Browsing: uzunluğu

Coğrafya Nil Nehri

Nil Nehri Hangi Ülkelerden Geçer ve Nereye Dökülür? Ülkelerin Listesi

0

Nil Nehri hangi ülke topraklarından geçer ve Nil nehri nereye dökülür. Nil nehrinin geçtiği 10 adet ülkenin listesi ve Nil nehri haritası Dünyanın en uzun nehridir. Afrika’da Victoria Gölü’nde çıkar ve kuzeye doğru akarak Akdeniz’e dökülür. Victoria Gölü’nden, döküldüğü yere kadar olan uzunluğu 6.390 kilometredir. Genel olarak Nil’in başlangıcı, Victoria Gölü’ne güneyden gelen Kagera nehriyle

Matematik

Cisim Köşegeni Nedir? Uzunluğu Nasıl Hesaplanır?

0

Cisim köşegeni nedir, özellikleri nelerdir? Cisim köşegeni formülü, uzunluğunun hesaplanması ve örnek soru çözümü. Cisim Köşegeni Bir köşe ile bu köşeden geçmeyen yüzlerin ortak noktasını birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir. Bir paralel yüzde 4 tane cisim köşegeni vardır. Paralel yüzün cisim köşegenleri birbirini ortalar. Örnek XYZ dik koordinat sisteminde, tabanı xOy düzleminde olan bir

Coğrafya Yeşilırmak haritası

Yeşilırmak Nerededir? Nereye Dökülür?

0

Yeşilırmak nehri nereden doğar, nereleri sular ve nereye dökülür? Yeşilırmak’ın özellikleri, uzunluğu, hakkında bilgi. Yeşilırmak;İç Anadolu Bölgesi’ nin Yukarı Kızılırmak ve Karadeniz Bölgesi’nin Orta Bölümleri’nde ırmaktır. Uzunluğu 519 km (Köse Dağı-Karadeniz arası), akaçlama havzası 36.000 kilometrekare. Üç önemli suyun birleşiminden oluşur; Kelkit ırmağı ya da Tokat Çayı, Çekerek Suyu, Yeşilırmak ya da Tozanlı Çayı. Kelkit

Uzay

Mars’ta Bir Günün Uzunluğu Nedir?

0

Mars’ta bir gün kaç saat sürer? Dünya ile kıyaslandığında Mars’taki bir gün ve Dünya’daki bir günün uzunlukları hakkında bilgi. Mars’ta Bir Günün Uzunluğu Nedir? Güneş sistemindeki dördüncü gezegen olan Mars, Dünya’nın yaklaşık yarısı kadar büyüklüktedir. Bir Mars yılı neredeyse Dünyadan iki kat daha uzundur. Ancak gününün uzunluğu Dünyadan çok farklı değildir. Bir saatten daha az

Bilgi Dünyası

Oosterschelde Kanalı Nerededir?

0

Oosterschelde Kanalı nerededir, coğrafi konumu nedir? Oosterschelde özellikleri, uzunluğu, hakkında bilgi. Oosterschelde Kanalı Oosterschelde Kanalı; Hollanda’nın güneybatı kesiminde, Delta Adalarının arasından kuzeybatıya uzanarak Kuzey Denizine açılan kanaldır. Yaklaşık 50 km uzunluğundadır. Eskiden Schelde Irmağının halici olan Oosterschelde, Tholen, Noord Beveland, Schouwen ve Duiveland adaları ile Zuid Beveland Yarımadası arasında güney-doğu-kuzeybatı yönünde uzanan bir ana kanaldan

Bilgi Dünyası

İnn Nehri Nerededir?

0

İnn Nehri nerededir? İnn Nehri nereden doğar, nerede dökülür, uzunluğu, geçtiği yerler, özellikleri hakkında bilgi. İnn Nehri İnn Nehri; Latince Aenus. Tuna Irmağının sağ kıyıdan aldığı önemli koludur. İsviçre’nin Graubünden kantonundaki küçük Lughino Gölünden doğar ve Avusturya ile Almanya’ nın güney kesiminden geçer; 510 km’lik çığırının sonunda Tuna’ya karışır. İsviçre’ deki bölümü Engadin olarak bilinir.

