Browsing: yaptıkları

Din islam bilim

Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları Nelerdir? Bilim Adamları

0

Müslümanların, İslam medeniyetinin bilim ve medeniyete yapmış olduğu katkılar nelerdir? İslamiyetin bilim ve medeniyete katkıları hakkındaki yazımız. Müslümanlar ve Bilim Müslümanlar İslam’ın da vermiş olduğu öneme binaen bilim ve medeniyetin gelişmesi için büyük çaba harcamışlardır. 9. yüzyıldan itibaren sürekli gelişmeye başlayan İslam Medeniyeti 10-14. yüzyılın ortalarına kadar altın çağını yaşamıştır. Bu 4-5 asırlık devrede, Müslüman

Atatürk Atatürk ve Anıtkabir

Atatürk’ün Son Zamanları

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son zamanları ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Atatürk son dönemlerinde neler yapıyordu? Atatürk’ün rahatsızlığı 1936 yılı sonlarında anlaşılmaya başlandı. Sağlık bakımından eski kuvvetli ve dinç hali görünmemekle birlikte, halinde yorgunluk farkediliyordu. 1937 yılı içinde karaciğerinden rahatsız olduğu, vücudunun bazı yerlerinde kaşıntılar oluştuğu saptanmıştı. Bu kaşıntılar sürekli olmayıp, arada

Atatürk

Mütareke Dönemi Atatürk’ün İstanbul Günleri

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı öncesinde İstanbul’da yaşadıkları ve o dönem ki düşünceleri ve aksiyonları. SAVAŞTAN SONRA MUSTAFA KEMAL TEKRAR İSTANBUL’DA 1918 yılının 13 Kasım günü Haydarpaşa’da trenden inen Mustafa Kemal, o gün İstanbul’a gelen düşman gemilerini görünce çok sinirlenmişti. Daha Haydarpaşa istasyonunda yaverine: «Geldikleri gibi giderler…» demişti. İstanbul’da önce bir

Biyografi

Oturan Boğa Kimdir?

0

Oturan Boğa kimdir ve ne yapmıştır, nerede yaşamıştır? Oturan Boğa hayatı, biyografisi ve yaptıkları hakkında bilgi. Oturan Boğa Oturan Boğa, İngilizce sitting bull. Yerli adı tatanka iyotake (d. y. 1831, Grand Irmağı yakınları, Dakota Toprakları – Ö.15 Aralık 1890, Grand Irmağı kıyısı, Güney Dakota, ABD), Titan Dakotalarının reisidir. Beyazların saldırıları karşısında Büyük Ovalar’da yaşayan bütün

Biyografi

Şafii Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Şafii kimdir? Şafii hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Şafiî Fıkıh mezhepleri arasında anne ve babası Arap olan tek mezhep imamı olarak bilinmektedir. İmamu Azam vefat ettiği yıl dünyaya gelmiştir, imamu Azamın talebelerinin öğrencisi olmuş ve derin dini bilgisi, örnek ahlâki yaşantısıyla o da,

Biyografi Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Hacı Bektaş Veli kimdir? Hacı Bektaş Veli hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Hacı Bektaş Veli Nişabur’da doğup, orada aldığı eğitim ve terbiye sonrasında Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve İslam’ın Rum diyarında yayılmasında büyük emeği ve himmetleri olmuştur. Türk halkı arasında sevgiye üstün ahlak anlayışına,

Biyografi

Ebu Hanife Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Ebu Hanife kimdir? Ebu Hanife hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Ebû Hanife Ebu Hanife olarak bilinen Numan b. Sabit hazretleri Hicri 80 yılında-Milâdî 699 yılında Kûfe’de doğdu. Bağdat’ta Hicri 150-Milâdî 767 tarihinde vefat etmiştir. Hicri tarihleri gösteren kaynakları daha isabetli buluyoruz. Ebu Hanife,

Biyografi

Eş’ari Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Eş’ari kimdir? Eş’ari hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Eş’arî Tam adı Ebu Hasan el-Eşari olup, Milâdi 874 yılında Basra’da doğmuş, Miladi 936 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir. İtikadi Mezhep imamlarından birisidir. Vahiy ile Akıl arasında orta yolu tercih etmiş, döneminin diğer mezhep anlayışları karşısında

Biyografi

Maturidi Kimdir? (Kısaca)

0

Türklerin İslam anlayışını benimsemesinde büyük yeri ve önemi olan Maturidi kimdir? Maturidi hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. Maturidi İslam’ın iman ve inanç esasları hususunda itikadî mezhep imamı olarak anılmaktadır. Semerkant şehrinde Milâdî 852 yılında doğdu. Yine bu şehirde Milâdî 944 yılında hakkın rahmetine ermiştir. Kendisi de Türk bir ailenin mensubu olması, onun

Atatürk

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Çıkışı

0

Mustafa kemal Paşa’nın İstanbul’dan Samsun’a çıkışı ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında bilgiler. Mustafa Kemal Anadolu’ya hangi görev ile ne zaman çıkmıştır? 16 Mayıs 1919, vakit akşam… Mustafa Kemal’e, bindiği geminin yolda batırılacağı bildirildi. Gemiyi, İstanbul’da bulunan düşmanlar batıracaklardı. Mustafa Kemal: — İstanbul’da kalıp hapis olmaktansa batıp boğulmayı görev sayarım, dedi. Bandırma adındaki gemiye bindiğinde, geminin