Browsing: yaşam

Biyoloji Ortak Yaşam (Simbiyoz)

Ortak Yaşam (Simbiyoz) Nedir?

0

Doğada karşılaşılan en ilginç olaylardan birisi olarak kabul edilen ortak yaşam (simbiyoz) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ortak yaşam, iki canlının birbirlerine karşılıklı faydalar sağlayarak bir arada yaşamalarına «ortak yaşama» (simbiyoz) denir. Bu olaya hayvanlar arasında da, bitkiler arasında da rastlanır. Ayrıca, bir bitkiyle bir hayvan arasında da ortak yaşama olabilir. İki

Din

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

0

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü kültürü ile ilgili dini içerikli bu konu hakkında açıklayıcı yazı. Toplumsal barış ve hoşgörü ile İslam dini. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü İslâm dini başta olmak üzere bütün dinler, insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç edinirler. Bu bağlamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlarında barış, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi ahlaki

Yazı - Şiir - Makale Yaşamda Güzel

Güzel Yaşam İle İlgili Kompozisyon

0

Güzel yaşam ile ilgili kompozisyon. Genç kalmak, mutlu yaşamak ve bunun nasıl olabileceğini anlatan kısa ancak anlamlı ve güzel yazı / kompozisyon. GENÇ KALMANIN SIRLARI Genç kalmak, ihtiyarlamamak, hatta bir anlama göre, ölmemek için iyi işler, yararlı işler yapmak gerekir. Bir insan ne denli canlı, hareketli olursa, o ölçüde genç kalır. Atalarımız «İşleyen demir ışıldar»

Bilgi Dünyası

Işık Enerjisi ve Özellikleri

0

Işık enerjisi hayatın devamlılığı için canlılar tarafından nasıl kullanılır? Işık çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Fotosentez ve ışık. Işık Enerjisi ve Özellikleri IŞIK ENERJİSİ VE HAYAT Heterotrof hipotezine göre, dünyamızda önce heterotrof canlıların oluştu. Oluşan heterotrof canlılar, çevrelerinde hazır olarak bulunan besinleri kullandılar. Zaman içinde heterotrofların sayılarının çok fazla artması besin kıtlığının başlamasına neden oldu. Organik

Yazı - Şiir - Makale hayat

Hayat İle İlgili Şiirler

0

Hayat ile ilgili şiirlerin yer aldığı sayfamız. Zamanı durduramayan insanoğlu öyle ya da böyle bir hayat yaşayıp bunu sonlandıracaktır. İşte hayat ile ömür ile ilgili şiirler. Ömrü Hazin Güzereyler Ömrümüzün dört mevsimi, Geçip gider… Geçip gider!… Bir gün olur gönül kuşu, Uçup gider… Uçup gider!.. Cümle varlık kervan Kervan. Şu âlemi eder seyrân… Bu dünyada

Bilgi Dünyası

Sosyal yaşam ve Sosyal yapı Hakkında Bilgiler

0

Sosyal yapı ve sosyal yaşam ile ilgili temel ve genel bilgilerin yer aldığı siyasal yaşam ve olaylar hakkında akademik bilgi veren yazımız. Siyasal yaşam, siyasal olayların oluş-‘ tuğu sosyal yaşam tarzıdır. Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır. Siyasal olay ise, ülke yönetimini ilgilendiren olaylardır. Ekonomik çıkarları devlet aracılığı ile gerçekleştirme çabası da siyaset olarak

Bilgi Dünyası

Köy Sosyal Yaşamının Özellikleri

0

Köy sosyal yaşamının ne gibi özellikleri vardır? Köy grupları ve köy sosyal gruplarının maddeler halinde özellikleri. Köy Grupları Toplumların göçebelik yaşamından kurtulması köyün kurulmasıyla başlar. Köy, kasaba ve şehrin çekirdeğini oluşturur. Toplumların gelişmesinde ve kültürün birikimliliğinde köyler dönüm noktasını oluşturur. Köy – şehir ayrımında birbirinden farklı ölçüler kullanılmıştır. Yönetimle ilgili yasalarımıza göre nüfusu 2000’e kadar

