Browsing: vektör

Bilgi Dünyası

Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler

0

12. sınıf geometri dersi, lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler konu anlatımı, örnekler. Lineer bağımlı ve bağımsız vektörler özet. Lineer Bağımlı ve Lineer Bağımsız Vektörler Uzayda doğrultuları aynı olan iki vektör lineer bağımlıdır. Yani biri diğerinin bir reel sayı katı olarak yazılabilir. Uzayda, ve vektör, k bir reel sayı olmak üzere, ise ve vektörleri lineer

Bilgi Dünyası

Uzayda Vektör Konu Anlatımı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda vektör konusu anlatımı. Vektör özellikleri, vektörde işlemler, toplama, çıkarma, çarpma kısa özeti. Uzayda Vektör Yönlü doğru parçalan üzerinde tanımlanan denklik (~) bağıntısına göre, doğrultuları ve yönleri aynı, uzunlukları eşit olan yönlü doğru parçaları aynı denklik sınıfında bulunur. ve nin doğrultu ve yönleri aynı, uzunlukları eşittir. Tanım Yönlü doğru parçaları üzerinde

Bilgi Dünyası Fizik

İki Vektörün İç Çarpımı Konu Anlatımı

0

İki vektörün iç çarpımı nasıl yapılır, anlatımı, bir vektörün diğer vektör üzerindeki izdüşümü nasıl bulunur, açıklaması. İki Vektörün İç Çarpımı ve ve arasındaki açı ise sayısına ile nin iç çarpımı denir. ile nin iç çarpımı biçiminde de tanımlanır. vektörünün vektörü üzerindeki dik izdüşümü veya Tanım:

Bilgi Dünyası Fizik

Bir Vektörün Skalerle Çarpımı

0

Bir vektörün bir skalerle çarpımı nasıl yapılır? Bir vektörün bir sayı ile çarpımı konusu, açıklaması. Bir Vektörün Skalerle Çarpımı 1. aynı yönlü 2. zıt yönlü 3. 4. İki vektörün paralelliği Bir Vektörün Skalerle Çarpımı; Şekilde görüldüğü gibi A ve A vektörlerinin bileşkesi, R = A + A = 2A olup A ile aynı yönde ve

Bilgi Dünyası

Vektörel İşlemler 10. Sınıf Konu Anlatımı

0

Vektörel işlemler fizik 10. sınıf konusu, vektörlerin toplanması, çıkarılması, skalerle çarpılması konu anlatımı, örnekler. VEKTÖREL İŞLEMLER Vektörlerin Toplanması (Bileşke vektör) a) Paralelkenar yöntemi Başlangıç noktaları birleştirilen iki vektör paralel kenara tamamlanırsa paralel kenarın “O” başlangıç noktasından geçen köşegeni toplam vektördür. b) Çokgen (uç uca ekleme) yöntemi Vektörlerin birinin bitim noktası ile diğerinin başlangıç noktası çakıştırılır.

Bilgi Dünyası

Skaler ve Vektörel Büyüklükler Nedir?

0

Skaler ve vektörel büyüklük nedir? Skaler ve vektörel büyüklüklerin özellikleri, vektörlerin genel özellikleri hakkında bilgi. Skaler ve Vektörel Büyüklükler Fizikte iki tür büyüklük vardır. Skaler büyüklük: Sayı ve birimi ile tanımlanabilen büyüklüklerdir. Bu nedenle sadece sayısal değeri olan büyüklüklerdir. Vektörel büyüklük: Sayı, birimi, yönü ve doğrultusu ile tanımlanabilen büyüklüklere denir. Bir vektörün tanımlı olabilmesi için,

Bilgi Dünyası

Vektörlerin Özellikleri Nelerdir?

0

Vektör nedir ne demektir? Vektörün tanımı ve genel özelliklerinin maddeler halinde açıklanması. VEKTÖREL VE SKALAR NİCELİKLER Yol (x), kütle (m) zaman (t), Hacim (V) yoğunluk (d), iş (w), enerji (E),… gibi fiziksel nicelikler sadece değerleri ve birimleriyle verilirler. Bu şekilde tanımlanabilen niceliklere “SKALAR NİCELİKLER” denir. Skalar nicelikler, bilinen dört işlem kurallarına uygun olarak toplanıp çıkarılabilirler.

Bilgi Dünyası

Bileşke Vektörün Özellikleri

0

Bileşke vektörün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde bileşke vektör ve özellikleri Bileşke Vektörün Özellikleri 1. Vektörler arasındaki α açısı büyüdükçe bileşke küçülür. Açı küçüldükçe ise bileşke büyür. A nın değeri a, B nin değeri b ve bileşkenin değeri R ise R ≤ a + b R ≥ a – b 2. Bileşkenin en büyük değeri vektörlerin değerler toplamı,

Bilgi Dünyası

Vektörlerde Çıkarma İşleminin Özellikleri

0

Vektörlerde çıkarma işlemi nasıl yapılır? Vektörel çıkarma işleminin kullanıldığı durumlar ve hesaplanması. Vektörlerde Çıkarma; Vektörel toplamanın uygulandığı olayla* gibi iki vektörün birbirinden çıkarılması ile açıklanabilen olaylar da vardır, örneğin biz bir trende giderken, yanımızdan geçmekte olan otomobili olduğundan da ha hızlı, ya da daha yavaş gidiyormuş gibi algılarız. İşte bu ve bunun gibi olaylarda vektörlerin

Bilgi Dünyası

Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması

0

Vektörler dik bileşenlerine nasıl ayrılır? Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması hesabı. Bir Vektörün Dik Bileşenleri Birbirine dik iki vektörün bileşkesi, Pisagor bağıntısı ile bulunabilir. Bu işlemin tersine dik bileşenleri bulma işlemi denir. Şekildeki gibi bir F vektörü verildiğinde Fx ve Fy vektörlerini bulma işlemine dik bileşenlere ayırma işlemi denir. Bu bileşenlerin değerleri, sinüs ve kosinüs tanımlarından

Bilgi Dünyası

Vektörlerde Toplama İşleminin Özellikleri

0

Vektörlerde toplama işlemi nasıl yapılır? Bileşke vektör, paralelkenar kuralı, uç uca ekleme kuralı ve bileşke vektörün hesaplanması hakkında bilgi. Vektörlerde Toplama Bir adam, Şekildeki A noktasından kuzeye yürüyüp önce B noktasına, sonra da doğuya yürüyüp C noktasına ulaşıyor. Adam, bu iki hareket yerine AC doğrusu boyunca kuzeydoğu yönünde yürüseydi yine C noktasına varmış olurdu. AB