Browsing: Yarımadası

Coğrafya Kapıdağ Yarımadası

Kapıdağ Yarımadası Nerededir? Haritası ve Hakkında Kısa Bilgi

0

Kapıdağ yarımadası ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kapıdağ Yarımadası nerededir sorusununun yanıtı ve haritası. Marmara Denizi’nin güney bölümünde Bandırma Körfezi ile Erdek Körfezi arasında bir yarımadadır. Çok dar bir kıstakla karaya bağlı olan yarımadanın büyük bir kesimi sarp yamaçlarla denize iner. Doğu ve batıda kıstağa doğru sarplığı azalır. Kapıdağ Yarımadası genel olarak

Gezi Banks Yarımadası

Banks Yarımadası Nerededir? Banks Yarımadası Hakkında Bilgi

0

Banks yarımadası nerededir? Yeni Zelanda’da yer alan ve önemli bir turizm destinasyonu olan Banks Yarımadası hakkında bilgiler. Banks Yarımadası Nerededir? Banks Yarımadası, Yeni Zelanda’nın Güney Adasının doğusunda, Büyük Okyanusa doğru 48 km uzanan yarımada. Kuzeyde Pegasus Körfezi, güneyde Canterbury Körfezi ile çevrilidir. Toplam yüzölçümü 1.300 km2’dir. Genellikle engebeli olan arazisi Herbert Doruğunda 918 m’ye kadar

Coğrafya

Kamçatka Yarımadası Hakkında Bilgi

0

Kamçatka Yarımadası nerededir, hangi kıtadadır? Kamçatka Yarımadası’nın üstündeki ülke, iklimi, özellikleri, hakkında bilgi. Kamçatka Yarımadası; Rusya Federasyonu’nun kuzeydoğusunda yarımadadır. Yüzölçümü 104.248 kilometrekare, kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 1.206 km, genişliği 129-483 km. Büyük Okyanus’un kollan Bering (doğusunda) ve Ohotsk (batısında) denizleri arasında uzanır. Yarımada, Kamçatka Yönetim Birimi’nin büyük bir bölümü nü ve Koryak Özerk Toprakları’nı oluşturur. Kuzeybatısında

Bilgi Dünyası

İber Yarımadası Nerededir?

0

Avrupa’nın hemen güneybatı bölümünde yer alan ve İspanya ile Portekiz ülkelerinin yer aldığı İber Yarımadası hakkında bilgiler. İber Yarımadası nerededir? Avrupa’nın güneybatısında İspanya ile Portekiz’in bulunduğu yarımadadır. Güneyde Cebelitarık Boğazı ile Afrika’dan ayrılır. Burası iklimi ve yüzey şekilleri bakımından kıtanın başka yarımadalarına benzemez. Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in kuşattığı bu yarımada Akdeniz iklimi özelliklerinden çok Afrika

Bilgi Dünyası İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

0

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında ki yaşam, siyasi ve sosyal durum ile din ve inanışlar hakkında bilgiler. 1. SİYASİ DURUM • Arap Yarımadası eski zamanlardan beri, Uzakdoğu ve Afrika ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolları üzerinde önemli bir konuma sahipti. • iklimi elverişli, toprakları verimli olduğu için Güney Arabistan daha hızlı bir gelişme içindeydi. Burada Mina,

Bilgi Dünyası

Mora Yarımadasının Tarihi

0

Mora yarımadasının tarihi ile ilgili olarak genel ve kısa özet halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. Mora’nın çok eski bir tarihi vardı. İlkçağ’da yarımadanın en büyük bölümü Spartalılar’daydı. M.Ö. 431’den 404’e kadar aralıklı olarak 27 yıl süren Pelopones Savaşları, Sparta ile Atina arasında Yunanistan’da üstünlük davasından çıkmıştır. M.Ö. 338’de Makedonyalılar, bütün Yunanistan’ı, bu arada Mora’yı aldılar.

Gezi

Mora Yarımadası Nerededir?

0

Mora Yarımadası nerededir? Mora Yarımadası coğrafi konumu, özellikleri, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Mora Yarımadası; Güney Yunanistan’da, yönetim bölgesidir. Yüzölçümü 21.439 km2. Argolis, Arkadya, Akhaya, Alia, Korint, Lakonya, Messenya yönetim birimlerini içerir. Tümüyle dağlık yapıdaki yarımadanın en yüksek noktası, kuzeydoğuda Killini Dağı’dır. (2.402 m). Yarımadayı kıtaya bağlayan ince Korint kıstağı, aynı zamanda batıda Korint ve doğada Saronik

Bilgi Dünyası

Arabistan Yarımadası Coğrafi Özellikleri

0

Hem İslamiyetin doğuş yeri olması açısından hem de petrol yatakları bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden birisi olan Arabistan Yarımadası hakkında coğrafi bilgiler. ARABİSTAN YARIMADASI, Güneybatı Asya’da yarımada. Yüzölçümü 2.590.000 kilometrekare, uzunluğu (Kızıldeniz boyunca) 1.930 km, en geniş yeri (Yemen Cumhuriyeti-Kuzeydoğu Umman Arası) 2.090 km. Kuzey-güney doğrultusunda 12°- 32° kuzey, 35°- 60° doğu boylamları arasındadır. Kuzeyden

Bilgi Dünyası

Labrador Yarımadası Hakkında Bilgi

0

Kanada’da yer alan labrador Yarımadası coğrafi özellikleri ile ilgili genel bilgilerin olduğu yazımız. Labrador Yarımadası, Doğu Kanada’da yarımada. Yüzölçümü 1.424.000 km2, kuzeyden Hudson Boğazı, Ungava Körfezi, doğudan Atlas Okyanusu, güneyden St. Lawrance Irmağı, batıdan James, Hudson körfezleriyle çevrilidir. Kuzeydoğu kıyıları çok girintili çıkıntılı olan yarımadanın kıyılarında küçük adalar sıralanır. Kuzeydoğu ve doğu kıyılarında dar bir

Bilgi Dünyası

Balkan Yarımadası Hakkında Bilgi

0

Balkan Yarımadı hakkında detaylı bilgi. Balkan yarımadası dağları, gölleri, iklimi , yaşayan halklar hakkında bilgi. Balkan Yarımadası Avrupa’nın güneydoğusunda XIX. yüzyılın başlarından beri bu adla anılmaya başlanan bir yarımadadır. Balkan Yarımadası’nın kesin bir kuzey sınırı yoktur. Çünkü burası İtalya ve İber yarımadaları gibi belli başlı dağ sınırları ile kıtadan ayrılmış değildir. En uygun doğal sınır