli taşıt düşüncesi daha 15. yüzyılın ortalarında geliştirilmiş ve bu tür bir aracın yay, zemberek gibi aletlerin yardımıyla ya da rüzgârın itme

Bilgi Dünyası Portland

Portland Çimentosu Nedir? Nasıl Üretilir?

0

Portland çimentosu nedir? Portland çimentosunun özellikleri nelerdir, nasıl üretilir, içindekiler nelerdir, hakkında bilgi. Portland Çimentosu ve Üretimi Çimentonun faydası yüzeyleri bir birine yapıştırmak veya tanecikleri (kum, çakıl gibi) birleştirerek sert bir kütle haline getirmektir. Portland çimentosu, üretilen çimento türlerinden bir tanesidir; fakat sağlam ve dayanıklı olduğu için bina yapımında en önemli elan çimento türüdür. Portland

Hayvanlar Alemi

Havuzda Japon Balığı Nasıl Üretilir?

0

Japon balıklarının üretilmesinde havuz yöntemi nasıldır? Japon balığı üretim yöntemleri hakkında bilgi. JAPON BALIKLARININ ÜRETİLMESİNDE HAVUZ YÖNTEMİ Bu balık özellikle muntazam beton çeperli havuzlarda üretilir. Üretim çok sayıda yavru elde etmeyi amaçlamıyorsa, iki dişi, üç erkekten meydana gelecek, aranılan özelliklere uygun beş ergin Japon Balığı bulundurmak idealdir. Ancak üretimden amaç, yüksek sayılarda yavru elde etmekse,

Hayvanlar Alemi

Japon Balığı Sağma Nasıl Yapılır?

0

Japon balığının üretiminde sağma ne zaman ve nasıl yapılır? Japon balığının sağma yöntemi ile üretilmesi hakkında bilgi. JAPON BALIKLARININ SAĞMA YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ Japon Süs Balıklarının sağma yöntemiyle üretilmesinde başarının tüm sırrı yavru almak için seçilecek çiftin dolgun olması, yani dişinin yumurta ile dolu olmasına karşın erkeğin de spermle dolu olmasındadır Bu şekilde yumurta dökmeye elverişli

Hayvanlar Alemi

Barbus Balığının Üretilmesi

0

Barbus balığı akvaryumlarda nasıl üretilir? Barbus balığı üretimi için gerekli koşullar, dikkat edilecekler hakkında bilgi. BARBUS BALIĞI ÜRETİLMESİ: Bu türün üretilmesi oldukça kolaydır. Bu özellik Barbus’ların akvaryumlarda en çok görülen balıklardan olmasının nedenlerinden biridir. Damızlık olarak beslenen Barbus türlerinin karma akvaryumlarda gelişigüzel beslenmesi çok sakıncalıdır. Hiç olmazsa yumurta dökme devresinde; ki çoğunlukla Mayıs ayları içindedir,

Hayvanlar Alemi Siyah Tetra

Siyah Tetra Balığı Özellikleri ve Bakımı

0

Siyah Tetra (Gymnocorymbus Ternetzi) nasıl bir balıktır? Siyah Tetra balığı yaşam koşulları, beslenmesi, üretimi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. SİYAH TETRA (GYMNOCORYMBUS TERNETZİ) Değişik şekliyle ve orjinal siyah – beyaz renk kompozisyonuyla görenlerin derhal dikkatini çeken bir balıktır. Şekli genel olarak açılmış bir yelpazeyi andırır. Vücudu normalle 30 derece açı yapan düzgün bir çizgiyle ikiye

Bilgi Dünyası

Alkol Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Alkol nedir? Alkol nasıl elde edilir, kimyasal yapısı nasıldır? Alkolün üretimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında ansiklopedik bilgi. ALKOL Alkolü keşfeden ilk insan çek eskiden yaşamış almalıdır. Alkol elde edilme olayı insanlar tarafından yapılan ilk kimyasal reaksiyonlardan birisidir. Bir kabile ne kadar ilkel olursa olsun alkol yapmayı bilirdi. Bira, konyak, viski alkolün sudaki eriyikleridir. Konyak

Bilgi Dünyası Alkol Damıtma

Endüstriyel Alkol Nedir? Üretimi

0

Endüstriyel alkol nedir, nasıl üretilir? Endüstride alkol hangi alanda ve nasıl kullanılır, hakkında bilgi. Endüstriyel Alkol Alkollü içkiler elde edilirken mümkün mertebe lezzetli ve iştah açıcı bir içki yapmak amacı güdülür. Lezzet sağlamak için bazı yabancı maddeler alkolde bırakılır. Fakat endüstride kullanılan alkol yabancı maddelerden kurtarılmış ve saf olmalıdır. Bu sebeple içindeki yabancı maddeleri gidermek

Bilgi Dünyası

Şeker Nedir? Nasıl Üretilir?