Bilgi Dünyası

Illinois Nehri Hakkında Bilgi

0

Illinois Nehri nerededir, nereden akar, nereye dökülür? Illinois Nehri’nin özellikleri, uzunluğu, hakkında bilgi. Illinois Nehri Illinois Nehri; ABD’de, Illinois eyaletinin kuzeydoğu kesimindeki Grundy ilinde akarsudur. Kankakee ve Des Piaines ırmaklarının birleşmesiyle oluşmuştur. Hennepin’e kadar genellikle batı doğrultusunda akarak eyaleti boydan boya geçer; Hennepin’de aniden güneye kıvrılarak Grafton’da Mississippi Irmağıyla birleşir. Toplam uzunluğu 440 km olan

Bilgi Dünyası İzmir Körfezi

İzmir Körfezi Hakkında Kısaca Bilgi

0

İzmir Körfezi nerededir, coğrafi konumu, özellikleri nelerdir? İzmir Körfezi uzunluğu, yapısı hakkında kısa bilgi. İZMİR KÖRFEZİ Anadolu Yarımadası’nın batısında Foça ile Karaburun arasında bulunan derin körfezdir. Ağzı kuzeye açıktır, önce güneye doğru gider, sonra doğuya kıvrılarak İzmir’e kadar uzanır. Ağzından İzmir’e kadar uzunluğu 50 km., en geniş yeri 20 km’dır. uçtaki dar kesimine iç körfez

Bilgi Dünyası

Zambezi Nehri Nerededir?

0

Zambezi nehri nerededir? Zambezi Nehri’nin özellikleri, uzunluğu nedir? Zambezi nereye dökülür, hakkında bilgi. ZAMBEZİ Afrika’daki nehirlerin büyüklük bakımından dördüncüsüdür. 2.660 km. uzunluğunda olan Zambezi, Güney Afrika’da, denizden 1.500 metre yükseklikteki tepelerden çıkar. Güneye doğru akmaya başlayan nehir önce Kagengi, sonra da Angola’dan gelen Lungebungu kollarını alır. Daha başka kollarla da büyüyen Zambezi, güneydoğuya doğru akarak

Bilgi Dünyası

Dalgalar Konu Anlatımı

0

Dalga nedir? Dalga hareketi nedir? Dalga uzunluğu ve hızı, deniz dalgaları ve ölü dalgalar hakkında bilgiler. Denizde dalgalar nasıl meydana gelir? Bîr maddenin zerrelerinden zerrelerine geçen yükselip alçalma hareketleridir. Bir dış etki sonunda meydana gelirler. En tipik dalga örneği suların yüzünde görülen kımıldamalar, yükselip alçalmalardır. Dalgalar sadece sulara mahsus değildir. Bazı çeşit dalgalar gözle görülmezse

Bilgi Dünyası

Loire Nehri Nerededir?

0

Loire nehri nerededir? Loire nehri uzunluğu, nereden akar, özellikleri nelerdir? Loire Nehri hakkında bilgi. Loire Nehri; Fransa’nın en uzun akarsuyudur. Ülkenin orta bölümündeki Cevennes Dağları’nın sönmüş bir yanardağ olan Gerbier De Jöne tepesinden (1.370 m.) çıkar; önce kuzeye, sonra batıya doğru akarak Atlas Okyanusu’na dökülür. Uzunluğu 1.045 km. olan Loire nehri, Fransa’yı aşağı yukarı eşit

Bilgi Dünyası

İstanbul’un Surları Hakkında Bilgi

1

İstanbul’un surları nerededir, özellikleri nelerdir? İstanbul’un surlarının uzunluğu, hakkında bilgi. İstanbul’un Surları; İstanbul, kuruluşundan bu yana büyümesine paralel olarak birkaç surla çevrilmiştir. Bu surların hepsi de bir taraftan Marmara’ya, bir taraftan da Haliç’e dayanıyordu. Şehrin, uzunlukları gittikçe artan dört surla kuşatılmış bulunduğu bilinmektedir. Türkler İstanbul’u aldığı zaman sadece en dış surlar vardı. Bugün de harabe

Bilgi Dünyası

Gün Ne Zaman Başlar ve Biter?

