Browsing: uygarlığı

Tarih mayalar

Mayalar Kimlerdir? Maya Uygarlığının Doğuşu, Yıkılışı ve Özellikleri

0

Mayalar kimlerdir? Maya Uygarlığı doğuşu, yıkılışı, özellikleri, kültürleri nasıldır? Gizemli bir uygarlık olan Mayalar hakkında genel bilgiler. MAYALAR Maya Kızılderilileri, 250 ile 850 yılları arasında, Orta Amerika’da hüküm sürmüş ve yağmur ormanının iç kesimlerinde şehirler inşa etmişlerdir. Torunları halen bu bölgede yaşamaktadır. Maya uygarlığı, Orta Amerika’da kurulan ve son derece gelişmiş olan uygarlıklardan bir tanesidir.

Din

İslam Kültür ve Uygarlığı Hakkında Bilgiler

0

İslamiyetin doğup yayılması ile birlikte yaşadığı coğrafyalarda oluşturduğu kültür ve medeniyet (uygarlşık) ile ilgili bilgiler. 1. İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞININ NİTELİĞİ • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an; aynı zamanda islam kültür ve uygarlığının da temelini oluşturur. • İslamiyetten önce çok ilkel bir hayat sürdüren ve önemli bir kültürel varlık gösteremeyen Araplar, İslamiyetin çıkışından sonra

Bilgi Dünyası

Miken Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Miken uygarlığı ile ilgili genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Aka Uygarlığı ile ilgili bilgiler. MİKEN UYGARLIĞI, Tunç Çağ sonlarında (İÖ 1550-1100) Yunanistan’da gelişen ileri düzeyde bir uygarlık. Adını en önemli yerleşmelerinden biri olan Miken’den almakla birlikte bu uygarlığın izlerini taşıyan tüm yerleşmeleri kapsar. Miken uygarlığı, tüm Yunanistan’daki uygarlığın Tunç Çağ ortalarının (İÖ 2000-1550)

Bilgi Dünyası Ebu Simbel

Mısır Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi

1

Mısır uygarlığı ile ilgili olarak kısa ve temel bilgilerin yer aldığı özet yazımız. Mısırlılar sanatın yanı sıra uygarlıkta da öne çıkmış ilk çağ uluslarından biridir. Hiyeroglif yazısını bularak taş, ahşap, papirüs gibi nesnelere sayısız belge aktardılar. Mısır hiyeroglifini çözen Champollion, Rosetta taşı adı verilen üç ayrı karakterde hiyeroglifle yazılmış metinden yararlandı. Mumyacılık Mısırlıların ölü gömme

Bilgi Dünyası

Selçuklu Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Büyük ve Anadolu Selçuklu dönemi uygarlığı ile ilgili genel bilgiler. Selçuklularda devlet yönetimi, ordu, toplum hayatı, din, dil, edebiyat ve sanat hakkında bilgiler. Devlet Yönetimi. — Büyük Selçuklular’da da, Anadolu Selçukluları’nda da, devleti «Sultan» yönetirdi. Sultanlık babadan oğula geçerdi. Sultanın en büyük yardımcısı vezir’di. Devlet işlerine divan denen bir kurul bakardı. Divanın başkanı vezirdi. Devlet

Bilgi Dünyası

Uygur Devletleri Hakkında Bilgi

0

Çağlar boyunca bir çok devlet kurmuş olan Uygurların kurmuş olduğu devletleri ve uygarlık alanındaki önemleri. Uygurlar M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. XIII. yüzyıla kadar Hunlar’dan sonra yaşamış bir Türk topluluğudur. Orta Asya’da, ayrı ayrı devletler kurdular, birçok bakımlardan çağdaş uluslara örnek oldular. Uygur Türkleri’nin kurduğu devletler, genişlik, güçlülük yönünden, öbür Türk devletlerinden büyük değildi. Ancak, uygarlık

Bilgi Dünyası

Kartaca Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Kartaca uygarlığı ne zaman kurulmuştur, özellikleri, tarihi, kültürü, yaşam şekilleri hakkında bilgi. Kartaca Uygarlığı; Kartaca kent devleti bir oligarşi, yani soylularca yönetilen bir tür cumhuriyettir. Egemenlik zengin ailelerin elindeydi. Hükümetin başında suffet (Fenikece) adını taşıyan bir yöneticiyle, biri büyük, ötekisi küçük olmak üzere iki senato vardı. Yöneticiler halk meclisince bir yıl için seçilirlerdi. Adalet işleri

Bilgi Dünyası

Sümer Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Sümerler ne zaman, nerede yaşamışlardır? Sümerlerin, Sümer uygarlığının özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. SÜMERLER, Mezopotamya’da bugünkü Irak’ın güney kesimlerinde, M.Ö. 4.000 yıllarında yaşamış, uygarlıkta çok ileri gitmiş eski bir millettir. Sümerler’in bağlı oldukları ırk topluluğu bugün kesin olarak çözülmüş değildir, Sumerler’in, Mezopotamya’ya Orta Asya’dan göç ettikleri, dil ve bazı gelenekler bakımından, tarihte Türk adı ile anılan

Bilgi Dünyası

İnkalar Hakkında Bilgi

0

İnka Uygarlığı nerede ve ne zaman kurulmuştur? İnkaların özellikleri, kültür ve sanat örnekleri, hakkında bilgi. İnkalar, Güney Amerika’da İspanyollar tarafından yıkılıncaya kadar süren Kızılderili imparatorluğudur. İnkaların yazıları olmadığından tarihlerine ilişkin bilgiler söylencelere, kazılarda ele geçenlere, İspanyolların günlüklerine dayanır. Söylencelere göre, imparatorluğun kurucusu Manco Capac’tır. Tarih ve arkeoloji verilerine göre, ilk kurulan kent Cuzco’dur. İnka tahtına

Bilgi Dünyası

Hitit Uygarlığının Özellikleri

0

Hitit uygarlığında devlet yönetimi, ordu, hukuk, din, dil ve sanat dallarının özellikleri ile ilgili bilgi. Devlet Yönetimi: Yönetimin başı kraldı. Labarna ya da Tabama sanını taşıyan bu krallar, imparatorluk döneminde bu unvanların yanında “Güneşim” unvanını da kullandılar. Eski devlet döneminde kral kendinden sonra gelecek veliahtı kendi seçerdi. İmparatorluk döneminde Telipinu fermanına göre bu kural krallık

Bilgi Dünyası

Kommagene Krallığı Nerededir?

0

Kommagene neresidir? Kommagene Krallığı ne zaman ve nerede kurulmuştur? Kommagene’nin tarihçesi, hakkında bilgi. Kommagene Krallığı Nerededir? Kommagene Krallığı; Toros Dağları ile Fırat Irmağı arasında kalan bölgeye Antik Çağ’da verilen addır. Günümüzdeki Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep’i kapsamaktaydı. Yeni Asur kaynaklarına göre, Geç Hitit döneminde bu bölgede Kummuh adlı bir kent devleti vardı. Bu devlet daha sonra