Browsing: yönetim

Bilgi Dünyası

Otoriter Yönetim Nedir?

0

Otoriter yönetim nedir, nasıl bir yönetim şekli nasıldır? Otoriter yönetim şekli ile yönetilen ülkeler ve özellikleri hakkında bilgi. Otoriter Yönetim Otoriter Yönetim; siyasal iktidar yetkilerinin tek elde (parti, şef, yürütme vb) toplandığı, yönetenlerin yönetilenler tarafından denetlenmesine ve değiştirilmesine hukuki ya da fiili engellerin konduğu siyasal rejimdir. Otoriter yönetim kavramı daha çok 20. yüzyıla özgü bir

Bilgi Dünyası

Yönetim Fonksiyonları Koordinasyon Nedir?

0

Yönetim fonksiyonlarından koordinasyon, eş güdümleme nedir? Koordinasyonun türleri, ilkeleri ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Yönetim Fonksiyonları Koordinasyon Nedir? Eş güdümleme (koordinasyon), yönetimin ya da örgütün amacını gerçekleştirebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesidir. Diğer bir tanımla, yönetim birimlerinin “belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle işbirliği

Bilgi Dünyası Norveç Harita Bayrak

Norveç – Yönetim Şekli

0

Kuzey Avrupa’nın en güzel ülkelerinden birisi olan Norveç’in yönetsel ve toplumsal koşulları ile ilgili genel bilgiler. Norveç kendine özgü bir parlamenter sistemi olan meşruti bir monarşidir. 1814 tarihli anayasa uyannca yasama yetkisini Storting denen parlamento kullanır. Parlamentonun 165 üyesi dört yılda bir nispi temsil sistemine göre seçilir. Anayasa değişiklikleri ancak üçte iki çoğunlukla geçebilir. Parlamento

Bilgi Dünyası İdari Teşkilat

Yerinden Yönetim Nedir?

0

İdari Teşkilatlardan Yerinden yönetim teşkilatı nedir? Yerinden yönetim nasıl yapılır, hizmet yerinden yönetim, yerel idareler hakkında bilgi. YERİNDEN YÖNETİM Bazı idari hizmetlerin devlet merkezinden ve tek elden değil, merkezi idare teşkilatı içinde yer almayan ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir. Yerinden yönetimli kuruluşların kendilerine ait ayrı tüzel kişilikleri vardır ve

Bilgi Dünyası

Yönetim Biçimleri Nelerdir? Kısaca

0

6. sınıf Devletlerin yönetim biçimleri konusu kısaca açıklaması. Yönetim biçimleri nelerdir? Monarşi, meşrutiyet ve oligarşi hakkında bilgi. YÖNETİM BİÇİMLERİ Egemenliği daha önceki konumuzda yönetme ve karar verme yetkisi olarak açıklamıştık. Bu yetkinin kullanımı devletlerin yönetim şekillerini (egemenlik anlayışları veya rejimlerini) oluşturmaktadır. Devletlerin nasıl yönetildiğini anlamak için egemenliğin hangi güce dayandırıldığına bakmak yeterlidir. Dünya’da geçmişten günümüze

Bilgi Dünyası

Baskıcı Yönetim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Baskıcı yönetim nedir? Baskıcı yönetim nasıl olur, özellikleri nelerdir? Baskıcı yönetim hakkında bilgi. BASKICI YÖNETİM Baskıcı yönetim, yönetenlerin yetkilerinin hiçbir şekilde sınırlandırmadığı, katı disiplinin ağır bastığı yönetimdir. Baskıcı yönetimlerin genel özellikleri şunlardır: • Bu yönetimlerde yönetenler genellikle seçim dışı yollarla iş başına gelir. • Yasama, yürütme ve yargı güçleri tek elde toplanmıştır. • Kişi hak

Bilgi Dünyası Türkiye Büyük Millet Meclisi

Özgürlükçü Yönetim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Özgürlükçü yönetim nedir? Özgürlükçü yönetim nasıl olur, özellikleri nelerdir? Özgürlükçü yönetim hakkında bilgi. ÖZGÜRLÜKÇÜ YÖNETİM Özgürlükçü yönetim, demokratik yönetimdir. Demokrasi, vatandaşlar arasında ayrıcalık tanımayan, yöneticilerin seçimle iktidara geldiği ve halk egemenliğine dayalı bir siyasi yönetim biçimidir. Bir yönetimin demokratik olabilmesi için eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinin geçerli olması gerekir. • Eşitlik, insanların yasalar önünde eşit

Bilgi Dünyası

Osmanlı’da Toprak Yönetimi

0

Osmanlı Devletinde yıllarca büyük bir başarı ile yürütülmüş olan toprak yönetimi ile ilgili bilgiler. Toprak çeşitleri ve bu işletilen toprakların özellikleri ile ilgili bilgiler Osmanlı Devleti’nde topraklar devletin malı sayılmış ve devlet adına topraklar hakkında söz söyleme yetkisi de padişaha verilmiştir. Toprakların denetlenmesi, işlenmesi, vergilerini toplanması ve en verimli şekilde yararlanılması amacıyla çeşitli bölümlere ayrılmıştır.

Bilgi Dünyası

Monarşi Nedir?

0

Monarşi ne demektir. Monarşini tanımı. Monarşi yönetim şekilleri nelerdir Bir tek kişi tarafından yönetilen devlet şekline monarşi ve ya tökerklilik denir. Bu idare yöntemi bulunan devlette bütün siyasi nüfuz ve kuvvetler kimseye hesap vermek zorunda olmayan bir kişide toplanmıştır. Olabilecek tüm egemenlik yetkilerini elinde toplayan kimse bu iktidara babadan oğula geçen bir yapı ile (hanedan