Browsing: yazarları

Dil ve Edebiyat Latin Amerika Ülkelerinin Bayrakları

Latin Amerika Edebiyatı ve Önde Gelen Yazar ve Eserleri (Ülke Ülke)

0

Dünya edebiyatının önemli bir ayağı olan Latin Amerika Edebiyatının ülke ülke önde gelen yazar ve eserleri hakkında bilgiler. LATİN AMERİKA EDEBİYATI, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin edebiyatının tamamına verilen isimdir. Brezilya Edebiyatı Portekizce, öteki ülkelerin edebiyatlarıysa İspanyolcadır. Latin Amerika’nın ortak tarihsel deneyimi, ulusal devletler kurulmasna karşın, bir Latin Amerika toplum bilincinin, oluşmasına da yol açtı.

Dil ve Edebiyat Avustralya Bayrağı

Avustralya Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Avustralya edebiyatı ile ilgili bilgiler. Avustralya edebiyatı ne zaman ortaya çıkmıştır, dönemleri, önemli yazarları ve eserleri nelerdir? Avustralya Edebiyatı Hakkında Bilgi Avustralya edebiyatı, Avustralya’da İngilizce üretilen edebiyat yapıtlarının tümü için kullanılan bir kavramdır. Avustralya edebiyatı İngiliz edebiyat mirasının bir parçası olarak bu edebiyatın geleneklerinden etkilenmekle birlikte, 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyılın başlarında ilk ortaya

Bilgi Dünyası İngiliz Edebiyatı

İran Edebiyatı Tarihi

0

İran, fars edebiyatı doğuşu, gelişimi, önemli yazarları, tarihçesi nedir? İran edebiyat tarihi hakkında bilgi. İran Edebiyatı Tarihi İran edebiyatı, fars edebiyati olarak da bilinir, İran ve İran dışında Hindistan, Afganistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da İÖ 6. yüzyıldan başlayarak Eski, Orta ve Yeni Farsça yazılmış edebiyat yapıtlarının tümüdür. İslam öncesi ve İslam sonrası olmak üzere iki

Bilgi Dünyası

Edebiyat-ı Cedide Hakkında Bilgi

0

Edebiyat-ı Cedide nedir? Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun Edebiyatı) nın özellikleri, önemli sanatçıları ve eserleri hakkında bilgi. EDEBİYAT-I CEDİDE (Servet-i Fünun Edebiyatı) Türk edebiyatında önemli bir devredir. 1896’dan 1901 ‘e kadar «Servet-i Fünun» (Bilgiler Serveti) adındaki dergiyi yayın organı olarak kullanan Türk edebi okuluna «Edebiyat-ı Cedide» (Yeni Edebiyat) adı verilir. Ahmet Cevdet Bey’in çıkardığı bu dergi,

Bilgi Dünyası

İran Dili ve Edebiyatı

0

İran dili ve edebiyatı ile ilgili bilgiler. Farsça dili hakkında kısa bilgi ve İran edebiyatının en büyük şair yazarları ve eserleri. İranlılar’ın dili Hint-Avrupa dil ailesinden Farsça’dır. Bu dil ailesi içinde Eski İranca İle Sanskritçe Arya dil topluluğunu meydana getirirler. Sanskritçe ile eski İranca birbirine çok yakındır. Farsça yüzyıllardan beri birçok değişiklik geçirmiştir. Bugün kullanılan

Bilgi Dünyası

Danimarka Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Küçük bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Danimarka edebiyatı ile ilgili genel bilgiler ile yazar ve eserleri hakkında bilgiler. Danimarka Edebiyatı’nın kökleri Alman, Anglo-Sakson ve İskandinav halklarının ürünlerine dayanır. Latince’nin yüzyıllar boyu egemen olduğu bu edebiyat, sonraları Alman, Fransız ve İngiliz dillerinin etkisinde kaldı. Danimarka ile İsveç’in edebiyat ve dilleri ancak İS. 1000’lerde birbirinden ayrıldı. 14.

Bilgi Dünyası

Alman Edebiyatı Tarihi ve Sanatçıları

0

Alman Edebiyatı ile ilgili genel bilgiler, Alman edebiyatının dönemleri, sanatçıları ve vermiş oldukları eserler ile ilgili bilgiler. İmparator Büyük Karl zamanından önce yazılı bir Alman edebiyatı olduğuna dair elde delil yoktur. Bu bakımdan Alman edebiyatının asıl Büyük Karl’dan sonra başladığı söylenebilir. Bundan önceki devirlerde birtakım şarkılar ve efsaneler söylenegeldiği de bilinmektedir. Eski Alman ve İngiliz

Bilgi Dünyası

Alman Edebiyatı Hakkında Bilgiler

0

Eski çağlardan günümüze kadar Alman edebiyatının gelişimi, özellikleri ve eserleri ile ilgili bilgiler Alman Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünleri Tacitus ve öteki Latin yazarlarının eserlerinde görülür. Bu örneklerden, bu ilk ürünlerin konulan ve biçimleriyle türleri hakkında bazı bilgiler edinilebilmektedir: Büyü niteliğinde aliterasyonlu deyişler, yiğitlik ve övgü şarkıları, mitoslar ve mitoloji konulu öyküler vb. Hıristiyanlık sonrası Alman

Bilgi Dünyası Diyojen Dergisinde Bir Karikatür

Mizah nedir? Mizahın Tarihçesi

0

Mizah nedir? Mizahın özellikleri nelerdir, mizahın tarihçesi nedir? Ünlü mizah dergileri, mizah yazarları hakkında bilgi. Mizah; şaka, eğlence, latife; yaşamdaki gülünçlükleri kedine özgü abartılarla sergileyen, güldürerek düşündüren eleştirisini gülme yoluyla gerçekleştiren yazı ve çizgi (karikatür) ürünleridir. Mizahın hoşgörüye dayalı varlığının sınırlarının kapsatmak, onu gönül yaralayıcı yergi (hiciv) ve aşağılamalardan ayırmak, her dönemde tartışmalı ve çatışmalıdır.

Bilgi Dünyası

Dünya Edebiyatı Yazarları ve Eserleri

0

Dünya Edebiyatındaki önemli yazarlar ve eserleri nelerdir? Batı Edebiyatı, Doğu Edebiyatı ve Amerikan Edebiyatı hakkında bilgi. DÜNYA EDEBİYATI Türk edebiyatı ve Dünya edebiyatları kendi uluslarının destan kültürleri ile başlar. Dünya edebiyatını şöylece gruplandırmak mümkündür. A) BATI EDEBİYATI: Eski Yunan ve Latin Edebiyatı İtalyan Edebiyatı İspanyol Edebiyatı Fransız Edebiyatı İngiliz Edebiyatı Alman Edebiyatı Rus Edebiyatı İskandinav