Browsing: yasaları

Biyografi hammurabi

Koyduğu Yasalar İle Ünlü Babil Kralı Hammurabi’nin Hayatı ve Kanunları

0

Hammurabi kimdir? Koymuş olduğu ve kendi adı ile anılan yasaları ile ünlü Babil Kralı Hammurabi’nin hayatı, yaptıkları, Hammurabi yasaları ile ilgili bilgi. Hammurabi; Birinci Babil Hanedanı’nın altıncı hükümdarıdır (İÖ 1728-1686). Yaptığı yasalarla ünlüdür ve kurduğu hanedana adını vermiştir. İÖ 1950’den başlayarak gerilemeye başlayan ve bazı bölümlere uğrayan Babil Krallığı’nı yeniden birleştirmek için yoğun çaba harcadı. Aşağı

Biyografi Solon

Solon Kimdir? (Kısaca)

0

Solon kimdir ve ne yapmıştır? Solon hayat hikayesi, biyografisi, eserleri, kanunları ve siyasi kariyeri hakkında bilgi. Solon Solon; Yunan yasa koyucusu ve ozanıdır (İ.Ö. 640’a doğru – İ.Ö. 558’e doğru). Soylu bir aileden, hatta krallık ailesinde gelen Solon’un hali vakti pek yerinde değildi, ama yağ ticareti yaparak zenginleşmeyi başardı. SALAMİS’İN FETHEDİLMESİ Akdeniz’de çok sayıda yolculuk

Bilgi Dünyası

Aerodinamik Temel İlkeleri – Yasaları

0

Aerodinamik nedir? Aerodinamiğin temel ilkeleri, yasaları nelerdir? Bernoulli kuramı, uçuş ilkeleri, havanın akışkanlığı hakkında bilgi. Aerodinamik; havanın ya da öteki gazların hareketini ve bu hareket sırasında katılar üzerinde oluşturduğu etkilerle ilgilenen dinamik koludur. Yunanca aero (hava) ve dinamik (güç) sözcüklerinden oluşur. Havanın rölatif (görece) hareketi yalnızca uçak yapımcılarını ilgilendirmez. Örneğin otomobil yapımcıları, havanın direncinin bir

Bilgi Dünyası

Dalton Yasaları

0

John Dalton’un bulmuş olduğu ve kendi isimleri ile anılan Dalton yasaları hakkında bilgi. Katlı Oranlar Yasası ve Gazlar ile ilgili olan yasaların açıklamaları. Gazların değişik fiziksel koşullar altındaki davranışlarını ve maddenin yapısını açıklayan yasalar. İngiliz kimyacı ve fizikçisi John Dalton’un ortaya koyduğu bu yasalar onun adıyla anılır. Buhar basınçlarını açıklayan yasa: Dalton’un 1801’de bulduğu bu

Bilgi Dünyası

Newton’un Üçüncü Hareket Kanunu Nedir?

1

Newton’un üçüncü hareket kanunu, etki tepki prensibi nedir? Üçüncü hareket yasasına örnekler. Üç yüz yıl kadar önce, İngiliz matematikçisi Isaac Newton tarafından ortaya atılan üçüncü hareket kanunu, kuvvetlerin birbirine karşı etkisini ele almaktadır. Örneğin, bir kibrit kutusunu avucumuza koyduğumuz zaman, elimiz kutuyu yukarıya doğru ne kadar itiyorsa, kutu da ele o kadar bir baskı yapar.

Bilgi Dünyası

Newton’un İkinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un ikinci hareket kanunu, ivme ve kuvvet ilişkisi nedir? İkinci hareket yasasının açıklaması. «Eğer bir cisim üzerine bir kuvvet etkirse, bunun meydana getirdiği ivme, kuvvetin büyüklüğüyle doğru, cismin kitlesiyle ters orantılıdır». Birinci hareket kanunu gibi, ikinci hareket kanunu da hareket eden cisimlerin davranışlarıyla ilgilidir. Birincisi, bir cisme uygulanan, kuvvet ne kadar büyük olursa hızındaki değişmenin,

Bilgi Dünyası

Birinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un birinci hareket kanunu, eylemsizlik yasası nedir? Birinci hareket yasasının açıklaması. «Bir cisim, üzerine bir kuvvet uygulanmadıkça, duruyorsa durduğu yerde kalır; hareket halindeyse bir doğru boyunca sabit bir hızla harekete devam eder». Bir otobüs duraktan birdenbire kalkarsa oturan yolcular geriye doğru itilir; şoför birden fren yaparsa ileri doğru giderler. Aynı şekilde otomobillerdeki emniyet kemerleri, bir çarpışma

Bilgi Dünyası

Askerlik Nedir? Askerliğin Tarihçesi

0

Askerlik nedir? Asker nedir? Askerlik hakkında bilgi. Askerliğin tarihçesi. Tarih boyunca askerlik ve Osmanlı döneminde askerlik uygulamaları hakkında bilgi. Askerlik; Özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan erden, mareşale kadar herkesin görev aldığı zorunlu, gönüllü ya da paralı vatan hizmeti. Tarihsel gelişimi içinde ele alındığında önceleri savunma için silah taşıyan herkes” bir yerde