0

Gün ne demektir, süresi ne kadar? Gün ne zaman başlar ve biter, uzunluğu nedir, değişir mi, hakkında bilgi. Gün; Dünyanın kendi ekseni çevresinde dönmesi için gereken zaman süresidir. «Gün» sözü genel olarak gündüz için kullanılır. Halbuki gece de günün bir parçasıdır. «İş günü» deyimi ise her hangi bir gündeki çalışma saatlerini anlatır. Gün, geceyarısından başlar,

Bilgi Dünyası

Nil Nehri Hakkında Bilgi

0

Nil nehri nereden doğar ve nereye dökülür? Nil nehrinin (ırmağının) uzunluğu, suladığı bölgeler ve özellikleri hakkında bilgi. Nil Nehri (Irmağı); Doğu-Kuzeydoğu Afrika’da ırmaktır. Uzunluğu 6.671 km, akaçlama havzası 2.87 milyon km2. Kaynak Irmağı Kagera, Victoria Gölü’ne dökülür. Uganda’da Jinya yakınlarında Victoria Nili adını alarak gölün su fazlasını kuzeye doğru akıtırken, önce Owen Çağlayanlarını, sonra Kioga

Bilgi Dünyası

Fırat Nehri Nerededir?

0

Fırat Nehri (ırmağı) nerededir? Fırat Nehrinin kaynağı, uzunluğu, özellikleri, suladığı yerler, hakkında bilgi. Fırat Nehri (Irmağı); Güneybatı Asya’da ırmaktır. Uzunluğu 2.800 km (Türkiye sınırları içindeki uzunluğu 1.263 km). Türkiye’nin en uzun ırmaklarından biri, yağış alanı ve su toplama havzası en büyük ırmağıdır. Genişliği yer yer 100 m, derinliği 3-8 m arasında değişir. Yıllık ortalama debisi

Bilgi Dünyası

Dicle Nehri Hakkında Bilgi

0

Dicle nehri nerede doğar ve nereye dökülür? Dicle ırmağının uzunluğu, geçtiği yerler, özellikleri, kolları hakkında bilgi. Dicle nehri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ırmaktır. Uzunluğu 1.900 km, Türkiye sınırları içindeki uzunluğu 523 km. Elazığ’ın güneydoğusunda Hazar Gölü yakınlarından doğar, ana kaynaklarını Doğu Anadolu Dağları’ndan alır. Çok sayıda kaynak koluyla Türkiye toprakları içinde beslenerek Irak topraklarına girer.

Bilgi Dünyası

İzmit Körfezi Hakkında Bilgi

0

İzmit Körfezi nerededir? İzmit Körfezi konumu, uzunluğu, özellikleri, hakkında bilgi. İzmit Körfezi; Marmara Denizi’ nin doğusunda Kocaeli İli ile çevrelenen körfezdir. Kuzey ve güneyde uzanan tepeler, körfeze dik yamaçlarla indiklerinden kıyı düzlükleri dar bir şerit biçiminde uzanır.Kuzeyde Çenedağ (646 m) ve çevresinde 300-400 m yükseltideki tepelerle güney kıyıya koşut Samanlı Dağlar uzanır. Bu tepelerden doğan

Bilgi Dünyası

İzmir Körfezi Hakkında Bilgi

0

İzmir Körfezi nerededir? İzmir Körfezi konumu, uzunluğu, özellikleri, hakkında bilgi. İzmir Körfezi; İzmir’in İl merkezinin batısında Karaburun Yarımadası ile Gediz Irmağı deltasının oluşturduğu alanda kara içerisine sokulmuş Ege Denizi’ne açılan körfezdir. Kuzeybatı güneydoğu yönünde giderek daralan körfez, Uzunada ve Urla’nın doğusunda kara içerisine sokularak iyice daralır. İzmir-Urla arasındaki güney kıyısı yaklaşık 40 km, İzmir-Karşıyaka ve

Bilgi Dünyası

Drava Irmağı Nerededir?

0

Drava ırmağı hakkında bilgi. Drava ırmağı nerededir, hangi ülkelerden geçer, uzunluğu ne kadardır. Drava Irmağı resimleri ve haritası İtalya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan topraklarından geçen ırmağın ismidir.Toplam uzunluğu 719 km olup Tuna Irmağı’nın en önemli kollarından biridir. Güney Avusturya’da Carnic Alpleri’nin eteklerinden doğar. Avusturya’nın Villach ve Klagenfurt kentlerini geçerek Slovenya ve Hırvatistan’a girer. Daha