Browsing: yapıları

Sağlık Bilgileri

İdrarda Bulunan Kristaller Nelerdir? Kristallerin Çeşitleri ve Özellikleri

0

İdrarda bulunan kristaller nelerdir? İdrardaki kristal çeşitleri, bu kristallerin özellikleri ve yapıları nelerdir, hakkında bilgi. İdrardaki Kristaller Ürik asit kristalleri, genellikle idrar pH’si <5.5 olan, asidik idrarda oluşur. Ürik asit alkali idrarda eriyebilir ve ürat kristallerinin çökelmesini önler. Ürik asitin idrar pH> 7.0’da kristalleşememesi, akut ürik asit nefropatisi riski olan hastalarda üriner alkalileştirmenin mantığıdır. Ürik

Bilgi Dünyası

Alkollerin Genel Yapıları

0

Alkollerin genel yapıları nasıldır? Alkollerin genel formülü, gösterilmesi, yapıları hakkında bilgi. Alkollerin Genel Yapıları Alkoller, hidrokarbonlardaki hidrojenlerden biri veya bir kaçının yerine hidroksil grubunun (-OH) geçmesiyle oluşurlar. Bir karbon atomuna yalnız bir hidroksil grubu bağlanabilir. Eğer hidroksil grubu birden fazla ise farklı karbon atomlarına bağlanır. Alkolün karbon atomu bir alkenil veya bir alkinil grubunun doymuş

Bilgi Dünyası

İsabel Üslubu Hakkında Bilgi

0

İsabel üslubu nedir, özellikleri nelerdir? İsabel üslubu mimari özellikleri ve önemli yapıları hakkında bilgi. İsabel Üslubu Isabel üslubu, Aragon kralı II. Fernando ile Kastilya kraliçesi I. Isabel’in ortak hükümdarlıkları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 1480’den 1510’a değin süren canlı, yaratıcı, ama ulusal bir nitelik taşımayan mimarlık üslubudur. Daha sonraki plateresk üslubun temelini oluşturmuştur. Katışıksız bir

Bilgi Dünyası Selimiye Camii

Edirne’de Yer Alan Anıtlar

0

İstanbul ve Bursa’dan sonra en önemli Osmanlı anıtları Edirne’dedir.İşte Edirne’de Osmanlı döneminden kalma cami ve saraylar ile ilgili genel bilgiler. Saraylar. — Edirne’de Eski Saray’dan sonra yapılan Yeni Saray, Türk İmparatorluk sarayları içinde Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyüğüdür. Onun gibi pek çok kasır, köşk, daha başka binalardan meydana gelen, yüzyıllar boyunca ek inşaatla gittikçe genişleyen

Bilgi Dünyası

Üsküdar Tarihi ve Tarihi Yapıları

0

İstanbul’un tarihi Üsküdar ilçesinin tarihi ile Üsküdar ilçesinde yer alan tarihi yapılar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Tarihi. — Üsküdar çok eski bir şehirdir. M.Ö. VI. yüzyıldan beri bilinen ve oturulan Üsküdar, Bizans zamanında Hrisupolis (Altın Şehir) adıyla tanınırdı. Kalkedonya’ (Kadıköy)ya bağlı bir kasabaydı. Osmanlı Türkleri tarafından «Üsküdar» adı ile anılmasını Evliya Çelebi: «Üsküdar,

Bilgi Dünyası

Hayvansal Dokular Konu Anlatımı

0

Hayvansal dokular nelerdir? Hayvansal dokuların özellikleri, yapıları ve görevleri nedir, hayvansal dokular konu anlatımı. Hayvansal Dokular Başlıca hayvansal dokular: Epitel, Bağ, Kıkırdak, Kemik, Kan, Kas ve Sinir dokudur. 1) EPİTEL DOKU: Vücudun dış ve iç yüzeyini örten, salgı yapabilen, duyulan alabilecek şekilde özelleşmiş çeşitleri olan bir dokudur. Epitel doku, vücutta bağ dokudan oluşan bir tabaka

Bitkiler

Bitkisel Dokular Konu Anlatımı

0

Bitkisel dokular nelerdir? Bitkisel dokuların özellikleri, yapıları ve görevleri nedir, bitkisel dokular konu anlatımı. BİTKİSEL DOKULAR Kompleks yapıya sahip bitkilerde; kök, gövde, yapraklar ve çiçekler temelde iki tip bitkisel dokudan oluşur. Bunlar: 1- Sürgen (meristem) doku. 2- Değişmez doku. 1- SÜRGEN DOKU ÖZELLİKLERİ Bitkilerde, uzama ve kalınlaşmayı sağlayan dokudur. Genel özellikleri; 1- Hücrelerinin bölünme yetenekleri

Bilgi Dünyası

Katılarda Enerji Bant Yapıları

0

Enerji bantları nelerdir? Katılarda enerji bant yapıları, iletkenlik bantı, valans bandı ve yasak bandı nedir, hakkında bilgi. Katılarda Enerji Bant Yapıları Elektronlar, atomda belli enerji düzeylerinde bulunurlar. Atomlar bir katı kristal oluştururken, komşu atomların elektronları birbirini etkiler, enerji düzeyleri bozulur ve enerji düzeyleri üst üste gelerek yeni enerji bantları oluşur. Katılarda atomların en dış ozbitalindeki

Bilgi Dünyası

Richard Morris Hunt Kimdir?

0

Richard Morris Hunt kimdir? Richard Morris Hunt hayatı, biyografisi, eserleri, yapıları hakkında bilgi. Richard Morris Hunt; (d. 31 Ekim 1827, Brattleboro, Vermont – ö. 31 Temmuz 1895, Newport, Rhode Island, ABD), Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nun tasarım anlayışını ve geleneklerini ABD’ye getiren gözde sosyete mimarı. Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nün (AIA) kurulmasında önemli bir rol oynamış, 1888’den başlayarak

Bilgi Dünyası

Hayvanlar Hakkında Bilgi

0

Hayvanların özellikleri, sınıflandırılması, yapısal özellikleri, beslenmeleri ile ilgili genel bilgiler. Hayvanlar; bitkiler dışındaki tüm canlı varlıklar; kendibeslek organizmalardan değişik olarak önceden oluşmuş besinlere bağımlı organizmalar, organik katı maddelerle beslenerek bunları ağız aracılığıyla yutup iç organlarında sindiren ve tüm vücut organlarına dağıtan canlı varlık gibi çeşitli tanımlamaları yapabilen canlı öbeğidir. Çoğunlukla duyarlılıkları ve hareket yetenekleri yalnızca

Bilgi Dünyası

Le Corbusier Kimdir?

0

Le Corbusier Kimdir? Le Corbusier hayatı, biyografisi, yapıları, eserleri hakkında bilgi. Le Corbusier; İsviçre kökenli Fransız mimarıdır (La Chaux-de-Fonds 1887 – Alpes-Maritimes/Cap Martin 1965). Asıl adı: Charles-Edouard Jeanneret. Gravürcülük eğitiminin ardından mimarlığa ilgi duydu. Zamanının ünlü mimarlarının bürolarında çalışarak kendi kendini yetiştirdi. 1917′ de Paris’e yerleşti, önceleri resimle uğraştı. 1918’de ressam A. Ozenfant ile birlikte