Browsing: yeri

İnkılap Tarihi Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesinin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi

0

Amasya Genelgesinin Kurtuluş Savaşımız için Milli Mücadelemiz için yeri ve önemi nedir? Amasya genelgesinin içeriği ve önemi hakkında bilgiler. AMASYA GENELGESİ Genelge’nin Hazırlanması Mustafa Kemal iç güvenlikle ilgili önlemleri aldıktan sonra esas amacı olan ulus ve savaşa hazırlanması çalışmalarına hemen başladı. Bu konuda ilk iş olarak ulusun düşüncelerini dile getirecek ve ulusal mücadelenin örgütlenmesini ele

Gezi Altıntepe Ören Yeri

Altıntepe Ören Yeri Hakkında Bilgi

0

Altıntepe ören yeri hakkında bilgi. Altıntepe ören yeri nerededir ve bu ören yerinde hangi uygarlığa ait yerleşim bulunur? Altıntepe, Erzincan il merkezine 20 km uzaklıkta, Altıntepe adıyla anılan yerde Urartu yerleşmesi. Arkeoloji dünyasında Altıntepe’nin adının ilk kez duyulması, demiryolu inşaatı sırasında buradan çıkanlan bir grup yapıtın 1938’de Ankara Arkeoloji Müzesi’nce satın alınması ile olmuştur. Ankara

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi

0

Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yeri ve önemi nedir? Sosyolojide ileri sürülen görüşler ve gelişimleri, bilim tarihindeki yeri. Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi İnsanlar yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için içinde yaşadığı iki çevreyi anlamaya çalışmıştır. Birisi, doğa bilimlerinin alanına giren fiziksel çevre; diğeri ise toplum bilimlerinin alanına giren toplumsal çevredir. İnsanlık tarihinin ilk

Bilgi Dünyası

Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

1

Toprağın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Ülkemiz topraklarda tarımın gelişimi, tarımı desteklemek için yapılanlar. Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Toprağın hayatımızda önemi büyüktür. Beslenme, barınma ve kullandığımız eşyaların çoğunun ham made-si topraktır. Ayrıca toprak tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca insanlar toprak için savaşmışlardır. Kültürümüzde toprak kutsal kabul edilerek şiir ve destanlara konu olmuştur.

Bilgi Dünyası

İnsan ve Din Konusu

0

İnsan doğası ve din, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, din ve insan konusu, hakkında bilgi. İNSAN VE DİN İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU VE SORUMLULUĞU insan evrendeki tüm varlıklar içinde ayrıcalıklı ve üstün kılınmıştır. Hem biyolojik hem de ruhsal anlamda diğer varlıklardan ayrılan insana akıl, özgür irade ve düşünebilme özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki ayetler bu durumu açıklar

Din

Dinin İnsan hayatındaki Yeri ve Önemi

0

Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili olarak genel bilgiler. Dinin insan için öneminin maddeler halinde verildiği yazımız. Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri doğrultusunda dinin insan hayatındaki önemini şöyle sıralayabiliriz: İnsan hayatında çok önemli bir yere sahip olan din, insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir kurumdur. Din, insanla-insan, insanla-evren ve insanla-Allah arasındaki

Bilgi Dünyası

Madenciliğin Türkiye Ekonomisindeki Önemi

0

Madenciliği Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi ile ilgili kısa ve genel bilgilerin verildiği yazımız. Madencilik; o kadar önemlidir ki, günümüzde kişi başına tüketilen enerji ve çelik üretimi, kalkınma ölçüsü olarak alınabilmektedir. Türkiye’de yıllık millî gelirin yaklaşık % 3’ü madencilik kesiminden elde edilmektedir. Sanayi kesiminde yaratılan gelirin yaklaşık % 10’u madencilik sektörüne aittir. Ülkemizde faal nüfusun

Din Müslümanlık ve Kadın

Müslümanlık ve Kadın

0

İslamiyette kadın ve Müslümanlıkta kadının yeri konulu kısa ve net bir şekilde ayet ve hadis örnekleri ile bilgi veren yazımız. Batı dünyasındaki yanlış inanışların aksine Müslümanlık kadına, erkeğe eşit bir yer verir. «Erkek olsun, kadın olsun; hepiniz birbirinizden olduğunuz için çalışan hiçbir kimsenin sayini ve amelini heba etmem.» (Âli İmran Suresi, 194 ayet). «Erkek veya

Bilgi Dünyası

Bazların Hayatımızdaki Yeri

1

Günlük hayatımızda hangi bazları kullanırız? Bazların hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında bilgi. Amonyak NH3 formülü ile gösterilir. Yüzey temizlik maddelerinin, çamaşır suyunun yapımında ve suni gübre endüstrisinde kullanılır. Sud-Kostik Endüstride sudkostik ismiyle bilinen bazın sistematik adı sodyum hidroksittir. Bu baz NaOH formülü ile gösterilir. Sabun ve deterjan yapımında, kağıt sanayinde bolca kullanılır. Ayrıca tıkanmış boruların

Bilgi Dünyası

Paranın İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

0

Para neden önemlidir? Paranın insanlar için önemi nedir? Anlamı nedir? Para ve insan ile ilgili yazı. Para insanoğlunun bulduğu en enteresan icatlardan biridir. Para hayatımızı yaşamamı için gereken bir araçtır. Parası bol olan insan teorik olarak düzenli ve mutlu bir yaşam süren her istediğini satın alabilen kişidir. Sağlık dahil bir çok konuda rahat yaşayabilmek için

Bilgi Dünyası

Doğal Sayıların Hayatımızdaki Yeri

0

Doğal sayılar nelerdir? Doğal sayılar nerelerde kullanılır, önemi nedir? Doğal sayıların hayatımızdaki yeri hakkında bilgi. Tamsayılar, yüzyıllar boyu gitgide zenginleşen bir takım ‘in en basit öğeleridir. 1, 2, 3,…, 10….. 1 000, vb’nin tamsayılar olduğunu herkes bilir. Biçimsel mantık ve kümeler kuramı çerçevesinde tamsayının kesin ama nazik bir tanımı yapılabilmekle birlikte, okurun bu konuda, değişmez

Bilgi Dünyası

Akciğerlerin Görevi ve Yapısı

0

Akciğerler nerede bulunur? Akciğerlerin insanların ve hayvanların vücudundaki görevleri ve yapısal özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Akciğerler; balıklar dışında omurgalı hayvanların solunum organıdır. Karada yaşayan türlerin embriyonlarında solungaça benzer yapılar görülür. Atmosfer oksijeninin vücuda alınıp karbondioksitin atılmasını sağlayan solunum için hiçbir zaman kullanılmayan bu yapılar, embriyon gelişmesini tamamlamadan önce kaybolurlar. Doğumdan önce yavruya gerekli oksijen annenin

Bilgi Dünyası

Pankreasın Görevleri Nelerdir?

19

Pankreas nedir? Pankreas vücudumuzun neresindedir, salgıladığı hormonlar nelerdir? Pankreasın görevleri. Pankreas, mide ile onikiparmak bağırsağı arasında yer alan yaprak görünümünde bir bezdir. Onikiparmak bağırsağına açık bez olarak sindirim enzimleri döker. Kapalı bez olarak ise kana “insülin” ve “glukagon” hormonlarını salgılar. Bunlardan insülin, kandan hücrelere glikoz geçişini hızlandırır. Bu yüzden de kanda şeker azalır. Glukagon ise