Bilgi Dünyası Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir

Kaliteli Toplum Kaliteli Yaşam Nedir

0

Kaliteli toplum ve kalite yaşam ile ilgili olarak genel kavramların ve düşünce yapılarından bahseden yazımızın olduğu sayfamız. Atatürk’ün Yaşam Kalitesine Katkısı. Nerede yaşamak istersiniz? Ülkeleri yaşam kalitesine göre yapılan sıralamada Türkiye 194 ülke arasında 71’inci sırada. Bir ülkede yaşamın kalitesini belirlemek için 9 kritere göre 100 üzerinden puan veriliyor: Hayat pahalılığı, kültür ve eğlence, ekonomi,

Bilgi Dünyası

Bitkisel Hayat Ne Demek?

0

Bir kaza bir hastalık sonucunda istenmeyen bir şekilde insanların girmiş oldukları bitkisel hayat ne demek? Bitkisel hayat ne anlama geliyor? Sempati siniri sisteminin yapısını anlatırken buna «bitkisel sistem» de denildiğini belirtmiştik. «Bitkisel yaşayış» denilen durum da bu sistemle ilgilidir. Bir kimsede bilinci, duyuyu, hattâ duyu organlarını kaldırabiliriz. Böyle yapmakla beyin-omurilik sisteminin idare ettiği hayatı kaldırmış

Bilgi Dünyası Eskimolar

Kutupların Özellikleri

0

Güney ve Kuzey Kutuplarının genel özellikleri ile ilgili bilgiler. Kutuplarda yaşam nasıldır? Kutupların keşiflerin hikayeleri ve coğrafi bilgileri. Yeryuvarlağının Ekvator’dan en uzak iki noktasından her birine kutup adı verilir. Yer ekseninin kutuplardan geçtiği varsayılır. Kutuplardan kuzeydekine Kuzey Kutbu (Arktika), güney dekine de Güney Kutbu (Antarktika) denir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. BAŞTAN BAŞA KARLARLA, BUZLARLA KAPLI

Bilgi Dünyası Demokrasi İle İlgili Sözler

Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi

0

Demokrasi bir yaşam biçimine dönüştürülebilir mi? Nasıl yapılabilir? Demokrasinin insan hayatına etkisi nedir? Yaşam Biçimi Olarak Demokrasi Demokrasinin anlamına uygun biçimde yaşatılması, ancak yaşam biçimine dönüştürülmesiyle olanaklıdır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürülmesi de insanların duyarlı olmasıyla, demokrasiyi her alanda yaşamına eksiksiz uygulamasıyla sağlanır. Demokrasinin yaşam biçimine dönüştürüldüğü toplumlarda yaşam huzur, güven ve barış içinde sürmektedir. •

Bilgi Dünyası mantık

Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki

0

Mantık ve pratik yaşam arasında nasıl bir ilişki vardır? Mantık ve pratik yaşam, eleştirel düşünme ve akılcı tartışma hakkında bilgi. Mantık ve Pratik Yaşam Arasındaki İlişki Eleştirel Düşünme ve Akılcı Tartışma Mantığın pratik yaşamdaki işlevi özellikle eleştirel düşünme ve akılcı tartışma biçiminde ortaya çıkar. Bilgi edinme süreci, doğruya erişme ve yanlıştan kaçınmaya dayanır. Eleştirel düşünme,

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Günlük Hayat Nasıldı?

0

Oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Osmanlı Devletinde günlük hayat nasıl idi? Osmanlılarda günlük hayat ile ilgili özelliklerin yer aldığı yazımız. GÜNLÜK HAYAT Çok sayıda etnik köken ve dine mensup gruplardan oluşan Osmanlı toplumunda günlük hayat bir mozayigi andırıyordu. Çünkü ülkedeki her grup, kendi gelenek, görenek, din ve kültürleri doğrultusunda yaşamlarını devam ettiriyordu. Ayrıca aynı

Sağlık Bilgileri

Hayat Belirtileri Nelerdir?