0

Şeker nedir, içeriğinde ne bulunur, özellikleri. Şeker nelerden ve nasıl elde edilir? Şekerin üretilmesi, yapım aşamaları hakkında bilgi. Şeker; Bitkilerden elde edilen önemli bir besin maddesidir. Türlü çeşidi vardır. Çoğunlukla yediğimiz, tatlılarda kullandığımız “sakaroz” (kamış şekeri), ya şeker kamışından, ya da pancardan elde edilir. Beslenmemizde kullandığımız öteki cins şekerler de şunlardır: Süt şekeri (lâktoz), malt

Bilgi Dünyası

Çimento Nasıl Elde Edilir? Üretim Aşamaları

0

Çimento nedir, ne işe yarar? Çimento nasıl üretilir, yapılır? Çimento çeşitleri nelerdir, çimentonun üretimi aşamaları hakkında bilgi. Çimento;Havada olduğu kadar su altında da sertleşen, ince toz halinde bir inşaat malzemesidir. Kireç taşı ve kil gibi ilkel maddelerden yapılır. 1796’da Parker adında bir İngiliz çimento yapmayı başarmışsa da birçokları çimentonun ilk defa 1824’te Aspdin adında başka

Bilgi Dünyası

Cam Nedir? Cam Çeşitleri Nelerdir?

0

Cam nedir? Cam nasıl üretilir, hammaddeleri, kısaca tarihçesi, özellikleri, cam çeşitleri, türleri hakkında bilgi. CAM; çok eskiden beri insanların günlük hayatında büyük yeri olan bir maddedir. Cam, silisli kumun potas veya soda ile karıştırılıp yüksek derecedeki sıcakta ergitilmesiyle elde edilir. Sert, saydam, kolay kırılır, kimyasal olaylara dayanır, su geçirmez bir maddedir. İki türlü cam vardır:

Bilgi Dünyası

Ekmeğin Hikayesi – Üretim Aşamaları

0

Ekmek nasıl üretilir? Ekmeğin buğdaydan soframıza olan hikayesi, üretim aşamaları ile ilgili bilgi. Makine çağında, ekmek yapımı da endüstrileşmiştir. Geleneksel olarak eskiden ekmek yapan ev kadınlarının en önemli işlerinden biri idi. Bugün gelişmiş ülkelerde ekmek yapımı otomatize edilmiş ve ihtisaslaşmış bir endüstri dalı haline gelmiştir. Eski maharetlerin yerini bilim ve teknik almakta, böylece iyi ekmek

Bilgi Dünyası

Alkollü İçecekler Nelerdir?

0

Alkollü İçecekler hangileridir? Alkollü İçeceklerin özellikleri, isimleri, hakkında bilgi. Alkollü İçecekler; içerdikleri alkol oranına göre içkiler, hafif alkollü içkiler ve yüksek alkollü içkiler olarak ikiye ayrılırlar. Hafif alkollü içkiler fermantasyon sonucu elde edilen ve daha sonra alkol oranları değiştirilmeyen içkiler olarak da adlandırılırlar. Yüksek alkollü içkiler fermente içkilerin damıtılarak alkol oranlarının yükseltilmesiyle elde edilirler. Bu

Yakın Tarih İlk Araba

Tarihteki İlk Otomobil Üretimi Nasıl Başladı? Tarihçesi

0

Petrolle çalışan otomobillerin üretimi, tarihçesi, Tarihte üretilen ilk otomobiller, otomobilin tarihçesi, ilk araba ne zaman üretildi? Petrolle çalışan otomobillerin üretimi, 1888 yılında Almanya’da Rheinische Gasmotorenfabrik Kart Benz tarafından Mannheim’da başladı. Gerçi Benz, ilk kullanılabilir modelini üç yıl önce üretmişti ama, kayıtlara geçen ilk satış Parisli Emeli Rogers’a yapıldı ve fatura tarihi 16 Mart 1888 idi.