Browsing: yapı

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal İlişkiler Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide toplumsal ilişkiler açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Toplumsal ilişkiler açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Toplumsal İlişkiler Açısından Toplumsal Yapı Toplumda bireylerin, ortaklaşa maddi ve manevi etkinliklerde bulunmaları sonucu oluşan bağların tümü toplumsal ilişki adını alır. Toplumsal yapı bireyler ve gruplar arasındaki düzenli ilişkiler sonucu oluşur. Bu ilişkiler olmasaydı toplumsal yapıdan da bahsedilemezdi. Çünkü, toplumsal

Bilgi Dünyası Nüfus

Nüfus Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide nüfus açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Nüfus açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Nüfus Açısından Toplumsal Yapı Nüfusu; büyüklüğü, yapısı, dağılımı ve nüfus hareketleri açısından inceleyen bilgi dalı nüfus bilimi (demografi) adını alır. Nüfusun toplumsal yapının bir öğesi olması nedeniyle demografi ve sosyoloji arasında yakın ilişki vardır. • Nüfusun büyüklüğü (hacmi), ülkede yaşayan insan sayısını

Bilgi Dünyası

Eski Roma’da İnsula Nedir?

0

Antik Çağda Eski Roma’da insula nedir? İnsula yapıların özellikleri nelerdir? İnsulanın tarihçesi, hakkında bilgi. İnsula İnsula (Latincede “ada”), geniş anlamıyla ızgara planlı Antik Çağ kentlerinde her yanı yolla çevrili yapı adası; dar anlamıyla Eski Roma kentlerinde bir yapı adasını dolduran ve tek bir yapıdan ya da bitişik yapılardan oluşan blok. Daha çok, arsa fiyatlarının yüksek

Bilgi Dünyası

Anlam Yönünden ve Yapıları Bakımından Zamirler

0

Anlam yönünden zamirler ve yapıları bakımından zamirler konu anlatımı ile örneklerin verildiği sayfamız. I- ANLAM YÖNÜNDEN ZAMİRLER 1. KİŞİ (ŞAHIS) ZAMİRİ: Kişi adlarının yerine kullanılan sözcüklerdir. Ben (birinci tekil kişi) Sen (ikinci tekil kişi) O (üçüncü tekil kişi) Biz (birinci çoğul kişi) Siz (ikinci çoğul kişi) Onlar (üçüncü çoğul kişi) Sence ben bu işi başaramaz

Bilgi Dünyası

Eylemde Yapı Konusu

0

Eylemde yapı nedir? Eylemde yapı konusu, basit eylem, bileşik eylem, türemiş eylem konusu, örnekler, açıklaması. EYLEMDE YAPI 1. BASİT EYLEM: Kök halindeki eylemlerdir. Bir kitap aldım. Kaybettiğin kitabı buldum. 2. TÜREMİŞ EYLEM: Yapım eki almış eylemlerdir. Borcumuz az-al-dı. Hava kara-r-dı. Kimseyi küçü (k) –mse-me-meli-sin. Onu da sepet-le-di-ler. Hamur biraz sert-leş-ti. Onunla hergün gör-üş-ür-üz. Mektuplar yaz-ıl-dı.

Bilgi Dünyası

Sosyal yaşam ve Sosyal yapı Hakkında Bilgiler

0

Sosyal yapı ve sosyal yaşam ile ilgili temel ve genel bilgilerin yer aldığı siyasal yaşam ve olaylar hakkında akademik bilgi veren yazımız. Siyasal yaşam, siyasal olayların oluş-‘ tuğu sosyal yaşam tarzıdır. Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır. Siyasal olay ise, ülke yönetimini ilgilendiren olaylardır. Ekonomik çıkarları devlet aracılığı ile gerçekleştirme çabası da siyaset olarak

Bilgi Dünyası

Sosyal Yapının Tanımı ve Özellikleri

0

Sosyal yapı nedir ne demektir? Sosyal yapının tanımı ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Sosyal yapı; herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin, yerleşik iç örgütleniş biçimi olarak ifade edilmektedir. Daha açık bir tanımla, sosyal yapı; içinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı, toplumun biçim

Bilgi Dünyası

Yapı (Biçim) Bakımından Sıfatlar

0

Yapı (biçim) bakımından sıfatlar hakkında bilgiler. Yapı bakımından sıfatlar kaça ayrılır ve ayrıldıkları bu kısımlar hakkında bilgiler Türkçe’de sıfat görevi yapan sözcükler yalın, yapım ekleriyle türemiş ya da bileşmiş, genellikle iki sözcükten oluşan birliklerdir. Yani biçim (yapı) bakımından sıfatlar: 1. Yalın (Basit) 2. Türemiş 3. Bileşik olmak üzere 3 ayrı sınıfa ayrılırlar. Sıfatlar, öteki dil

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Toplumsal Yapı Nedir?

0

Sosyolojide Toplumsal Yapı nedir? Toplumsal yapının özellikleri, yatay ve dikey hareketlilik, toplumsal tabakalaşma hakkında bilgi. Toplumsal Yapı; Bir toplumun insanları arasında çok ve çeşitli ilişkiler vardır. Bu toplumsal ilişkilerin tümü toplumsal yapıyı meydana getirir. Bu açıdan toplumsal yapı, herhangi bir toplumun ya da toplumsal kümenin (grup) yerleşik iç örgütleniş biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumdaki nüfusun,

Bilgi Dünyası

Mimarlık Nedir? Özellikleri

0

Mimarlık nasıl bir meslektir? Mimarlıkta dikkat edilen noktalar, özellikleri, yapı tekniği ile ilgili bilgi. Mimarlık, insanların barınak, tapınak, anıt gibi değişik amaçlarla meydana getirdikleri açık, kapalı yapıları tasarlayıp gerçekleştirmek sanatıdır. Güzel sanatların güzelle faydalıyı birleştiren bir koludur. Yeryüzünde, gerek zaman, gerek yapıldığı yere göre birbirine benzemez şekillerde, milyonlarca mimarlık eseri vardır. Bunlar, çeşitli şekillerde sınıflandırılır.

İlginç Bilgiler

Toprak Yapılar

0

Dünya üzerinden en enteresan toprak yapılar hakkında bilgi ve toprak yapıların fotoğraflar. Bu binalar alışıldık binalara benzemiyor! İşte topraktan yapılabilecek en enteresan 11 yapı!   1)Dünyanın en büyük toprak camisi : Great Mosque Dünyada Mali’de bulunan bu devasa camiden daha büyük bir toprak yapı yok. Mimarlar tarafından Sudan mimarisinin doruk noktası kabul edilen Great Mosque