0

Hastalık yada koma halinde kişide bulunan hayat belirtileri nelerdir? Hayatta olduğunu nasıl anlarsınız? Yaşam belirtileri hakkında bilgi. Hayat Belirtileri; Solunum, dolaşımın ve şuurluluk durumunun normal sınırlar içinde olması hayat belirtilerinin en önemlileridir. Hayat belirtilerini saptamak için kişiyi tümüyle muayene ediniz. 1 – Yüzünün rengi, ısısı 2 – Kirpiklere dokunma ile göz kapaklarım kapatınız (Kirpik refleksi)

Bilgi Dünyası

Ormanlar Hakkında Genel Bilgi

0

Ormanlar ile ilgili özellikle yaban ormanları ve özellikleri ile ilgili bilgiler YABAN ORMANLARI Bulunduğumuz yerlerin çevresinde çeşitli ormanlar vardır. Buralarda bodur ağaçlardan, minare gibi uzun ağaçlara kadar, çeşitli ağaçlar görürüz. Bunlar, bizim iklimlerde yetişen ağaçlardır. Bir de, bizim görmediğimiz,, adım atılmamış, balta girmemiş ormanlar vardır ki oralarda dağlar gibi boy atan ağaçlar bulunur. Aralarında da,

Bilgi Dünyası

Dağlarda Yaşam Hakkında Bilgi

1

Dağlarda ki yaşam daha doğrusu hayat ile ilgili bilgiler. Dağların yaşama etkileri nelerdir? DAĞLARIN ETKİSİ Dağlık bölgelerde daha az insan yaşar. Ayrıca, rüzgârların getirdiği nemi de, bir yanlarında tuttukları için, öbür yanlarında kuraklığa yol açarlar. Bu arada, hemen hemen bütün akarsuların kaynağı da dağlardır. Bunun için, insanlar, daha çok, dağ eteklerinde, akarsuların kıyılarında yerleşmişlerdir. Dağlar,

Bilgi Dünyası

Paranın İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

0

Para neden önemlidir? Paranın insanlar için önemi nedir? Anlamı nedir? Para ve insan ile ilgili yazı. Para insanoğlunun bulduğu en enteresan icatlardan biridir. Para hayatımızı yaşamamı için gereken bir araçtır. Parası bol olan insan teorik olarak düzenli ve mutlu bir yaşam süren her istediğini satın alabilen kişidir. Sağlık dahil bir çok konuda rahat yaşayabilmek için

Bilgi Dünyası

Kuzey Buz Denizi Hakkında Bilgi

0

Kuzey Buz Denizi nerededir? Kuzey Buz Denizi’nin konumu, özellikleri, Kuzey Buz Denizinde yaşam hakkında bilgi. Kuzey Kutup Dairesi (66°33′) ile Kuzey Kutbu arasında kalan denizler topluluğu. Yüzölçümü 14.055.930 km?, ortalama derinliği 1.505 m, en derin yeri 6.258 m. Asya, Avrupa, Amerika kıtalarının kuzey kıyılarıyla çevrilidir. Başlıca bölümlerini: Grönland, Norveç, Barents, Kara, Laptev, Beaufort, Baffin denizleri

Bilgi Dünyası

Amazonlar Kimdir?

0

Amazonlar Kimlerdir? Amazon kadınlar nerede yaşamışlardı, amazon topluluğu ile ilgili bilgi. Yunan mitolojisinde aralarında erkeklerin yaşamasına müsade etmeyen bir kadın topluluğudur. Sonradan, gene Eski Yunanlılar zamanda Küçük Asya’nın (Anadolu’nun) kuzey-doğu bölgesindeki savaşçı kadınlara da bu ad verilmiştir. Amazonlar bir kraliçenin idaresi altında savaşırlardı. Yalnız savaşmak ve avcılıkla uğraşır, aralarına erkek almazlardı. Sadece yılda bir kere