Browsing: yazılışı

Kimya İngilizce Elementlerin Karşılıkları

İngilizce Elementlerin Karşılıkları

0

Kimyasal elementlerin İngilizce karşılıkları. Periyodik tabloda yer alan elementlerin tamamının İngilizce karşılıkları ile sembol ve atom ağırlıkları İngilizce Elementlerin Karşılıkları Atom Numarası Element İsmi İngilizcesi Sembolü Atom Ağırlığı 1 Hidrojen Hydrogen H 1,0079 2 Helyum Helium He 4,0026 3 Lityum Lithium Li 6,941 4 Berilyum Beryllium Be 9,0122 5 Bor Boron B 10,811 6 Karbon

Bilgi Dünyası Türkçe

Kısaltmaların Yazımı Konu Anlatımı

0

Kısaltmaların yazılmasında uyulması gereken kurallar nelerdir? Kısaltmaların yazılışı örneklerle konu anlatımı. Kısaltmaların Yazımı A. Kısaltmalar genellikle sözcüklerin ilk harfleri alınarak yapılır. Özel isimlerin kısaltmaları büyük harfle, özel isim olmayan sözcüklerin kısaltmaları küçük harfle başlar. > Ank. ist. Prof. Malik Bey … > kg, g, m … B. Birden fazla sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adları,

Ders Konuları Türkçe

Yer Adlarının Yazımı

0

Yer adlarının yazımında uyulması gereken kurallar nelerdir? Yer adlarının yazılışının örneklerle anlatımı. 2. Yer Adlarının Yazımı A. Yer adları (kıta, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde, sokak, apartman) büyük harfle başlar. > Asya, Avrupa, ingiltere, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Gaziantep, Konya, Tire, Eskioba Köyü, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, Ordu Caddesi, Yıldırım

Bilgi Dünyası

Türkçede İmla Kuralları Özet

0

Türkçedeki imla kuralları nelerdir? Türkçede büyük harflerin kullanılışı, ses değişmeleri, ayrı yada bitişik yazılan kelimeler, imla kuralları hakkında bilgi. İmlâ Kuralları İMLA, kelimelerin yazılışında kullanılması kabul edilen şekildir. Türk dilinin doğru yazılması için başlıca şu kurallar konulmuştur: Türk Harfleri Sekizi sesli (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) ve yirmi biri sessiz (b, c,

Dil ve Edebiyat

“İMEK” Ek Fiilinin Yazımı

0

Türkçede “imek” ek fiilinin görevi nedir, nasıl kullanılır ve nasıl yazılır? İmek ek fiilinin yazılışı, örnekleri, hakkında bilgi. “İMEK” Ek Fiilinin Yazımı: a- Sözcüklerden ayrı yazılabilir. Ancak ayrı yazılışı pek kullanılmamaktadır. Ek biçiminde yazılışı yaygınlaşmaktadır. ÖRNEKLER: satıcı idi —>> satıcıydı güzel imiş —>> güzelmiş gelir ise —>> gelirse b- Ünsüzle biten bir sözcüğe gelerek ekleştiğinde

Dil ve Edebiyat

-KEN Ekinin Yazımı

0

Türkçede “ken” ekinin görevi nedir, nasıl kullanılır ve nasıl yazılır? Ken ekinin yazılışı, örnekleri, hakkında bilgi. “-KEN” Ekinin Yazımı: Bu ekin aslı -iken’dir. a- Ünsüzle biten bir sözcüğe ek olarak gelir ve genelde ünlü uyumuna uymaz. ÖRNEKLER: gelir-ken —>> gelirken uyur-ken —>> uyurken yatar-ken —>> yatarken b- Ünlüyle biten bir sözcüğe ek olarak geldiğinde araya

Bilgi Dünyası

Mi Soru Ekinin Yazılışı

2

Mi soru edatı, soru eki nasıl yazılır? Mi soru edatı ile örnekler, kısaca konu anlatımı. “Mi” Soru Edatının Yazımı: a) Sözcükten ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen sözcüğün son ünlüsüne göre ünlü uyumuna uyar. mı edatı, üzerine gelen ekleri de alarak cümleye soru anlamı kazandırır. ÖRNEKLER: Gazete okuyor musun? Ahmet bugün gelecek mi? Bakkala uğrayacak mısın?

Bilgi Dünyası

Kİ Bağlacının ve -ki Ekinin Yazımı:

16

Ki bağlacı ve ki eki nasıl yazılır? Ki bağlacının ve ki ekinin yazımı, kuralları, örnekleri, hakkında bilgi. “Kİ” Bağlacının ve -ki Ekinin Yazımı: Dilimizde çoğu defa karıştırılan ve yanlış kullanılan yazım kurallarından biride budur. İki “ki” vardır. ► a-Bağlaç Olan Ki’nin Yazımı ve Özellikleri 1) Ayrı sözcük olduğu için ayrı yazılır. 2) Cümleleri ve cümlecikleri

Bilgi Dünyası

DE Bağlacının ve -de Ekinin Yazımı

1

De bağlacı ve de eki nasıl yazılır? De bağlacının ve de ekinin yazımı, kuralları, örnekleri, hakkında bilgi. “DE” Bağlacının ve -de Ekinin Yazımı ► a- “De” Bağlacının Yazımı ve Özellikleri: 1- Bağlaçlar sözcükten ayrı yazılır. Çünkü kendileri de bir sözcüktürler. 2- Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne göre kalınlık-incelik uyumuna uyarlar. 3- Sonuna geldiği sözcüğün son