Browsing: yaşamları

Genel Kültür Kızılderili

Kızılderililer Kimlerdir? Nerede ve Nasıl Yaşarlar? Tarihleri ve Özellikleri

3

Kızılderililer nerede ve nasıl yaşamaktadırlar? Kızılderililerin yaşamları, tarihleri, özellikleri hakkında bilgi. Kızılderililer; Amerika’nın yerlileridir. Derileri kızıla çaldığından “Kızılderili” adı verilmiştir. Kristof Kolomb, Hindistan’a varmak üzere çıktığı deniz yolculuğunda Amerika’ya ayak basınca burasını Hindistan sanmış, yerli halka “Hintliler” adını vermişti. Bu yüzden, Hindistan’la ilgileri olmadığı halde, Kızılderililere bugünkü Amerikalılar da “Indian” (Hintli) derler. Kızılderililerin tarihi henüz iyice

Tarih Yörükler

Yörükler Kimdir? Yörük Kime Denir? Yörüklerin Tarihine Kısa Bir Bakış

0

Yörükler kimlerdir? Yörüklerin özellikleri nelerdir? Yörükler nerede yaşar, yaşam şekilleri, yörükler hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız Yörükler; Oğuz soyundan gelme, göçebe Türklere verilen isimlerden biridir. Yörük kelimesinin; gezgin, yürüyücü anlamında olduğu sanılmaktadır. XII. yüzyıldan itibaren, Anadolu, Irak, Azerbaycan dolaylarına gelmeye başlayan Türkmenlerden bir kısmı bu bölgelere yayılmış; bir kısmı da, Osmanlı hükümeti tarafından, daha sonraları

Genel Kültür Çerkez Bayrağı

Çerkezler Kimdir ve Tarihi Hakkında Bilgi

10

Çerkezler kimlerdir? Çerkezlerin yaşam biçimleri nasıldır? Çerkezlerin adetleri ile tarihleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Çerkezler Kimdir? Çerkezler Kafkasyalı halk. Çerkez boyu başlıca iki gruba ayrılır: Adigeler (köle soyu) ve Kabartaylar (soylular ya da bey soyu). Boyun yakın akrabası olan ve “Dağ Çerkezleri” diye de anılan Abazalar (Müslüman kolu) ile Abhazlar (Hıristiyan kolu) topluluğun dışında

İlginç Bilgiler

Tibet’liler Hakkında İlginç Bilgiler

0

Şu anda Çin’in işgali altında olan Tibet bölgesinde yaşayan halkında ismi olan Tibet’lilerin ilginç özellikleri ve tarihleri hakkında bilgi. Bu geniş ülkede nüfus çok azdır. Halkın %20’si, tapınaklarda yaşayan, din adamlarıdır. Buda dininde olan Tibetliler’in tapınakları, kasaba büyüklüğünde bir pazar yeridir. Çin ve Hindistan’dan gelen kervanlar buralarda mal değiş-tokuşu yaparlar. Moğol ırkından olan Tibetliler’in kendilerine

Bilgi Dünyası Spartalı Savaşçılar

Sparta Nerededir? Sparta Hakkında Bilgi

0

Sparta nerededir? Spartalılar nasıl yaşarlardı ne gibi toplum kuralları vardı nasıl tarih sahnesinden silindiler. Eski Yunanistan’da önemli bir kent, Eskiçağ’ın sıkı yönetimiyle tanınan bir devletidir Spartalılar’a bu ünü veren, yaşadıkları sert hayat, yurt sevgisi, ordularındaki düzendi. O çağlarda «Spartalı gibi» sözü, yurdu için ölümü seve seve göze alan, büyüklerin buyruklarına boyun eğen insan anlamına gelirdi.

Bilgi Dünyası

Uygurlar Kimdir?

0

Bir Türk boyu olan ve geçmişte Uygurlar Devletini de kurmuş olan Uygurlar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. UYGURLAR, bir Türk boyu. Orhun yazıtlarında 717’deki ayaklanmalar dolayısıyla söz edilen Uygurların anayurtları Orhun, Selenga ve Tala ırmaklarının bulunduğu bölgeydi (bugünkü Moğolistan Bölgesi) iklimle toprak, tarım ve hayvancılığa elverişli değildir. Göçebe bir boy olan Uygurlar

Bilgi Dünyası

Amazonlar Hakkında Bilgi

0

Amazonlar hakkında bilgi. Amazonlar kimlerdir ve nerlerde ne zaman yaşamışlardır. Amazon ne demektir Amazonlar, Eski Yunan mitolojisine göre, Eski Anadolu’da ve İskit ülkesinde yaşadıkları varsayılan, savaşçı kadınlara verilen isimdir. Köken olarak sözcük, a-ma-zon “memesiz” anlamını taşır. Söylenceye göre Karadeniz’de Thermodon (Terme) Çayı kıyısında kurdukları Themiskyra Kenti’nde (Ordu yöresi) oturmuşlar. Batı Anadolu’ya yayılmış, Yunanistan’a geçmişlerdir. Akhilleus

Bilgi Dünyası Büyük Hun İmparatorluğu Haritası

Büyük Hun İmparatorluğu Hakkında Bilgi

0

Büyük atalarımızdan sayılan Hunlar ve kurmuş oldukları Büyük Hun İmparatorluğu ile ilgili bilgiler. Ünlü Hun imparatorları, devletin kuruluşu, Hunların yaşayışı, ekonomik hayatı ile ilgili bilgiler. Hunlar eski Türk kavimlerinden biridir. Türkler’i ilk kez bir imparatorluk halinde birleştiren Hun’lar olmuştur. Başlıca 4 Hun devleti vardır: 1) Orta Asya Hunları; 2) Volga Hunları; 3) Avrupa Hunları; 4)

Bilgi Dünyası

Hupalar Hakkında Bilgi

0

Hupalar kimlerdir, nerede yaşalar? Hupaların özellikleri, kültürleri, yaşam şekilleri, tarihçeleri hakkında bilgi. Hupalar; Kuzey Amerika’da, Kuzeybatı kıyısı Yerli halklarından biridir. California’daki Trinity Irmağının aşağı kesimlerinde yaşayan Hupalar Atabask dillerinden dilini konuşurlardı. Kültürel bakımdan Yuroklara benzerlerdi. Genellikle Yuroklarla ticaret yapar, kıyı sekoyasından kanolar, tuzlu su balığı, midye ve deniz yosunu karşılığında meşe palamudu ve karada yetişen