Browsing: Uyum

Bilgi Dünyası

Fonetik (Sesbilim) Nedir?

0

Sesbilgisi, fonetik ya da sesbilim ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. hece, uyum, vurgu ve ulama gibi terimlerin örnekleri ile açıklanması. Dildeki seslerle değişikliklerini, bu değişikliklerin tarihini inceleyen bilimdir. Dilbilgisi başlıca üç bölüme ayrılır: 1 — Sesbilgisi (sesbilim, fonetik); 2 — Şekilbilim (morfoloji); 3 — Sözdizimi (sentaks). Bu üç ana bölümden en başta geleni

Bilgi Dünyası

Uyum – Sapma ve Anomi Nedir?

0

Uyum, Sapma ve Anomi terimlerinin kısaca ve özet halinde açıklandığı her üç terim hakkında kısa bilgilerin verildiği yazımız. UYUM VE SAPMA Toplum tarafından benimsenmiş normlara uygun davranma ve normları kabullenme olgusuna “uyum”, toplum tarafından benimsenen normlara çeşitli nedenlerle uyulmaması olgusuna da “sapma” denir. Uyum ve sapma karşıt anlamlı kavramlardır. Ancak toplumun tüm normlarına uyulmayabilir. Bu

Bilgi Dünyası

Organizmanın Uyum Faaliyetleri Nelerdir?

0

Felsefede organizma olarak geçen insanın çevreye uyum faaliyetleri ve uyumun önemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. UYUM VE ÖNEMİ Her organizma, yaşamını sürdürmek için, bulunduğu çevreye uyum sağlamak zorundadır. Organizmanın zekâ düzeyi yükseldikçe, çevreye uyumunun yanı sıra, çevreyi değiştirme faaliyetleri de yoğunlaşır, çoğalır. Organizma, gerek içten, gerek dıştan gelen “uyarım”lara karşı tepki gösterir. Uyarımların

Bilgi Dünyası

Uyum (Adaptasyon) Nedir?

0

Uyum (Adaptasyon) nedir ve ne demektir? Uyum (Adaptasyon) ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. UYUM (ADAPTASYON), canlıların beslenme, üreme, düşmanları, eşi ve yavruları ile oluşturduğu yaşam alanındaki avantajlı konumuna verilen isimdir. Biyolojik açıdan genetik değişmeler, evrim sürecinde değişkenlik, uyum ve açıklama olarak üç önemli etkenin birlikte işlemesiyle oluşur. Bu üç etken bir bireyde