Browsing: yerşekilleri

Coğrafya Akdeniz yerşekilleri

Akdeniz Bölgesi Yer şekilleri

0

Akdeniz Bölgesinde bulunan yer şekilleri nelerdir? Akdeniz Bölgesi’nin yerşekilleri ve özellikleri hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesi Yer şekilleri Bölgenin büyük bir bölümü (% 80) kıyıya paralel uzanan Toros Dağları ve bu dağlar üzerindeki platolarla kaplıdır. Batı Toroslar, Orta Toroslar ile Suriye sınırından başlayarak Doğu Anadolu’ya kadar uzanan Nur (Amanos) Dağları bölgedeki başlıca sıradağlardır. Bu dağlar Akdeniz’e

Bilgi Dünyası

Yerşekillerinin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi

0

Üretim, tüketim ve dağıtıma Yerşekillerinin etkisi nasıldır? Yerşekillerinin etkisi hakkında bilgi. Yerşekillerinin Üretim Tüketim ve Dağıtıma Etkisi İklim, su durumu, bitki örtüsü, toprak özellikleri, nüfus ve yerleşme, tarım, hayvancılık, ulaşım, turizm, akarsuların akış hızları ile enerji potansiyelleri ve doğal kaynaklı afetler (heyelan, çığ, vb.) ekonomi üzerinde etkilidir. Yükselti, havanın soğumasına, yağışın belli bir seviyede artmasına

Bilgi Dünyası Barkan ve Kumul

Rüzgarların Oluşturduğu Yerşekilleri

0

Rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı rüzgar aşındırması ve rüzgar biriktirmesi hakkında bilgiler. Rüzgarlar aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla yeryüzünün biçimlenmesinde etkilerini gösterirler. Rüzgarın biçimlendirici etkisi, kurak ve bitki örtüsünden yoksun bölgelerde daha fazladır. Çünkü buralarda toprak tanelidir, rüzgar tarafından kolaylıkla yerinden sökülür, havalandırılarak taşınır. Bu nedenle rüzgarlar, en büyük

Coğrafya Ege Bölgesi İlleri

Ege Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Ege Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi. EGE BÖLGESİ Bölgenin Bölümleri

Coğrafya Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Akdeniz Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi. Bölgenin Bölümleri

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Marmara Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi. MARMARA BÖLGESİ Bölgenin Bölümleri

Bilgi Dünyası Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi Hakkında Bilgi

1

Karadeniz Bölgesi’nin yerşekilleri, iklim ve bitki örtüsü, tarım ve hayvancılık, coğrafi konumu, bölümleri, özellikleri hakkında bilgi. KARADENİZ BÖLGESİ Bölgenin Bölümleri

Bilgi Dünyası

Yeraltı Suları ve Kaynaklar – Kaynak Oluşumları – Çeşitleri

0

Kaynak nasıl oluşur, kaynak çeşitleri nelerdir? Yeraltı suları ve kaynaklar yerşekillerini nasıl etkiler, karstik şekiller neler, özellikleri hakkında bilgi. YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR Yeraltına sızarak, çeşitli derinliklerde ve belirli şekillerde bulunan sulara yeraltı suları denir. Yağış miktarı, yüzeyin eğimi, bitki örtüsü, taşların geçirimlilik derecesi yeraltı sularının oluşumunu etkiler. Alüviyonlu ve karstik arazilerde tabansuyu zengindir. Sular

Bilgi Dünyası

Dalgaların Oluşturduğu Şekiller ve Kıyı Tipleri

0

Denizlerdeki hareket, dalgaların yeryüzü şekillerindeki etkileri nelerdir? Kıyı tipleri nelerdir, kıyı tiplerinin özellikleri. Dalgalar ve etkileri: Dalgalar, akıntılar ve gel-git olayı denizlerde hareketliliğe neden olur. Dalga, deniz suyunda meydana gelen salınım hareketidir. Dalga oluşumunda su kütlesel olarak bir yerden başka bir yere gitmez. Orbital hareket (Çemberleme hareket) içerisinde salınır. Dalgalar dik yamaçlı kıyılarda aşındırma ,

Bilgi Dünyası

Rüzgarın Yeryüzü Şekillerine Etkisi

0

Rüzgarın Yeryüzü Şekillerine Etkisi nedir? Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden rüzgarın etkileri hakkında bilgi. Rüzgarın Yeryüzü Şekillerine Etkisi Kurak bölgeleri şekillendiren dış güçlerin başında rüzgarlar gelir. Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde rüzgarlar gevşek yapılı arazilerde kumları, ince tozları ve çakılları havalandırıp, sürükleyerek başka yerlere taşırlar. Taşıdığı maddeleri yere çarparak yeri aşındırır taşıma gücünün sona erdiği yerde

Bilgi Dünyası

Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

0

Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir? Buzul aşınım ve birikim şekilleri, özellikleri hakkında bilgi. BUZULLAR VE OLUŞTURDUĞU ŞEKİLLER Kutup bölgelerinde ve dağların yüksek kesimlerinde sıcaklık düşük olduğundan yağan karlar erimeden kalırlar. Bu karlara kalıcı (toktağan) kar denir. Karlar erimeden üst üste birikerek basınç yapar. Donma ve çözülmenin de etkisiyle sıkışarak buzul oluşur. Mavimsi beyaz renkte görünürler.

Bilgi Dünyası

Dağlar Nasıl Oluşur?

0

Yeryüzündeki dağlar nasıl oluşur, oluşmasına sebep olan etkenler, kıvrılma, kırılma olayı, Türkiye’de dağ oluşumu, orojenez hakkında bilgi. DAĞ OLUŞUMU (Orojenez) a) Kıvrımlar: Kıvrım sıralarının oluşumu; jeosenklinal adı verilen ve yerkabuğunun uzun süre çöken bölümlerinde, okyanus çanaklarında tortul yığınların birikmesi ile başlar. Binlerce metre kalınlıkta bu tortul tabakalar yerkabuğu hareketleri ile yan basınçlara uğrar, kıvrılarak yükselir.